حالت آزمایشی
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۴۱:۱۶
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۲۹:۱۶
خرید
0.5
1716.14
1718.85
سود
‪106.87 EUR‬
XAUUSD
معامله
#158632886
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۴۱:۱۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1716.14
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪115.40 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۲۹:۱۶
حجم معامله
0.5
خروج
1718.85
هزینه های کمیسیون
‪-8.53 EUR‬
سود
‪106.87 EUR‬
۲۴.۰۷.۲۰۲۰ ۰۴:۴۰:۴۷
۰۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۴۳:۰۸
خرید
0.05
106.487
106.871
سود
‪1.24 EUR‬
USDJPY
معامله
#141635892
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۷.۲۰۲۰ ۰۴:۴۰:۴۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
106.487
بهره
‪-13.18 EUR‬
مجموع
‪14.85 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۴۳:۰۸
حجم معامله
0.05
خروج
106.871
هزینه های کمیسیون
‪-0.43 EUR‬
سود
‪1.24 EUR‬
۱۶.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۱۴:۴۵
۰۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۴۳:۰۳
خرید
0.05
107.118
106.871
سود
‪-23.40 EUR‬
USDJPY
معامله
#140752115
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۱۴:۴۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
107.118
بهره
‪-13.42 EUR‬
مجموع
‪-9.55 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۴۳:۰۳
حجم معامله
0.05
خروج
106.871
هزینه های کمیسیون
‪-0.43 EUR‬
سود
‪-23.40 EUR‬
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۰۴:۰۸
۰۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۴۲:۵۸
خرید
0.05
107.491
106.872
سود
‪-38.38 EUR‬
USDJPY
معامله
#139901224
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۰۴:۰۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
107.491
بهره
‪-14.03 EUR‬
مجموع
‪-23.92 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۴۲:۵۸
حجم معامله
0.05
خروج
106.872
هزینه های کمیسیون
‪-0.43 EUR‬
سود
‪-38.38 EUR‬
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۵۰:۵۸
۱۸.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۲۵:۰۳
فروش
1
1.38509
1.38888
سود
‪-333.16 EUR‬
GBPUSD
معامله
#156899281
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۵۰:۵۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38509
بهره
‪-10.23 EUR‬
مجموع
‪-314.40 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۲۵:۰۳
حجم معامله
1
خروج
1.38888
هزینه های کمیسیون
‪-8.53 EUR‬
سود
‪-333.16 EUR‬
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۱۴:۵۵:۱۶
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۱۷:۳۴:۳۸
فروش
10
13992.8
13924.9
سود
‪62.90 EUR‬
FDAX
معامله
#156895170
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۱۴:۵۵:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
13992.8
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪67.90 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۱۷:۳۴:۳۸
حجم معامله
10
خروج
13924.9
هزینه های کمیسیون
‪-5.00 EUR‬
سود
‪62.90 EUR‬
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۰۹:۲۶:۲۰
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۱۳:۴۹:۳۳
خرید
1
1.20757
1.20577
سود
‪-157.81 EUR‬
EURUSD
معامله
#156883674
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۰۹:۲۶:۲۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20757
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪-149.28 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۱۳:۴۹:۳۳
حجم معامله
1
خروج
1.20577
هزینه های کمیسیون
‪-8.53 EUR‬
سود
‪-157.81 EUR‬
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۴۰:۵۶
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۲۰:۱۷
خرید
0.05
107.863
105.99
سود
‪-89.32 EUR‬
USDJPY
معامله
#136965932
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۴۰:۵۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
107.863
بهره
‪-15.72 EUR‬
مجموع
‪-73.17 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۲۰:۱۷
حجم معامله
0.05
خروج
105.99
هزینه های کمیسیون
‪-0.43 EUR‬
سود
‪-89.32 EUR‬
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۵۶:۱۹
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۲۰:۱۴
خرید
0.05
0.94357
0.89507
سود
‪-211.62 EUR‬
USDCHF
معامله
