حالت آزمایشی
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۴۲:۵۲
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۱۵:۳۵
فروش
0.15
0.92424
0.92171
سود
‪34.09 EUR‬
USDCHF
معامله
#164583252
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۴۲:۵۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.92424
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪35.37 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۱۵:۳۵
حجم معامله
0.15
خروج
0.92171
هزینه های کمیسیون
‪-1.28 EUR‬
سود
‪34.09 EUR‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۴۶:۰۴
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۲۰:۰۴
خرید
0.15
157.657
157.391
سود
‪-32.55 EUR‬
GBPJPY
معامله
#164583359
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۴۶:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
157.657
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪-29.99 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۲۰:۰۴
حجم معامله
0.15
خروج
157.391
هزینه های کمیسیون
‪-2.56 EUR‬
سود
‪-32.55 EUR‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۴۴:۵۳
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۳۲:۳۳
خرید
0.15
1.07491
1.07416
سود
‪-13.03 EUR‬
EURCHF
معامله
#164583321
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۴۴:۵۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.07491
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪-10.47 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۳۲:۳۳
حجم معامله
0.15
خروج
1.07416
هزینه های کمیسیون
‪-2.56 EUR‬
سود
‪-13.03 EUR‬
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۰۸:۰۶
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۴۸:۵۹
فروش
0.15
0.84564
0.84354
سود
‪34.78 EUR‬
EURGBP
معامله
#164537046
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۰۸:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.84564
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪37.34 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۴۸:۵۹
حجم معامله
0.15
خروج
0.84354
هزینه های کمیسیون
‪-2.56 EUR‬
سود
‪34.78 EUR‬
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۰۸:۳۳
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۳۱:۱۴
خرید
0.15
156.865
157.499
سود
‪68.22 EUR‬
GBPJPY
معامله
#164494046
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۰۸:۳۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
156.865
بهره
‪-0.69 EUR‬
مجموع
‪71.47 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۳۱:۱۴
حجم معامله
0.15
خروج
157.499
هزینه های کمیسیون
‪-2.56 EUR‬
سود
‪68.22 EUR‬
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۰۶:۲۴
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۳۸:۱۰
خرید
0.15
0.92441
0.92254
سود
‪-27.45 EUR‬
USDCHF
معامله
#164513345
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۰۶:۲۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.92441
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪-26.17 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۳۸:۱۰
حجم معامله
0.15
خروج
0.92254
هزینه های کمیسیون
‪-1.28 EUR‬
سود
‪-27.45 EUR‬
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۱۸:۲۳
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۲۲:۱۲
خرید
0.15
1.15804
1.16054
سود
‪31.03 EUR‬
EURUSD
معامله
#164499561
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۱۸:۲۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.15804
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪32.31 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۲۲:۱۲
حجم معامله
0.15
خروج
1.16054
هزینه های کمیسیون
‪-1.28 EUR‬
سود
‪31.03 EUR‬
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۵۵:۱۱
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۱۹:۲۹
فروش
0.15
1.07111
1.07214
سود
‪-16.97 EUR‬
EURCHF
معامله
#164496074
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۵۵:۱۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.07111
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪-14.41 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۱۹:۲۹
حجم معامله
0.15
خروج
1.07214
هزینه های کمیسیون
‪-2.56 EUR‬
سود
‪-16.97 EUR‬
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۳۴:۵۰
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۴۹:۲۲
خرید
0.15
0.7065
0.70579
سود
‪-10.48 EUR‬
NZDUSD
معامله
#164498257
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۳۴:۵۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.7065
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪-9.20 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۴۹:۲۲
حجم معامله
0.15
خروج
0.70579
هزینه های کمیسیون
‪-1.28 EUR‬
سود
‪-10.48 EUR‬
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۰۰:۳۴
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۳۶:۳۸
فروش
0.15
1.23778
1.2406
سود
‪-30.73 EUR‬
USDCAD
معامله
#164493897
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۰۰:۳۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.23778
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪-29.45 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۳۶:۳۸
حجم معامله
0.15
خروج
1.2406
