29.06.2021 19:00:00
29.06.2021 23:48:51
ซื้อ
0.01
1.19065
1.1898
กำไร
-0.85 USD
EURUSD.
ดีล
#76008477
วันและเวลาเปิดทำการ
29.06.2021 19:00:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.19065
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.85 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.06.2021 23:48:51
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.1898
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.85 USD
29.06.2021 18:30:01
29.06.2021 23:48:51
ซื้อ
0.01
1.19113
1.1898
กำไร
-1.33 USD
EURUSD.
ดีล
#76006803
วันและเวลาเปิดทำการ
29.06.2021 18:30:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.19113
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.33 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.06.2021 23:48:51
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.1898
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1.33 USD
29.06.2021 19:45:01
29.06.2021 23:48:51
ซื้อ
0.01
1.18995
1.1898
กำไร
-0.15 USD
EURUSD.
ดีล
#76010255
วันและเวลาเปิดทำการ
29.06.2021 19:45:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.18995
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.15 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.06.2021 23:48:51
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.1898
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.15 USD
29.06.2021 20:15:02
29.06.2021 23:48:50
ซื้อ
0.02
1.18963
1.1898
กำไร
0.34 USD
EURUSD.
ดีล
#76011257
วันและเวลาเปิดทำการ
29.06.2021 20:15:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.18963
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.34 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.06.2021 23:48:50
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.1898
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.34 USD
29.06.2021 18:00:01
29.06.2021 18:20:30
ซื้อ
0.01
1.19052
1.19092
กำไร
0.40 USD
EURUSD.
ดีล
#76004687
วันและเวลาเปิดทำการ
29.06.2021 18:00:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.19052
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.06.2021 18:20:30
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.19092
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.40 USD
29.06.2021 15:15:00
29.06.2021 17:55:27
ซื้อ
0.04
1.18883
1.19014
กำไร
5.24 USD
EURUSD.
ดีล
#75987193
วันและเวลาเปิดทำการ
29.06.2021 15:15:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.18883
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
5.24 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.06.2021 17:55:27
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
1.19014
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
5.24 USD
29.06.2021 09:00:01
29.06.2021 17:55:27
ซื้อ
0.01
1.19217
1.19014
กำไร
-2.03 USD
EURUSD.
ดีล
#75957039
วันและเวลาเปิดทำการ
29.06.2021 09:00:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.19217
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-2.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.06.2021 17:55:27
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.19014
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-2.03 USD
29.06.2021 10:15:00
29.06.2021 17:55:27
ซื้อ
0.01
1.19142
1.19014
กำไร
-1.28 USD
EURUSD.
ดีล
#75962334
วันและเวลาเปิดทำการ
29.06.2021 10:15:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.19142
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.28 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.06.2021 17:55:27
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.19014
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1.28 USD
29.06.2021 11:30:00
29.06.2021 17:55:27
ซื้อ
0.02
1.19049
1.19014
กำไร
-0.70 USD
EURUSD.
ดีล
#75970160
วันและเวลาเปิดทำการ
29.06.2021 11:30:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.19049
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.70 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.06.2021 17:55:27
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.19014
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.70 USD
29.06.2021 15:00:02
29.06.2021 17:55:27
ซื้อ
0.03
1.1892
1.19014
กำไร
2.82 USD
EURUSD.
ดีล
#75985890
วันและเวลาเปิดทำการ
29.06.2021 15:00:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.1892
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.82 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.06.2021 17:55:27
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.19014
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.82 USD
29.06.2021 16:00:01
29.06.2021 17:55:27
ซื้อ
0.04
1.18833
1.19014
กำไร
7.24 USD
EURUSD.
ดีล
#75994110
วันและเวลาเปิดทำการ
29.06.2021 16:00:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.18833
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
7.24 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.06.2021 17:55:27
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
1.19014
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
7.24 USD
29.06.2021 09:45:02
29.06.2021 17:55:27
ซื้อ
0.01
1.19185
1.19014
กำไร
-1.71 USD
EURUSD.
ดีล
#75959694
วันและเวลาเปิดทำการ
29.06.2021 09:45:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.19185
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.71 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.06.2021 17:55:27
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.19014
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1.71 USD
29.06.2021 10:30:02
29.06.2021 17:55:27
ซื้อ
0.02
1.19101
1.19014
กำไร
-1.74 USD
EURUSD.
