ซื้อ
0.05
24.07.2020 04:40:47
106.487
104.026
0.000
0.000
กำไร
-104.27 EUR
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
24.07.2020 04:40:47
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
106.487
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-104.27 EUR
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
104.026
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.05
22.07.2020 19:05:14
1.15882
1.19634
0.00000
0.00000
กำไร
-151.09 EUR
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
22.07.2020 19:05:14
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.15882
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-151.09 EUR
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
1.19634
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.05
22.07.2020 19:05:07
1.34066
1.29858
0.00000
0.00000
กำไร
-145.67 EUR
USDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
22.07.2020 19:05:07
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.34066
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-145.67 EUR
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
1.29858
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อที่
0.05
16.07.2020 18:19:39
1.12367
1.19634
0.00000
0.00000
กำไร
0.00 EUR
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
16.07.2020 18:19:39
ลักษณะการเทรด
ซื้อที่
ราคาเปิด
1.12367
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.00 EUR
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
1.19634
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.05
16.07.2020 18:14:45
107.118
104.026
0.000
0.000
กำไร
-129.84 EUR
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
16.07.2020 18:14:45
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
107.118
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-129.84 EUR
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
104.026
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อ
0.05
08.07.2020 17:04:08
107.491
104.026
0.000
0.000
กำไร
-145.43 EUR
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
08.07.2020 17:04:08
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
107.491
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-145.43 EUR
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
104.026
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.05
03.07.2020 12:14:48
120.697
124.659
0.000
0.000
กำไร
-168.09 EUR
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
03.07.2020 12:14:48
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
120.697
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-168.09 EUR
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
124.659
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.05
03.07.2020 12:13:17
1.24526
1.33223
0.00000
0.00000
กำไร
-378.29 EUR
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
03.07.2020 12:13:17
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.24526
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-378.29 EUR
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
1.33223
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.05
03.07.2020 12:12:57
1.12300
1.19634
0.00000
0.00000
กำไร
-300.34 EUR
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
03.07.2020 12:12:57
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.12300
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-300.34 EUR
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
1.19634
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.05
02.07.2020 12:56:19
0.94357
0.90431
0.00000
0.00000
กำไร
-171.77 EUR
USDCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
02.07.2020 12:56:19
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.94357
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-171.77 EUR
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
0.90431
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.05
02.07.2020 12:53:56
1.35943
1.29858
0.00000
1.36813
กำไร
-207.37 EUR
USDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
02.07.2020 12:53:56
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.35943
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-207.37 EUR
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
1.29858
รับกำไร (Take profit)
1.36813
ซื้อ
0.05
09.06.2020 09:40:56
107.863
104.026
0.000
0.000
กำไร
-163.34 EUR
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
09.06.2020 09:40:56
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
107.863
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-163.34 EUR
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
104.026
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อ
0.05
29.05.2020 11:57:20
0.96177
0.90431
0.00000
0.00000
กำไร
-255.35 EUR
USDCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
29.05.2020 11:57:20
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.96177
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-255.35 EUR
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
0.90431
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อที่
0.1
28.05.2020 10:35:55
31.307
45.697
0.000
0.000
กำไร
0.00 EUR
USCrude_n
วันและเวลาเปิดทำการ
28.05.2020 10:35:55
ลักษณะการเทรด
ซื้อที่
ราคาเปิด
31.307
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
0.00 EUR
ปริมาณเทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
45.697
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.05
28.05.2020 10:35:19
1.10074
1.19634
0.00000
0.00000
กำไร
-393.92 EUR
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
28.05.2020 10:35:19
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.10074
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-393.92 EUR
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
1.19634
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.1
26.05.2020 17:14:17
71.452
76.959
0.000
0.000
กำไร
-494.49 EUR
AUDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
26.05.2020 17:14:17
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
71.452
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-494.49 EUR
ปริมาณเทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
76.959
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.1
26.05.2020 17:14:10
0.66395
0.73943
0.00000
0.00000
กำไร
-683.08 EUR
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
26.05.2020 17:14:10
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.66395
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-683.08 EUR
ปริมาณเทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
0.73943
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.05
20.05.2020 10:55:19
70.302
76.959
0.000
0.000
กำไร
-293.93 EUR
AUDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
20.05.2020 10:55:19
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
70.302
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-293.93 EUR
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
76.959
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.05
20.05.2020 10:55:16
70.306
76.959
0.000
0.000
กำไร
-293.77 EUR
AUDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
20.05.2020 10:55:16
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
70.306
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-293.77 EUR
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
76.959
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.1
20.05.2020 10:53:59
0.65315
0.73943
0.00000
0.00000
กำไร
-775.14 EUR
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
20.05.2020 10:53:59
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.65315
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-775.14 EUR
ปริมาณเทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
0.73943
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อที่
0.05
08.05.2020 09:16:20
68.404
76.959
0.000
0.000
กำไร
0.00 EUR
AUDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
08.05.2020 09:16:20
ลักษณะการเทรด
ซื้อที่
ราคาเปิด
68.404
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
0.00 EUR
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
76.959
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.05
08.05.2020 09:15:58
69.416
76.959
0.000
68.427
กำไร
-330.46 EUR
AUDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
08.05.2020 09:15:58
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
69.416
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-330.46 EUR
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
76.959
รับกำไร (Take profit)
68.427
ซื้อที่
0.05
08.05.2020 09:15:14
0.63076
0.73943
0.00000
0.00000
กำไร
0.00 EUR
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
08.05.2020 09:15:14
ลักษณะการเทรด
ซื้อที่
ราคาเปิด
0.63076
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.00 EUR
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
0.73943
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขายที่
0.05
07.05.2020 11:09:29
0.98078
0.90431
0.00000
0.00000
กำไร
0.00 EUR
USDCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
07.05.2020 11:09:29
ลักษณะการเทรด
ขายที่
ราคาเปิด
0.98078
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.00 EUR
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
0.90431
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อที่
0.05
07.05.2020 11:08:08
0.86982
0.89875
0.00000
0.00000
กำไร
0.00 EUR
EURGBP
วันและเวลาเปิดทำการ
07.05.2020 11:08:08
ลักษณะการเทรด
ซื้อที่
ราคาเปิด
0.86982
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.00 EUR
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
0.89875
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อที่
0.05
07.05.2020 11:05:18
114.626
124.659
0.000
0.000
กำไร
0.00 EUR
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
07.05.2020 11:05:18
ลักษณะการเทรด
ซื้อที่
ราคาเปิด
114.626
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
0.00 EUR
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
124.659
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.05
05.05.2020 10:10:19
0.64512
0.73943
0.00000
0.63156
กำไร
-423.66 EUR
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
05.05.2020 10:10:19
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.64512
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-423.66 EUR
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
0.73943
รับกำไร (Take profit)
0.63156
ซื้อ
1
29.04.2020 21:45:07
38.28
37.25
0.00
0.00
กำไร
-1.07 EUR
#PFE
วันและเวลาเปิดทำการ
29.04.2020 21:45:07
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
38.28
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-1.07 EUR
ปริมาณเทรด
1
ราคาปัจจุบัน
37.25
รับกำไร (Take profit)
0.00