โหมดทดลองเดโม่
BTCUSD
7970.51
ราคาอ้างอิง
44.68%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
XRPUSD
0.38138
ราคาอ้างอิง
25.32%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
ETHUSD
247.39
ราคาอ้างอิง
50.75%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
LTCUSD
101.25
ราคาอ้างอิง
36.02%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
ETHBTC
0.03116
ราคาอ้างอิง
3.90%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
XMRUSD
86.22
ราคาอ้างอิง
27.58%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
LTCBTC
0.01266
ราคาอ้างอิง
-6.08%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
ZECUSD
70.09
ราคาอ้างอิง
7.50%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
XMRBTC
0.01079
ราคาอ้างอิง
-11.92%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
ZECBTC
0.00870
ราคาอ้างอิง
-26.27%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
NEOBTC
0.00146
ราคาอ้างอิง
-21.51%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
DSHBTC
0.01947
ราคาอ้างอิง
-8.93%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
DSHUSD
157.68
ราคาอ้างอิง
33.60%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
EDOUSD
0.8508
ราคาอ้างอิง
49.18%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
EOSUSD
6.3080
ราคาอ้างอิง
30.49%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
ETPUSD
0.8610
ราคาอ้างอิง
44.78%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
IOTUSD
0.3906
ราคาอ้างอิง
38.41%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
NEOUSD
11.15
ราคาอ้างอิง
8.67%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
OMGUSD
1.9482
ราคาอ้างอิง
16.69%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
SANUSD
0.9197
ราคาอ้างอิง
40.91%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
SANUSD 
0.0000
ราคาอ้างอิง
0.00%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)