ดีล
#75964011
วันและเวลาเปิดทำการ
29.06.2021 10:30:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.19101
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.74 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.06.2021 17:55:27
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.19014
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1.74 USD
29.06.2021 14:15:00
29.06.2021 17:55:27
ซื้อ
0.02
1.19005
1.19014
กำไร
0.18 USD
EURUSD.
ดีล
#75981394
วันและเวลาเปิดทำการ
29.06.2021 14:15:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.19005
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.18 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.06.2021 17:55:27
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.19014
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.18 USD
29.06.2021 05:15:01
29.06.2021 08:55:43
ซื้อ
0.01
1.19147
1.19195
กำไร
0.48 USD
EURUSD.
ดีล
#75947185
วันและเวลาเปิดทำการ
29.06.2021 05:15:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.19147
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.48 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.06.2021 08:55:43
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.19195
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.48 USD
29.06.2021 04:00:01
29.06.2021 08:55:43
ซื้อ
0.01
1.19202
1.19195
กำไร
-0.07 USD
EURUSD.
ดีล
#75943484
วันและเวลาเปิดทำการ
29.06.2021 04:00:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.19202
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.07 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.06.2021 08:55:43
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.19195
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.07 USD
29.06.2021 06:45:01
29.06.2021 08:55:43
ซื้อ
0.02
1.19094
1.19195
กำไร
2.02 USD
EURUSD.
ดีล
#75950626
วันและเวลาเปิดทำการ
29.06.2021 06:45:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.19094
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.06.2021 08:55:43
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.19195
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.02 USD
29.06.2021 03:45:01
29.06.2021 08:55:43
ซื้อ
0.01
1.19239
1.19195
กำไร
-0.44 USD
EURUSD.
ดีล
#75942851
วันและเวลาเปิดทำการ
29.06.2021 03:45:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.19239
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.44 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.06.2021 08:55:43
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.19195
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.44 USD
28.06.2021 20:15:01
29.06.2021 03:37:04
ขาย
0.01
1.1925
1.19206
กำไร
0.44 USD
EURUSD.
ดีล
#75935410
วันและเวลาเปิดทำการ
28.06.2021 20:15:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.1925
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.44 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.06.2021 03:37:04
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.19206
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.44 USD
28.06.2021 19:45:08
29.06.2021 03:37:04
ขาย
0.01
1.19207
1.19206
กำไร
0.01 USD
EURUSD.
ดีล
#75934334
วันและเวลาเปิดทำการ
28.06.2021 19:45:08
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.19207
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.06.2021 03:37:04
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.19206
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
29.06.2021 03:00:03
29.06.2021 03:37:04
ขาย
0.01
1.19282
1.19206
กำไร
0.76 USD
EURUSD.
ดีล
#75941179
วันและเวลาเปิดทำการ
29.06.2021 03:00:03
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.19282
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.76 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.06.2021 03:37:04
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.19206
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.76 USD
28.06.2021 17:15:11
28.06.2021 19:34:19
ขาย
0.01
1.19252
1.19268
กำไร
-0.16 USD
EURUSD.
ดีล
#75925175
วันและเวลาเปิดทำการ
28.06.2021 17:15:11
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.19252
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.16 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.06.2021 19:34:19
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.19268
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.16 USD
28.06.2021 19:00:00
28.06.2021 19:34:19
ขาย
0.01
1.1936
1.19268
กำไร
0.92 USD
EURUSD.
ดีล
#75932610
วันและเวลาเปิดทำการ
28.06.2021 19:00:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.1936
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.92 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.06.2021 19:34:19
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.19268
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.92 USD
28.06.2021 18:15:00
28.06.2021 19:34:19
ขาย
0.01
1.19311
1.19268
กำไร
0.43 USD
EURUSD.
ดีล
#75930486
วันและเวลาเปิดทำการ
28.06.2021 18:15:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.19311
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.43 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.06.2021 19:34:19
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.19268
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.43 USD
28.06.2021 12:00:00
28.06.2021 17:02:08
ซื้อ
0.01
1.19414
1.19309
กำไร
-1.05 USD
EURUSD.
