حالت آزمایشی
۰۱.۰۴.۲۰۲۰ ۱۸:۰۰:۱۶
۰۱.۰۴.۲۰۲۰ ۱۸:۳۷:۲۳
فروش
0.01
0.61204
0.60998
سود
‪1.96 USD‬
AUDUSD
معامله
#130534320
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۴.۲۰۲۰ ۱۸:۰۰:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.61204
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.06 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۴.۲۰۲۰ ۱۸:۳۷:۲۳
حجم معامله
0.01
خروج
0.60998
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.96 USD‬
۰۱.۰۴.۲۰۲۰ ۱۶:۴۰:۳۰
۰۱.۰۴.۲۰۲۰ ۱۷:۵۶:۳۶
فروش
0.01
2.10159
2.09111
سود
‪6.02 USD‬
GBPNZD
معامله
#130527027
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۴.۲۰۲۰ ۱۶:۴۰:۳۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
2.10159
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.22 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۴.۲۰۲۰ ۱۷:۵۶:۳۶
حجم معامله
0.01
خروج
2.09111
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪6.02 USD‬
۲۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۰۷:۵۱
۲۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۴۶:۱۹
فروش
0.01
1.5453
1.55642
سود
‪-7.90 USD‬
EURCAD
معامله
#129661254
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۰۷:۵۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.5453
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-7.70 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۴۶:۱۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.55642
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-7.90 USD‬
۲۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۲۵:۰۳
۲۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۲۷:۲۶
فروش
0.01
1.18363
1.1817
سود
‪1.83 USD‬
GBPUSD
معامله
#129602970
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۲۵:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.18363
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.93 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۲۷:۲۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.1817
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.83 USD‬
۲۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۲۲:۲۶
۲۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۳:۴۵:۰۲
فروش
0.01
0.59303
0.58869
سود
‪4.24 USD‬
AUDUSD
معامله
#129565549
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۲۲:۲۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.59303
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.34 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۳:۴۵:۰۲
حجم معامله
0.01
خروج
0.58869
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪4.24 USD‬
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۵۰:۴۶
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۱۶:۲۲:۱۵
فروش
0.01
0.57477
0.58032
سود
‪-6.18 USD‬
NZDUSD
معامله
#129472390
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۵۰:۴۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.57477
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-6.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۱۶:۲۲:۱۵
حجم معامله
0.01
خروج
0.58032
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-6.18 USD‬
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۲۸:۳۹
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۰۱:۳۶
خرید
0.01
1.21843
1.13374
سود
‪-87.12 USD‬
GBPCHF
معامله
#128209314
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۲۸:۳۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21843
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-86.92 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۰۱:۳۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.13374
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-87.12 USD‬
۱۱.۰۳.۲۰۲۰ ۲۲:۳۳:۳۶
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۰۱:۳۶
خرید
0.01
0.62742
0.56984
سود
‪-54.33 USD‬
NZDUSD
معامله
#128735473
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۳.۲۰۲۰ ۲۲:۳۳:۳۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.62742
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-54.23 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۰۱:۳۶
حجم معامله
0.01
خروج
0.56984
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-54.33 USD‬
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۵۵:۱۳
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۰۱:۳۶
فروش
0.05
1.12481
1.13399
سود
‪-48.31 USD‬
GBPCHF
معامله
#129449932
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۵۵:۱۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.12481
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-47.31 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۰۱:۳۶
حجم معامله
0.05
خروج
1.13399
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪-48.31 USD‬
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۵۰:۱۴
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۰۱:۳۶
خرید
0.01
1.12455
1.08127
سود
‪-42.86 USD‬
EURUSD
معامله
#128808566
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۵۰:۱۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.12455
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-42.76 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۰۱:۳۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.08127
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-42.86 USD‬
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۱۳:۱۴:۴۲
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۰۱:۳۶
فروش
0.01
0.56753
0.56997
سود
‪-5.94 USD‬
NZDUSD
معامله
#129455006
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۱۳:۱۴:۴۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.56753
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-5.84 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۰۱:۳۶
حجم معامله
0.01
خروج
0.56997
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-5.94 USD‬
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۵۴:۴۳
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۰۱:۳۶
فروش
0.05
0.5659
0.56997
سود
‪-37.70 USD‬
NZDUSD
معامله
#129449847
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۵۴:۴۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.5659
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-37.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۰۱:۳۶
حجم معامله
0.05
خروج
0.56997
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪-37.70 USD‬
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۴۴:۴۵
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۰۱:۳۶
خرید
0.01
1.12553
1.08127
سود
‪-43.84 USD‬
EURUSD
معامله
