ซื้อ
0.03
21.10.2021 14:46:33
9.43701
9.57756
9.44836
10.00000
กำไร
44.02 USD
USDTRY
วันและเวลาเปิดทำการ
21.10.2021 14:46:33
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
9.43701
หยุดขาดทุน (Stop loss)
9.44836
กำไร
44.02 USD
ปริมาณเทรด
0.03
ราคาปัจจุบัน
9.57756
รับกำไร (Take profit)
10.00000
ซื้อ
0.02
19.10.2021 15:56:13
9.32703
9.57756
9.40432
10.00000
กำไร
52.32 USD
USDTRY
วันและเวลาเปิดทำการ
19.10.2021 15:56:13
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
9.32703
หยุดขาดทุน (Stop loss)
9.40432
กำไร
52.32 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
9.57756
รับกำไร (Take profit)
10.00000
ซื้อ
0.02
18.10.2021 17:11:35
9.31213
9.57756
9.39431
10.00000
กำไร
55.43 USD
USDTRY
วันและเวลาเปิดทำการ
18.10.2021 17:11:35
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
9.31213
หยุดขาดทุน (Stop loss)
9.39431
กำไร
55.43 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
9.57756
รับกำไร (Take profit)
10.00000
ซื้อ
0.02
18.10.2021 16:09:31
9.29849
9.57756
9.40832
10.00000
กำไร
58.28 USD
USDTRY
วันและเวลาเปิดทำการ
18.10.2021 16:09:31
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
9.29849
หยุดขาดทุน (Stop loss)
9.40832
กำไร
58.28 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
9.57756
รับกำไร (Take profit)
10.00000
ซื้อ
0.02
18.10.2021 12:45:40
9.28760
9.57756
9.40031
10.00000
กำไร
60.55 USD
USDTRY
วันและเวลาเปิดทำการ
18.10.2021 12:45:40
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
9.28760
หยุดขาดทุน (Stop loss)
9.40031
กำไร
60.55 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
9.57756
รับกำไร (Take profit)
10.00000
ขาย
0.02
04.10.2021 17:39:19
88.076
91.844
0.000
85.423
กำไร
-66.38 USD
CADJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
04.10.2021 17:39:19
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
88.076
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-66.38 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
91.844
รับกำไร (Take profit)
85.423
ซื้อ
0.01
01.10.2021 07:45:55
1.60571
1.55848
0.00000
1.61500
กำไร
-35.26 USD
EURAUD
วันและเวลาเปิดทำการ
01.10.2021 07:45:55
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.60571
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-35.26 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.55848
รับกำไร (Take profit)
1.61500
ขาย
0.01
01.10.2021 06:58:48
87.395
91.844
0.000
85.344
กำไร
-39.19 USD
CADJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
01.10.2021 06:58:48
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
87.395
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-39.19 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
91.844
รับกำไร (Take profit)
85.344
ซื้อ
0.02
22.09.2021 11:42:06
72.97380
70.32420
0.00000
83.15565
กำไร
-75.35 USD
USDRUB
วันและเวลาเปิดทำการ
22.09.2021 11:42:06
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
72.97380
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-75.35 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
70.32420
รับกำไร (Take profit)
83.15565
ขาย
0.02
22.09.2021 02:53:33
127.936
132.217
0.000
115.527
กำไร
-75.42 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
22.09.2021 02:53:33
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
127.936
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-75.42 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
132.217
รับกำไร (Take profit)
115.527
ซื้อ
0.01
08.09.2021 10:55:31
73.47950
70.32420
0.00000
83.33385
กำไร
-44.87 USD
USDRUB
วันและเวลาเปิดทำการ
08.09.2021 10:55:31
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
73.47950
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-44.87 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
70.32420
รับกำไร (Take profit)
83.33385
ซื้อ
0.01
27.08.2021 16:53:27
74.07230
70.32420
0.00000
0.00000
กำไร
-53.30 USD
USDRUB
วันและเวลาเปิดทำการ
27.08.2021 16:53:27
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
74.07230
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-53.30 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
70.32420
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
27.08.2021 16:43:04
74.18740
70.32420
0.00000
0.00000
กำไร
-54.93 USD
USDRUB
วันและเวลาเปิดทำการ
27.08.2021 16:43:04
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
74.18740
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-54.93 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
70.32420
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
20.08.2021 10:48:21
0.71108
0.74716
0.00000
0.00000
กำไร
-36.08 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
20.08.2021 10:48:21
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.71108
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-36.08 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.74716
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
08.07.2021 14:49:20
75.14640
70.32420
0.00000
83.11197
กำไร
-68.57 USD
USDRUB
วันและเวลาเปิดทำการ
08.07.2021 14:49:20
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
75.14640
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-68.57 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
70.32420
รับกำไร (Take profit)
83.11197
ซื้อ
0.01
08.07.2021 11:15:56
75.29140
70.32420
0.00000
83.11197
กำไร
-70.63 USD
USDRUB
วันและเวลาเปิดทำการ
08.07.2021 11:15:56
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
75.29140
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-70.63 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
70.32420
รับกำไร (Take profit)
83.11197
ซื้อ
0.01
03.05.2021 12:43:54
75.79910
70.32420
0.00000
83.25046
กำไร
-77.85 USD
USDRUB
วันและเวลาเปิดทำการ
03.05.2021 12:43:54
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
75.79910
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-77.85 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
70.32420
รับกำไร (Take profit)
83.25046
ซื้อ
0.02
20.04.2021 21:41:57
1.51814
1.43960
0.00000
1.53595
กำไร
-127.11 USD
EURCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
20.04.2021 21:41:57
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.51814
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-127.11 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.43960
รับกำไร (Take profit)
1.53595
ซื้อ
0.02
25.02.2021 10:56:12
0.79961
0.74596
0.00000
0.80852
กำไร
-107.30 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
25.02.2021 10:56:12
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.79961
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-107.30 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
0.74596
รับกำไร (Take profit)
0.80852
ขาย
0.02
13.07.2020 22:32:58
121.714
132.217
0.000
115.821
กำไร
-185.03 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
13.07.2020 22:32:58
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
121.714
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-185.03 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
132.217
รับกำไร (Take profit)
115.821
ขาย
0.01
10.07.2020 09:46:43
120.345
132.217
0.000
115.485
กำไร
-104.58 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
10.07.2020 09:46:43
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
120.345
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-104.58 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
132.217
รับกำไร (Take profit)
115.485
ขาย
0.01
10.07.2020 08:01:53
120.517
132.217
0.000
0.000
กำไร
-103.06 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
10.07.2020 08:01:53
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
120.517
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-103.06 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
132.217
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.01
10.07.2020 07:27:12
120.562
132.217
0.000
0.000
กำไร
-102.66 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
10.07.2020 07:27:12
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
120.562
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-102.66 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
132.217
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.01
10.07.2020 07:24:11
120.600
132.217
0.000
115.613
กำไร
-102.33 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
10.07.2020 07:24:11
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
120.600
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-102.33 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
132.217
รับกำไร (Take profit)
115.613
ขาย
0.01
30.06.2020 14:55:48
0.68512
0.74716
0.00000
0.58751
กำไร
-62.04 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
30.06.2020 14:55:48
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.68512
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-62.04 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.74716
รับกำไร (Take profit)
0.58751
ขาย
0.01
12.06.2020 03:52:51
0.68150
0.74716
0.00000
0.58523
กำไร
-65.66 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
12.06.2020 03:52:51
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.68150
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-65.66 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.74716
รับกำไร (Take profit)
0.58523