TECH ซื้อ 18.06.2021 08:27

ATT Inc.: การวิเคราะห์คลื่น

ราคาอาจเติบโต

ในกราฟรายวันการปรับฐานลงของระดับสูงพัฒนาเป็นคลื่น (2) ซึ่งภายในคลื่น C ของ (2) สิ้นสุดลงและการพัฒนาของคลื่นลูกที่สาม (3) เริ่มต้นขึ้น ตอนนี้คลื่นแรกเข้าของระดับล่าง 1 ของ (3) กำลังก่อตัวซึ่งภายในคลื่น iii ของ 1 ได้ก่อตัวขึ้นและการปรับฐานสิ้นสุดลงเป็นคลื่น iv ของ 1 หากสมมติฐานถูกต้องราคาจะ เติบโตถึงระดับ 34.50–37.00 ในสถานการณ์นี้ระดับ stop loss ที่สำคัญคือ 27.96

เพิ่มเติม