حالت آزمایشی
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۴:۳۷
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۵۶:۲۴
خرید
0.02
37732.46
37769.39
سود
‪-1.11 USD‬
BTCUSD
معامله
#74699076
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۴:۳۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
37732.46
بهره
‪-1.85 USD‬
مجموع
‪0.74 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۵۶:۲۴
حجم معامله
0.02
خروج
37769.39
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1.11 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۱۶:۰۷
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۵۶:۲۴
خرید
0.02
1878.44
1857.49
سود
‪-42.04 USD‬
XAUUSD.
معامله
#74763212
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۱۶:۰۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1878.44
بهره
‪-0.14 USD‬
مجموع
‪-41.90 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۵۶:۲۴
حجم معامله
0.02
خروج
1857.49
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-42.04 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۲:۰۳
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۵۶:۲۴
خرید
0.1
1875
1857.49
سود
‪-175.80 USD‬
XAUUSD.
معامله
#74757424
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۲:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1875
بهره
‪-0.70 USD‬
مجموع
‪-175.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۵۶:۲۴
حجم معامله
0.1
خروج
1857.49
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-175.80 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۲۱:۳۱
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۵۳:۴۵
فروش
0.1
155.624
155.413
سود
‪19.16 USD‬
GBPJPY.
معامله
#74743516
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۲۱:۳۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
155.624
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪19.16 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۵۳:۴۵
حجم معامله
0.1
خروج
155.413
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪19.16 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۱۹:۵۰
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۰۳:۰۵
فروش
0.1
1.41794
1.41476
سود
‪31.80 USD‬
GBPUSD.
معامله
#74743460
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۱۹:۵۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.41794
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪31.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۰۳:۰۵
حجم معامله
0.1
خروج
1.41476
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪31.80 USD‬
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۱۰:۱۵
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۱:۱۳
فروش
0.1
1.40989
1.41642
سود
‪-66.02 USD‬
GBPUSD.
معامله
#74403466
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۱۰:۱۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.40989
بهره
‪-0.72 USD‬
مجموع
‪-65.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۱:۱۳
حجم معامله
0.1
خروج
1.41642
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-66.02 USD‬
۱۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۳۵:۰۵
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۱:۱۳
فروش
0.02
1853.25
1908.7
سود
‪-111.72 USD‬
XAUUSD.
معامله
#73909218
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۳۵:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1853.25
بهره
‪-0.82 USD‬
مجموع
‪-110.90 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۱:۱۳
حجم معامله
0.02
خروج
1908.7
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-111.72 USD‬
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۱۶:۳۷
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۱:۱۳
خرید
0.1
1911.2
1908.46
سود
‪-28.10 USD‬
XAUUSD.
معامله
#74607044
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۱۶:۳۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1911.2
بهره
‪-0.70 USD‬
مجموع
‪-27.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۱:۱۳
حجم معامله
0.1
خروج
1908.46
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-28.10 USD‬
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۱۸:۴۴
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۱:۱۳
فروش
0.1
1.38757
1.41642
سود
‪-293.76 USD‬
GBPUSD.
معامله
#73350272
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۱۸:۴۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38757
بهره
‪-5.26 USD‬
مجموع
‪-288.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۱:۱۳
حجم معامله
0.1
خروج
1.41642
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-293.76 USD‬
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۴۸:۱۷
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۱:۱۳
فروش
0.05
1.4059
1.41642
سود
‪-54.13 USD‬
GBPUSD.
معامله
#73852425
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۴۸:۱۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.4059
بهره
‪-1.53 USD‬
مجموع
‪-52.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۱:۱۳
حجم معامله
0.05
خروج
1.41642
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-54.13 USD‬
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۵۷:۳۹
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۱:۱۳
فروش
1
1900
1908.7
سود
‪-870.00 USD‬
XAUUSD.
معامله
#74682152
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۵۷:۳۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1900
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-870.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۱:۱۳
حجم معامله
1
خروج
1908.7
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-870.00 USD‬
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۴۷:۰۶
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۱:۱۳
خرید
0.05
1916.51
1908.46
سود
‪-40.60 USD‬
XAUUSD.
معامله
#74682021
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۴۷:۰۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1916.51
بهره
‪-0.35 USD‬
مجموع
‪-40.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۱:۱۳
حجم معامله
0.05
خروج
1908.46
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-40.60 USD‬
۱۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۳۸:۵۱
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۱:۱۳
فروش
0.02
1853.41
1908.7
سود
‪-111.40 USD‬
XAUUSD.