#128807974
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۴۴:۴۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.12553
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-43.74 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۰۱:۳۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.08127
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-43.84 USD‬
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۲۶:۱۳
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۰۱:۳۶
فروش
0.05
0.56624
0.56997
سود
‪-36.15 USD‬
NZDUSD
معامله
#129452127
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۲۶:۱۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.56624
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-35.65 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۰۱:۳۶
حجم معامله
0.05
خروج
0.56997
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪-36.15 USD‬
۱۱.۰۳.۲۰۲۰ ۱۹:۴۱:۴۱
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۰۱:۳۶
خرید
0.01
0.63001
0.56984
سود
‪-57.04 USD‬
NZDUSD
معامله
#128715961
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۳.۲۰۲۰ ۱۹:۴۱:۴۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.63001
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-56.94 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۰۱:۳۶
حجم معامله
0.01
خروج
0.56984
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-57.04 USD‬
۱۱.۰۳.۲۰۲۰ ۲۰:۲۸:۴۰
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۰۱:۳۶
خرید
0.01
0.62906
0.56984
سود
‪-56.09 USD‬
NZDUSD
معامله
#128719540
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۳.۲۰۲۰ ۲۰:۲۸:۴۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.62906
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-55.99 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۰۱:۳۶
حجم معامله
0.01
خروج
0.56984
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-56.09 USD‬
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۸:۴۳:۴۸
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۰۱:۳۶
فروش
0.05
0.56691
0.56997
سود
‪-32.65 USD‬
NZDUSD
معامله
#129433374
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۸:۴۳:۴۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.56691
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-32.15 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۰۱:۳۶
حجم معامله
0.05
خروج
0.56997
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪-32.65 USD‬
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۲۱:۰۵
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۰۱:۳۶
فروش
0.05
0.56654
0.56997
سود
‪-34.65 USD‬
NZDUSD
معامله
#129451710
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۲۱:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.56654
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-34.15 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۰۱:۳۶
حجم معامله
0.05
خروج
0.56997
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪-34.65 USD‬
۱۱.۰۳.۲۰۲۰ ۱۹:۴۱:۰۴
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۰۱:۳۶
خرید
0.01
0.62998
0.56984
سود
‪-57.01 USD‬
NZDUSD
معامله
#128715797
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۳.۲۰۲۰ ۱۹:۴۱:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.62998
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-56.91 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۰۱:۳۶
حجم معامله
0.01
خروج
0.56984
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-57.01 USD‬
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۵۰:۲۵
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۱۳:۱۴:۲۰
خرید
0.01
1.12441
1.07924
سود
‪-45.27 USD‬
EURUSD
معامله
#128808651
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۵۰:۲۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.12441
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-45.17 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۱۳:۱۴:۲۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.07924
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-45.27 USD‬
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۱۱:۰۵
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۱۳:۱۴:۱۵
خرید
0.01
1.1232
1.07921
سود
‪-44.09 USD‬
EURUSD
معامله
#128810287
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۱۱:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.1232
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-43.99 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۱۳:۱۴:۱۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.07921
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-44.09 USD‬
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۱۰:۰۹:۳۰
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۱۳:۱۴:۰۹
فروش
0.05
1.09734
1.07913
سود
‪90.55 USD‬
EURUSD
معامله
#129286176
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۱۰:۰۹:۳۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.09734
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪91.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۱۳:۱۴:۰۹
حجم معامله
0.05
خروج
1.07913
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪90.55 USD‬
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۵۷:۳۹
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۲۰:۴۴
فروش
0.05
1.08325
1.0815
سود
‪8.25 USD‬
EURUSD
معامله
#129356422
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۵۷:۳۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.08325
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪8.75 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۲۰:۴۴
حجم معامله
0.05
خروج
1.0815
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪8.25 USD‬
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۰۳:۰۷
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۰:۰۵:۴۶
خرید
0.01
1.12399
1.09115
سود
‪-32.94 USD‬
EURUSD
معامله
#128809804
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۰۳:۰۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.12399
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-32.84 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۰:۰۵:۴۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.09115
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-32.94 USD‬
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۱۰:۲۱:۰۱
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۰:۰۵:۴۱
فروش
0.05
1.09903
1.09124
سود
‪38.45 USD‬
EURUSD
معامله
#129288361
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۱۰:۲۱:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.09903
