30.03.2021 12:58:31
30.03.2021 14:05:33
ขาย
0.05
1.17396
1.17295
กำไร
4.55 USD
EURUSD
ดีล
#158552103
วันและเวลาเปิดทำการ
30.03.2021 12:58:31
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.17396
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
5.05 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.03.2021 14:05:33
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.17295
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
4.55 USD
29.03.2021 17:04:52
29.03.2021 17:55:09
ขาย
0.05
1.17762
1.1766
กำไร
4.60 USD
EURUSD
ดีล
#158493367
วันและเวลาเปิดทำการ
29.03.2021 17:04:52
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.17762
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
5.10 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.03.2021 17:55:09
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.1766
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
4.60 USD
23.03.2021 10:28:33
23.03.2021 10:50:43
ขาย
0.05
1.18962
1.18935
กำไร
0.85 USD
EURUSD
ดีล
#158264049
วันและเวลาเปิดทำการ
23.03.2021 10:28:33
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.18962
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.35 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.03.2021 10:50:43
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.18935
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
0.85 USD
25.02.2021 17:45:00
25.02.2021 18:53:52
ซื้อ
0.1
1.22243
1.22293
กำไร
4.00 USD
EURUSD
ดีล
#157226948
วันและเวลาเปิดทำการ
25.02.2021 17:45:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.22243
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
5.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.02.2021 18:53:52
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
1.22293
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.00 USD
กำไร
4.00 USD
25.02.2021 17:20:01
25.02.2021 17:21:26
ซื้อ
0.1
1.22327
1.22377
กำไร
4.00 USD
EURUSD
ดีล
#157219669
วันและเวลาเปิดทำการ
25.02.2021 17:20:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.22327
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
5.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.02.2021 17:21:26
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
1.22377
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.00 USD
กำไร
4.00 USD
25.02.2021 15:02:47
25.02.2021 16:43:38
ซื้อ
0.1
1.22309
1.22359
กำไร
4.00 USD
EURUSD
ดีล
#157186332
วันและเวลาเปิดทำการ
25.02.2021 15:02:47
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.22309
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
5.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.02.2021 16:43:38
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
1.22359
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.00 USD
กำไร
4.00 USD
25.02.2021 13:52:18
25.02.2021 14:17:59
ซื้อ
0.1
1.22271
1.22321
กำไร
4.00 USD
EURUSD
ดีล
#157173966
วันและเวลาเปิดทำการ
25.02.2021 13:52:18
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.22271
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
5.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.02.2021 14:17:59
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
1.22321
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.00 USD
กำไร
4.00 USD
25.02.2021 12:55:00
25.02.2021 13:04:39
ซื้อ
0.1
1.22288
1.22338
กำไร
4.00 USD
EURUSD
ดีล
#157169754
วันและเวลาเปิดทำการ
25.02.2021 12:55:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.22288
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
5.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.02.2021 13:04:39
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
1.22338
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.00 USD
กำไร
4.00 USD
25.02.2021 10:40:00
25.02.2021 10:54:25
ซื้อ
0.1
1.22001
1.22051
กำไร
4.00 USD
EURUSD
ดีล
#157161300
วันและเวลาเปิดทำการ
25.02.2021 10:40:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.22001
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
5.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.02.2021 10:54:25
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
1.22051
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.00 USD
กำไร
4.00 USD
25.02.2021 08:00:01
25.02.2021 09:56:52
ซื้อ
0.1
1.21787
1.21837
กำไร
4.00 USD
EURUSD
ดีล
#157155854
วันและเวลาเปิดทำการ
25.02.2021 08:00:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.21787
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
5.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.02.2021 09:56:52
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
1.21837
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.00 USD
กำไร
4.00 USD
24.02.2021 23:55:00
25.02.2021 06:19:57
ซื้อ
0.1
1.21703
1.21753
กำไร
4.00 USD
EURUSD
ดีล
#157125925
วันและเวลาเปิดทำการ
24.02.2021 23:55:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.21703
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
5.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.02.2021 06:19:57
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
1.21753
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.00 USD
กำไร
4.00 USD
24.02.2021 15:00:00
24.02.2021 22:31:50
ซื้อ
0.1
1.21562
1.21612
กำไร
4.00 USD
EURUSD
ดีล
#157107743
วันและเวลาเปิดทำการ
24.02.2021 15:00:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.21562
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
5.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.02.2021 22:31:50
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
1.21612
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.00 USD
กำไร
4.00 USD
24.02.2021 11:50:01
24.02.2021 13:50:30
ซื้อ
0.1
1.21636
1.21686
กำไร
4.00 USD
EURUSD
ดีล
#157101383
วันและเวลาเปิดทำการ
24.02.2021 11:50:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.21636