معامله
#73909523
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۳۸:۵۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1853.41
بهره
‪-0.82 USD‬
مجموع
‪-110.58 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۱:۱۳
حجم معامله
0.02
خروج
1908.7
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-111.40 USD‬
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۱۲:۱۳
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۱:۱۳
فروش
0.97
1903.89
1908.7
سود
‪-466.57 USD‬
XAUUSD.
معامله
#74698605
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۱۲:۱۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1903.89
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-466.57 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۱:۱۳
حجم معامله
0.97
خروج
1908.7
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-466.57 USD‬
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۴۴:۵۴
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۱:۱۳
فروش
0.1
1.39762
1.41642
سود
‪-192.35 USD‬
GBPUSD.
معامله
#73546819
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۴۴:۵۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.39762
بهره
‪-4.35 USD‬
مجموع
‪-188.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۱:۱۳
حجم معامله
0.1
خروج
1.41642
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-192.35 USD‬
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۱۲:۱۳
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۱:۰۱
فروش
0.03
1903.89
1907.85
سود
‪-11.88 USD‬
XAUUSD.
معامله
#74692037
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۱۲:۱۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1903.89
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-11.88 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۱:۰۱
حجم معامله
0.03
خروج
1907.85
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-11.88 USD‬
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۳:۱۵
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۱۱:۲۴
خرید
0.2
1903.57
1903.62
سود
‪-0.41 USD‬
XAUUSD.
معامله
#74643264
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۳:۱۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1903.57
بهره
‪-1.41 USD‬
مجموع
‪1.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۱۱:۲۴
حجم معامله
0.2
خروج
1903.62
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.41 USD‬
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۳۱:۰۳
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۱۰:۵۰
خرید
1
1.41389
1.41553
سود
‪164.00 USD‬
GBPUSD.
معامله
#74682612
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۳۱:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.41389
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪164.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۱۰:۵۰
حجم معامله
1
خروج
1.41553
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪164.00 USD‬
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۳۰:۴۲
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۰۹:۰۲
خرید
1
1.4139
1.4152
سود
‪130.00 USD‬
GBPUSD.
معامله
#74682590
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۳۰:۴۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.4139
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪130.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۰۹:۰۲
حجم معامله
1
خروج
1.4152
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪130.00 USD‬
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۳۱:۱۱
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۴۵:۱۱
خرید
1
1.41381
1.4143
سود
‪49.00 USD‬
GBPUSD.
معامله
#74682622
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۳۱:۱۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.41381
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪49.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۴۵:۱۱
حجم معامله
1
خروج
1.4143
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪49.00 USD‬
۲۱.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۲۵:۱۸
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۳۴:۴۴
فروش
0.02
1871.22
1895.79
سود
‪-49.65 USD‬
XAUUSD.
معامله
#74143567
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۲۵:۱۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1871.22
بهره
‪-0.51 USD‬
مجموع
‪-49.14 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۳۴:۴۴
حجم معامله
0.02
خروج
1895.79
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-49.65 USD‬
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۴۷:۰۶
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۱۷:۰۵
خرید
0.05
1916.51
1896.69
سود
‪-99.45 USD‬
XAUUSD.
معامله
#74600327
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۴۷:۰۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1916.51
بهره
‪-0.35 USD‬
مجموع
‪-99.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۱۷:۰۵
حجم معامله
0.05
خروج
1896.69
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-99.45 USD‬
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۲۴:۰۸
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۱۶:۵۴
فروش
1
1898.28
1896.77
سود
‪151.00 USD‬
XAUUSD.
معامله
#74656159
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۲۴:۰۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1898.28
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪151.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۱۶:۵۴
حجم معامله
1
خروج
1896.77
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪151.00 USD‬
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۱۳:۰۵
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۰۰:۴۶
خرید
1
1.41547
1.41377
سود
‪-170.00 USD‬
GBPUSD.
معامله
#74668877
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۱۳:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.41547
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-170.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۰۰:۴۶
حجم معامله
1
خروج
1.41377
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-170.00 USD‬
۳۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۴۹:۱۱
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۱۰:۱۹
فروش
0.1
1.41654
1.41628
سود
‪2.24 USD‬
GBPUSD.
معامله
#74558216
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۴۹:۱۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.41654
بهره
‪-0.36 USD‬
مجموع
‪2.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۱۰:۱۹
حجم معامله
0.1
خروج
1.41628
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.24 USD‬
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۳:۱۵
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۰۸:۴۴
خرید
0.3
1903.57
1896.89
سود
‪-200.40 USD‬
XAUUSD.
