حالت آزمایشی
خرید
0.9
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۰۷
1.85303
1.85233
0.00000
0.00000
سود
‪-53.72 USD‬
GBPSGD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۰۷
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.85303
Stop loss
0.00000
سود
‪-53.72 USD‬
حجم معامله
0.9
قیمت فعلی
1.85233
Take profit
0.00000
فروش
0.33
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۴۱:۴۷
0.97535
0.97186
0.00000
0.00000
سود
‪89.16 USD‬
AUDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۴۱:۴۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.97535
Stop loss
0.00000
سود
‪89.16 USD‬
حجم معامله
0.33
قیمت فعلی
0.97186
Take profit
0.00000
فروش
0.33
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۴۲:۰۸
0.97545
0.97186
0.00000
0.00000
سود
‪91.78 USD‬
AUDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۴۲:۰۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.97545
Stop loss
0.00000
سود
‪91.78 USD‬
حجم معامله
0.33
قیمت فعلی
0.97186
Take profit
0.00000
فروش
0.33
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۲۸:۵۴
0.97442
0.97186
0.00000
0.00000
سود
‪64.79 USD‬
AUDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۲۸:۵۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.97442
Stop loss
0.00000
سود
‪64.79 USD‬
حجم معامله
0.33
قیمت فعلی
0.97186
Take profit
0.00000
فروش
0.33
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۲۸:۵۳
0.97443
0.97186
0.00000
0.00000
سود
‪65.05 USD‬
AUDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۲۸:۵۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.97443
Stop loss
0.00000
سود
‪65.05 USD‬
حجم معامله
0.33
قیمت فعلی
0.97186
Take profit
0.00000
فروش
0.33
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۳۳:۲۰
0.97332
0.97186
0.00000
0.00000
سود
‪35.96 USD‬
AUDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۳۳:۲۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.97332
Stop loss
0.00000
سود
‪35.96 USD‬
حجم معامله
0.33
قیمت فعلی
0.97186
Take profit
0.00000
فروش
0.33
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۴۷:۵۲
0.89710
0.90363
0.00000
0.00000
سود
‪-173.45 USD‬
NZDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۴۷:۵۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.89710
Stop loss
0.00000
سود
‪-173.45 USD‬
حجم معامله
0.33
قیمت فعلی
0.90363
Take profit
0.00000
فروش
0.33
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۲۷:۲۳
0.89665
0.90363
0.00000
0.00000
سود
‪-185.25 USD‬
NZDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۲۷:۲۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.89665
Stop loss
0.00000
سود
‪-185.25 USD‬
حجم معامله
0.33
قیمت فعلی
0.90363
Take profit
0.00000
فروش
0.33
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۲۷:۲۳
0.97046
0.97186
0.00000
0.00000
سود
‪-39.00 USD‬
AUDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۲۷:۲۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.97046
Stop loss
0.00000
سود
‪-39.00 USD‬
حجم معامله
0.33
قیمت فعلی
0.97186
Take profit
0.00000
فروش
0.33
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۲۳:۰۵
0.97163
0.97186
0.00000
0.00000
سود
‪-8.34 USD‬
AUDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۲۳:۰۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.97163
Stop loss
0.00000
سود
‪-8.34 USD‬
حجم معامله
0.33
قیمت فعلی
0.97186
Take profit
0.00000
فروش
0.33
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۱۵:۳۲
0.96985
0.97186
0.00000
0.00000
سود
‪-54.99 USD‬
AUDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۱۵:۳۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.96985
Stop loss
0.00000
سود
‪-54.99 USD‬
حجم معامله
0.33
قیمت فعلی
0.97186
Take profit
0.00000
فروش
0.33
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۵۰:۲۷
0.95891
0.97186
0.00000
0.00000
سود
‪-341.72 USD‬
AUDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۵۰:۲۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.95891
Stop loss
0.00000
سود
‪-341.72 USD‬
حجم معامله
0.33
قیمت فعلی
0.97186
Take profit
0.00000
فروش
0.33
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۲۰:۰۶:۳۸
0.95787
0.97186
0.00000
0.00000
سود
‪-368.98 USD‬
AUDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۲۰:۰۶:۳۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.95787
Stop loss
0.00000
سود
‪-368.98 USD‬
حجم معامله
0.33
قیمت فعلی
0.97186
Take profit
0.00000