حالت آزمایشی
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۱۷:۱۷
۲۱.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۱۶:۴۹
خرید
0.01
72.3294
72.9756
سود
‪8.86 USD‬
USDRUB
معامله
#75482991
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۱۷:۱۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
72.3294
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪8.86 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۱۶:۴۹
حجم معامله
0.01
خروج
72.9756
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪8.86 USD‬
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۷:۲۶:۲۹
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۲۲:۰۲:۰۳
فروش
0.01
0.69471
0.69462
سود
‪0.09 USD‬
NZDUSD
معامله
#71590106
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۷:۲۶:۲۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.69471
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.09 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۲۲:۰۲:۰۳
حجم معامله
0.01
خروج
0.69462
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.09 USD‬
۲۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۲۶:۴۱
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۳۵:۵۴
فروش
0.01
0.6959
0.69475
سود
‪1.15 USD‬
NZDUSD
معامله
#71509944
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۲۶:۴۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.6959
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.15 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۳۵:۵۴
حجم معامله
0.01
خروج
0.69475
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.15 USD‬
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۰۷:۴۰
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۳۵:۴۵
فروش
0.01
0.69794
0.69477
سود
‪3.17 USD‬
NZDUSD
معامله
#75457672
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۰۷:۴۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.69794
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.17 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۳۵:۴۵
حجم معامله
0.01
خروج
0.69477
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.17 USD‬
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۵۸:۲۷
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۳۵:۳۸
فروش
0.01
88.839
88.688
سود
‪1.37 USD‬
CADJPY
معامله
#75464912
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۵۸:۲۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
88.839
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.37 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۳۵:۳۸
حجم معامله
0.01
خروج
88.688
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.37 USD‬
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۰۲:۵۸
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۵۰:۱۲
فروش
0.01
0.70244
0.70075
سود
‪1.69 USD‬
NZDUSD
معامله
#72255708
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۰۲:۵۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.70244
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.69 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۵۰:۱۲
حجم معامله
0.01
خروج
0.70075
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.69 USD‬
۲۰.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۲۵:۲۳
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۴۷:۵۵
فروش
0.01
89.722
89.268
سود
‪4.12 USD‬
CADJPY
معامله
#74107943
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۲۵:۲۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
89.722
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۴۷:۵۵
حجم معامله
0.01
خروج
89.268
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪4.12 USD‬
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۱۵:۳۶
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۳۷:۲۰
خرید
0.01
1.21575
1.21715
سود
‪1.15 USD‬
USDCAD
معامله
#73621127
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۱۵:۳۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21575
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.15 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۳۷:۲۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.21715
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.15 USD‬
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۲۷:۵۹
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۳۹:۲۹
فروش
0.02
1.47627
1.47229
سود
‪6.59 USD‬
EURCAD
معامله
#74426855
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۲۷:۵۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.47627
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.59 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۳۹:۲۹
حجم معامله
0.02
خروج
1.47229
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪6.59 USD‬
۱۸.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۰۳:۱۱
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۴۷:۰۰
خرید
0.02
90.649
90.683
سود
‪0.62 USD‬
CADJPY
معامله
#73955763
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۰۳:۱۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
90.649
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.62 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۴۷:۰۰
حجم معامله
0.02
خروج
90.683
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.62 USD‬
۱۸.۰۵.۲۰۲۱ ۰۳:۵۵:۵۴
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۴۶:۵۴
خرید
0.02
90.586
90.678
سود
‪1.68 USD‬
CADJPY
معامله
#73951816
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۱ ۰۳:۵۵:۵۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
90.586
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.68 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۴۶:۵۴
حجم معامله
0.02
خروج
90.678
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.68 USD‬
۱۸.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۰۲:۲۶
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۱۰:۲۰
فروش
0.02
1.56154
1.57917
سود
‪-27.37 USD‬
EURAUD
معامله
#73955746
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۰۲:۲۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.56154
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-27.37 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۱۰:۲۰
حجم معامله
0.02
خروج
1.57917
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-27.37 USD‬
۱۸.۰۵.۲۰۲۱ ۰۶:۵۹:۱۵
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۰۹:۵۷
فروش
0.02
1.56048
1.57885
سود
‪-28.52 USD‬
EURAUD
معامله
#73959530