معامله
#74641982
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۳:۱۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1903.57
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-200.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۰۸:۴۴
حجم معامله
0.3
خروج
1896.89
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-200.40 USD‬
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۰۱:۲۶
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۰۸:۳۶
خرید
1
1894.43
1896.83
سود
‪240.00 USD‬
XAUUSD.
معامله
#74642678
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۰۱:۲۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1894.43
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪240.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۰۸:۳۶
حجم معامله
1
خروج
1896.83
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪240.00 USD‬
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۶:۱۲
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۰۰:۴۵
خرید
1
1893.82
1893.97
سود
‪15.00 USD‬
XAUUSD.
معامله
#74642007
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۶:۱۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1893.82
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪15.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۰۰:۴۵
حجم معامله
1
خروج
1893.97
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪15.00 USD‬
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۳:۱۵
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۵:۵۴
خرید
0.5
1903.57
1893.67
سود
‪-495.00 USD‬
XAUUSD.
معامله
#74635467
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۳:۱۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1903.57
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-495.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۵:۵۴
حجم معامله
0.5
خروج
1893.67
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-495.00 USD‬
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۴۴:۵۶
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۵:۳۷
فروش
2
1895.88
1893.96
سود
‪384.00 USD‬
XAUUSD.
معامله
#74637864
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۴۴:۵۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1895.88
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪384.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۵:۳۷
حجم معامله
2
خروج
1893.96
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪384.00 USD‬
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۵۷:۴۴
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۳۹
فروش
0.02
1.38204
1.41909
سود
‪-75.66 USD‬
GBPUSD.
معامله
#74630528
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۵۷:۴۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38204
بهره
‪-1.56 USD‬
مجموع
‪-74.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۳۹
حجم معامله
0.02
خروج
1.41909
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-75.66 USD‬
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۵۸:۱۸
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۰۵
خرید
1
1903.18
1904
سود
‪82.00 USD‬
XAUUSD.
معامله
#74633988
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۵۸:۱۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1903.18
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪82.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۰۵
حجم معامله
1
خروج
1904
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪82.00 USD‬
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۵۷:۴۴
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۳:۳۳
فروش
0.01
1.38204
1.41876
سود
‪-37.50 USD‬
GBPUSD.
معامله
#74629543
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۵۷:۴۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38204
بهره
‪-0.78 USD‬
مجموع
‪-36.72 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۳:۳۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.41876
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-37.50 USD‬
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۲:۲۴
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۳:۲۰
فروش
1
1907.71
1907.3
سود
‪41.00 USD‬
XAUUSD.
معامله
#74630352
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۲:۲۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1907.71
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪41.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۳:۲۰
حجم معامله
1
خروج
1907.3
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪41.00 USD‬
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۵۷:۴۴
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۲۵:۱۵
فروش
0.03
1.38204
1.41811
سود
‪-110.55 USD‬
GBPUSD.
معامله
#74606992
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۵۷:۴۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38204
بهره
‪-2.34 USD‬
مجموع
‪-108.21 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۲۵:۱۵
حجم معامله
0.03
خروج
1.41811
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-110.55 USD‬
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۰۶:۴۶
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۲۴:۳۹
فروش
1
1908.6
1907.62
سود
‪98.00 USD‬
XAUUSD.
معامله
#74624184
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۰۶:۴۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1908.6
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪98.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۲۴:۳۹
حجم معامله
1
خروج
1907.62
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪98.00 USD‬
۳۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۴۹:۰۲
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۳۲:۴۶
فروش
0.1
155.43
155.5
سود
‪-6.92 USD‬
GBPJPY.
معامله
#74558210
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۴۹:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
155.43
بهره
‪-0.53 USD‬
مجموع
‪-6.39 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۳۲:۴۶
حجم معامله
0.1
خروج
155.5
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-6.92 USD‬
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۵۷:۴۴
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۱۶:۰۳
فروش
0.04
1.38204
1.42072
سود
‪-157.84 USD‬
GBPUSD.
معامله
#72628944
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۵۷:۴۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38204
بهره
‪-3.12 USD‬
مجموع
‪-154.72 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۱۶:۰۳
حجم معامله
0.04
خروج
1.42072
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-157.84 USD‬
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۱۶:۳۴
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۱۵:۰۸
فروش
0.04
1.38051
1.42087
سود
‪-164.61 USD‬
GBPUSD.
