حالت آزمایشی
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۲۱:۵۵:۳۷
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۱۷:۵۸
خرید
0.01
1.85564
1.85574
سود
‪0.00 USD‬
GBPSGD
معامله
#164565004
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۲۱:۵۵:۳۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.85564
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.07 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۱۷:۵۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.85574
هزینه های کمیسیون
‪-0.07 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۳۸:۱۶
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۰۰:۲۶:۵۳
خرید
0.03
1.70503
1.70577
سود
‪1.59 USD‬
GBPCAD
معامله
#164567112
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۳۸:۱۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.70503
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۰۰:۲۶:۵۳
حجم معامله
0.03
خروج
1.70577
هزینه های کمیسیون
‪-0.21 USD‬
سود
‪1.59 USD‬
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۱۸:۰۱
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۲۴:۲۲
خرید
0.03
1.70513
1.70585
سود
‪1.54 USD‬
GBPCAD
معامله
#164566832
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۱۸:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.70513
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.75 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۲۴:۲۲
حجم معامله
0.03
خروج
1.70585
هزینه های کمیسیون
‪-0.21 USD‬
سود
‪1.54 USD‬
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۲۱:۱۳:۳۸
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۲۱:۴۱:۱۳
فروش
0.01
1.85647
1.85579
سود
‪0.43 USD‬
GBPSGD
معامله
#164564227
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۲۱:۱۳:۳۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.85647
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۲۱:۴۱:۱۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.85579
هزینه های کمیسیون
‪-0.07 USD‬
سود
‪0.43 USD‬
۰۱.۱۰.۲۰۲۱ ۲۰:۰۲:۰۶
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۲۲:۰۷
خرید
0.01
0.91924
0.92013
سود
‪0.65 USD‬
AUDCAD
معامله
#164038977
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۱۰.۲۰۲۱ ۲۰:۰۲:۰۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.91924
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.72 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۲۲:۰۷
حجم معامله
0.01
خروج
0.92013
هزینه های کمیسیون
‪-0.07 USD‬
سود
‪0.65 USD‬
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۰۴:۵۸
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۵۱:۳۹
خرید
0.01
0.91774
0.91957
سود
‪1.41 USD‬
AUDCAD
معامله
#164348292
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۰۴:۵۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.91774
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.48 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۵۱:۳۹
حجم معامله
0.01
خروج
0.91957
هزینه های کمیسیون
‪-0.07 USD‬
سود
‪1.41 USD‬
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۱۹:۳۳
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۵۰:۰۶
خرید
0.01
0.91685
0.91944
سود
‪2.02 USD‬
AUDCAD
معامله
#164349498
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۱۹:۳۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.91685
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.09 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۵۰:۰۶
حجم معامله
0.01
خروج
0.91944
هزینه های کمیسیون
‪-0.07 USD‬
سود
‪2.02 USD‬
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۳۱:۳۵
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۰۱:۳۵:۲۴
خرید
0.01
1.85244
1.85269
سود
‪0.11 USD‬
GBPSGD
معامله
#164520651
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۳۱:۳۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.85244
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.18 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۰۱:۳۵:۲۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.85269
هزینه های کمیسیون
‪-0.07 USD‬
سود
‪0.11 USD‬
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۰۰:۳۰:۰۳
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۰۱:۰۴:۵۰
خرید
0.03
1.69936
1.69946
سود
‪0.03 USD‬
GBPCAD
معامله
#164521336
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۰۰:۳۰:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.69936
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.24 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۰۱:۰۴:۵۰
حجم معامله
0.03
خروج
1.69946
هزینه های کمیسیون
‪-0.21 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۰۰:۱۱
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۵۱:۵۵
فروش
0.03
1.70002
1.69907
سود
‪2.09 USD‬
GBPCAD
معامله
#164520138
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۰۰:۱۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.70002
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۵۱:۵۵
حجم معامله
0.03
خروج
1.69907
هزینه های کمیسیون
‪-0.21 USD‬
سود
‪2.09 USD‬
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۵۹:۰۳
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۳۰:۱۷
فروش
0.01
1.85286
1.85254
سود
‪0.17 USD‬
GBPSGD
معامله
#164519803
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۵۹:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.85286
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.24 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۳۰:۱۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.85254
هزینه های کمیسیون
‪-0.07 USD‬
سود
‪0.17 USD‬
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۴۱:۵۷
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۵۱:۲۷
فروش
0.01
1.8527
1.85231
سود
‪0.22 USD‬
GBPSGD
معامله
#164519533
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۴۱:۵۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.8527
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.29 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۵۱:۲۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.85231
هزینه های کمیسیون
‪-0.07 USD‬
سود
‪0.22 USD‬
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۰۱:۳۱
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۲۴:۱۵
خرید
0.01
1.85212
1.8526
سود
‪0.28 USD‬
GBPSGD
معامله
#164518868
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۰۱:۳۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.85212