ดีล
#75902844
วันและเวลาเปิดทำการ
28.06.2021 12:00:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.19414
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.05 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.06.2021 17:02:08
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.19309
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1.05 USD
28.06.2021 14:15:00
28.06.2021 17:02:08
ซื้อ
0.01
1.19319
1.19309
กำไร
-0.10 USD
EURUSD.
ดีล
#75910378
วันและเวลาเปิดทำการ
28.06.2021 14:15:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.19319
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.10 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.06.2021 17:02:08
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.19309
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.10 USD
28.06.2021 14:45:00
28.06.2021 17:02:08
ซื้อ
0.02
1.19104
1.19309
กำไร
4.10 USD
EURUSD.
ดีล
#75912766
วันและเวลาเปิดทำการ
28.06.2021 14:45:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.19104
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
4.10 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.06.2021 17:02:08
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.19309
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
4.10 USD
28.06.2021 12:15:00
28.06.2021 17:02:08
ซื้อ
0.01
1.19377
1.19309
กำไร
-0.68 USD
EURUSD.
ดีล
#75904081
วันและเวลาเปิดทำการ
28.06.2021 12:15:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.19377
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.68 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.06.2021 17:02:08
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.19309
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.68 USD
28.06.2021 14:30:00
28.06.2021 17:02:08
ซื้อ
0.02
1.19281
1.19309
กำไร
0.56 USD
EURUSD.
ดีล
#75911041
วันและเวลาเปิดทำการ
28.06.2021 14:30:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.19281
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.56 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.06.2021 17:02:08
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.19309
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.56 USD
28.06.2021 10:30:00
28.06.2021 11:47:36
ซื้อ
0.01
1.19383
1.19389
กำไร
0.06 USD
EURUSD.
ดีล
#75895085
วันและเวลาเปิดทำการ
28.06.2021 10:30:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.19383
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.06 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.06.2021 11:47:36
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.19389
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.06 USD
28.06.2021 11:30:00
28.06.2021 11:47:36
ซื้อ
0.02
1.19299
1.19389
กำไร
1.80 USD
EURUSD.
ดีล
#75900383
วันและเวลาเปิดทำการ
28.06.2021 11:30:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.19299
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.80 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.06.2021 11:47:36
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.19389
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.80 USD
28.06.2021 10:15:01
28.06.2021 11:47:36
ซื้อ
0.01
1.19431
1.19389
กำไร
-0.42 USD
EURUSD.
ดีล
#75894218
วันและเวลาเปิดทำการ
28.06.2021 10:15:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.19431
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.42 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.06.2021 11:47:36
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.19389
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.42 USD
28.06.2021 11:15:00
28.06.2021 11:47:36
ซื้อ
0.01
1.19332
1.19389
กำไร
0.57 USD
EURUSD.
ดีล
#75898330
วันและเวลาเปิดทำการ
28.06.2021 11:15:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.19332
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.57 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.06.2021 11:47:36
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.19389
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.57 USD
28.06.2021 09:30:01
28.06.2021 10:01:51
ซื้อ
0.01
1.19323
1.19363
กำไร
0.40 USD
EURUSD.
ดีล
#75890247
วันและเวลาเปิดทำการ
28.06.2021 09:30:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.19323
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.06.2021 10:01:51
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.19363
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.40 USD
28.06.2021 05:30:01
28.06.2021 09:25:55
ซื้อ
0.01
1.19249
1.19289
กำไร
0.40 USD
EURUSD.
ดีล
#75879210
วันและเวลาเปิดทำการ
28.06.2021 05:30:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.19249
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.06.2021 09:25:55
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.19289
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.40 USD
28.06.2021 04:30:01
28.06.2021 05:16:03
ขาย
0.01
1.19252
1.19212
กำไร
0.40 USD
EURUSD.
ดีล
#75874962
วันและเวลาเปิดทำการ
28.06.2021 04:30:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.19252
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.06.2021 05:16:03
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.19212
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.40 USD
25.06.2021 22:15:02
28.06.2021 04:24:14
ขาย
0.01
1.19341
1.19308
กำไร
0.33 USD
EURUSD.
ดีล
#75841146
วันและเวลาเปิดทำการ
25.06.2021 22:15:02
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.19341
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.33 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.06.2021 04:24:14
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.19308
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.33 USD
25.06.2021 20:45:01
28.06.2021 04:24:14
ขาย
0.01
1.19308
1.19308
กำไร
0.00 USD
EURUSD.
