ขาย
0.01
16.10.2020 03:19:55
1.65330
1.67556
0.00000
1.61692
กำไร
-15.72 USD
EURAUD
วันและเวลาเปิดทำการ
16.10.2020 03:19:55
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.65330
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-15.72 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.67556
รับกำไร (Take profit)
1.61692
ขาย
0.01
15.10.2020 20:35:17
1.64997
1.67556
0.00000
1.61586
กำไร
-18.07 USD
EURAUD
วันและเวลาเปิดทำการ
15.10.2020 20:35:17
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.64997
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-18.07 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.67556
รับกำไร (Take profit)
1.61586
ขาย
0.02
13.07.2020 22:32:58
121.714
124.920
0.000
119.384
กำไร
-60.72 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
13.07.2020 22:32:58
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
121.714
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-60.72 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
124.920
รับกำไร (Take profit)
119.384
ขาย
0.01
10.07.2020 09:46:43
120.345
124.920
0.000
0.000
กำไร
-43.33 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
10.07.2020 09:46:43
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
120.345
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-43.33 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
124.920
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.01
10.07.2020 08:01:53
120.517
124.920
0.000
0.000
กำไร
-41.70 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
10.07.2020 08:01:53
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
120.517
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-41.70 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
124.920
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.01
10.07.2020 07:27:12
120.562
124.920
0.000
0.000
กำไร
-41.27 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
10.07.2020 07:27:12
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
120.562
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-41.27 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
124.920
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.01
10.07.2020 07:24:11
120.600
124.920
0.000
0.000
กำไร
-40.91 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
10.07.2020 07:24:11
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
120.600
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-40.91 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
124.920
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.01
30.06.2020 14:55:48
0.68512
0.70626
0.00000
0.00000
กำไร
-21.14 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
30.06.2020 14:55:48
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.68512
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-21.14 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.70626
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
12.06.2020 03:52:51
0.68150
0.70626
0.00000
0.00000
กำไร
-24.76 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
12.06.2020 03:52:51
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.68150
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-24.76 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.70626
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.03
17.12.2018 12:09:14
128.510
124.894
0.000
133.511
กำไร
-102.75 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
17.12.2018 12:09:14
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
128.510
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-102.75 USD
ปริมาณเทรด
0.03
ราคาปัจจุบัน
124.894
รับกำไร (Take profit)
133.511