حالت آزمایشی
۲۳.۰۷.۲۰۲۰ ۰۷:۴۵:۴۳
۱۷.۱۱.۲۰۲۰ ۱۴:۴۶:۵۹
فروش
0.05
9502.22
17072.76
سود
‪-345.92 EUR‬
BTCUSD
معامله
#141491083
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۷.۲۰۲۰ ۰۷:۴۵:۴۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
9502.22
بهره
‪-26.55 EUR‬
مجموع
‪-318.94 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۱۱.۲۰۲۰ ۱۴:۴۶:۵۹
حجم معامله
0.05
خروج
17072.76
هزینه های کمیسیون
‪-0.43 EUR‬
سود
‪-345.92 EUR‬
۲۳.۰۷.۲۰۲۰ ۰۷:۴۷:۵۰
۲۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۲۵:۴۵
فروش
0.05
1.07508
1.06879
سود
‪9.12 EUR‬
EURCHF
معامله
#141491258
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۷.۲۰۲۰ ۰۷:۴۷:۵۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.07508
بهره
‪-19.46 EUR‬
مجموع
‪29.43 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۲۵:۴۵
حجم معامله
0.05
خروج
1.06879
هزینه های کمیسیون
‪-0.85 EUR‬
سود
‪9.12 EUR‬
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۰۴:۳۴
۱۰.۰۹.۲۰۲۰ ۲۰:۱۷:۰۲
خرید
0.05
0.91057
0.92394
سود
‪56.96 EUR‬
EURGBP
معامله
#141410353
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۰۴:۳۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.91057
بهره
‪-14.54 EUR‬
مجموع
‪72.35 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۹.۲۰۲۰ ۲۰:۱۷:۰۲
حجم معامله
0.05
خروج
0.92394
هزینه های کمیسیون
‪-0.85 EUR‬
سود
‪56.96 EUR‬
۲۳.۰۷.۲۰۲۰ ۰۷:۴۶:۱۱
۰۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۸:۱۱:۲۶
خرید
0.05
0.71512
0.73151
سود
‪62.23 EUR‬
AUDUSD
معامله
#141491122
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۷.۲۰۲۰ ۰۷:۴۶:۱۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.71512
بهره
‪-6.74 EUR‬
مجموع
‪69.40 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۸:۱۱:۲۶
حجم معامله
0.05
خروج
0.73151
هزینه های کمیسیون
‪-0.43 EUR‬
سود
‪62.23 EUR‬
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۰۷:۲۳
۲۸.۰۸.۲۰۲۰ ۲۱:۰۰:۲۹
خرید
1
98.26
102.29
سود
‪3.18 EUR‬
#JPM
معامله
#137456396
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۰۷:۲۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
98.26
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪3.39 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۸.۲۰۲۰ ۲۱:۰۰:۲۹
حجم معامله
1
خروج
102.29
هزینه های کمیسیون
‪-0.21 EUR‬
سود
‪3.18 EUR‬
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۲۰:۵۲:۵۱
۱۸.۰۸.۲۰۲۰ ۱۹:۲۰:۰۳
کپی
‪-18.52%‬
‪-19.84%‬
سود
‪24.57 EUR‬
SolidEq
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۲۰:۵۲:۵۱
نقطه ورود
‪-18.52%‬
نوع معامله
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۸.۲۰۲۰ ۱۹:۲۰:۰۳
خروج
‪-19.84%‬
سود
‪24.57 EUR‬
۲۷.۰۷.۲۰۲۰ ۰۶:۱۵:۵۵
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۸:۵۱:۲۰
خرید
0.05
105.489
106.527
سود
‪40.54 EUR‬
USDJPY
معامله
#133871302
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۷.۲۰۲۰ ۰۶:۱۵:۵۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
105.489
بهره
‪-0.44 EUR‬
مجموع
‪41.41 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۸:۵۱:۲۰
حجم معامله
0.05
خروج
106.527
هزینه های کمیسیون
‪-0.43 EUR‬
سود
‪40.54 EUR‬
۲۴.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۰۷:۵۴
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۸:۵۱:۱۵
خرید
0.05
106.065
106.525
سود
‪17.45 EUR‬
USDJPY
معامله
#133925311
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۰۷:۵۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
106.065
بهره
‪-0.47 EUR‬
مجموع
‪18.35 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۸:۵۱:۱۵
حجم معامله
0.05
خروج
106.525
هزینه های کمیسیون
‪-0.43 EUR‬
سود
‪17.45 EUR‬
۲۳.۰۷.۲۰۲۰ ۰۷:۴۶:۵۸
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۸:۵۱:۰۶
فروش
0.05
1.34027
1.32987
سود
‪30.09 EUR‬
USDCAD
معامله
#141491185
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۷.۲۰۲۰ ۰۷:۴۶:۵۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.34027
بهره
‪-2.71 EUR‬
مجموع
‪33.23 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۸:۵۱:۰۶
حجم معامله
0.05
خروج
1.32987