هزینه های کمیسیون
‪-1.28 EUR‬
سود
‪-30.73 EUR‬
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۴۱:۰۶
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۳۶:۲۸
خرید
0.15
0.8434
0.8429
سود
‪-11.46 EUR‬
EURGBP
معامله
#164495803
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۴۱:۰۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.8434
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪-8.90 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۳۶:۲۸
حجم معامله
0.15
خروج
0.8429
هزینه های کمیسیون
‪-2.56 EUR‬
سود
‪-11.46 EUR‬
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۰۰:۰۵
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۰۲:۲۹
فروش
0.15
0.74147
0.73981
سود
‪20.22 EUR‬
AUDUSD
معامله
#164493884
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۰۰:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.74147
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪21.50 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۰۲:۲۹
حجم معامله
0.15
خروج
0.73981
هزینه های کمیسیون
‪-1.28 EUR‬
سود
‪20.22 EUR‬
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۵:۵۸:۳۰
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۳۸:۱۸
خرید
0.15
1.15909
1.15803
سود
‪-15.01 EUR‬
EURUSD
معامله
#164493814
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۵:۵۸:۳۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.15909
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪-13.73 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۳۸:۱۸
حجم معامله
0.15
خروج
1.15803
هزینه های کمیسیون
‪-1.28 EUR‬
سود
‪-15.01 EUR‬
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۰۷:۴۲
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۳۶:۵۰
فروش
0.15
123.536
123.678
سود
‪-18.63 EUR‬
CHFJPY
معامله
#164494032
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۰۷:۴۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
123.536
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪-16.07 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۳۶:۵۰
حجم معامله
0.15
خروج
123.678
هزینه های کمیسیون
‪-2.56 EUR‬
سود
‪-18.63 EUR‬
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۵۱:۲۹
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۳۲:۵۷
خرید
0.15
0.92909
0.92838
سود
‪-11.21 EUR‬
USDCHF
معامله
#164381045
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۵۱:۲۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.92909
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪-9.93 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۳۲:۵۷
حجم معامله
0.15
خروج
0.92838
هزینه های کمیسیون
‪-1.28 EUR‬
سود
‪-11.21 EUR‬
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۱۹:۲۶
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۴۰:۳۷
فروش
0.15
0.84919
0.84852
سود
‪9.28 EUR‬
EURGBP
معامله
#164338208
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۱۹:۲۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.84919
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪11.84 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۴۰:۳۷
حجم معامله
0.15
خروج
0.84852
هزینه های کمیسیون
‪-2.56 EUR‬
سود
‪9.28 EUR‬
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۲۰:۴۸
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۴۰:۳۷
فروش
0.15
1.15531
1.15305
سود
‪28.12 EUR‬
EURUSD
معامله
#164338252
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۲۰:۴۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.15531
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪29.40 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۴۰:۳۷
حجم معامله
0.15
خروج
1.15305
هزینه های کمیسیون
‪-1.28 EUR‬
سود
‪28.12 EUR‬
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۲۳:۰۸
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۴:۳۳
خرید
0.15
130.927
131.142
سود
‪22.03 EUR‬
EURJPY
معامله
#164338302
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۲۳:۰۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
130.927
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪24.59 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۴:۳۳
حجم معامله
0.15
خروج
131.142
هزینه های کمیسیون
‪-2.56 EUR‬
سود
‪22.03 EUR‬
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۲۳:۴۹
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۴۵:۵۷
فروش
0.15
1.69616
1.6975
سود
‪-16.51 EUR‬
GBPCAD
معامله
#164338315
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۲۳:۴۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.69616
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪-13.95 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۴۵:۵۷
حجم معامله
0.15
خروج
1.6975
هزینه های کمیسیون
‪-2.56 EUR‬
سود
‪-16.51 EUR‬
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۳۳:۲۱
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۱۱:۱۸
فروش
0.15
1.07449
1.0731
سود
‪16.87 EUR‬
EURCHF
معامله
#164252563
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۳۳:۲۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.07449
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪19.43 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۱۱:۱۸
