حالت آزمایشی
فروش
0.02
۱۳.۰۷.۲۰۲۰ ۲۲:۳۲:۵۸
121.714
124.006
0.000
120.305
سود
‪-43.81 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۷.۲۰۲۰ ۲۲:۳۲:۵۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
121.714
Stop loss
0.000
سود
‪-43.81 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
124.006
Take profit
120.305
فروش
0.01
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۰۹:۴۶:۴۳
120.345
124.006
0.000
0.000
سود
‪-34.99 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۰۹:۴۶:۴۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
120.345
Stop loss
0.000
سود
‪-34.99 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
124.006
Take profit
0.000
فروش
0.01
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۰۸:۰۱:۵۳
120.517
124.006
0.000
0.000
سود
‪-33.35 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۰۸:۰۱:۵۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
120.517
Stop loss
0.000
سود
‪-33.35 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
124.006
Take profit
0.000
فروش
0.01
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۰۷:۲۷:۱۲
120.562
124.006
0.000
0.000
سود
‪-32.92 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۰۷:۲۷:۱۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
120.562
Stop loss
0.000
سود
‪-32.92 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
124.006
Take profit
0.000
فروش
0.01
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۰۷:۲۴:۱۱
120.600
124.006
0.000
0.000
سود
‪-32.55 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۰۷:۲۴:۱۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
120.600
Stop loss
0.000
سود
‪-32.55 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
124.006
Take profit
0.000
فروش
0.01
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۵۵:۴۸
0.68512
0.73163
0.00000
0.00000
سود
‪-46.51 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۵۵:۴۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.68512
Stop loss
0.00000
سود
‪-46.51 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.73163
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۱۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۳:۵۲:۵۱
0.68150
0.73163
0.00000
0.00000
سود
‪-50.13 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۳:۵۲:۵۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.68150
Stop loss
0.00000
سود
‪-50.13 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.73163
Take profit
0.00000
خرید
0.03
۱۷.۱۲.۲۰۱۸ ۱۲:۰۹:۱۴
128.510
123.979
0.000
133.511
سود
‪-129.95 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۱۲.۲۰۱۸ ۱۲:۰۹:۱۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
128.510
Stop loss
0.000
سود
‪-129.95 USD‬
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
123.979
Take profit
133.511