Chế độ demo

FUND Mua 10.07.2020 12:20

USD/TRY: đánh giá chung

Tuần này, cặp USD/TRY được giao dịch trong phạm vi hẹp 6.8465–6.8665.

Đọc tiếp

TECH Mua 03.07.2020 09:25

USD/TRY: phân tích sóng

Cặp tiền có thể tăng trưởng.

Trên biểu đồ ngày, sóng thứ năm ở cấp độ cao hơn 5 đang phát triển, trong đó sóng (3) của sóng 5 đang hình thành. Hiện tại, sóng ở cấp độ thấp hơn 3 của sóng (3) đang hình thành, một sóng điều chỉnh cục bộ đã kết thúc dưới dạng sóng 4 của sóng (3) và sóng 5 của sóng (3) đang phát triển. Nếu giả định này chính xác, cặp tiền sẽ tăng lên các mức 7.2590–7.6000. Trong kịch bản này, mức cắt lỗ quan trọng là 6.6731.

Đọc tiếp

Các chỉ báo

MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Mua hàng Chủ động
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Mua hàng Chủ động
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Mua
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Mua
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Mua hàng Chủ động
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Mua hàng Chủ động
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Mua hàng Chủ động

Cảm tính thị trường

50% bán
50% mua