โหมดทดลองเดโม่
FDAX
12705.9
ราคาอ้างอิง
0.74%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
HK50
24328.7
ราคาอ้างอิง
-7.23%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
NQ
11138.4
ราคาอ้างอิง
4.13%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
CAC
4901.1
ราคาอ้างอิง
-2.48%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
FTSE
6053.8
ราคาอ้างอิง
-2.27%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
YM
27447.0
ราคาอ้างอิง
4.99%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
SX5E
3260.0
ราคาอ้างอิง
-1.63%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
ASX200
6051.0
ราคาอ้างอิง
1.37%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
IBEX35
6948.80
ราคาอ้างอิง
-5.60%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
NI225
22469.00
ราคาอ้างอิง
-0.35%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
SPX
3354.5
ราคาอ้างอิง
5.57%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)