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.35 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۲۴:۱۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.8526
هزینه های کمیسیون
‪-0.07 USD‬
سود
‪0.28 USD‬
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۰۶
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۲۱:۵۹:۵۸
فروش
0.01
1.85306
1.85227
سود
‪0.51 USD‬
GBPSGD
معامله
#164517369
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.85306
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.58 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۲۱:۵۹:۵۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.85227
هزینه های کمیسیون
‪-0.07 USD‬
سود
‪0.51 USD‬
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۰۳
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۰۷:۳۲
خرید
0.01
1.84554
1.84573
سود
‪0.08 USD‬
GBPSGD
معامله
#164441329
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.84554
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.15 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۰۷:۳۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.84573
هزینه های کمیسیون
‪-0.07 USD‬
سود
‪0.08 USD‬
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۰۱:۱۹
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۱:۳۱:۰۴
خرید
0.03
1.69213
1.69223
سود
‪0.04 USD‬
GBPCAD
معامله
#164443587
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۰۱:۱۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.69213
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۱:۳۱:۰۴
حجم معامله
0.03
خروج
1.69223
هزینه های کمیسیون
‪-0.21 USD‬
سود
‪0.04 USD‬
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۴۱
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۰۱:۱۲
خرید
0.01
0.86673
0.86756
سود
‪0.60 USD‬
NZDCAD
معامله
#164265626
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۴۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.86673
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.67 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۰۱:۱۲
حجم معامله
0.01
خروج
0.86756
هزینه های کمیسیون
‪-0.07 USD‬
سود
‪0.60 USD‬
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۱:۱۶:۳۸
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۰۱:۰۹
خرید
0.01
0.86341
0.86758
سود
‪3.29 USD‬
NZDCAD
معامله
#164283648
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۱:۱۶:۳۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.86341
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.36 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۰۱:۰۹
حجم معامله
0.01
خروج
0.86758
هزینه های کمیسیون
‪-0.07 USD‬
سود
‪3.29 USD‬
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۴۲:۴۰
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۰۱:۰۹
خرید
0.01
0.86245
0.86758
سود
‪4.06 USD‬
NZDCAD
معامله
#164394247
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۴۲:۴۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.86245
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.13 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۰۱:۰۹
حجم معامله
0.01
خروج
0.86758
هزینه های کمیسیون
‪-0.07 USD‬
سود
‪4.06 USD‬
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۶:۱۸
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۰۱:۰۸
خرید
0.01
0.87731
0.86758
سود
‪-7.90 USD‬
NZDCAD
معامله
#164075822
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۶:۱۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.87731
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-7.83 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۰۱:۰۸
حجم معامله
0.01
خروج
0.86758
هزینه های کمیسیون
‪-0.07 USD‬
سود
‪-7.90 USD‬
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۰۰:۱۶
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۲۰:۴۶
فروش
0.03
1.69936
1.69915
سود
‪0.30 USD‬
GBPCAD
معامله
#164409868
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۰۰:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.69936
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.51 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۲۰:۴۶
حجم معامله
0.03
خروج
1.69915
هزینه های کمیسیون
‪-0.21 USD‬
سود
‪0.30 USD‬
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۴۲:۱۶
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۱۶:۲۲
خرید
0.01
0.86247
0.86732
سود
‪3.83 USD‬
NZDCAD
معامله
#164394199
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۴۲:۱۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.86247
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.90 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۱۶:۲۲
حجم معامله
0.01
خروج
0.86732
هزینه های کمیسیون
‪-0.07 USD‬
سود
‪3.83 USD‬
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۱:۴۸:۰۴
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۱۶:۲۲
خرید
0.01
0.86343
0.86732
سود
‪3.06 USD‬
NZDCAD
معامله
#164284118
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۱:۴۸:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.86343
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.13 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۱۶:۲۲
حجم معامله
0.01
خروج
0.86732
هزینه های کمیسیون
‪-0.07 USD‬
سود
‪3.06 USD‬
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۳۲:۴۰
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۱۶:۲۱
خرید
0.01
0.86795
0.86732
سود
‪-0.57 USD‬
NZDCAD
معامله
#164251381
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۳۲:۴۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.86795
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۱۶:۲۱
حجم معامله
0.01
خروج
0.86732
هزینه های کمیسیون
‪-0.07 USD‬
سود
‪-0.57 USD‬
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۰۲:۱۵
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۱۶:۲۱
خرید
0.01
0.87837
0.86732
سود
‪-8.95 USD‬
NZDCAD
معامله
#164073351
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۰۲:۱۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.87837
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-8.88 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۱۶:۲۱
حجم معامله
0.01
خروج
0.86732
هزینه های کمیسیون
‪-0.07 USD‬
سود
‪-8.95 USD‬
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۵۲:۵۲
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۱۶:۲۱
خرید
0.01
0.86442
0.86732
سود
‪2.27 USD‬
NZDCAD
معامله
#164269886
