حالت آزمایشی
خرید
0.33
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۳۹:۲۰
0.95701
0.95713
0.00000
0.00000
سود
‪0.84 USD‬
AUDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۳۹:۲۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.95701
Stop loss
0.00000
سود
‪0.84 USD‬
حجم معامله
0.33
قیمت فعلی
0.95713
Take profit
0.00000
خرید
0.33
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۱۵:۴۲
0.95600
0.95713
0.00000
0.00000
سود
‪27.37 USD‬
AUDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۱۵:۴۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.95600
Stop loss
0.00000
سود
‪27.37 USD‬
حجم معامله
0.33
قیمت فعلی
0.95713
Take profit
0.00000
خرید
0.33
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۵۴:۰۹
0.96275
0.95713
0.00000
0.00000
سود
‪-149.90 USD‬
AUDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۵۴:۰۹
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.96275
Stop loss
0.00000
سود
‪-149.90 USD‬
حجم معامله
0.33
قیمت فعلی
0.95713
Take profit
0.00000
فروش
0.33
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۱۳:۳۲
0.88105
0.88311
0.00000
0.00000
سود
‪-56.41 USD‬
NZDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۱۳:۳۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.88105
Stop loss
0.00000
سود
‪-56.41 USD‬
حجم معامله
0.33
قیمت فعلی
0.88311
Take profit
0.00000
فروش
0.33
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۰۹:۲۷
0.88099
0.88311
0.00000
0.00000
سود
‪-57.98 USD‬
NZDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۰۹:۲۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.88099
Stop loss
0.00000
سود
‪-57.98 USD‬
حجم معامله
0.33
قیمت فعلی
0.88311
Take profit
0.00000