โหมดทดลองเดโม่
YM
28027.5
ราคาอ้างอิง
3.76%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
NQ
8318.4
ราคาอ้างอิง
4.84%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
FDAX
13206.9
ราคาอ้างอิง
4.43%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
ASX200
6769.2
ราคาอ้างอิง
1.62%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
SX5E
3703.1
ราคาอ้างอิง
3.45%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
CAC
5925.9
ราคาอ้างอิง
4.77%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
NI225
23321.00
ราคาอ้างอิง
4.11%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
SPX
3118.6
ราคาอ้างอิง
4.12%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
HK50
26561.3
ราคาอ้างอิง
-1.09%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
FTSE
7324.6
ราคาอ้างอิง
2.07%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
IBEX35
9247.20
ราคาอ้างอิง
-0.80%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)