โหมดทดลองเดโม่
27.07.2020 12:29:54
28.07.2020 17:06:07
ขาย
0.05
123.301
123.2
กำไร
3.81 USD
EURJPY
ดีล
#141890479
วันและเวลาเปิดทำการ
27.07.2020 12:29:54
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
123.301
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
4.81 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.07.2020 17:06:07
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
123.2
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.00 USD
กำไร
3.81 USD
27.07.2020 11:39:54
27.07.2020 11:53:03
ขาย
0.05
123.453
123.377
กำไร
2.60 USD
EURJPY
ดีล
#141883580
วันและเวลาเปิดทำการ
27.07.2020 11:39:54
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
123.453
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
3.60 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.07.2020 11:53:03
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
123.377
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.00 USD
กำไร
2.60 USD
27.07.2020 08:10:59
27.07.2020 10:01:37
ขาย
0.05
123.557
123.45
กำไร
4.07 USD
EURJPY
ดีล
#141862093
วันและเวลาเปิดทำการ
27.07.2020 08:10:59
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
123.557
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
5.07 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.07.2020 10:01:37
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
123.45
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.00 USD
กำไร
4.07 USD
27.07.2020 02:17:05
27.07.2020 03:14:43
ซื้อ
0.05
123.518
123.67
กำไร
6.17 USD
EURJPY
ดีล
#141828187
วันและเวลาเปิดทำการ
27.07.2020 02:17:05
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
123.518
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
7.17 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.07.2020 03:14:43
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
123.67
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.00 USD
กำไร
6.17 USD
20.07.2020 04:49:43
20.07.2020 15:50:27
ขาย
0.05
122.556
122.4
กำไร
6.28 USD
EURJPY
ดีล
#140957732
วันและเวลาเปิดทำการ
20.07.2020 04:49:43
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
122.556
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
7.28 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.07.2020 15:50:27
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
122.4
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.00 USD
กำไร
6.28 USD
17.07.2020 16:21:38
20.07.2020 03:51:09
ซื้อ
0.05
122.504
122.6
กำไร
3.47 USD
EURJPY
ดีล
#140895042
วันและเวลาเปิดทำการ
17.07.2020 16:21:38
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
122.504
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
4.47 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.07.2020 03:51:09
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
122.6
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.00 USD
กำไร
3.47 USD
16.07.2020 15:29:24
16.07.2020 16:47:00
ซื้อ
0.05
122.314
122.45
กำไร
5.35 USD
EURJPY
ดีล
#140733645
วันและเวลาเปิดทำการ
16.07.2020 15:29:24
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
122.314
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
6.35 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.07.2020 16:47:00
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
122.45
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.00 USD
กำไร
5.35 USD
15.07.2020 12:23:00
15.07.2020 16:48:27
ขาย
0.05
122.187
122.08
กำไร
4.01 USD
EURJPY
ดีล
#140568390
วันและเวลาเปิดทำการ
15.07.2020 12:23:00
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
122.187
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
5.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.07.2020 16:48:27
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
122.08
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.00 USD
กำไร
4.01 USD
10.06.2020 03:30:47
15.07.2020 01:48:31
ซื้อ
0.05
122.299
122.402
กำไร
3.80 USD
EURJPY
ดีล
#137194359
วันและเวลาเปิดทำการ
10.06.2020 03:30:47
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
122.299
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
4.80 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.07.2020 01:48:31
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
122.402
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.00 USD
กำไร
3.80 USD
10.07.2020 16:23:38
10.07.2020 17:50:17
ซื้อ
0.05
120.748
120.82
กำไร
2.37 USD
EURJPY
ดีล
#140161025
วันและเวลาเปิดทำการ
10.07.2020 16:23:38
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
120.748
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
3.37 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.07.2020 17:50:17
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
120.82
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.00 USD
กำไร
2.37 USD
10.07.2020 16:04:21
10.07.2020 16:18:38
ซื้อ
0.05
120.672
120.695
กำไร
0.08 USD
EURJPY
ดีล
#140156913
วันและเวลาเปิดทำการ
10.07.2020 16:04:21
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
120.672
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.08 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.07.2020 16:18:38
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
120.695
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.00 USD
กำไร
0.08 USD
10.07.2020 11:14:42
10.07.2020 13:27:01
ซื้อ
0.05
120.57
120.65
กำไร
2.74 USD
EURJPY
ดีล
#140115363
วันและเวลาเปิดทำการ
10.07.2020 11:14:42
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
120.57
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
3.74 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.07.2020 13:27:01
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
120.65
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.00 USD
กำไร
2.74 USD