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۱ ۰۶:۵۹:۱۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.56048
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-28.52 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۰۹:۵۷
حجم معامله
0.02
خروج
1.57885
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-28.52 USD‬
۱۹.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۳۳:۴۶
۱۹.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۳۲:۳۰
خرید
0.01
1.57582
1.57721
سود
‪1.08 USD‬
EURAUD
معامله
#74032698
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۳۳:۴۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.57582
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۳۲:۳۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.57721
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.08 USD‬
۱۹.۰۵.۲۰۲۱ ۰۷:۵۰:۳۶
۱۹.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۳۹:۳۹
خرید
0.01
1.57197
1.57487
سود
‪2.25 USD‬
EURAUD
معامله
#74013630
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۵.۲۰۲۱ ۰۷:۵۰:۳۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.57197
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۳۹:۳۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.57487
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.25 USD‬
۱۹.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۴۸:۵۸
۱۹.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۳۸:۴۲
خرید
0.01
1.47597
1.47616
سود
‪0.16 USD‬
EURCAD
معامله
#74007448
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۴۸:۵۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.47597
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.16 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۳۸:۴۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.47616
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.16 USD‬
۱۸.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۲۳:۲۰
۱۹.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۱۱:۱۳
فروش
0.01
90.257
90.263
سود
‪-0.06 USD‬
CADJPY
معامله
#73992666
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۲۳:۲۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
90.257
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.06 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۱۱:۱۳
حجم معامله
0.01
خروج
90.263
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.06 USD‬
۱۸.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۵۸:۱۶
۱۸.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۱۸:۱۳
فروش
0.01
90.392
90.386
سود
‪0.05 USD‬
CADJPY
معامله
#73990094
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۵۸:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
90.392
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۱۸:۱۳
حجم معامله
0.01
خروج
90.386
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.05 USD‬
۱۸.۰۵.۲۰۲۱ ۰۳:۴۲:۲۱
۱۸.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۳۱:۴۹
فروش
0.01
1.20572
1.20374
سود
‪1.64 USD‬
USDCAD
معامله
#73951570
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۱ ۰۳:۴۲:۲۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20572
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.64 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۳۱:۴۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.20374
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.64 USD‬
۱۸.۰۵.۲۰۲۱ ۰۳:۳۰:۱۲
۱۸.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۲۰:۲۲
خرید
0.02
132.828
133.045
سود
‪3.98 USD‬
EURJPY
معامله
#73951404
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۱ ۰۳:۳۰:۱۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
132.828
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.98 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۲۰:۲۲
حجم معامله
0.02
خروج
133.045
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.98 USD‬
۱۸.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۰۸:۳۷
۱۸.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۰۷:۴۴
فروش
0.02
1.56231
1.56234
سود
‪-0.04 USD‬
EURAUD
معامله
#73952375
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۰۸:۳۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.56231
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۰۷:۴۴
حجم معامله
0.02
خروج
1.56234
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.04 USD‬
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۴۲:۲۸
۱۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۵۵:۵۵
فروش
0.02
1.46832
1.46702
سود
‪2.16 USD‬
EURCAD
معامله
#73856638
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۴۲:۲۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.46832
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.16 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۵۵:۵۵
حجم معامله
0.02
خروج
1.46702
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.16 USD‬
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۴۹:۰۸
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۵۸:۳۲
خرید
0.02
132.522
132.512
سود
‪-0.18 USD‬
EURJPY
معامله
#73586591
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۴۹:۰۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
132.522
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.18 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۵۸:۳۲
حجم معامله
0.02
خروج
132.512
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.18 USD‬
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۲۴:۳۵
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۲۹:۳۷
فروش
0.02
1.467
1.46601
سود
‪1.63 USD‬
EURCAD
معامله
#73748190
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۲۴:۳۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.467
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.63 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۲۹:۳۷
حجم معامله
0.02
خروج
1.46601
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.63 USD‬
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۱۰:۳۶
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۲۵:۵۶
خرید
0.02
90.3
90.277
سود
‪-0.42 USD‬
CADJPY
معامله
#73747644
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۱۰:۳۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
90.3
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.42 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۲۵:۵۶
حجم معامله
0.02
خروج
90.277
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.42 USD‬
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۳۸:۳۶
