Chế độ demo

FUND Bán 20.10.2020 10:58

XAG/USD: giá bạc đang điều chỉnh

Giá của hợp đồng bạc tiếp tục điều chỉnh tăng, hiện ở mức 24,45 USD/ounce.

Thêm

TECH Mua 15.10.2020 08:29

XAG/USD: phân tích sóng

Cặp tiền có thể tăng trưởng.

Trên biểu đồ ngày, sóng đầu tiên ở mức cao hơn (1) của sóng C đang phát triển, trong đó sóng 3 của sóng (1) đã hình thành. Hiện tại, sóng điều chỉnh cục bộ 4 của sóng (1) đã kết thúc và sự phát triển của sóng 5 trong sóng (1) đã bắt đầu. Nếu giả định này chính xác, giá sẽ tăng lên các mức 27.62–29.60. Trong kịch bản này, mức cắt lỗ quan trọng là 21.57.

Thêm

TECH Bán 08.10.2020 12:37

XAG/USD: Phân tích Fibonacci

Trên biểu đồ 4 giờ, đã là tuần thứ 2 giá giao dịch giữa mức thoái lui Fibonacci 23,6% và 38,2%. Sự tăng trưởng chậm lại bởi một mô hình quạt điều chỉnh hướng xuống. Hiện tại, công cụ đang kiểm tra mức 24.05 (mức điều chỉnh 38,2%) và sau khi tích lũy bên trên sẽ lại cố gắng đến mức 24.70 (mức điều chỉnh 50,0%) và 25.33 (mức điều chỉnh 61,8%). Tuy nhiên, việc Stochastic tiến vào vùng quá mua cho thấy khả năng đảo chiều và giảm xuống 23.22 (mức điều chỉnh 23,6%) và 21.90 (mức điều chỉnh 0,0%).

Thêm