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪38.95 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۰:۰۵:۴۱
حجم معامله
0.05
خروج
1.09124
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪38.45 USD‬
۱۱.۰۳.۲۰۲۰ ۱۹:۳۷:۱۸
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۰:۰۵:۲۷
خرید
0.01
0.63017
0.57445
سود
‪-55.82 USD‬
NZDUSD
معامله
#128715450
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۳.۲۰۲۰ ۱۹:۳۷:۱۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.63017
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-55.72 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۰:۰۵:۲۷
حجم معامله
0.01
خروج
0.57445
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-55.82 USD‬
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۰۳:۴۴
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۰:۰۵:۱۹
فروش
0.05
0.58723
0.57458
سود
‪62.75 USD‬
NZDUSD
معامله
#129306454
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۰۳:۴۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.58723
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪63.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۰:۰۵:۱۹
حجم معامله
0.05
خروج
0.57458
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪62.75 USD‬
۱۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۵۷:۵۷
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۰۱:۲۶
فروش
0.05
0.595
0.58744
سود
‪37.30 USD‬
NZDUSD
معامله
#129149063
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۵۷:۵۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.595
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪37.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۰۱:۲۶
حجم معامله
0.05
خروج
0.58744
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪37.30 USD‬
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۰۷:۵۹:۴۵
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۰۱:۱۶
فروش
0.05
1.10393
1.10056
سود
‪16.35 USD‬
EURUSD
معامله
#129264158
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۰۷:۵۹:۴۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10393
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪16.85 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۰۱:۱۶
حجم معامله
0.05
خروج
1.10056
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪16.35 USD‬
۱۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۵۷:۳۱
۱۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۱۳:۰۹
فروش
0.05
1.10362
1.09773
سود
‪28.95 USD‬
EURUSD
معامله
#129148950
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۵۷:۳۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10362
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪29.45 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۱۳:۰۹
حجم معامله
0.05
خروج
1.09773
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪28.95 USD‬
۱۱.۰۳.۲۰۲۰ ۲۲:۳۳:۵۷
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۳۳:۰۹
خرید
0.01
65.61
66.079
سود
‪4.17 USD‬
NZDJPY
معامله
#128735571
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۳.۲۰۲۰ ۲۲:۳۳:۵۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
65.61
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.37 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۳۳:۰۹
حجم معامله
0.01
خروج
66.079
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪4.17 USD‬
۱۱.۰۳.۲۰۲۰ ۲۰:۲۸:۴۱
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۳۳:۰۷
خرید
0.01
65.851
66.081
سود
‪1.94 USD‬
NZDJPY
معامله
#128719552
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۳.۲۰۲۰ ۲۰:۲۸:۴۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
65.851
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.14 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۳۳:۰۷
حجم معامله
0.01
خروج
66.081
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪1.94 USD‬
۱۱.۰۳.۲۰۲۰ ۱۹:۴۴:۱۷
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۳۳:۰۴
خرید
0.01
65.949
66.081
سود
‪1.03 USD‬
NZDJPY
معامله
#128716114
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۳.۲۰۲۰ ۱۹:۴۴:۱۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
65.949
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.23 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۳۳:۰۴
حجم معامله
0.01
خروج
66.081
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪1.03 USD‬
۱۱.۰۳.۲۰۲۰ ۱۹:۴۱:۰۲
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۳۳:۰۳
خرید
0.01
65.978
66.087
سود
‪0.81 USD‬
NZDJPY
معامله
#128715762
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۳.۲۰۲۰ ۱۹:۴۱:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
65.978
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۳۳:۰۳
حجم معامله
0.01
خروج
66.087
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.81 USD‬
۱۱.۰۳.۲۰۲۰ ۱۹:۳۹:۵۷
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۳۳:۰۰
خرید
0.01
65.989
66.093
سود
‪0.77 USD‬
NZDJPY
معامله
#128715640
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۳.۲۰۲۰ ۱۹:۳۹:۵۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
65.989
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.97 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۳۳:۰۰
حجم معامله
0.01
خروج
66.093
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.77 USD‬
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۰۰:۰۱
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۸:۳۹
فروش
0.04
1.25652
1.25918
سود
‪-11.04 USD‬
GBPUSD
معامله
#128882922
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۰۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.25652
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-10.64 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۸:۳۹
حجم معامله
0.04
خروج
1.25918
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪-11.04 USD‬
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۰۵:۲۱
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۸:۳۸
خرید
0.04
1.25787
1.25912
سود
‪4.60 USD‬
GBPUSD
معامله
#128905602
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۰۵:۲۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.25787
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۸:۳۸
حجم معامله
0.04
خروج
1.25912
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪4.60 USD‬
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۰۴:۰۸:۴۸
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۸:۲۹
فروش
0.04
1.05617
1.05642
سود
‪-1.86 USD‬
EURCHF
معامله
#128760418
