Chế độ demo

TECH Mua 03.03.2021 13:27

XAG/USD: phân tích các kênh Fibonacci

Trên đồ thị ngày, giá đã giảm xuống mức 25.78 (mức điều chỉnh 50,0%), nhưng đã chưa thể phá xuống dưới nữa, và đã quay lại vùng 26.52 (mức điều chỉnh 38,2%), và hiện đang được giao dịch tại đó. Mức chủ chốt đối với "phe bò" là mức 27.45 (mức điều chỉnh 23,6%), nếu giá đột phá qua đó thì có thể mang lại triển vọng đưa nó quay lại các mức 28.96 (mức điều chỉnh 0,0%) hay 30.05 (đỉnh tháng 2). Nếu lặp lại sự đột phá xuống dưới mức 26.52 (mức điều chỉnh 38,2%) thì có thể phát triển sự điều chỉnh giá xuống các mức 25.78 (mức điều chỉnh 50,0%) và 25.03 (mức điều chỉnh 61,8%). Tuy nhiên, nó có thể bị chặn bởi đường quạt tăng. Các chỉ báo không cho tín hiệu chung. Dải Bollinger đang đảo chiều quay ngang. Chỉ báo Stochastic đảo chiều hướng lên, còn histogram MACD đang co lại trong vùng dương.

Thêm

TECH Bán 01.03.2021 08:27

XAG/USD: phân tích sóng

Cặp này đang trong vùng điều chỉnh, khả năng giảm giá được duy trì.

Trên đồ thị ngày đã hình thành sóng đầu tiên của cấp lớn (1) of 3, và đang tiếp tục phát triển sóng điều chỉnh xuống (2) of 3. Hiện nay đã bắt đầu hình thành sóng C of (2), trong đó đã hoàn tất sự phát triển điều chỉnh cục bộ dưới dạng sóng ii of C, và đang hình thành sóng iii of C. Nếu giả định này đúng, giá sẽ giảm tới vùng 22.76–20.58. Mức đặt dừng lỗ tối đa cho kịch bản này là 28.37.

Thêm

TECH Mua 25.02.2021 11:22

XAG/USD: phân tích kỹ thuật

Xu hướng đi ngang đang hình thành trên biểu đồ 4 giờ. Công cụ đang tích lũy trong khu vực đường giữa của Bollinger Bands, đám mây chỉ báo đang thu hẹp, động thái đi ngang có thể sẽ duy trì trong ngắn hạn. Biểu đồ MACD nằm trong vùng dương, giữ khối lượng tối thiểu. Đường tín hiệu đi ngang mà không tạo thành tín hiệu xác định để tham gia thị trường. Stochastic nằm trên biên với vùng quá mua, đường tín hiệu của chỉ báo dao động đi lên và tín hiệu mua vẫn còn.

Thêm

Chỉ báo

MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Bán
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Bán
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Bán
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Bán Chủ động
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Bán Chủ động
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Bán Chủ động
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Mua

Cảm tính thị trường

39% bán
61% mua