TECH ซื้อ 09.04.2021 08:08

ATT Inc.: การวิเคราะห์คลื่น

ราคาอาจเติบโต

ในกราฟรายวันการปรับฐานลงของระดับสูงพัฒนาขึ้นเป็นคลื่น (2) ซึ่งภายในคลื่น C ของ (2) สิ้นสุดลงและการพัฒนาของคลื่นลูกที่สาม (3) เริ่มต้นขึ้น ตอนนี้คลื่นแรกเข้าของระดับล่าง i ของ 1 ของ (3) ได้ก่อตัวขึ้นการปรับฐานพัฒนาขึ้นเป็นคลื่น ii ของ 1 และคลื่น iii ของ 1 กำลังก่อตัวขึ้นซึ่งคลื่น (iii) ของ iii กำลังพัฒนา หากสมมติฐานถูกต้องราคาจะเติบโตไปที่ระดับ 33.22–34.50 ในสถานการณ์นี้ระดับ stop loss ที่สำคัญคือ 28.00

เพิ่มเติม