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
5.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.02.2021 13:50:30
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
1.21686
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.00 USD
กำไร
4.00 USD
24.02.2021 11:15:00
24.02.2021 11:19:48
ซื้อ
0.1
1.21677
1.21727
กำไร
4.00 USD
EURUSD
ดีล
#157099874
วันและเวลาเปิดทำการ
24.02.2021 11:15:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.21677
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
5.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.02.2021 11:19:48
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
1.21727
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.00 USD
กำไร
4.00 USD
23.02.2021 10:10:00
24.02.2021 10:32:12
ซื้อ
0.1
1.2166
1.2171
กำไร
4.00 USD
EURUSD
ดีล
#157060081
วันและเวลาเปิดทำการ
23.02.2021 10:10:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.2166
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
5.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.02.2021 10:32:12
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
1.2171
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.00 USD
กำไร
4.00 USD
23.02.2021 04:25:02
23.02.2021 09:48:53
ซื้อ
0.1
1.21735
1.21785
กำไร
4.00 USD
EURUSD
ดีล
#157052127
วันและเวลาเปิดทำการ
23.02.2021 04:25:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.21735
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
5.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.02.2021 09:48:53
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
1.21785
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.00 USD
กำไร
4.00 USD
23.02.2021 03:20:01
23.02.2021 03:31:11
ซื้อ
0.1
1.21685
1.21735
กำไร
4.00 USD
EURUSD
ดีล
#157050960
วันและเวลาเปิดทำการ
23.02.2021 03:20:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.21685
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
5.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.02.2021 03:31:11
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
1.21735
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.00 USD
กำไร
4.00 USD
22.02.2021 21:10:00
23.02.2021 02:52:39
ซื้อ
0.1
1.21668
1.21718
กำไร
4.00 USD
EURUSD
ดีล
#157046782
วันและเวลาเปิดทำการ
22.02.2021 21:10:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.21668
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
5.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.02.2021 02:52:39
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
1.21718
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.00 USD
กำไร
4.00 USD
16.02.2021 13:45:36
22.02.2021 20:58:36
ซื้อ
0.1
1.21648
1.21665
กำไร
0.70 USD
EURUSD
ดีล
#156852243
วันและเวลาเปิดทำการ
16.02.2021 13:45:36
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.21648
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.70 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.02.2021 20:58:36
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
1.21665
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.00 USD
กำไร
0.70 USD
16.02.2021 11:39:05
16.02.2021 11:48:44
ซื้อ
0.1
1.21484
1.21534
กำไร
4.00 USD
EURUSD
ดีล
#156848353
วันและเวลาเปิดทำการ
16.02.2021 11:39:05
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.21484
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
5.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.02.2021 11:48:44
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
1.21534
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.00 USD
กำไร
4.00 USD
16.02.2021 07:20:03
16.02.2021 10:26:53
ซื้อ
0.1
1.21386
1.21436
กำไร
4.00 USD
EURUSD
ดีล
#156840559
วันและเวลาเปิดทำการ
16.02.2021 07:20:03
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.21386
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
5.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.02.2021 10:26:53
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
1.21436
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.00 USD
กำไร
4.00 USD
11.02.2021 15:50:01
16.02.2021 05:31:20
ซื้อ
0.1
1.21434
1.21484
กำไร
4.00 USD
EURUSD
ดีล
#156745178
วันและเวลาเปิดทำการ
11.02.2021 15:50:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.21434
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
5.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.02.2021 05:31:20
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
1.21484
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.00 USD
กำไร
4.00 USD
10.02.2021 16:10:00
11.02.2021 15:08:19
ซื้อ
0.1
1.21355
1.21405
กำไร
4.00 USD
EURUSD
ดีล
#156713981
วันและเวลาเปิดทำการ
10.02.2021 16:10:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.21355
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
5.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.02.2021 15:08:19
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
1.21405
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.00 USD
กำไร
4.00 USD
10.02.2021 11:20:01
10.02.2021 15:31:01
ซื้อ
0.1
1.21299
1.21349
กำไร
4.00 USD
EURUSD
ดีล
#156703354
วันและเวลาเปิดทำการ
10.02.2021 11:20:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.21299
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
5.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.02.2021 15:31:01
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
1.21349
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.00 USD
กำไร
4.00 USD
01.02.2021 00:21:16
10.02.2021 10:35:34
ซื้อ
0.1
1.2132
1.2137
กำไร
4.00 USD
EURUSD
ดีล
#156373141
วันและเวลาเปิดทำการ
01.02.2021 00:21:16
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.2132
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
5.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.02.2021 10:35:34
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
1.2137
