Chế độ demo

FUND Bán 26.11.2020 10:21

DJIA: đánh giá chung

Chỉ số Dow Jones tăng trưởng chậm lại, giao dịch ở mức 29930.0 trong bối cảnh tác động tiêu cực của dữ liệu kinh tế vĩ mô. Tuy nhiên, báo cáo tài chính của các doanh nghiệp tiếp tục hỗ trợ báo giá. HP Inc., Gap Inc. và Dell Technologies Inc. đã công bố báo cáo vào ngày hôm qua.

Thêm

Chỉ báo

MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Mua
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Mua
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Mua Chủ động
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Mua
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Mua
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Mua
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Mua

Cảm tính thị trường

30% bán
70% mua