حالت آزمایشی
فروش
0.33
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۰۲:۳۰
0.89749
0.89911
0.00000
0.00000
سود
‪-44.19 USD‬
NZDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۰۲:۳۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.89749
Stop loss
0.00000
سود
‪-44.19 USD‬
حجم معامله
0.33
قیمت فعلی
0.89911
Take profit
0.00000
فروش
0.33
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۵:۳۱
0.89668
0.89911
0.00000
0.00000
سود
‪-65.13 USD‬
NZDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۵:۳۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.89668
Stop loss
0.00000
سود
‪-65.13 USD‬
حجم معامله
0.33
قیمت فعلی
0.89911
Take profit
0.00000
خرید
0.33
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۲۰:۱۹
0.93126
0.92850
0.00000
0.00000
سود
‪-73.68 USD‬
AUDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۲۰:۱۹
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.93126
Stop loss
0.00000
سود
‪-73.68 USD‬
حجم معامله
0.33
قیمت فعلی
0.92850
Take profit
0.00000
خرید
0.33
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۰۴:۳۸
0.93216
0.92850
0.00000
0.00000
سود
‪-96.96 USD‬
AUDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۰۴:۳۸
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.93216
Stop loss
0.00000
سود
‪-96.96 USD‬
حجم معامله
0.33
قیمت فعلی
0.92850
Take profit
0.00000
خرید
0.33
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۲۱:۲۲
0.93274
0.92850
0.00000
0.00000
سود
‪-111.96 USD‬
AUDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۲۱:۲۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.93274
Stop loss
0.00000
سود
‪-111.96 USD‬
حجم معامله
0.33
قیمت فعلی
0.92850
Take profit
0.00000