حالت آزمایشی
فروش
0.1
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۴۴:۵۴
1.39762
1.40477
0.00000
0.00000
سود
‪-72.77 USD‬
GBPUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۴۴:۵۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.39762
Stop loss
0.00000
سود
‪-72.77 USD‬
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
1.40477
Take profit
0.00000
فروش
0.02
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۰۸:۳۳
1810.39
1823.23
0.00
0.00
سود
‪-26.09 USD‬
XAUUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۰۸:۳۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1810.39
Stop loss
0.00
سود
‪-26.09 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1823.23
Take profit
0.00
فروش
0.1
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۱۸:۴۴
1.38757
1.40477
0.00000
0.00000
سود
‪-174.18 USD‬
GBPUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۱۸:۴۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.38757
Stop loss
0.00000
سود
‪-174.18 USD‬
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
1.40477
Take profit
0.00000
فروش
0.1
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۵۷:۴۴
1.38204
1.40477
0.00000
0.00000
سود
‪-232.20 USD‬
GBPUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۵۷:۴۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.38204
Stop loss
0.00000
سود
‪-232.20 USD‬
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
1.40477
Take profit
0.00000
فروش
0.05
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۱۶:۳۴
1.38051
1.40477
0.00000
0.00000
سود
‪-123.82 USD‬
GBPUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۱۶:۳۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.38051
Stop loss
0.00000
سود
‪-123.82 USD‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
1.40477
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۱۸:۱۱
1.37875
1.40477
0.00000
0.00000
سود
‪-26.53 USD‬
GBPUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۱۸:۱۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.37875
Stop loss
0.00000
سود
‪-26.53 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.40477
Take profit
0.00000
فروش در
0.05
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۴۹:۵۵
1.36560
1.40456
0.00000
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
GBPUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۴۹:۵۵
نوع معامله
فروش در
قیمت باز شدن
1.36560
Stop loss
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
1.40456
Take profit
0.00000
فروش در
0.04
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۴:۵۰:۳۲
1674.00
1825.92
0.00
0.00
سود
‪0.00 USD‬
XAUUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۴:۵۰:۳۲
نوع معامله
فروش در
قیمت باز شدن
1674.00
Stop loss
0.00
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
1825.92
Take profit
0.00
خرید
0.04
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۰۱:۵۱
1.41683
1.40464
0.00000
0.00000
سود
‪-74.04 USD‬
GBPUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۰۱:۵۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.41683
Stop loss
0.00000
سود
‪-74.04 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
1.40464
Take profit
0.00000