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۴۰:۱۴
فروش
0.01
1.45991
1.4596
سود
‪0.25 USD‬
EURCAD
معامله
#73740844
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۳۸:۳۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.45991
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۴۰:۱۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.4596
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.25 USD‬
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۲۴
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۴۰:۰۷
فروش
0.02
1.462
1.45967
سود
‪3.86 USD‬
EURCAD
معامله
#73499011
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۲۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.462
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.86 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۴۰:۰۷
حجم معامله
0.02
خروج
1.45967
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.86 USD‬
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۱۶:۵۴
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۴۰:۰۱
فروش
0.02
1.46613
1.45968
سود
‪10.67 USD‬
EURCAD
معامله
#73498952
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۱۶:۵۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.46613
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪10.67 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۴۰:۰۱
حجم معامله
0.02
خروج
1.45968
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪10.67 USD‬
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۳۷:۵۷
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۳۶:۲۰
خرید
0.02
90.038
90.479
سود
‪8.07 USD‬
CADJPY
معامله
#73585761
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۳۷:۵۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
90.038
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪8.07 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۳۶:۲۰
حجم معامله
0.02
خروج
90.479
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪8.07 USD‬
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۳۸:۲۳
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۳۶:۱۲
خرید
0.02
90.064
90.477
سود
‪7.55 USD‬
CADJPY
معامله
#73585879
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۳۸:۲۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
90.064
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪7.55 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۳۶:۱۲
حجم معامله
0.02
خروج
90.477
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪7.55 USD‬
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۵۲:۵۷
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۳۳:۵۵
خرید
0.02
132.248
132.229
سود
‪-0.35 USD‬
EURJPY
معامله
#73148934
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۵۲:۵۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
132.248
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.35 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۳۳:۵۵
حجم معامله
0.02
خروج
132.229
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.35 USD‬
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۴۸:۳۶
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۲۰:۴۱:۵۱
فروش
0.01
1.47504
1.47324
سود
‪1.46 USD‬
EURCAD
معامله
#71861242
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۴۸:۳۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.47504
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.46 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۲۰:۴۱:۵۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.47324
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.46 USD‬
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۰۲:۰۸
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۲۰:۴۱:۳۰
فروش
0.01
1.47628
1.47329
سود
‪2.43 USD‬
EURCAD
معامله
#73377226
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۰۲:۰۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.47628
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.43 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۲۰:۴۱:۳۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.47329
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.43 USD‬
۳۰.۰۴.۲۰۲۱ ۲۰:۰۳:۱۹
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۲۰:۴۱:۲۵
فروش
0.01
1.47728
1.47327
سود
‪3.27 USD‬
EURCAD
معامله
#73222291
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۴.۲۰۲۱ ۲۰:۰۳:۱۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.47728
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.27 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۲۰:۴۱:۲۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.47327
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.27 USD‬
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۰۳:۵۴
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۰۴:۴۶
فروش
0.01
0.71509
0.71369
سود
‪1.40 USD‬
NZDUSD
معامله
#72753821
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۰۳:۵۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.71509
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۰۴:۴۶
حجم معامله
0.01
خروج
0.71369
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.40 USD‬
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۰۶:۱۴:۱۲
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۳۶:۲۰
فروش
0.01
131.66
131.529
سود
‪1.20 USD‬
EURJPY
معامله
#73217567
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۰۶:۱۴:۱۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
131.66
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۳۶:۲۰
حجم معامله
0.01
خروج
131.529
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.20 USD‬
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۲۵:۱۸
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۰۶:۰۹
خرید
0.02
131.96
132.124
سود
‪3.00 USD‬
EURJPY
معامله
#73252154
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۲۵:۱۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
131.96
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۰۶:۰۹
حجم معامله
0.02
خروج
132.124
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.00 USD‬
۳۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۳۲:۵۷
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۳۸:۴۴
خرید
0.01
74.9905
75.6806
سود
‪9.12 USD‬
USDRUB
معامله
#73195040
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۳۲:۵۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
74.9905
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪9.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۳۸:۴۴
