โหมดทดลองเดโม่
YM
28951.5
ราคาอ้างอิง
1.44%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
FDAX
13519.9
ราคาอ้างอิง
1.27%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
SPX
3289.3
ราคาอ้างอิง
1.96%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
NQ
9125.7
ราคาอ้างอิง
4.78%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
NI225
23525.00
ราคาอ้างอิง
-1.09%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
HK50
27886.5
ราคาอ้างอิง
-0.56%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
ASX200
7060.3
ราคาอ้างอิง
3.76%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
SX5E
3762.7
ราคาอ้างอิง
-0.77%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
IBEX35
9518.50
ราคาอ้างอิง
-1.67%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
FTSE
7553.1
ราคาอ้างอิง
-1.27%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
CAC
5996.2
ราคาอ้างอิง
-0.95%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)