حالت آزمایشی
فروش
0.33
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۵۲:۰۶
0.88473
0.88547
0.00000
0.00000
سود
‪-22.05 USD‬
NZDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۵۲:۰۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.88473
Stop loss
0.00000
سود
‪-22.05 USD‬
حجم معامله
0.33
قیمت فعلی
0.88547
Take profit
0.00000
فروش
0.33
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۵۱:۴۹
0.88350
0.88547
0.00000
0.00000
سود
‪-54.86 USD‬
NZDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۵۱:۴۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.88350
Stop loss
0.00000
سود
‪-54.86 USD‬
حجم معامله
0.33
قیمت فعلی
0.88547
Take profit
0.00000
فروش
0.33
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۲۲:۲۴
0.92017
0.92427
0.00000
0.00000
سود
‪-111.71 USD‬
AUDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۲۲:۲۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.92017
Stop loss
0.00000
سود
‪-111.71 USD‬
حجم معامله
0.33
قیمت فعلی
0.92427
Take profit
0.00000
فروش
0.33
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۵۱:۳۵
0.91955
0.92427
0.00000
0.00000
سود
‪-128.25 USD‬
AUDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۵۱:۳۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.91955
Stop loss
0.00000
سود
‪-128.25 USD‬
حجم معامله
0.33
قیمت فعلی
0.92427
Take profit
0.00000
فروش
0.33
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۵۰:۰۳
0.91946
0.92427
0.00000
0.00000
سود
‪-130.65 USD‬
AUDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۵۰:۰۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.91946
Stop loss
0.00000
سود
‪-130.65 USD‬
حجم معامله
0.33
قیمت فعلی
0.92427
Take profit
0.00000