#139267551
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۵۶:۱۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.94357
بهره
‪13.15 EUR‬
مجموع
‪-224.34 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۲۰:۱۴
حجم معامله
0.05
خروج
0.89507
هزینه های کمیسیون
‪-0.43 EUR‬
سود
‪-211.62 EUR‬
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۱:۵۷:۲۰
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۲۰:۱۳
خرید
0.05
0.96177
0.89507
سود
‪-295.29 EUR‬
USDCHF
معامله
#133869491
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۱:۵۷:۲۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.96177
بهره
‪13.67 EUR‬
مجموع
‪-308.53 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۲۰:۱۳
حجم معامله
0.05
خروج
0.89507
هزینه های کمیسیون
‪-0.43 EUR‬
سود
‪-295.29 EUR‬
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۰۵:۰۷
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۲۰:۱۲
خرید
0.05
1.34066
1.27131
سود
‪-243.68 EUR‬
USDCAD
معامله
#141410534
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۰۵:۰۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.34066
بهره
‪-17.40 EUR‬
مجموع
‪-225.85 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۲۰:۱۲
حجم معامله
0.05
خروج
1.27131
هزینه های کمیسیون
‪-0.43 EUR‬
سود
‪-243.68 EUR‬
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۵۳:۵۶
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۲۰:۱۱
خرید
0.05
1.35943
1.27131
سود
‪-306.11 EUR‬
USDCAD
معامله
#139266924
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۵۳:۵۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.35943
بهره
‪-18.70 EUR‬
مجموع
‪-286.98 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۲۰:۱۱
حجم معامله
0.05
خروج
1.27131
هزینه های کمیسیون
‪-0.43 EUR‬
سود
‪-306.11 EUR‬
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۱۳:۱۷
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۲۰:۱۰
فروش
0.05
1.24526
1.3881
سود
‪-617.12 EUR‬
GBPUSD
معامله
#139371567
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۱۳:۱۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.24526
بهره
‪-25.29 EUR‬
مجموع
‪-591.40 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۲۰:۱۰
حجم معامله
0.05
خروج
1.3881
هزینه های کمیسیون
‪-0.43 EUR‬
سود
‪-617.12 EUR‬
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۰۵:۱۴
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۲۰:۰۸
فروش
0.05
1.15882
1.20764
سود
‪-193.50 EUR‬
EURUSD
معامله
#141410583
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۰۵:۱۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.15882
بهره
‪9.06 EUR‬
مجموع
‪-202.13 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۲۰:۰۸
حجم معامله
0.05
خروج
1.20764
هزینه های کمیسیون
‪-0.43 EUR‬
سود
‪-193.50 EUR‬
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۱۲:۵۷
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۲۰:۰۸
فروش
0.05
1.123
1.20764
سود
‪-341.35 EUR‬
EURUSD
معامله
#139371525
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۱۲:۵۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.123
بهره
‪9.52 EUR‬
مجموع
‪-350.44 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۲۰:۰۸
حجم معامله
0.05
خروج
1.20764
هزینه های کمیسیون
‪-0.43 EUR‬
سود
‪-341.35 EUR‬
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۳۵:۱۹
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۲۰:۰۶
فروش
0.05
1.10074
1.20764
سود
‪-434.06 EUR‬
EURUSD
معامله
#135960165
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۳۵:۱۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10074
بهره
‪8.97 EUR‬
مجموع
‪-442.60 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۲۰:۰۶
حجم معامله
0.05
خروج
1.20764
هزینه های کمیسیون
‪-0.43 EUR‬
سود
‪-434.06 EUR‬
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۱۴:۴۸
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۲۰:۰۶
فروش
0.05
120.697
128.001
سود
‪-297.15 EUR‬
EURJPY
معامله
#139371679
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۱۴:۴۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
120.697
بهره
‪-10.99 EUR‬
مجموع
‪-285.31 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۲۰:۰۶
حجم معامله
0.05
خروج
128.001
هزینه های کمیسیون
