คัดลอก
16 580.13 USD
30.05.2021 08:39:05
-98.70%
-98.68%
0.00
0.00
กำไร
-1 743.77 USD
son168
วันและเวลาเปิดทำการ
30.05.2021 08:39:05
ลักษณะการเทรด
คัดลอก
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-1 743.77 USD
ปริมาณเทรด
16 580.13 USD
รับกำไร (Take profit)
0.00