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۵۲:۵۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.86442
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.34 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۱۶:۲۱
حجم معامله
0.01
خروج
0.86732
هزینه های کمیسیون
‪-0.07 USD‬
سود
‪2.27 USD‬
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۰۵:۵۸
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۰۰:۴۲
فروش
0.01
1.84591
1.84263
سود
‪2.36 USD‬
GBPSGD
معامله
#164408452
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۰۵:۵۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.84591
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.43 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۰۰:۴۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.84263
هزینه های کمیسیون
‪-0.07 USD‬
سود
‪2.36 USD‬
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۲۱:۴۷:۳۰
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۰۵:۲۴
خرید
0.01
1.84489
1.84571
سود
‪0.53 USD‬
GBPSGD
معامله
#164408132
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۲۱:۴۷:۳۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.84489
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۰۵:۲۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.84571
هزینه های کمیسیون
‪-0.07 USD‬
سود
‪0.53 USD‬
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۲۱:۰۶:۵۰
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۲۱:۳۴:۱۰
فروش
0.01
1.84573
1.84495
سود
‪0.50 USD‬
GBPSGD
معامله
#164407377
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۲۱:۰۶:۵۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.84573
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.57 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۲۱:۳۴:۱۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.84495
هزینه های کمیسیون
‪-0.07 USD‬
سود
‪0.50 USD‬
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۵۰:۱۲
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۳۹:۰۲
خرید
0.01
1.84366
1.84392
سود
‪0.12 USD‬
GBPSGD
معامله
#164363660
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۵۰:۱۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.84366
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.19 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۳۹:۰۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.84392
هزینه های کمیسیون
‪-0.07 USD‬
سود
‪0.12 USD‬
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۰۰:۱۳
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۱۱:۰۶
فروش
0.03
1.69388
1.69368
سود
‪0.27 USD‬
GBPCAD
معامله
#164364275
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۰۰:۱۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.69388
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.48 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۱۱:۰۶
حجم معامله
0.03
خروج
1.69368
هزینه های کمیسیون
‪-0.21 USD‬
سود
‪0.27 USD‬
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۲۱:۵۸:۱۷
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۴۷:۰۳
فروش
0.01
1.84464
1.84397
سود
‪0.42 USD‬
GBPSGD
معامله
#164362258
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۲۱:۵۸:۱۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.84464
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.49 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۴۷:۰۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.84397
هزینه های کمیسیون
‪-0.07 USD‬
سود
‪0.42 USD‬
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۰۳
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۲۱:۳۰:۰۴
خرید
0.01
1.84371
1.84436
سود
‪0.41 USD‬
GBPSGD
معامله
#164360164
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.84371
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.48 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۲۱:۳۰:۰۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.84436
هزینه های کمیسیون
‪-0.07 USD‬
سود
‪0.41 USD‬
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۳۵:۵۰
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۱۹:۳۳
فروش
0.01
0.91953
0.91685
سود
‪2.08 USD‬
AUDCAD
معامله
#164340600
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۳۵:۵۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.91953
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.15 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۱۹:۳۳
حجم معامله
0.01
خروج
0.91685
هزینه های کمیسیون
‪-0.07 USD‬
سود
‪2.08 USD‬
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۳۵:۵۰
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۰۴:۵۹
فروش
0.01
0.91953
0.91774
سود
‪1.37 USD‬
AUDCAD
معامله
#164340608
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۳۵:۵۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.91953
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.44 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۰۴:۵۹
حجم معامله
0.01
خروج
0.91774
هزینه های کمیسیون
‪-0.07 USD‬
سود
‪1.37 USD‬
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۵۸:۱۷
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۳۶:۱۱
خرید
0.01
0.91678
0.91945
سود
‪2.07 USD‬
AUDCAD
معامله
#164076538
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۵۸:۱۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.91678
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.14 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۳۶:۱۱
حجم معامله
0.01
خروج
0.91945
هزینه های کمیسیون
‪-0.07 USD‬
سود
‪2.07 USD‬
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۴:۲۹
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۳۵:۵۰
خرید
0.01
0.91753
0.91953
سود
‪1.53 USD‬
AUDCAD
معامله
#164075711
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۴:۲۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.91753
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۳۵:۵۰
حجم معامله
0.01
خروج
0.91953
هزینه های کمیسیون
‪-0.07 USD‬
سود
‪1.53 USD‬
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۵۶:۰۰
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۰۷:۵۷
خرید
0.01
1.8436
1.84363
سود
‪-0.05 USD‬
GBPSGD
معامله
#164319252
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۵۶:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.8436
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۰۷:۵۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.84363
هزینه های کمیسیون
‪-0.07 USD‬