هزینه های کمیسیون
‪-0.43 EUR‬
سود
‪30.09 EUR‬
۱۶.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۱۸:۰۹
۳۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۵۹:۳۵
خرید
0.05
1.18928
1.19497
سود
‪24.51 EUR‬
GBPCHF
معامله
#140753308
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۱۸:۰۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18928
بهره
‪-1.07 EUR‬
مجموع
‪26.43 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۵۹:۳۵
حجم معامله
0.05
خروج
1.19497
هزینه های کمیسیون
‪-0.85 EUR‬
سود
‪24.51 EUR‬
۲۳.۰۷.۲۰۲۰ ۰۷:۴۶:۵۲
۳۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۲۷:۴۰
فروش
0.05
0.90869
0.90409
سود
‪23.82 EUR‬
EURGBP
معامله
#141491169
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۷.۲۰۲۰ ۰۷:۴۶:۵۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.90869
بهره
‪-0.77 EUR‬
مجموع
‪25.44 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۲۷:۴۰
حجم معامله
0.05
خروج
0.90409
هزینه های کمیسیون
‪-0.85 EUR‬
سود
‪23.82 EUR‬
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۰۲:۲۶
۲۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۵۲:۵۲
خرید
0.05
1.07642
1.08175
سود
‪23.48 EUR‬
EURCHF
معامله
#141409756
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۰۲:۲۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.07642
بهره
‪-0.31 EUR‬
مجموع
‪24.64 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۵۲:۵۲
حجم معامله
0.05
خروج
1.08175
هزینه های کمیسیون
‪-0.85 EUR‬
سود
‪23.48 EUR‬
۲۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۳۳:۲۴
۲۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۵۲:۴۶
خرید
0.05
1.0737
1.08173
سود
‪36.15 EUR‬
EURCHF
معامله
#141491275
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۳۳:۲۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.0737
بهره
‪-0.12 EUR‬
مجموع
‪37.12 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۵۲:۴۶
حجم معامله
0.05
خروج
1.08173
هزینه های کمیسیون
‪-0.85 EUR‬
سود
‪36.15 EUR‬
۲۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۰۰:۰۶
۲۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۵۲:۴۰
خرید
0.05
1.17824
1.18605
سود
‪35.11 EUR‬
GBPCHF
معامله
#141491418
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۰۰:۰۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17824
بهره
‪-0.14 EUR‬
مجموع
‪36.10 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۵۲:۴۰
حجم معامله
0.05
خروج
1.18605
هزینه های کمیسیون
‪-0.85 EUR‬
سود
‪35.11 EUR‬
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۱۰:۴۳
۲۴.۰۷.۲۰۲۰ ۲۱:۰۷:۴۲
خرید
0.05
1.15804
1.16439
سود
‪25.56 EUR‬
EURUSD
معامله
#141409704
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۱۰:۴۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.15804
بهره
‪-1.28 EUR‬
مجموع
‪27.27 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۷.۲۰۲۰ ۲۱:۰۷:۴۲
حجم معامله
0.05
خروج
1.16439
هزینه های کمیسیون
‪-0.43 EUR‬
سود
‪25.56 EUR‬
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۰۴:۵۷
۲۴.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۳۰:۱۶
فروش
0.05
0.71452
0.70782
سود
‪27.87 EUR‬
AUDUSD
معامله
#141410477
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۰۴:۵۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.71452
بهره
‪-0.56 EUR‬
مجموع
‪28.86 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۳۰:۱۶
حجم معامله
0.05
خروج
0.70782
هزینه های کمیسیون
‪-0.43 EUR‬
سود
‪27.87 EUR‬
۲۳.۰۷.۲۰۲۰ ۰۷:۴۹:۵۲
۲۴.۰۷.۲۰۲۰ ۰۴:۴۱:۰۲
فروش
0.05
0.92844
0.92411
سود
‪19.41 EUR‬
USDCHF
معامله
#141491438
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۷.۲۰۲۰ ۰۷:۴۹:۵۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.92844
بهره
‪-0.34 EUR‬
مجموع
‪20.18 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۷.۲۰۲۰ ۰۴:۴۱:۰۲
حجم معامله
0.05
خروج
0.92411
هزینه های کمیسیون
‪-0.43 EUR‬
سود
‪19.41 EUR‬
۲۳.۰۷.۲۰۲۰ ۰۷:۴۹:۳۷
۲۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۰۵:۵۳
فروش
0.05
1.18304
1.17644
سود
‪29.91 EUR‬
GBPCHF
معامله
#141491406