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۰۴:۰۸:۴۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.05617
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.06 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۸:۲۹
حجم معامله
0.04
خروج
1.05642
هزینه های کمیسیون
‪-0.80 USD‬
سود
‪-1.86 USD‬
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۳۲:۰۲
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۸:۲۸
خرید
0.04
1.05875
1.05636
سود
‪-10.92 USD‬
EURCHF
معامله
#128384768
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۳۲:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.05875
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-10.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۸:۲۸
حجم معامله
0.04
خروج
1.05636
هزینه های کمیسیون
‪-0.80 USD‬
سود
‪-10.92 USD‬
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۲۲:۱۱
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۸:۲۸
خرید
0.04
1.06221
1.05635
سود
‪-25.62 USD‬
EURCHF
معامله
#128382531
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۲۲:۱۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.06221
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-24.82 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۸:۲۸
حجم معامله
0.04
خروج
1.05635
هزینه های کمیسیون
‪-0.80 USD‬
سود
‪-25.62 USD‬
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۰:۲۷:۵۷
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۸:۲۷
خرید
0.04
1.05515
1.05637
سود
‪4.37 USD‬
EURCHF
معامله
#128797705
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۰:۲۷:۵۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.05515
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.17 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۸:۲۷
حجم معامله
0.04
خروج
1.05637
هزینه های کمیسیون
‪-0.80 USD‬
سود
‪4.37 USD‬
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۲۱:۰۰:۰۱
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۸:۱۴
فروش
0.04
0.94564
0.94415
سود
‪5.91 USD‬
USDCHF
معامله
#128878431
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۲۱:۰۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.94564
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.31 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۸:۱۴
حجم معامله
0.04
خروج
0.94415
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪5.91 USD‬
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۹:۲۹:۳۶
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۸:۱۳
خرید
0.04
0.94676
0.94406
سود
‪-11.84 USD‬
USDCHF
معامله
#128870257
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۹:۲۹:۳۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.94676
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-11.44 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۸:۱۳
حجم معامله
0.04
خروج
0.94406
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪-11.84 USD‬
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۴۱:۰۱
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۸:۱۳
خرید
0.04
0.95033
0.94406
سود
‪-26.97 USD‬
USDCHF
معامله
#128852565
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۴۱:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.95033
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-26.57 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۸:۱۳
حجم معامله
0.04
خروج
0.94406
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪-26.97 USD‬
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۲۲:۱۴:۴۱
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۸:۱۱
خرید
0.04
0.943
0.94406
سود
‪4.09 USD‬
USDCHF
معامله
#128880563
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۲۲:۱۴:۴۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.943
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.49 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۸:۱۱
حجم معامله
0.04
خروج
0.94406
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪4.09 USD‬
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۲۴:۵۷
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۷:۴۸
فروش
0.04
1.38533
1.38304
سود
‪6.22 USD‬
USDCAD
معامله
#128907191
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۲۴:۵۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38533
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.62 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۷:۴۸
حجم معامله
0.04
خروج
1.38304
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪6.22 USD‬
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۲۲:۴۷:۱۹
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۷:۴۶
خرید
0.04
1.39564
1.38293
سود
‪-37.16 USD‬
USDCAD
معامله
#128882437
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۲۲:۴۷:۱۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.39564
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-36.76 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۷:۴۶
حجم معامله
0.04
خروج
1.38293
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪-37.16 USD‬
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۱۸:۰۹
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۷:۴۵
خرید
0.04
1.38621
1.38289
سود
‪-10.00 USD‬
USDCAD
معامله
#128906585
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۱۸:۰۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38621
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-9.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۷:۴۵
حجم معامله
0.04
خروج
1.38289
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪-10.00 USD‬
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۶:۳۲:۰۹
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۷:۴۵
خرید
0.04
1.39088
1.3829
سود
‪-23.48 USD‬
USDCAD
معامله
#128897507
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۶:۳۲:۰۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.39088
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-23.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۷:۴۵
حجم معامله
0.04
خروج
1.3829
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪-23.48 USD‬
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۲۲:۳۸:۴۰
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۷:۲۵
فروش
0.04
1.0225
1.02642
سود
‪-10.43 USD‬
AUDNZD
معامله
#128881947
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۲۲:۳۸:۴۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.0225
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-9.63 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۷:۲۵
حجم معامله
0.04
خروج
1.02642
هزینه های کمیسیون
‪-0.80 USD‬
سود
‪-10.43 USD‬