حالت آزمایشی
فروش
0.01
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۰۱:۰۸
0.86758
0.87477
1.36757
0.36757
سود
‪-5.88 USD‬
NZDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۰۱:۰۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.86758
Stop loss
1.36757
سود
‪-5.88 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.87477
Take profit
0.36757
فروش
0.01
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۱۶:۲۱
0.86732
0.87477
1.36733
0.36733
سود
‪-6.09 USD‬
NZDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۱۶:۲۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.86732
Stop loss
1.36733
سود
‪-6.09 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.87477
Take profit
0.36733
خرید
0.01
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۱۹:۳۳
0.91685
0.91625
0.41675
1.41675
سود
‪-0.55 USD‬
AUDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۱۹:۳۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.91685
Stop loss
0.41675
سود
‪-0.55 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.91625
Take profit
1.41675
خرید
0.01
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۰۴:۵۸
0.91774
0.91625
0.41773
1.41773
سود
‪-1.27 USD‬
AUDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۰۴:۵۸
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.91774
Stop loss
0.41773
سود
‪-1.27 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.91625
Take profit
1.41773
خرید
0.01
۰۱.۱۰.۲۰۲۱ ۲۰:۰۲:۰۶
0.91924
0.91625
0.41921
1.41921
سود
‪-2.49 USD‬
AUDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۱۰.۲۰۲۱ ۲۰:۰۲:۰۶
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.91924
Stop loss
0.41921
سود
‪-2.49 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.91625
Take profit
1.41921