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۷.۲۰۲۰ ۰۷:۴۹:۳۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.18304
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪30.76 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۰۵:۵۳
حجم معامله
0.05
خروج
1.17644
هزینه های کمیسیون
‪-0.85 EUR‬
سود
‪29.91 EUR‬
۲۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۲۴
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۳۸:۱۵
خرید
0.05
0.90454
0.91129
سود
‪35.63 EUR‬
EURGBP
معامله
#140753707
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۲۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.90454
بهره
‪-0.56 EUR‬
مجموع
‪37.04 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۳۸:۱۵
حجم معامله
0.05
خروج
0.91129
هزینه های کمیسیون
‪-0.85 EUR‬
سود
‪35.63 EUR‬
۱۶.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۲۰:۰۱
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۳۸:۰۷
خرید
0.05
0.90688
0.91121
سود
‪21.79 EUR‬
EURGBP
معامله
#140753904
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۲۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.90688
بهره
‪-1.12 EUR‬
مجموع
‪23.76 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۳۸:۰۷
حجم معامله
0.05
خروج
0.91121
هزینه های کمیسیون
‪-0.85 EUR‬
سود
‪21.79 EUR‬
۱۶.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۱۷:۵۸
۲۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۵۷:۳۲
خرید
0.05
122.385
122.758
سود
‪13.77 EUR‬
EURJPY
معامله
#140753228
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۱۷:۵۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
122.385
بهره
‪-0.57 EUR‬
مجموع
‪15.19 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۵۷:۳۲
حجم معامله
0.05
خروج
122.758
هزینه های کمیسیون
‪-0.85 EUR‬
سود
‪13.77 EUR‬
۱۶.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۱۹:۳۵
۲۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۵۷:۲۷
خرید
0.05
1.14268
1.14899
سود
‪26.06 EUR‬
EURUSD
معامله
#140753756
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۱۹:۳۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.14268
بهره
‪-0.97 EUR‬
مجموع
‪27.46 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۵۷:۲۷
حجم معامله
0.05
خروج
1.14899
هزینه های کمیسیون
‪-0.43 EUR‬
سود
‪26.06 EUR‬
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۰۷:۵۲
۲۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۵۷:۲۲
فروش
0.05
0.9383
0.93419
سود
‪14.76 EUR‬
USDCHF
معامله
#139901943
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۰۷:۵۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.9383
بهره
‪-3.95 EUR‬
مجموع
‪19.14 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۵۷:۲۲
حجم معامله
0.05
خروج
0.93419
هزینه های کمیسیون
‪-0.43 EUR‬
سود
‪14.76 EUR‬
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۰۸:۰۶
۲۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۲۰:۰۷
خرید
0.05
135.341
135.67
سود
‪10.16 EUR‬
GBPJPY
معامله
#139902025
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۰۸:۰۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
135.341
بهره
‪-2.40 EUR‬
مجموع
‪13.41 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۲۰:۰۷
حجم معامله
0.05
خروج
135.67
هزینه های کمیسیون
‪-0.85 EUR‬
سود
‪10.16 EUR‬
۱۶.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۱۷:۳۲
۲۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۲۰:۰۱
خرید
0.05
1.26016
1.2656
سود
‪22.61 EUR‬
GBPUSD
معامله
#140753087
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۱۷:۳۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.26016
بهره
‪-0.72 EUR‬
مجموع
‪23.76 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۲۰:۰۱
حجم معامله
0.05
خروج
1.2656
هزینه های کمیسیون
‪-0.43 EUR‬
سود
‪22.61 EUR‬
۱۶.۰۷.۲۰۲۰ ۲۱:۰۴:۱۱
۲۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۱۹:۵۶
خرید
0.05
1.25541
1.2656
سود
‪43.37 EUR‬
GBPUSD
معامله
#140753165
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۷.۲۰۲۰ ۲۱:۰۴:۱۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.25541
بهره