حجم معامله
0.01
خروج
75.6806
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪9.12 USD‬
۳۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۰۵:۵۲
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۳۸:۳۴
خرید
0.01
75.1128
75.6306
سود
‪6.85 USD‬
USDRUB
معامله
#73199188
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۰۵:۵۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
75.1128
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.85 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۳۸:۳۴
حجم معامله
0.01
خروج
75.6306
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪6.85 USD‬
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۲۷:۳۹
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۳۸:۲۸
خرید
0.01
75.20392
75.6798
سود
‪6.29 USD‬
USDRUB
معامله
#72856841
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۲۷:۳۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
75.20392
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.29 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۳۸:۲۸
حجم معامله
0.01
خروج
75.6798
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪6.29 USD‬
۳۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۴۶:۱۲
۳۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۱۷:۰۸
فروش
0.01
131.72
131.515
سود
‪1.87 USD‬
EURJPY
معامله
#73200179
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۴۶:۱۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
131.72
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.87 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۱۷:۰۸
حجم معامله
0.01
خروج
131.515
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.87 USD‬
۳۰.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۰۸:۵۷
۳۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۰۵
فروش
0.01
1.2274
1.22801
سود
‪-0.50 USD‬
USDCAD
معامله
#73183248
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۰۸:۵۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.2274
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۰۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.22801
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.50 USD‬
۳۰.۰۴.۲۰۲۱ ۰۶:۴۲:۱۱
۳۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۲۵:۵۱
فروش
0.01
1.48724
1.48368
سود
‪2.90 USD‬
EURCAD
معامله
#73181456
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۴.۲۰۲۱ ۰۶:۴۲:۱۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.48724
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.90 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۲۵:۵۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.48368
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.90 USD‬
۳۰.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۲۸:۵۰
۳۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۲۵:۴۵
فروش
0.01
1.48773
1.48363
سود
‪3.34 USD‬
EURCAD
معامله
#73179998
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۲۸:۵۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.48773
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.34 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۲۵:۴۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.48363
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.34 USD‬
۳۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۳۵:۴۵
۳۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۲۵:۳۳
فروش
0.01
1.48387
1.48354
سود
‪0.27 USD‬
EURCAD
معامله
#73197319
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۳۵:۴۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.48387
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.27 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۲۵:۳۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.48354
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.27 USD‬
۳۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۳۰:۱۱
۳۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۲۵:۲۴
فروش
0.01
1.48461
1.48343
سود
‪0.96 USD‬
EURCAD
معامله
#73194979
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۳۰:۱۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.48461
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.96 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۲۵:۲۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.48343
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.96 USD‬
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۴۷:۴۵
۳۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۲۳:۳۰
خرید
0.02
88.723
88.748
سود
‪0.46 USD‬
CADJPY
معامله
#73148624
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۴۷:۴۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
88.723
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.46 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۲۳:۳۰
حجم معامله
0.02
خروج
88.748
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.46 USD‬
۳۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۳۳:۵۵
۳۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۳۴:۱۸
فروش
0.01
131.745
131.586
سود
‪1.46 USD‬
EURJPY
معامله
#73195070
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۳۳:۵۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
131.745
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.46 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۳۴:۱۸
حجم معامله
0.01
خروج
131.586
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.46 USD‬
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۴۰:۳۱
۳۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۳۱:۵۱
خرید
0.01
74.81982
74.8956
سود
‪1.01 USD‬
USDRUB
معامله
#73018647
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۴۰:۳۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
74.81982
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۳۱:۵۱
حجم معامله
0.01
خروج
74.8956
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.01 USD‬
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۲۰:۲۴
۳۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۳۱:۳۸
خرید
0.01
74.5542
74.8776
سود
‪4.32 USD‬
USDRUB
معامله
#73133919
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۲۰:۲۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
74.5542
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.32 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۳۱:۳۸
حجم معامله
0.01
خروج
74.8776
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪4.32 USD‬