معامله
#74552238
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۱۶:۳۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38051
بهره
‪-3.17 USD‬
مجموع
‪-161.44 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۱۵:۰۸
حجم معامله
0.04
خروج
1.42087
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-164.61 USD‬
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۰۸:۳۳
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۱۴:۲۷
فروش
0.01
1810.39
1910.98
سود
‪-101.21 USD‬
XAUUSD.
معامله
#74552208
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۰۸:۳۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1810.39
بهره
‪-0.62 USD‬
مجموع
‪-100.59 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۱۴:۲۷
حجم معامله
0.01
خروج
1910.98
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-101.21 USD‬
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۰۲:۴۴
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۱۳:۴۴
فروش
1
1914.78
1910.64
سود
‪414.00 USD‬
XAUUSD.
معامله
#74601363
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۰۲:۴۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1914.78
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪414.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۱۳:۴۴
حجم معامله
1
خروج
1910.64
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪414.00 USD‬
۳۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۰۹:۱۲
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۰۱:۰۰:۰۰
خرید
0.1
1905.56
1907
سود
‪13.70 USD‬
XAUUSD.
معامله
#74565740
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۰۹:۱۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1905.56
بهره
‪-0.70 USD‬
مجموع
‪14.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۰۱:۰۰:۰۰
حجم معامله
0.1
خروج
1907
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪13.70 USD‬
۳۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۴۱:۴۹
۳۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۴۷:۲۰
فروش
0.1
1905.78
1905.6
سود
‪1.80 USD‬
XAUUSD.
معامله
#74557808
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۴۱:۴۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1905.78
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۴۷:۲۰
حجم معامله
0.1
خروج
1905.6
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.80 USD‬
۳۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۰۹:۴۸
۳۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۲۶:۲۶
خرید
0.1
35371.86
35700
سود
‪32.81 USD‬
BTCUSD
معامله
#74553505
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۰۹:۴۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
35371.86
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪32.81 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۲۶:۲۶
حجم معامله
0.1
خروج
35700
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪32.81 USD‬
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۱۶:۳۴
۳۱.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۴۷:۱۲
فروش
0.01
1.38051
1.418
سود
‪-38.26 USD‬
GBPUSD.
معامله
#72596425
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۱۶:۳۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38051
بهره
‪-0.77 USD‬
مجموع
‪-37.49 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۴۷:۱۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.418
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-38.26 USD‬
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۰۸:۳۳
۳۱.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۴۶:۵۸
فروش
0.01
1810.39
1904.07
سود
‪-94.27 USD‬
XAUUSD.
معامله
#73478077
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۰۸:۳۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1810.39
بهره
‪-0.59 USD‬
مجموع
‪-93.68 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۴۶:۵۸
حجم معامله
0.01
خروج
1904.07
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-94.27 USD‬
۳۱.۰۵.۲۰۲۱ ۰۷:۲۵:۴۷
۳۱.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۴۵:۴۸
فروش
0.1
1907.32
1903.98
سود
‪33.40 USD‬
XAUUSD.
معامله
#74547354
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۵.۲۰۲۱ ۰۷:۲۵:۴۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1907.32
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪33.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۴۵:۴۸
حجم معامله
0.1
خروج
1903.98
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪33.40 USD‬
۳۱.۰۵.۲۰۲۱ ۰۷:۲۵:۲۹
۳۱.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۴۵:۳۶
فروش
0.5
1.41937
1.41781
سود
‪78.00 USD‬
GBPUSD.
معامله
#74547351
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۵.۲۰۲۱ ۰۷:۲۵:۲۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.41937
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪78.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۴۵:۳۶
حجم معامله
0.5
خروج
1.41781
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪78.00 USD‬
۲۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۰۸:۱۴
۳۱.۰۵.۲۰۲۱ ۰۷:۲۵:۴۱
خرید
0.04
1903.06
1907.34
سود
‪15.72 USD‬
XAUUSD.
معامله
#74340079
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۰۸:۱۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1903.06
بهره
‪-1.40 USD‬
مجموع
‪17.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۵.۲۰۲۱ ۰۷:۲۵:۴۱
حجم معامله
0.04
خروج
1907.34
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪15.72 USD‬
۲۸.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۵۶:۳۷
۲۸.۰۵.۲۰۲۱ ۱۹:۰۳:۰۷
خرید
0.1
1894.15
1897
سود
‪28.50 USD‬
XAUUSD.
معامله
#74513813
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۵۶:۳۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1894.15
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪28.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۵.۲۰۲۱ ۱۹:۰۳:۰۷
حجم معامله
0.1
خروج
1897
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪28.50 USD‬