‪-0.72 EUR‬
مجموع
‪44.52 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۱۹:۵۶
حجم معامله
0.05
خروج
1.2656
هزینه های کمیسیون
‪-0.43 EUR‬
سود
‪43.37 EUR‬
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۴۷:۳۴
۱۶.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۵۵:۰۹
خرید
0.1
38.036
41.187
سود
‪2.32 EUR‬
USCrude_n
معامله
#136986762
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۴۷:۳۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
38.036
بهره
‪-0.40 EUR‬
مجموع
‪2.76 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۵۵:۰۹
حجم معامله
0.1
خروج
41.187
هزینه های کمیسیون
‪-0.04 EUR‬
سود
‪2.32 EUR‬
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۳۹:۱۳
۱۶.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۵۵:۰۰
خرید
0.05
122.352
122.496
سود
‪4.45 EUR‬
EURJPY
معامله
#140561030
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۳۹:۱۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
122.352
بهره
‪-0.58 EUR‬
مجموع
‪5.88 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۵۵:۰۰
حجم معامله
0.05
خروج
122.496
هزینه های کمیسیون
‪-0.85 EUR‬
سود
‪4.45 EUR‬
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۰۸:۴۲
۱۶.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۵۴:۵۴
خرید
0.05
0.69723
0.70102
سود
‪14.40 EUR‬
AUDUSD
معامله
#139902172
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۰۸:۴۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.69723
بهره
‪-1.74 EUR‬
مجموع
‪16.57 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۵۴:۵۴
حجم معامله
0.05
خروج
0.70102
هزینه های کمیسیون
‪-0.43 EUR‬
سود
‪14.40 EUR‬
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۳۹:۳۴
۱۶.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۵۴:۴۸
خرید
0.05
106.988
107.121
سود
‪4.91 EUR‬
USDJPY
معامله
#140561140
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۳۹:۳۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
106.988
بهره
‪-0.09 EUR‬
مجموع
‪5.43 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۵۴:۴۸
حجم معامله
0.05
خروج
107.121
هزینه های کمیسیون
‪-0.43 EUR‬
سود
‪4.91 EUR‬
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۵۵:۲۷
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۰۱:۳۰:۳۸
فروش
0.05
107.441
107.187
سود
‪7.89 EUR‬
USDJPY
معامله
#139155536
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۵۵:۲۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
107.441
بهره
‪-2.18 EUR‬
مجموع
‪10.50 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۰۱:۳۰:۳۸
حجم معامله
0.05
خروج
107.187
هزینه های کمیسیون
‪-0.43 EUR‬
سود
‪7.89 EUR‬
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۰۸:۵۲
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۰۱:۳۰:۳۱
خرید
0.05
1.35382
1.35827
سود
‪13.80 EUR‬
USDCAD
معامله
#139902228
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۰۸:۵۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.35382
بهره
‪-0.29 EUR‬
مجموع
‪14.52 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۰۱:۳۰:۳۱
حجم معامله
0.05
خروج
1.35827
هزینه های کمیسیون
‪-0.43 EUR‬
سود
‪13.80 EUR‬
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۰۳:۴۱
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۰۱:۳۰:۲۶
فروش
0.05
1.13312
1.12873
سود
‪18.99 EUR‬
EURUSD
معامله
#139901166
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۰۳:۴۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.13312
بهره
‪-0.03 EUR‬
مجموع
‪19.45 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۰۱:۳۰:۲۶
حجم معامله
0.05
خروج
1.12873
هزینه های کمیسیون
‪-0.43 EUR‬
سود
‪18.99 EUR‬
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۰۵:۵۱
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۰۱:۳۰:۲۰
فروش
0.05
121.847
120.983
سود
‪34.42 EUR‬
EURJPY
معامله
#139901499
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۰۵:۵۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
121.847
بهره
‪-0.44 EUR‬
مجموع
‪35.71 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۰۱:۳۰:۲۰
حجم معامله