‪-0.85 EUR‬
سود
‪-297.15 EUR‬
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۱۴:۱۰
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۲۰:۰۵
فروش
0.1
0.66395
0.77466
سود
‪-987.64 EUR‬
AUDUSD
معامله
#135726088
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۱۴:۱۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.66395
بهره
‪-70.02 EUR‬
مجموع
‪-916.77 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۲۰:۰۵
حجم معامله
0.1
خروج
0.77466
هزینه های کمیسیون
‪-0.85 EUR‬
سود
‪-987.64 EUR‬
۰۵.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۱۰:۱۹
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۲۰:۰۴
فروش
0.05
0.64512
0.77464
سود
‪-575.08 EUR‬
AUDUSD
معامله
#133714478
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۱۰:۱۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.64512
بهره
‪-38.38 EUR‬
مجموع
‪-536.27 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۲۰:۰۴
حجم معامله
0.05
خروج
0.77464
هزینه های کمیسیون
‪-0.43 EUR‬
سود
‪-575.08 EUR‬
۲۰.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۵۳:۵۹
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۲۰:۰۴
فروش
0.1
0.65315
0.77464
سود
‪-1 078.69 EUR‬
AUDUSD
معامله
#135091297
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۵۳:۵۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.65315
بهره
‪-71.81 EUR‬
مجموع
‪-1 006.03 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۲۰:۰۴
حجم معامله
0.1
خروج
0.77464
هزینه های کمیسیون
‪-0.85 EUR‬
سود
‪-1 078.69 EUR‬
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۱۴:۱۷
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۲۰:۰۳
فروش
0.1
71.452
82.108
سود
‪-901.91 EUR‬
AUDJPY
معامله
#135726127
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۱۴:۱۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
71.452
بهره
‪-67.70 EUR‬
مجموع
‪-832.50 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۲۰:۰۳
حجم معامله
0.1
خروج
82.108
هزینه های کمیسیون
‪-1.71 EUR‬
سود
‪-901.91 EUR‬
۲۰.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۵۵:۱۹
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۲۰:۰۲
فروش
0.05
70.302
82.109
سود
‪-496.51 EUR‬
AUDJPY
معامله
#135091533
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۵۵:۱۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
70.302
بهره
‪-34.46 EUR‬
مجموع
‪-461.20 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۲۰:۰۲
حجم معامله
0.05
خروج
82.109
هزینه های کمیسیون
‪-0.85 EUR‬
سود
‪-496.51 EUR‬
۲۰.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۵۵:۱۶
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۲۰:۰۱
فروش
0.05
70.306
82.111
سود
‪-496.43 EUR‬
AUDJPY
معامله
#135091502
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۵۵:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
70.306
بهره
‪-34.46 EUR‬
مجموع
‪-461.12 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۲۰:۰۱
حجم معامله
0.05
خروج
82.111
هزینه های کمیسیون
‪-0.85 EUR‬
سود
‪-496.43 EUR‬
۰۸.۰۵.۲۰۲۰ ۰۹:۱۵:۵۸
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۲۰:۰۰
فروش
0.05
69.416
82.111
سود
‪-532.17 EUR‬
AUDJPY
معامله
#134024930
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۵.۲۰۲۰ ۰۹:۱۵:۵۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
69.416
بهره
‪-35.43 EUR‬
مجموع
‪-495.89 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۲۰:۰۰
حجم معامله
0.05
خروج
82.111
هزینه های کمیسیون
‪-0.85 EUR‬
سود
‪-532.17 EUR‬
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۰۹:۵۲:۰۱
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۱۲:۵۴
فروش
1
14045.3
13955.2
سود
‪8.51 EUR‬
FDAX
معامله
#156884889
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۰۹:۵۲:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
14045.3
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪9.01 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۱۲:۵۴
حجم معامله
1
خروج
13955.2
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 EUR‬
سود
‪8.51 EUR‬
۱۱.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۴۱:۳۵
۱۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۲:۲۳:۵۷
فروش
1
1.38246
1.38735
سود
‪-418.75 EUR‬
GBPUSD
معامله
#156747161
