โหมดทดลองเดโม่
YM
YM
25608.5
ราคาอ้างอิง
-3.50%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
NQ
NQ
7293.1
ราคาอ้างอิง
-6.81%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
FDAX
FDAX
12026.0
ราคาอ้างอิง
-2.35%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
ASX200
ASX200
6452.6
ราคาอ้างอิง
1.25%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
HK50
HK50
27079.2
ราคาอ้างอิง
-8.76%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
SPX
SPX
2827.9
ราคาอ้างอิง
-3.78%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
FTSE
FTSE
7290.4
ราคาอ้างอิง
-1.95%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
SX5E
SX5E
3355.9
ราคาอ้างอิง
-4.04%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
NI225
NI225
21028.00
ราคาอ้างอิง
-5.49%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
IBEX35
IBEX35
9185.40
ราคาอ้างอิง
-2.56%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
CAC
CAC
5330.0
ราคาอ้างอิง
-4.29%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)