โหมดทดลองเดโม่
NQ
7839.4
ราคาอ้างอิง
2.84%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
FDAX
12386.7
ราคาอ้างอิง
6.63%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
YM
27053.5
ราคาอ้างอิง
4.21%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
HK50
26862.3
ราคาอ้างอิง
3.47%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
SPX
2993.6
ราคาอ้างอิง
3.40%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
NI225
21854.00
ราคาอ้างอิง
6.47%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
ASX200
6663.7
ราคาอ้างอิง
3.26%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
CAC
5606.0
ราคาอ้างอิง
5.37%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
FTSE
7320.4
ราคาอ้างอิง
2.46%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
SX5E
3520.8
ราคาอ้างอิง
5.34%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
IBEX35
9066.60
ราคาอ้างอิง
3.86%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)