سود
‪-0.05 USD‬
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۰۰:۳۱
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۲۲:۱۰
خرید
0.03
1.69721
1.69695
سود
‪-0.84 USD‬
GBPCAD
معامله
#164319950
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۰۰:۳۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.69721
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.63 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۲۲:۱۰
حجم معامله
0.03
خروج
1.69695
هزینه های کمیسیون
‪-0.21 USD‬
سود
‪-0.84 USD‬
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۳۵:۵۳
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۵۵:۴۳
فروش
0.01
1.84417
1.84378
سود
‪0.22 USD‬
GBPSGD
معامله
#164318963
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۳۵:۵۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.84417
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.29 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۵۵:۴۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.84378
هزینه های کمیسیون
‪-0.07 USD‬
سود
‪0.22 USD‬
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۳۵:۱۸
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۱۸:۳۰
خرید
0.01
1.84527
1.84785
سود
‪1.83 USD‬
GBPSGD
معامله
#164263655
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۳۵:۱۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.84527
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.90 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۱۸:۳۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.84785
هزینه های کمیسیون
‪-0.07 USD‬
سود
‪1.83 USD‬
۰۷.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۳۰:۰۱
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۱۸:۳۰
خرید
0.01
1.84994
1.84785
سود
‪-1.61 USD‬
GBPSGD
معامله
#164238803
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۳۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.84994
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.54 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۱۸:۳۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.84785
هزینه های کمیسیون
‪-0.07 USD‬
سود
‪-1.61 USD‬
۰۷.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۰۰:۰۶
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۱:۳۱:۱۰
خرید
0.03
1.70801
1.70912
سود
‪2.44 USD‬
GBPCAD
معامله
#164239163
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۰۰:۰۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.70801
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.65 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۱:۳۱:۱۰
حجم معامله
0.03
خروج
1.70912
هزینه های کمیسیون
‪-0.21 USD‬
سود
‪2.44 USD‬
۰۷.۱۰.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۵۸
۰۷.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۲۷:۲۲
فروش
0.01
1.85042
1.8501
سود
‪0.17 USD‬
GBPSGD
معامله
#164237522
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۰.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۵۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.85042
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.24 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۲۷:۲۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.8501
هزینه های کمیسیون
‪-0.07 USD‬
سود
‪0.17 USD‬
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۲۱:۱۲:۱۹
۰۷.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۴۵:۵۸
فروش
0.01
1.84606
1.8458
سود
‪0.13 USD‬
GBPSGD
معامله
#164196647
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۲۱:۱۲:۱۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.84606
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۴۵:۵۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.8458
هزینه های کمیسیون
‪-0.07 USD‬
سود
‪0.13 USD‬
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۴۴:۱۹
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۵۱:۴۶
فروش
0.03
1.71118
1.71054
سود
‪1.31 USD‬
GBPCAD
معامله
#164198442
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۴۴:۱۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.71118
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.52 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۵۱:۴۶
حجم معامله
0.03
خروج
1.71054
هزینه های کمیسیون
‪-0.21 USD‬
سود
‪1.31 USD‬
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۰۵:۲۱
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۳۱:۱۹
خرید
0.03
1.71034
1.71082
سود
‪0.93 USD‬
GBPCAD
معامله
#164197993
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۰۵:۲۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.71034
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.14 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۳۱:۱۹
حجم معامله
0.03
خروج
1.71082
هزینه های کمیسیون
‪-0.21 USD‬
سود
‪0.93 USD‬
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۱۸:۴۴
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۰۲:۵۶:۲۹
خرید
0.01
1.84959
1.84983
سود
‪0.10 USD‬
GBPSGD
معامله
#164148735
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۱۸:۴۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.84959
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.17 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۰۲:۵۶:۲۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.84983
هزینه های کمیسیون
‪-0.07 USD‬
سود
‪0.10 USD‬
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۰۱:۴۲
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۰۲:۰۰:۵۶
خرید
0.03
1.71359
1.71438
سود
‪1.68 USD‬
GBPCAD
معامله
#164149766
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۰۱:۴۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.71359
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.89 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۰۲:۰۰:۵۶
حجم معامله
0.03
خروج
1.71438
هزینه های کمیسیون
‪-0.21 USD‬
سود
‪1.68 USD‬
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۲۱:۰۴:۱۲
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۰۰:۱۵
فروش
0.01
1.85036
1.84968
سود
‪0.44 USD‬
GBPSGD
معامله
#164147454
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۲۱:۰۴:۱۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.85036
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.51 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۰۰:۱۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.84968
هزینه های کمیسیون
‪-0.07 USD‬
سود
‪0.44 USD‬