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۴۱:۳۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38246
بهره
‪-6.77 EUR‬
مجموع
‪-403.45 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۲:۲۳:۵۷
حجم معامله
1
خروج
1.38735
هزینه های کمیسیون
‪-8.53 EUR‬
سود
‪-418.75 EUR‬
۲۷.۰۱.۲۰۲۱ ۱۶:۲۲:۱۶
۲۷.۰۱.۲۰۲۱ ۱۶:۳۶:۵۰
خرید
1
1.21028
1.20759
سود
‪-231.29 EUR‬
EURUSD
معامله
#156237602
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۱.۲۰۲۱ ۱۶:۲۲:۱۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21028
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪-222.76 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۱.۲۰۲۱ ۱۶:۳۶:۵۰
حجم معامله
1
خروج
1.20759
هزینه های کمیسیون
‪-8.53 EUR‬
سود
‪-231.29 EUR‬
۲۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۱۲:۵۸
۰۵.۰۱.۲۰۲۱ ۱۶:۲۶:۰۳
خرید
0.05
1.21774
1.22722
سود
‪32.24 EUR‬
EURUSD
معامله
#154312657
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۱۲:۵۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21774
بهره
‪-5.95 EUR‬
مجموع
‪38.62 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۱.۲۰۲۱ ۱۶:۲۶:۰۳
حجم معامله
0.05
خروج
1.22722
هزینه های کمیسیون
‪-0.43 EUR‬
سود
‪32.24 EUR‬
۲۹.۰۴.۲۰۲۰ ۲۱:۴۵:۰۷
۰۸.۱۲.۲۰۲۰ ۲۰:۲۸:۵۴
خرید
1
38.28
42.23
سود
‪3.05 EUR‬
#PFE
معامله
#133301825
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۴.۲۰۲۰ ۲۱:۴۵:۰۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
38.28
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪3.26 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۲.۲۰۲۰ ۲۰:۲۸:۵۴
حجم معامله
1
خروج
42.23
هزینه های کمیسیون
‪-0.21 EUR‬
سود
‪3.05 EUR‬
۲۳.۰۷.۲۰۲۰ ۰۷:۴۵:۴۳
۱۷.۱۱.۲۰۲۰ ۱۴:۴۶:۵۹
فروش
0.05
9502.22
17072.76
سود
‪-345.92 EUR‬
BTCUSD
معامله
#141491083
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۷.۲۰۲۰ ۰۷:۴۵:۴۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
9502.22
بهره
‪-26.55 EUR‬
مجموع
‪-318.94 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۱۱.۲۰۲۰ ۱۴:۴۶:۵۹
حجم معامله
0.05
خروج
17072.76
هزینه های کمیسیون
‪-0.43 EUR‬
سود
‪-345.92 EUR‬
۲۳.۰۷.۲۰۲۰ ۰۷:۴۷:۵۰
۲۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۲۵:۴۵
فروش
0.05
1.07508
1.06879
سود
‪9.12 EUR‬
EURCHF
معامله
#141491258
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۷.۲۰۲۰ ۰۷:۴۷:۵۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.07508
بهره
‪-19.46 EUR‬
مجموع
‪29.43 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۲۵:۴۵
حجم معامله
0.05
خروج
1.06879
هزینه های کمیسیون
‪-0.85 EUR‬
سود
‪9.12 EUR‬
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۰۴:۳۴
۱۰.۰۹.۲۰۲۰ ۲۰:۱۷:۰۲
خرید
0.05
0.91057
0.92394
سود
‪56.96 EUR‬
EURGBP
معامله
#141410353
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۰۴:۳۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.91057
بهره
‪-14.54 EUR‬
مجموع
‪72.35 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۹.۲۰۲۰ ۲۰:۱۷:۰۲
حجم معامله
0.05
خروج
0.92394
هزینه های کمیسیون
‪-0.85 EUR‬
سود
‪56.96 EUR‬
۲۳.۰۷.۲۰۲۰ ۰۷:۴۶:۱۱
۰۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۸:۱۱:۲۶
خرید
0.05
0.71512
0.73151
سود
‪62.23 EUR‬
AUDUSD
معامله
#141491122
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۷.۲۰۲۰ ۰۷:۴۶:۱۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.71512
بهره
‪-6.74 EUR‬
مجموع
‪69.40 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۸:۱۱:۲۶
حجم معامله
0.05
خروج
0.73151
هزینه های کمیسیون
‪-0.43 EUR‬
سود
‪62.23 EUR‬
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۱۳:۵۲:۵۱
۱۸.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۲۰:۰۳
کپی
‪-18.52%‬
‪-19.84%‬
سود
‪24.57 EUR‬
SolidEq
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۱۳:۵۲:۵۱
نقطه ورود
‪-18.52%‬
نوع معامله
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۲۰:۰۳
خروج
‪-19.84%‬
سود
‪24.57 EUR‬
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۳۲:۲۷
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۰۴:۳۵:۰۲
کپی
‪22.54%‬
‪22.25%‬
سود
‪97.78 EUR‬
ProCapitalTrust+
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۳۲:۲۷
نقطه ورود
‪22.54%‬
نوع معامله
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۰۴:۳۵:۰۲
خروج
‪22.25%‬
سود
‪97.78 EUR‬