0.05
خروج
120.983
هزینه های کمیسیون
‪-0.85 EUR‬
سود
‪34.42 EUR‬
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۵۵:۵۹
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۰۰:۰۰:۱۷
خرید
0.05
1.06364
1.06035
سود
‪-17.13 EUR‬
EURCHF
معامله
#139155660
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۵۵:۵۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.06364
بهره
‪-0.77 EUR‬
مجموع
‪-15.51 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۰۰:۰۰:۱۷
حجم معامله
0.05
خروج
1.06035
هزینه های کمیسیون
‪-0.85 EUR‬
سود
‪-17.13 EUR‬
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۰۸:۱۵
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۰۷:۱۶
خرید
0.05
9379.5
9436.79
سود
‪1.83 EUR‬
BTCUSD
معامله
#137456453
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۰۸:۱۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
9379.5
بهره
‪-0.27 EUR‬
مجموع
‪2.53 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۰۷:۱۶
حجم معامله
0.05
خروج
9436.79
هزینه های کمیسیون
‪-0.43 EUR‬
سود
‪1.83 EUR‬
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۱۲:۲۴
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۰۷:۱۴
خرید
0.05
9136.94
9437.29
سود
‪12.77 EUR‬
BTCUSD
معامله
#139371468
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۱۲:۲۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
9136.94
بهره
‪-0.05 EUR‬
مجموع
‪13.25 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۰۷:۱۴
حجم معامله
0.05
خروج
9437.29
هزینه های کمیسیون
‪-0.43 EUR‬
سود
‪12.77 EUR‬
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۰۷:۵۶
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۰۶:۳۵
فروش
1
48.15
58.39
سود
‪-57.28 EUR‬
#EBAY
معامله
#137456424
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۰۷:۵۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
48.15
بهره
‪-48.04 EUR‬
مجموع
‪-9.03 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۰۶:۳۵
حجم معامله
1
خروج
58.39
هزینه های کمیسیون
‪-0.21 EUR‬
سود
‪-57.28 EUR‬
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۵۵:۴۳
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۱۷:۴۷
خرید
0.05
1.25157
1.25696
سود
‪22.72 EUR‬
GBPUSD
معامله
#139267386
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۵۵:۴۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.25157
بهره
‪-0.72 EUR‬
مجموع
‪23.87 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۱۷:۴۷
حجم معامله
0.05
خروج
1.25696
هزینه های کمیسیون
‪-0.43 EUR‬
سود
‪22.72 EUR‬
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۵۲:۰۲
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۱۷:۴۲
خرید
0.05
1.24679
1.257
سود
‪44.06 EUR‬
GBPUSD
معامله
#139266878
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۵۲:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.24679
بهره
‪-0.72 EUR‬
مجموع
‪45.21 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۱۷:۴۲
حجم معامله
0.05
خروج
1.257
هزینه های کمیسیون
‪-0.43 EUR‬
سود
‪44.06 EUR‬
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۵۵:۲۳
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۱۷:۳۶
فروش
0.05
0.90174
0.89822
سود
‪18.38 EUR‬
EURGBP
معامله
#139267299
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۵۵:۲۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.90174
بهره
‪-0.36 EUR‬
مجموع
‪19.59 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۱۷:۳۶
حجم معامله
0.05
خروج
0.89822
هزینه های کمیسیون
‪-0.85 EUR‬
سود
‪18.38 EUR‬
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۵۴:۴۹
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۱۷:۳۱
خرید
0.05
0.69276
0.69728
سود
‪19.05 EUR‬
AUDUSD
معامله
#139267143
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۵۴:۴۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.69276
بهره
‪-0.54 EUR‬
مجموع
‪20.02 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۱۷:۳۱
حجم معامله
0.05
خروج
0.69728
هزینه های کمیسیون
‪-0.43 EUR‬
سود
‪19.05 EUR‬
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۵۵:۵۷
