حالت آزمایشی
فروش
0.01
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۵۱:۳۴
38575.00
41781.15
0.00
33058.64
سود
‪-32.06 USD‬
BTCUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۵۱:۳۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
38575.00
Stop loss
0.00
سود
‪-32.06 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
41781.15
Take profit
33058.64
فروش
0.01
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۰۶:۰۱:۰۸
36377.86
41781.15
0.00
32936.16
سود
‪-54.03 USD‬
BTCUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۰۶:۰۱:۰۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
36377.86
Stop loss
0.00
سود
‪-54.03 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
41781.15
Take profit
32936.16
خرید
0.01
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۲۲:۵۸:۵۵
1.27500
1.24711
0.00000
0.00000
سود
‪-22.36 USD‬
USDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۲۲:۵۸:۵۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.27500
Stop loss
0.00000
سود
‪-22.36 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.24711
Take profit
0.00000
فروش
0.02
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۲۰:۲۵:۵۵
85.665
87.981
0.000
83.033
سود
‪-42.22 USD‬
CADJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۲۰:۲۵:۵۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
85.665
Stop loss
0.000
سود
‪-42.22 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
87.981
Take profit
83.033
فروش
0.02
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۲۰:۲۴:۵۷
0.71886
0.72630
0.00000
0.69228
سود
‪-16.43 USD‬
CADCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۲۰:۲۴:۵۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.71886
Stop loss
0.00000
سود
‪-16.43 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
0.72630
Take profit
0.69228
خرید
0.01
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۴۹:۲۰
75.14640
72.96080
0.00000
80.20197
سود
‪-29.96 USD‬
USDRUB
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۴۹:۲۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
75.14640
Stop loss
0.00000
سود
‪-29.96 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
72.96080
Take profit
80.20197
خرید
0.01
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۱۵:۵۶
75.29140
72.96080
0.00000
80.24850
سود
‪-31.94 USD‬
USDRUB
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۱۵:۵۶
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
75.29140
Stop loss
0.00000
سود
‪-31.94 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
72.96080
Take profit
80.24850
خرید
0.01
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۴۳:۵۴
75.79910
72.96080
0.00000
80.03561
سود
‪-38.90 USD‬
USDRUB
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۴۳:۵۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
75.79910
Stop loss
0.00000
سود
‪-38.90 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
72.96080
Take profit
80.03561
فروش
0.01
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۴:۰۷
85.423
87.981
0.000
83.288
سود
‪-23.31 USD‬
CADJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۴:۰۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
85.423
Stop loss
0.000
سود
‪-23.31 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
87.981
Take profit
83.288
فروش
0.01
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۵۶:۳۷
85.785
87.981
0.000
83.346
سود
‪-20.01 USD‬
CADJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۵۶:۳۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
85.785
Stop loss
0.000
سود
‪-20.01 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
87.981
Take profit
83.346
فروش
0.01
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۰۶:۰۴:۳۰
85.601
87.981
0.000
83.403
سود
‪-21.69 USD‬
CADJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۰۶:۰۴:۳۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
85.601
Stop loss
0.000
سود
‪-21.69 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
87.981
Take profit
83.403
خرید
0.02
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۴۱:۵۷
1.51814
1.47960
0.00000
1.53595
سود
‪-61.80 USD‬
EURCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۴۱:۵۷
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.51814
Stop loss
0.00000
سود
‪-61.80 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.47960
Take profit
1.53595
خرید
0.02
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۵۶:۱۲
0.79961
0.73415
0.00000
0.80852
سود
‪-130.92 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۵۶:۱۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.79961
Stop loss
0.00000
سود
‪-130.92 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
0.73415
Take profit
0.80852
خرید
0.01
۲۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۰۲:۴۷
1.61752
1.61529
0.00000
0.00000
سود
‪-1.63 USD‬
EURAUD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۰۲:۴۷
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.61752
Stop loss
0.00000
سود
‪-1.63 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.61529
Take profit
0.00000
خرید
0.01
۲۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۳۴:۱۰
1.62188
1.61529
0.00000
1.67443
سود
‪-4.83 USD‬
EURAUD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۳۴:۱۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.62188
Stop loss
0.00000
سود
‪-4.83 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.61529
Take profit
1.67443
خرید
0.01
۰۸.۱۲.۲۰۲۰ ۰۸:۵۲:۴۴
1.63441
1.61529
0.00000
1.67358
سود
‪-14.03 USD‬
EURAUD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۲.۲۰۲۰ ۰۸:۵۲:۴۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.63441
Stop loss
0.00000
سود
‪-14.03 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.61529
Take profit
1.67358
خرید
0.02
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۵۵:۱۸
1.64104
1.61529
0.00000
1.67443
سود
‪-37.81 USD‬
EURAUD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۵۵:۱۸
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.64104
Stop loss
0.00000
سود
‪-37.81 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.61529
Take profit
1.67443
فروش
0.02
۱۳.۰۷.۲۰۲۰ ۲۲:۳۲:۵۸
121.714
130.213
0.000
115.821
سود
‪-154.94 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۷.۲۰۲۰ ۲۲:۳۲:۵۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
121.714
Stop loss
0.000
سود
‪-154.94 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
130.213
Take profit
115.821
فروش
0.01
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۰۹:۴۶:۴۳
120.345
130.213
0.000
0.000
سود
‪-89.95 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۰۹:۴۶:۴۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
120.345
Stop loss
0.000
سود
‪-89.95 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
130.213
Take profit
0.000
فروش
0.01
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۰۸:۰۱:۵۳
120.517
130.213
0.000
0.000
سود
‪-88.38 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۰۸:۰۱:۵۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
120.517
Stop loss
0.000
سود
‪-88.38 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
130.213
Take profit
0.000
فروش
0.01
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۰۷:۲۷:۱۲
120.562
130.213
0.000
0.000
سود
‪-87.97 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۰۷:۲۷:۱۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
120.562
Stop loss
0.000
سود
‪-87.97 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
130.213
Take profit
0.000
فروش
0.01
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۰۷:۲۴:۱۱
120.600
130.213
0.000
0.000
سود
‪-87.63 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۰۷:۲۴:۱۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
120.600
Stop loss
0.000
سود
‪-87.63 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
130.213
Take profit
0.000
فروش
0.01
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۵۵:۴۸
0.68512
0.73463
0.00000
0.58751
سود
‪-49.51 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۵۵:۴۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.68512
Stop loss
0.00000
سود
‪-49.51 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.73463
Take profit
0.58751
فروش
0.01
۱۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۳:۵۲:۵۱
0.68150
0.73463
0.00000
0.58523
سود
‪-53.13 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۳:۵۲:۵۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.68150
Stop loss
0.00000
سود
‪-53.13 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.73463
Take profit
0.58523