โหมดทดลองเดโม่
ขาย
0.01
27.07.2020 10:11:34
1.92050
1.99510
0.00000
1.91054
กำไร
-48.95 USD
GBPNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
27.07.2020 10:11:34
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.92050
หยุดการเทรด (SL)
0.00000
กำไร
-48.95 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.99510
รับกำไร (Take profit)
1.91054
ขาย
0.02
13.07.2020 22:32:58
121.714
126.341
0.000
120.305
กำไร
-86.59 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
13.07.2020 22:32:58
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
121.714
หยุดการเทรด (SL)
0.000
กำไร
-86.59 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
126.341
รับกำไร (Take profit)
120.305
ขาย
0.01
10.07.2020 09:46:43
120.345
126.341
0.000
0.000
กำไร
-56.10 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
10.07.2020 09:46:43
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
120.345
หยุดการเทรด (SL)
0.000
กำไร
-56.10 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
126.341
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.01
10.07.2020 08:01:53
120.517
126.341
0.000
0.000
กำไร
-54.49 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
10.07.2020 08:01:53
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
120.517
หยุดการเทรด (SL)
0.000
กำไร
-54.49 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
126.341
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.01
10.07.2020 07:27:12
120.562
126.341
0.000
0.000
กำไร
-54.07 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
10.07.2020 07:27:12
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
120.562
หยุดการเทรด (SL)
0.000
กำไร
-54.07 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
126.341
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.01
10.07.2020 07:24:11
120.600
126.341
0.000
0.000
กำไร
-53.71 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
10.07.2020 07:24:11
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
120.600
หยุดการเทรด (SL)
0.000
กำไร
-53.71 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
126.341
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.01
30.06.2020 14:55:48
0.68512
0.71639
0.00000
0.00000
กำไร
-31.27 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
30.06.2020 14:55:48
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.68512
หยุดการเทรด (SL)
0.00000
กำไร
-31.27 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.71639
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
12.06.2020 03:52:51
0.68150
0.71639
0.00000
0.00000
กำไร
-34.89 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
12.06.2020 03:52:51
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.68150
หยุดการเทรด (SL)
0.00000
กำไร
-34.89 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.71639
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.03
17.12.2018 12:09:14
128.510
126.315
0.000
133.511
กำไร
-61.63 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
17.12.2018 12:09:14
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
128.510
หยุดการเทรด (SL)
0.000
กำไร
-61.63 USD
ปริมาณที่เทรด
0.03
ราคาปัจจุบัน
126.315
รับกำไร (Take profit)
133.511