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۰۴:۰۵
خرید
0.05
1.18088
1.17808
سود
‪-14.03 EUR‬
GBPCHF
معامله
#139267450
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۵۵:۵۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18088
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪-13.18 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۰۴:۰۵
حجم معامله
0.05
خروج
1.17808
هزینه های کمیسیون
‪-0.85 EUR‬
سود
‪-14.03 EUR‬
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۵۳:۱۶
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۴۰:۰۶
فروش
0.05
1.12869
1.12378
سود
‪21.42 EUR‬
EURUSD
معامله
#139266799
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۵۳:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.12869
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪21.85 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۴۰:۰۶
حجم معامله
0.05
خروج
1.12378
هزینه های کمیسیون
‪-0.43 EUR‬
سود
‪21.42 EUR‬
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۳:۵۶:۱۲
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۴۸:۲۸
خرید
0.05
74.05
74.669
سود
‪24.41 EUR‬
AUDJPY
معامله
#138316610
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۳:۵۶:۱۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
74.05
بهره
‪-0.26 EUR‬
مجموع
‪25.52 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۴۸:۲۸
حجم معامله
0.05
خروج
74.669
هزینه های کمیسیون
‪-0.85 EUR‬
سود
‪24.41 EUR‬
۲۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۴۳:۵۵
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۱۴:۱۸
خرید
0.05
0.68775
0.69221
سود
‪18.70 EUR‬
AUDUSD
معامله
#138623674
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۴۳:۵۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.68775
بهره
‪-0.66 EUR‬
مجموع
‪19.79 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۱۴:۱۸
حجم معامله
0.05
خروج
0.69221
هزینه های کمیسیون
‪-0.43 EUR‬
سود
‪18.70 EUR‬
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۵۶:۴۰
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۱۳:۵۱
فروش
0.05
1779.6
1762.81
سود
‪73.69 EUR‬
XAUUSD
معامله
#139155788
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۵۶:۴۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1779.6
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪74.54 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۱۳:۵۱
حجم معامله
0.05
خروج
1762.81
هزینه های کمیسیون
‪-0.85 EUR‬
سود
‪73.69 EUR‬
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۵۵:۱۷
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۱۳:۴۲
خرید
0.05
1.12183
1.12606
سود
‪18.35 EUR‬
EURUSD
معامله
#139155482
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۵۵:۱۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.12183
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪18.78 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۱۳:۴۲
حجم معامله
0.05
خروج
1.12606
هزینه های کمیسیون
‪-0.43 EUR‬
سود
‪18.35 EUR‬
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۵۵:۳۱
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۱۳:۳۲
خرید
0.05
1.24125
1.24539
سود
‪17.95 EUR‬
GBPUSD
معامله
#139155564
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۵۵:۳۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.24125
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪18.38 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۱۳:۳۲
حجم معامله
0.05
خروج
1.24539
هزینه های کمیسیون
‪-0.43 EUR‬
سود
‪17.95 EUR‬
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۵۶:۲۰
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۴۹:۳۲
خرید
0.05
0.94802
0.94486
سود
‪-15.28 EUR‬
USDCHF
معامله
#139155726
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۵۶:۲۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.94802
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪-14.85 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۴۹:۳۲
حجم معامله
0.05
خروج
0.94486
هزینه های کمیسیون
‪-0.43 EUR‬
سود
‪-15.28 EUR‬