ซื้อ
0.01
24.09.2021 22:47:29
8.89334
8.85911
0.00000
10.00000
กำไร
-3.86 USD
USDTRY
วันและเวลาเปิดทำการ
24.09.2021 22:47:29
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
8.89334
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-3.86 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
8.85911
รับกำไร (Take profit)
10.00000
ซื้อ
0.01
24.09.2021 15:44:02
8.86674
8.85911
0.00000
10.00000
กำไร
-0.86 USD
USDTRY
วันและเวลาเปิดทำการ
24.09.2021 15:44:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
8.86674
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.86 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
8.85911
รับกำไร (Take profit)
10.00000
ซื้อ
0.01
24.09.2021 13:09:56
8.83725
8.85911
0.00000
10.00000
กำไร
2.47 USD
USDTRY
วันและเวลาเปิดทำการ
24.09.2021 13:09:56
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
8.83725
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
2.47 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
8.85911
รับกำไร (Take profit)
10.00000
ขาย
0.01
24.09.2021 13:08:50
1.26449
1.26449
0.00000
1.25784
กำไร
0.00 USD
GBPCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
24.09.2021 13:08:50
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.26449
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.00 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.26449
รับกำไร (Take profit)
1.25784
ซื้อ
0.01
24.09.2021 11:36:07
8.82441
8.85911
0.00000
10.22441
กำไร
3.92 USD
USDTRY
วันและเวลาเปิดทำการ
24.09.2021 11:36:07
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
8.82441
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
3.92 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
8.85911
รับกำไร (Take profit)
10.22441
ซื้อ
0.01
24.09.2021 10:46:51
8.85991
8.85911
0.00000
0.00000
กำไร
-0.09 USD
USDTRY
วันและเวลาเปิดทำการ
24.09.2021 10:46:51
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
8.85991
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.09 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
8.85911
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.02
23.09.2021 18:37:09
1.27027
1.26382
0.00000
1.27954
กำไร
-13.95 USD
GBPCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2021 18:37:09
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.27027
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-13.95 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.26382
รับกำไร (Take profit)
1.27954
ขาย
0.01
23.09.2021 16:52:58
1.60670
1.61260
0.00000
1.59225
กำไร
-4.29 USD
EURAUD
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2021 16:52:58
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.60670
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-4.29 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.61260
รับกำไร (Take profit)
1.59225
ซื้อ
0.02
23.09.2021 14:30:06
1.26874
1.26382
0.00000
1.27963
กำไร
-10.64 USD
GBPCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2021 14:30:06
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.26874
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-10.64 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.26382
รับกำไร (Take profit)
1.27963
ขาย
0.02
22.09.2021 12:09:54
1.25747
1.26449
0.00000
1.22400
กำไร
-15.18 USD
GBPCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
22.09.2021 12:09:54
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.25747
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-15.18 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.26449
รับกำไร (Take profit)
1.22400
ซื้อ
0.02
22.09.2021 11:42:06
72.97380
72.85260
0.00000
83.15565
กำไร
-3.33 USD
USDRUB
วันและเวลาเปิดทำการ
22.09.2021 11:42:06
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
72.97380
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-3.33 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
72.85260
รับกำไร (Take profit)
83.15565
ขาย
0.02
22.09.2021 10:55:38
1.25883
1.26449
0.00000
1.22063
กำไร
-12.24 USD
GBPCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
22.09.2021 10:55:38
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.25883
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-12.24 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.26449
รับกำไร (Take profit)
1.22063
ขาย
0.02
22.09.2021 02:53:33
127.936
129.848
0.000
115.527
กำไร
-34.52 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
22.09.2021 02:53:33
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
127.936
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-34.52 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
129.848
รับกำไร (Take profit)
115.527
ซื้อที่
0.02
20.09.2021 13:15:45
8.73808
8.90546
0.00000
0.00000
กำไร
0.00 USD
USDTRY
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2021 13:15:45
ลักษณะการเทรด
ซื้อที่
ราคาเปิด
8.73808
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.00 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
8.90546
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อที่
0.01
20.09.2021 10:29:32
8.78832
8.90546
0.00000
10.16013
กำไร
0.00 USD
USDTRY
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2021 10:29:32
ลักษณะการเทรด
ซื้อที่
ราคาเปิด
8.78832
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.00 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
8.90546
รับกำไร (Take profit)
10.16013
ซื้อ
0.02
17.09.2021 14:17:07
47608.00
43080.00
0.00
0.00
กำไร
-90.56 USD
BTCUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2021 14:17:07
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
47608.00
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-90.56 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
43080.00
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
0.02
15.09.2021 19:02:43
48343.00
43080.00
0.00
0.00
กำไร
-105.26 USD
BTCUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
15.09.2021 19:02:43
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
48343.00
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-105.26 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
43080.00
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
0.01
08.09.2021 10:55:31
73.47950
72.85260
0.00000
83.33385
กำไร
-8.61 USD
USDRUB
วันและเวลาเปิดทำการ
08.09.2021 10:55:31
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
73.47950
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-8.61 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
72.85260
รับกำไร (Take profit)
83.33385
ซื้อ
0.03
03.09.2021 06:16:36
130.678
129.820
0.000
0.000
กำไร
-23.24 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
03.09.2021 06:16:36
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
130.678
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-23.24 USD
ปริมาณเทรด
0.03
ราคาปัจจุบัน
129.820
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อ
0.01
27.08.2021 16:53:27
74.07230
72.85260
0.00000
0.00000