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.00 USD
กำไร
4.00 USD
29.01.2021 18:25:00
29.01.2021 18:39:37
ซื้อ
0.1
1.21387
1.21437
กำไร
4.00 USD
EURUSD
ดีล
#156359049
วันและเวลาเปิดทำการ
29.01.2021 18:25:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.21387
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
5.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.01.2021 18:39:37
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
1.21437
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.00 USD
กำไร
4.00 USD
17.12.2020 17:40:00
04.01.2021 03:49:49
ขาย
0.05
1.27121
1.27071
กำไร
1.47 USD
USDCAD
ดีล
#153984772
วันและเวลาเปิดทำการ
17.12.2020 17:40:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.27121
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.97 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.01.2021 03:49:49
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.27071
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
1.47 USD
18.12.2020 11:45:00
28.12.2020 18:12:20
ซื้อ
0.05
126.87
126.94
กำไร
2.38 USD
EURJPY
ดีล
#154046865
วันและเวลาเปิดทำการ
18.12.2020 11:45:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
126.87
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.38 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.12.2020 18:12:20
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
126.94
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.00 USD
กำไร
2.38 USD
18.12.2020 11:00:00
18.12.2020 11:26:32
ซื้อ
0.05
126.818
126.888
กำไร
2.38 USD
EURJPY
ดีล
#154042605
วันและเวลาเปิดทำการ
18.12.2020 11:00:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
126.818
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.38 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.12.2020 11:26:32
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
126.888
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.00 USD
กำไร
2.38 USD
18.12.2020 05:54:48
18.12.2020 09:54:04
ซื้อ
0.05
126.636
126.706
กำไร
2.38 USD
EURJPY
ดีล
#154007931
วันและเวลาเปิดทำการ
18.12.2020 05:54:48
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
126.636
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.38 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.12.2020 09:54:04
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
126.706
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.00 USD
กำไร
2.38 USD
18.12.2020 03:45:18
18.12.2020 05:23:04
ซื้อ
0.05
126.616
126.686
กำไร
2.38 USD
EURJPY
ดีล
#153996510
วันและเวลาเปิดทำการ
18.12.2020 03:45:18
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
126.616
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.38 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.12.2020 05:23:04
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
126.686
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.00 USD
กำไร
2.38 USD
11.12.2020 01:55:41
18.12.2020 03:17:26
ซื้อ
0.05
126.526
126.596
กำไร
2.39 USD
EURJPY
ดีล
#153452281
วันและเวลาเปิดทำการ
11.12.2020 01:55:41
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
126.526
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.39 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.12.2020 03:17:26
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
126.596
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.00 USD
กำไร
2.39 USD
15.12.2020 23:05:01
17.12.2020 16:41:04
ขาย
0.05
1.26988
1.26938
กำไร
1.47 USD
USDCAD
ดีล
#153803302
วันและเวลาเปิดทำการ
15.12.2020 23:05:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.26988
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.97 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.12.2020 16:41:04
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.26938
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
1.47 USD
15.12.2020 21:45:01
15.12.2020 21:50:42
ขาย
0.05
1.27007
1.26957
กำไร
1.47 USD
USDCAD
ดีล
#153802234
วันและเวลาเปิดทำการ
15.12.2020 21:45:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.27007
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.97 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.12.2020 21:50:42
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.26957
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
1.47 USD
10.12.2020 17:55:00
15.12.2020 20:10:04
ขาย
0.05
1.27123
1.27073
กำไร
1.47 USD
USDCAD
ดีล
#153437589
วันและเวลาเปิดทำการ
10.12.2020 17:55:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.27123
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.97 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.12.2020 20:10:04
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.27073
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
1.47 USD
10.12.2020 23:20:02
11.12.2020 00:07:14
ซื้อ
0.05
126.509
126.579
กำไร
2.36 USD
EURJPY
ดีล
#153443555
วันและเวลาเปิดทำการ
10.12.2020 23:20:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
126.509
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.36 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.12.2020 00:07:14
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
126.579
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.00 USD
กำไร
2.36 USD
10.12.2020 18:25:00
10.12.2020 22:57:29
ซื้อ
0.05
126.482
126.552
กำไร
2.36 USD
EURJPY
ดีล
#153438918
วันและเวลาเปิดทำการ
10.12.2020 18:25:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
126.482
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.36 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.12.2020 22:57:29
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
126.552
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.00 USD
กำไร
2.36 USD
10.12.2020 17:30:00
10.12.2020 17:45:49
ซื้อ
0.05
126.554
126.624
กำไร
2.35 USD
EURJPY
ดีล
#153436356
วันและเวลาเปิดทำการ
10.12.2020 17:30:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