حجم معامله
0.15
خروج
1.0731
هزینه های کمیسیون
‪-2.56 EUR‬
سود
‪16.87 EUR‬
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۳۰:۴۹
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۱۱:۱۷
فروش
0.15
0.84942
0.84826
سود
‪17.95 EUR‬
EURGBP
معامله
#164252509
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۳۰:۴۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.84942
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪20.51 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۱۱:۱۷
حجم معامله
0.15
خروج
0.84826
هزینه های کمیسیون
‪-2.56 EUR‬
سود
‪17.95 EUR‬
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۳۴:۳۷
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۱۱:۰۱
خرید
0.15
152.239
152.648
سود
‪44.82 EUR‬
GBPJPY
معامله
#164252574
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۳۴:۳۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
152.239
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪47.38 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۱۱:۰۱
حجم معامله
0.15
خروج
152.648
هزینه های کمیسیون
‪-2.56 EUR‬
سود
‪44.82 EUR‬
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۵۵:۳۷
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۰۳:۵۰
خرید
0.15
1.35784
1.36288
سود
‪61.16 EUR‬
GBPUSD
معامله
#164182566
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۵۵:۳۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.35784
بهره
‪-2.92 EUR‬
مجموع
‪65.36 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۰۳:۵۰
حجم معامله
0.15
خروج
1.36288
هزینه های کمیسیون
‪-1.28 EUR‬
سود
‪61.16 EUR‬
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۳۱:۵۷
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۰۲:۵۲
خرید
0.15
1.35982
1.36284
سود
‪37.88 EUR‬
GBPUSD
معامله
#164252528
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۳۱:۵۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.35982
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪39.16 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۰۲:۵۲
حجم معامله
0.15
خروج
1.36284
هزینه های کمیسیون
‪-1.28 EUR‬
سود
‪37.88 EUR‬
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۳۲:۳۶
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۴۹:۲۷
خرید
0.15
1.25491
1.25431
سود
‪-7.49 EUR‬
USDCAD
معامله
#164252546
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۳۲:۳۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.25491
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪-6.21 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۴۹:۲۷
حجم معامله
0.15
خروج
1.25431
هزینه های کمیسیون
‪-1.28 EUR‬
سود
‪-7.49 EUR‬
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۲۲:۵۳
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۸:۰۷:۳۰
خرید
0.15
0.69375
0.69293
سود
‪-11.93 EUR‬
NZDUSD
معامله
#164246939
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۲۲:۵۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.69375
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪-10.65 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۸:۰۷:۳۰
حجم معامله
0.15
خروج
0.69293
هزینه های کمیسیون
‪-1.28 EUR‬
سود
‪-11.93 EUR‬
۰۷.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۲۶:۰۶
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۵:۱۶:۱۱
فروش
0.15
1.71114
1.70761
سود
‪33.43 EUR‬
GBPCAD
معامله
#164228356
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۲۶:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.71114
بهره
‪-0.55 EUR‬
مجموع
‪36.54 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۵:۱۶:۱۱
حجم معامله
0.15
خروج
1.70761
هزینه های کمیسیون
‪-2.56 EUR‬
سود
‪33.43 EUR‬
۰۷.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۲۳:۴۳
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۰۳:۴۲
فروش
0.15
0.69144
0.69455
سود
‪-41.95 EUR‬
NZDUSD
معامله
#164228186
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۲۳:۴۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.69144
بهره
‪-0.31 EUR‬
مجموع
‪-40.36 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۰۳:۴۲
حجم معامله
0.15
خروج
0.69455
هزینه های کمیسیون
‪-1.28 EUR‬
سود
‪-41.95 EUR‬
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۵۴:۴۹
۰۷.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۲۸:۱۵
خرید
0.15
0.7256
0.73163
سود
‪75.13 EUR‬
AUDUSD
معامله
#164182494
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۵۴:۴۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.7256
بهره
‪-1.79 EUR‬
مجموع
‪78.20 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۲۸:۱۵
حجم معامله
0.15
خروج
0.73163
هزینه های کمیسیون
‪-1.28 EUR‬
سود
‪75.13 EUR‬
۰۷.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۲۴:۴۰
۰۷.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۵۳:۵۸
فروش
0.15
1.07112
1.07188
سود
‪-13.20 EUR‬
EURCHF
معامله
#164228243
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۲۴:۴۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.07112
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪-10.64 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۵۳:۵۸
حجم معامله
