حالت آزمایشی
کپی
‪113.97 USD‬
۱۹.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۰۲:۴۶
‪81.24%‬
‪94.32%‬
0.00
0.00
سود
‪58.33 USD‬
KEYMENCent
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۰۲:۴۶
نوع معامله
کپی
Stop loss
0.00
سود
‪58.33 USD‬
حجم معامله
‪113.97 USD‬
Take profit
0.00