โหมดทดลองเดโม่
NQ
NQ
7823.1
ราคาอ้างอิง
1.20%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
YM
YM
27138.0
ราคาอ้างอิง
1.48%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
SPX
SPX
2974.7
ราคาอ้างอิง
0.76%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
FDAX
FDAX
12226.6
ราคาอ้างอิง
-1.08%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
ASX200
ASX200
6676.7
ราคาอ้างอิง
0.00%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
HK50
HK50
28714.4
ราคาอ้างอิง
0.71%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
SX5E
SX5E
3474.2
ราคาอ้างอิง
0.41%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
NI225
NI225
21172.00
ราคาอ้างอิง
-0.88%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
CAC
CAC
5547.5
ราคาอ้างอิง
0.45%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
FTSE
FTSE
7499.1
ราคาอ้างอิง
0.99%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
IBEX35
IBEX35
9183.10
ราคาอ้างอิง
-0.50%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)