โหมดทดลองเดโม่
FDAX
12130.9
ราคาอ้างอิง
16.49%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
HK50
24251.9
ราคาอ้างอิง
2.05%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
NQ
9675.3
ราคาอ้างอิง
12.20%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
CAC
4880.0
ราคาอ้างอิง
10.99%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
FTSE
6263.2
ราคาอ้างอิง
10.15%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
YM
25826.5
ราคาอ้างอิง
10.11%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
SX5E
3169.3
ราคาอ้างอิง
12.51%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
ASX200
5891.0
ราคาอ้างอิง
13.23%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
IBEX35
7403.20
ราคาอ้างอิง
9.66%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
NI225
22765.00
ราคาอ้างอิง
17.75%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
SPX
3089.0
ราคาอ้างอิง
10.50%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)