0.15
خروج
1.07188
هزینه های کمیسیون
‪-2.56 EUR‬
سود
‪-13.20 EUR‬
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۵۱:۵۶
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۴۳:۲۴
خرید
0.15
119.89
120.116
سود
‪23.77 EUR‬
CHFJPY
معامله
#164182325
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۵۱:۵۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
119.89
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪26.33 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۴۳:۲۴
حجم معامله
0.15
خروج
120.116
هزینه های کمیسیون
‪-2.56 EUR‬
سود
‪23.77 EUR‬
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۴۱:۳۱
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۴۲:۳۲
فروش
0.15
1.26377
1.25937
سود
‪44.06 EUR‬
USDCAD
معامله
#164178220
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۴۱:۳۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.26377
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪45.34 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۴۲:۳۲
حجم معامله
0.15
خروج
1.25937
هزینه های کمیسیون
‪-1.28 EUR‬
سود
‪44.06 EUR‬
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۴۱:۳۷
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۴۱:۲۸
فروش
0.15
1.26376
1.25933
سود
‪44.38 EUR‬
USDCAD
معامله
#164178223
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۴۱:۳۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.26376
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪45.66 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۴۱:۲۸
حجم معامله
0.15
خروج
1.25933
هزینه های کمیسیون
‪-1.28 EUR‬
سود
‪44.38 EUR‬
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۴۲:۲۵
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۴۱:۰۹
فروش
0.15
0.92959
0.92746
سود
‪28.53 EUR‬
USDCHF
معامله
#164178237
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۴۲:۲۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.92959
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪29.81 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۴۱:۰۹
حجم معامله
0.15
خروج
0.92746
هزینه های کمیسیون
‪-1.28 EUR‬
سود
‪28.53 EUR‬
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۵۲:۵۰
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۲۰:۵۷:۴۶
خرید
0.15
1.71362
1.70948
سود
‪-45.25 EUR‬
GBPCAD
معامله
#164182353
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۵۲:۵۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.71362
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪-42.69 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۲۰:۵۷:۴۶
حجم معامله
0.15
خروج
1.70948
هزینه های کمیسیون
‪-2.56 EUR‬
سود
‪-45.25 EUR‬
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۵۸:۳۱
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۵۱:۴۱
فروش
0.15
0.85078
0.85163
سود
‪-17.53 EUR‬
EURGBP
معامله
#164186857
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۵۸:۳۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.85078
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪-14.97 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۵۱:۴۱
حجم معامله
0.15
خروج
0.85163
هزینه های کمیسیون
‪-2.56 EUR‬
سود
‪-17.53 EUR‬
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۴۰:۰۳
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۰۱:۲۵
فروش
0.15
151.187
150.843
سود
‪37.63 EUR‬
GBPJPY
معامله
#164178198
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۴۰:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
151.187
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪40.19 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۰۱:۲۵
حجم معامله
0.15
خروج
150.843
هزینه های کمیسیون
‪-2.56 EUR‬
سود
‪37.63 EUR‬
۳۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۳۰:۵۲
۰۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۵:۴۷:۰۱
فروش
0.15
0.85951
0.86051
سود
‪-20.34 EUR‬
EURGBP
معامله
#163995698
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۳۰:۵۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.85951
بهره
‪-0.35 EUR‬
مجموع
‪-17.43 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۵:۴۷:۰۱
حجم معامله
0.15
خروج
0.86051
هزینه های کمیسیون
‪-2.56 EUR‬
سود
‪-20.34 EUR‬
۳۰.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۰۵:۳۰
۰۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۰۲:۲۰
خرید
0.15
1.34759
1.34663
سود
‪-14.45 EUR‬
GBPUSD
معامله
#163999617
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۰۵:۳۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.34759
بهره
‪-0.73 EUR‬
مجموع
‪-12.44 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۰۲:۲۰
حجم معامله
0.15
خروج
1.34663
هزینه های کمیسیون
‪-1.28 EUR‬
سود
‪-14.45 EUR‬
۳۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۲۹:۵۴
۳۰.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۰۴:۵۸
خرید
0.2
0.72121
0.72293
سود
‪27.99 EUR‬
AUDUSD
معامله
#163995641
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۲۹:۵۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.72121
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪29.70 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۰۴:۵۸
