حالت آزمایشی
خرید در
0.01
۰۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۵۶:۲۷
7.01561
7.47630
0.00000
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
USDTRY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۵۶:۲۷
نوع معامله
خرید در
قیمت باز شدن
7.01561
Stop loss
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
7.47630
Take profit
0.00000
خرید
0.01
۰۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۴۷:۳۴
74.07820
73.95960
0.00000
74.83406
سود
‪-1.60 USD‬
USDRUB
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۴۷:۳۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
74.07820
Stop loss
0.00000
سود
‪-1.60 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
73.95960
Take profit
74.83406
فروش
0.01
۰۲.۰۳.۲۰۲۱ ۱۸:۰۸:۱۷
0.91438
0.91914
0.00000
0.90061
سود
‪-5.18 USD‬
USDCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۳.۲۰۲۱ ۱۸:۰۸:۱۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.91438
Stop loss
0.00000
سود
‪-5.18 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.91914
Take profit
0.90061
خرید
0.01
۰۲.۰۳.۲۰۲۱ ۱۲:۵۶:۴۷
74.27603
73.95960
0.00000
0.00000
سود
‪-4.28 USD‬
USDRUB
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۳.۲۰۲۱ ۱۲:۵۶:۴۷
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
74.27603
Stop loss
0.00000
سود
‪-4.28 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
73.95960
Take profit
0.00000
خرید
0.01
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۰۸:۰۲:۰۹
74.68450
73.95960
0.00000
76.41862
سود
‪-9.80 USD‬
USDRUB
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۰۸:۰۲:۰۹
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
74.68450
Stop loss
0.00000
سود
‪-9.80 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
73.95960
Take profit
76.41862
خرید
0.02
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۵۳:۱۷
129.917
129.086
0.000
129.949
سود
‪-15.54 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۵۳:۱۷
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
129.917
Stop loss
0.000
سود
‪-15.54 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
129.086
Take profit
129.949
خرید
0.02
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۵۶:۱۲
0.79961
0.77892
0.00000
0.80404
سود
‪-41.38 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۵۶:۱۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.79961
Stop loss
0.00000
سود
‪-41.38 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
0.77892
Take profit
0.80404
خرید در
0.01
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۰۷:۵۲
73.20000
73.90030
0.00000
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
USDRUB
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۰۷:۵۲
نوع معامله
خرید در
قیمت باز شدن
73.20000
Stop loss
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
73.90030
Take profit
0.00000
خرید
0.01
۲۲.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۴۱:۲۵
74.79688
73.95960
0.00000
76.36450
سود
‪-11.32 USD‬
USDRUB
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۴۱:۲۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
74.79688
Stop loss
0.00000
سود
‪-11.32 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
73.95960
Take profit
76.36450
فروش
0.01
۰۸.۰۲.۲۰۲۱ ۱۲:۳۵:۳۶
1.74899
1.76453
0.00000
1.68206
سود
‪-12.29 USD‬
GBPCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۲.۲۰۲۱ ۱۲:۳۵:۳۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.74899
Stop loss
0.00000
سود
‪-12.29 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.76453
Take profit
1.68206
خرید
0.01
۲۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۰۲:۴۷
1.61752
1.54913
0.00000
0.00000
سود
‪-53.27 USD‬
EURAUD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۰۲:۴۷
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.61752
Stop loss
0.00000
سود
‪-53.27 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.54913
Take profit
0.00000
خرید
0.01
۲۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۳۴:۱۰
1.62188
1.54913
0.00000
1.67443
سود
‪-56.66 USD‬
EURAUD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۳۴:۱۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.62188
Stop loss
0.00000
سود
‪-56.66 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.54913
Take profit
1.67443
خرید
0.01
۰۸.۱۲.۲۰۲۰ ۰۸:۵۲:۴۴
1.63441
1.54913
0.00000
1.67358
سود
‪-66.42 USD‬
EURAUD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۲.۲۰۲۰ ۰۸:۵۲:۴۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.63441
Stop loss
0.00000
سود
‪-66.42 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.54913
Take profit
1.67358
خرید
0.02
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۵۵:۱۸
1.64104
1.54913
0.00000
1.67443
سود
‪-143.18 USD‬
EURAUD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۵۵:۱۸
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.64104
Stop loss
0.00000
سود
‪-143.18 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.54913
Take profit
1.67443
فروش
0.02
۱۳.۰۷.۲۰۲۰ ۲۲:۳۲:۵۸
121.714
129.113
0.000
115.821
سود
‪-138.34 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۷.۲۰۲۰ ۲۲:۳۲:۵۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
121.714
Stop loss
0.000
سود
‪-138.34 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
129.113
Take profit
115.821
فروش
0.01
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۰۹:۴۶:۴۳
120.345
129.113
0.000
0.000
سود
‪-81.97 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۰۹:۴۶:۴۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
120.345
Stop loss
0.000
سود
‪-81.97 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
129.113
Take profit
0.000
فروش
0.01
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۰۸:۰۱:۵۳
120.517
129.113
0.000
0.000
سود
‪-80.36 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۰۸:۰۱:۵۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
120.517
Stop loss
0.000
سود
‪-80.36 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
129.113
Take profit
0.000
فروش
0.01
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۰۷:۲۷:۱۲
120.562
129.113
0.000
0.000
سود
‪-79.94 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۰۷:۲۷:۱۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
120.562
Stop loss
0.000
سود
‪-79.94 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
129.113
Take profit
0.000
فروش
0.01
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۰۷:۲۴:۱۱
120.600
129.113
0.000
0.000
سود
‪-79.59 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۰۷:۲۴:۱۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
120.600
Stop loss
0.000
سود
‪-79.59 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
129.113
Take profit
0.000
فروش
0.01
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۵۵:۴۸
0.68512
0.77916
0.00000
0.58751
سود
‪-94.04 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۵۵:۴۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.68512
Stop loss
0.00000
سود
‪-94.04 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.77916
Take profit
0.58751
فروش
0.01
۱۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۳:۵۲:۵۱
0.68150
0.77916
0.00000
0.58523
سود
‪-97.66 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۳:۵۲:۵۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.68150
Stop loss
0.00000
سود
‪-97.66 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.77916
Take profit
0.58523