กำไร
-16.74 USD
USDRUB
วันและเวลาเปิดทำการ
27.08.2021 16:53:27
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
74.07230
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-16.74 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
72.85260
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
27.08.2021 16:43:04
74.18740
72.85260
0.00000
0.00000
กำไร
-18.32 USD
USDRUB
วันและเวลาเปิดทำการ
27.08.2021 16:43:04
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
74.18740
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-18.32 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
72.85260
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
27.08.2021 03:13:48
0.72279
0.72707
0.00000
0.00000
กำไร
-8.56 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
27.08.2021 03:13:48
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.72279
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-8.56 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
0.72707
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
25.08.2021 04:33:52
1.47904
1.48263
0.00000
1.46797
กำไร
-5.68 USD
EURCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
25.08.2021 04:33:52
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.47904
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-5.68 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.48263
รับกำไร (Take profit)
1.46797
ขาย
0.01
20.08.2021 10:48:21
0.71108
0.72707
0.00000
0.00000
กำไร
-15.99 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
20.08.2021 10:48:21
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.71108
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-15.99 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.72707
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
05.08.2021 18:48:47
38876.41
43150.00
0.00
23403.01
กำไร
-42.74 USD
BTCUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
05.08.2021 18:48:47
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
38876.41
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-42.74 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
43150.00
รับกำไร (Take profit)
23403.01
ขาย
0.01
27.07.2021 06:01:08
36377.86
43150.00
0.00
23403.01
กำไร
-67.72 USD
BTCUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
27.07.2021 06:01:08
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
36377.86
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-67.72 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
43150.00
รับกำไร (Take profit)
23403.01
ซื้อ
0.01
08.07.2021 14:49:20
75.14640
72.85260
0.00000
83.11197
กำไร
-31.49 USD
USDRUB
วันและเวลาเปิดทำการ
08.07.2021 14:49:20
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
75.14640
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-31.49 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
72.85260
รับกำไร (Take profit)
83.11197
ซื้อ
0.01
08.07.2021 11:15:56
75.29140
72.85260
0.00000
83.11197
กำไร
-33.48 USD
USDRUB
วันและเวลาเปิดทำการ
08.07.2021 11:15:56
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
75.29140
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-33.48 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
72.85260
รับกำไร (Take profit)
83.11197
ซื้อ
0.01
03.05.2021 12:43:54
75.79910
72.85260
0.00000
83.25046
กำไร
-40.44 USD
USDRUB
วันและเวลาเปิดทำการ
03.05.2021 12:43:54
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
75.79910
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-40.44 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
72.85260
รับกำไร (Take profit)
83.25046
ซื้อ
0.02
20.04.2021 21:41:57
1.51814
1.48211
0.00000
1.53595
กำไร
-56.99 USD
EURCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
20.04.2021 21:41:57
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.51814
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-56.99 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.48211
รับกำไร (Take profit)
1.53595
ซื้อ
0.02
25.02.2021 10:56:12
0.79961
0.72684
0.00000
0.80852
กำไร
-145.54 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
25.02.2021 10:56:12
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.79961
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-145.54 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
0.72684
รับกำไร (Take profit)
0.80852
ขาย
0.02
13.07.2020 22:32:58
121.714
129.848
0.000
115.821
กำไร
-146.85 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
13.07.2020 22:32:58
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
121.714
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-146.85 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
129.848
รับกำไร (Take profit)
115.821
ขาย
0.01
10.07.2020 09:46:43
120.345
129.848
0.000
115.485
กำไร
-85.79 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
10.07.2020 09:46:43
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
120.345
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-85.79 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
129.848
รับกำไร (Take profit)
115.485
ขาย
0.01
10.07.2020 08:01:53
120.517
129.848
0.000
0.000
กำไร
-84.24 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
10.07.2020 08:01:53
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
120.517
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-84.24 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
129.848
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.01
10.07.2020 07:27:12
120.562
129.848
0.000
0.000
กำไร
-83.83 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
10.07.2020 07:27:12
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
120.562
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-83.83 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
129.848
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.01
10.07.2020 07:24:11
120.600
129.848
0.000
115.613
กำไร
-83.49 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
10.07.2020 07:24:11
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
120.600
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-83.49 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
129.848
รับกำไร (Take profit)
115.613
ขาย
0.01
30.06.2020 14:55:48
0.68512
0.72707
0.00000
0.58751
กำไร
-41.95 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
30.06.2020 14:55:48
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.68512
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-41.95 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.72707
รับกำไร (Take profit)
0.58751
ขาย
0.01
12.06.2020 03:52:51
0.68150
0.72707
0.00000
0.58523
กำไร
-45.57 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
12.06.2020 03:52:51
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.68150
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-45.57 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.72707
รับกำไร (Take profit)
0.58523