حجم معامله
0.2
خروج
0.72293
هزینه های کمیسیون
‪-1.71 EUR‬
سود
‪27.99 EUR‬
۳۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۴۸:۴۹
۳۰.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۳۱:۴۷
فروش
0.15
1.34656
1.34739
سود
‪-12.04 EUR‬
GBPUSD
معامله
#163996411
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۴۸:۴۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.34656
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪-10.76 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۳۱:۴۷
حجم معامله
0.15
خروج
1.34739
هزینه های کمیسیون
‪-1.28 EUR‬
سود
‪-12.04 EUR‬
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۴۱:۱۶
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۲۹:۱۶
خرید
0.5
1716.14
1718.85
سود
‪106.87 EUR‬
XAUUSD
معامله
#158632886
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۴۱:۱۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1716.14
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪115.40 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۲۹:۱۶
حجم معامله
0.5
خروج
1718.85
هزینه های کمیسیون
‪-8.53 EUR‬
سود
‪106.87 EUR‬
۲۴.۰۷.۲۰۲۰ ۰۴:۴۰:۴۷
۰۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۴۳:۰۸
خرید
0.05
106.487
106.871
سود
‪1.24 EUR‬
USDJPY
معامله
#141635892
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۷.۲۰۲۰ ۰۴:۴۰:۴۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
106.487
بهره
‪-13.18 EUR‬
مجموع
‪14.85 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۴۳:۰۸
حجم معامله
0.05
خروج
106.871
هزینه های کمیسیون
‪-0.43 EUR‬
سود
‪1.24 EUR‬
۱۶.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۱۴:۴۵
۰۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۴۳:۰۳
خرید
0.05
107.118
106.871
سود
‪-23.40 EUR‬
USDJPY
معامله
#140752115
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۱۴:۴۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
107.118
بهره
‪-13.42 EUR‬
مجموع
‪-9.55 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۴۳:۰۳
حجم معامله
0.05
خروج
106.871
هزینه های کمیسیون
‪-0.43 EUR‬
سود
‪-23.40 EUR‬
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۰۴:۰۸
۰۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۴۲:۵۸
خرید
0.05
107.491
106.872
سود
‪-38.38 EUR‬
USDJPY
معامله
#139901224
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۰۴:۰۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
107.491
بهره
‪-14.03 EUR‬
مجموع
‪-23.92 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۴۲:۵۸
حجم معامله
0.05
خروج
106.872
هزینه های کمیسیون
‪-0.43 EUR‬
سود
‪-38.38 EUR‬
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۵۰:۵۸
۱۸.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۲۵:۰۳
فروش
1
1.38509
1.38888
سود
‪-333.16 EUR‬
GBPUSD
معامله
#156899281
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۵۰:۵۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38509
بهره
‪-10.23 EUR‬
مجموع
‪-314.40 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۲۵:۰۳
حجم معامله
1
خروج
1.38888
هزینه های کمیسیون
‪-8.53 EUR‬
سود
‪-333.16 EUR‬
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۱۴:۵۵:۱۶
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۱۷:۳۴:۳۸
فروش
10
13992.8
13924.9
سود
‪62.90 EUR‬
FDAX
معامله
#156895170
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۱۴:۵۵:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
13992.8
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪67.90 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۱۷:۳۴:۳۸
حجم معامله
10
خروج
13924.9
هزینه های کمیسیون
‪-5.00 EUR‬
سود
‪62.90 EUR‬
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۰۹:۲۶:۲۰
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۱۳:۴۹:۳۳
خرید
1
1.20757
1.20577
سود
‪-157.81 EUR‬
EURUSD
معامله
#156883674
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۰۹:۲۶:۲۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20757
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪-149.28 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۱۳:۴۹:۳۳
حجم معامله
1
خروج
1.20577
هزینه های کمیسیون
‪-8.53 EUR‬
سود
‪-157.81 EUR‬
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۴۰:۵۶
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۲۰:۱۷
خرید
0.05
107.863
105.99
سود
‪-89.32 EUR‬
USDJPY
معامله
#136965932
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۴۰:۵۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
107.863
بهره
‪-15.72 EUR‬
مجموع
‪-73.17 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۲۰:۱۷
حجم معامله
0.05
خروج
105.99
هزینه های کمیسیون
‪-0.43 EUR‬
سود
‪-89.32 EUR‬
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۵۶:۱۹
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۲۰:۱۴
خرید
0.05
0.94357
0.89507
سود
‪-211.62 EUR‬
USDCHF
معامله
#139267551
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۵۶:۱۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.94357
بهره
‪13.15 EUR‬
مجموع
‪-224.34 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۲۰:۱۴
حجم معامله
0.05
خروج
0.89507
هزینه های کمیسیون
‪-0.43 EUR‬
سود
‪-211.62 EUR‬