126.554
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.35 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.12.2020 17:45:49
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
126.624
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.00 USD
กำไร
2.35 USD
10.12.2020 16:15:00
10.12.2020 16:39:36
ซื้อ
0.05
126.419
126.489
กำไร
2.35 USD
EURJPY
ดีล
#153431696
วันและเวลาเปิดทำการ
10.12.2020 16:15:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
126.419
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.35 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.12.2020 16:39:36
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
126.489
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.00 USD
กำไร
2.35 USD
10.12.2020 16:20:36
10.12.2020 16:30:51
ขาย
0.05
1.27662
1.27612
กำไร
1.46 USD
USDCAD
ดีล
#153431931
วันและเวลาเปิดทำการ
10.12.2020 16:20:36
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.27662
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.96 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.12.2020 16:30:51
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.27612
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
1.46 USD
04.12.2020 13:21:07
10.12.2020 15:45:30
ซื้อ
0.05
126.554
126.624
กำไร
2.36 USD
EURJPY
ดีล
#152901953
วันและเวลาเปิดทำการ
04.12.2020 13:21:07
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
126.554
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.36 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.12.2020 15:45:30
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
126.624
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.00 USD
กำไร
2.36 USD
10.12.2020 13:45:14
10.12.2020 14:45:49
ขาย
0.05
1.27844
1.27794
กำไร
1.46 USD
USDCAD
ดีล
#153422974
วันและเวลาเปิดทำการ
10.12.2020 13:45:14
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.27844
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.96 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.12.2020 14:45:49
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.27794
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
1.46 USD
10.12.2020 12:27:04
10.12.2020 12:48:02
ขาย
0.05
1.27925
1.27875
กำไร
1.46 USD
USDCAD
ดีล
#153419171
วันและเวลาเปิดทำการ
10.12.2020 12:27:04
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.27925
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.96 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.12.2020 12:48:02
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.27875
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
1.46 USD
10.12.2020 11:05:05
10.12.2020 11:25:56
ขาย
0.05
1.2805
1.28
กำไร
1.45 USD
USDCAD
ดีล
#153406807
วันและเวลาเปิดทำการ
10.12.2020 11:05:05
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.2805
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.95 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.12.2020 11:25:56
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.28
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
1.45 USD
10.12.2020 07:15:00
10.12.2020 10:37:07
ขาย
0.05
1.27963
1.27913
กำไร
1.45 USD
USDCAD
ดีล
#153382188
วันและเวลาเปิดทำการ
10.12.2020 07:15:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.27963
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.95 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.12.2020 10:37:07
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.27913
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
1.45 USD
09.12.2020 19:33:04
10.12.2020 04:49:47
ขาย
0.05
1.28108
1.28058
กำไร
1.45 USD
USDCAD
ดีล
#153365800
วันและเวลาเปิดทำการ
09.12.2020 19:33:04
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.28108
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.95 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.12.2020 04:49:47
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.28058
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
1.45 USD
09.12.2020 17:50:01
09.12.2020 18:59:06
ขาย
0.05
1.27977
1.27927
กำไร
1.45 USD
USDCAD
ดีล
#153346083
วันและเวลาเปิดทำการ
09.12.2020 17:50:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.27977
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.95 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.12.2020 18:59:06
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.27927
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
1.45 USD
09.12.2020 16:15:05
09.12.2020 17:02:32
ขาย
0.05
1.27861
1.27811
กำไร
1.46 USD
USDCAD
ดีล
#153330418
วันและเวลาเปิดทำการ
09.12.2020 16:15:05
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.27861
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.96 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.12.2020 17:02:32
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.27811
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
1.46 USD
09.12.2020 13:30:00
09.12.2020 15:07:31
ขาย
0.05
1.27865
1.27815
กำไร
1.46 USD
USDCAD
ดีล
#153310581
วันและเวลาเปิดทำการ
09.12.2020 13:30:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.27865
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.96 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.12.2020 15:07:31
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.27815
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
1.46 USD
09.12.2020 13:06:16
09.12.2020 13:11:13
ขาย
0.05
1.2785
1.278
กำไร
1.46 USD
USDCAD
ดีล
#153309444
วันและเวลาเปิดทำการ
09.12.2020 13:06:16
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.2785
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.96 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.12.2020 13:11:13
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.278
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
1.46 USD