ดีล
#75838642
วันและเวลาเปิดทำการ
25.06.2021 20:45:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.19308
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.06.2021 04:24:14
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.19308
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
25.06.2021 22:45:00
28.06.2021 04:24:14
ขาย
0.01
1.19395
1.19308
กำไร
0.87 USD
EURUSD.
ดีล
#75841594
วันและเวลาเปิดทำการ
25.06.2021 22:45:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.19395
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.87 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.06.2021 04:24:14
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.19308
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.87 USD
25.06.2021 20:00:05
25.06.2021 20:35:36
ขาย
0.01
1.19367
1.19307
กำไร
0.60 USD
EURUSD.
ดีล
#75837285
วันและเวลาเปิดทำการ
25.06.2021 20:00:05
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.19367
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.60 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.06.2021 20:35:36
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.19307
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.60 USD
25.06.2021 19:30:00
25.06.2021 20:35:36
ขาย
0.01
1.19326
1.19307
กำไร
0.19 USD
EURUSD.
ดีล
#75836226
วันและเวลาเปิดทำการ
25.06.2021 19:30:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.19326
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.19 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.06.2021 20:35:36
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.19307
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.19 USD
25.06.2021 19:00:01
25.06.2021 19:29:26
ขาย
0.01
1.1939
1.1935
กำไร
0.40 USD
EURUSD.
ดีล
#75834936
วันและเวลาเปิดทำการ
25.06.2021 19:00:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.1939
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.06.2021 19:29:26
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.1935
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.40 USD
25.06.2021 18:15:01
25.06.2021 18:45:54
ขาย
0.01
1.19461
1.19421
กำไร
0.40 USD
EURUSD.
ดีล
#75832511
วันและเวลาเปิดทำการ
25.06.2021 18:15:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.19461
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.06.2021 18:45:54
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.19421
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.40 USD
25.06.2021 18:00:01
25.06.2021 18:03:40
ขาย
0.01
1.19499
1.19459
กำไร
0.40 USD
EURUSD.
ดีล
#75831030
วันและเวลาเปิดทำการ
25.06.2021 18:00:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.19499
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.06.2021 18:03:40
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.19459
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.40 USD
25.06.2021 17:15:01
25.06.2021 17:46:07
ขาย
0.01
1.19635
1.19595
กำไร
0.40 USD
EURUSD.
ดีล
#75827711
วันและเวลาเปิดทำการ
25.06.2021 17:15:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.19635
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.06.2021 17:46:07
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.19595
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.40 USD
25.06.2021 16:15:01
25.06.2021 16:56:00
ซื้อ
0.01
1.19667
1.19707
กำไร
0.40 USD
EURUSD.
ดีล
#75823005
วันและเวลาเปิดทำการ
25.06.2021 16:15:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.19667
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.06.2021 16:56:00
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.19707
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.40 USD
25.06.2021 15:45:01
25.06.2021 16:00:05
ซื้อ
0.01
1.19549
1.19589
กำไร
0.40 USD
EURUSD.
ดีล
#75820225
วันและเวลาเปิดทำการ
25.06.2021 15:45:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.19549
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.06.2021 16:00:05
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.19589
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.40 USD
25.06.2021 15:15:00
25.06.2021 15:30:18
ซื้อ
0.01
1.19508
1.19548
กำไร
0.40 USD
EURUSD.
ดีล
#75816829
วันและเวลาเปิดทำการ
25.06.2021 15:15:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.19508
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.06.2021 15:30:18
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.19548
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.40 USD
25.06.2021 09:45:00
25.06.2021 15:08:41
ซื้อ
0.01
1.19489
1.19483
กำไร
-0.06 USD
EURUSD.
ดีล
#75800210
วันและเวลาเปิดทำการ
25.06.2021 09:45:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.19489
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.06 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.06.2021 15:08:41
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.19483
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.06 USD
25.06.2021 12:45:00
25.06.2021 15:08:41
ซื้อ
0.01
1.19404
1.19483
กำไร
0.79 USD
EURUSD.
ดีล
#75810636
วันและเวลาเปิดทำการ
25.06.2021 12:45:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.19404
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.79 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.06.2021 15:08:41
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.19483
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.79 USD