حالت آزمایشی
خرید
0.05
۲۴.۰۷.۲۰۲۰ ۰۴:۴۰:۴۷
106.487
106.323
0.000
0.000
سود
‪-19.71 EUR‬
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۷.۲۰۲۰ ۰۴:۴۰:۴۷
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
106.487
Stop loss
0.000
سود
‪-19.71 EUR‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
106.323
Take profit
0.000
خرید
0.05
۱۶.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۱۴:۴۵
107.118
106.323
0.000
0.000
سود
‪-44.44 EUR‬
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۱۴:۴۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
107.118
Stop loss
0.000
سود
‪-44.44 EUR‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
106.323
Take profit
0.000
خرید
0.05
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۰۴:۰۸
107.491
106.323
0.000
0.000
سود
‪-59.53 EUR‬
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۰۴:۰۸
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
107.491
Stop loss
0.000
سود
‪-59.53 EUR‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
106.323
Take profit
0.000