03.07.2020 13:12:31
10.07.2020 07:34:12
ขาย
0.05
120.665
120.595
กำไร
2.27 USD
EURJPY
ดีล
#139376396
วันและเวลาเปิดทำการ
03.07.2020 13:12:31
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
120.665
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
3.27 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.07.2020 07:34:12
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
120.595
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.00 USD
กำไร
2.27 USD
08.07.2020 12:34:09
08.07.2020 13:22:17
ขาย
0.05
121.244
121.19
กำไร
1.51 USD
EURJPY
ดีล
#139869073
วันและเวลาเปิดทำการ
08.07.2020 12:34:09
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
121.244
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
2.51 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.07.2020 13:22:17
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
121.19
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.00 USD
กำไร
1.51 USD
08.07.2020 11:54:11
08.07.2020 11:56:22
ขาย
0.05
0.69424
0.69398
กำไร
0.80 USD
AUDUSD
ดีล
#139864900
วันและเวลาเปิดทำการ
08.07.2020 11:54:11
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.69424
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.30 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.07.2020 11:56:22
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
0.69398
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
0.80 USD
08.07.2020 09:05:27
08.07.2020 09:17:09
ซื้อ
0.05
1.36131
1.36191
กำไร
1.70 USD
USDCAD
ดีล
#139840259
วันและเวลาเปิดทำการ
08.07.2020 09:05:27
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.36131
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
2.20 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.07.2020 09:17:09
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
1.36191
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
1.70 USD
06.07.2020 11:12:38
06.07.2020 12:10:39
ขาย
0.05
121.385
121.34
กำไร
1.09 USD
EURJPY
ดีล
#139500411
วันและเวลาเปิดทำการ
06.07.2020 11:12:38
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
121.385
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
2.09 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.07.2020 12:10:39
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
121.34
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.00 USD
กำไร
1.09 USD
02.07.2020 13:37:39
06.07.2020 05:02:23
ซื้อ
0.05
121.319
121.45
กำไร
5.08 USD
EURJPY
ดีล
#139271786
วันและเวลาเปิดทำการ
02.07.2020 13:37:39
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
121.319
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
6.08 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.07.2020 05:02:23
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
121.45
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.00 USD
กำไร
5.08 USD
02.07.2020 18:34:34
02.07.2020 19:00:48
ขาย
0.05
120.882
120.802
กำไร
2.71 USD
EURJPY
ดีล
#139312986
วันและเวลาเปิดทำการ
02.07.2020 18:34:34
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
120.882
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
3.71 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.07.2020 19:00:48
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
120.802
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.00 USD
กำไร
2.71 USD
01.07.2020 16:45:20
01.07.2020 16:52:47
ซื้อ
0.05
120.755
120.814
กำไร
1.74 USD
EURJPY
ดีล
#139161795
วันและเวลาเปิดทำการ
01.07.2020 16:45:20
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
120.755
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
2.74 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.07.2020 16:52:47
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
120.814
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.00 USD
กำไร
1.74 USD
01.07.2020 16:22:52
01.07.2020 16:35:38
ซื้อ
0.05
0.69122
0.6924
กำไร
5.40 USD
AUDUSD
ดีล
#139159117
วันและเวลาเปิดทำการ
01.07.2020 16:22:52
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.69122
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
5.90 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.07.2020 16:35:38
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
0.6924
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
5.40 USD
01.07.2020 06:59:01
01.07.2020 07:03:02
ขาย
0.05
120.89
120.86
กำไร
0.40 USD
EURJPY
ดีล
#139081362
วันและเวลาเปิดทำการ
01.07.2020 06:59:01
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
120.89
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.07.2020 07:03:02
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
120.86
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.00 USD
กำไร
0.40 USD
30.06.2020 06:17:48
30.06.2020 18:11:42
ซื้อ
0.05
121.139
121.25
กำไร
4.14 USD
EURJPY
ดีล
#138944830
วันและเวลาเปิดทำการ
30.06.2020 06:17:48
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
121.139
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
5.14 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.06.2020 18:11:42
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
121.25
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.00 USD
กำไร
4.14 USD
30.06.2020 05:00:14
30.06.2020 17:52:33
ซื้อ
0.05
0.68787
0.68895
กำไร
4.90 USD
AUDUSD
ดีล
#138937284
วันและเวลาเปิดทำการ
30.06.2020 05:00:14
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.68787
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
5.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.06.2020 17:52:33
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
0.68895
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
4.90 USD
30.06.2020 05:04:17
30.06.2020 17:31:46
ขาย
0.05
1.36575
1.36552
กำไร
0.34 USD
USDCAD
ดีล
#138937501
วันและเวลาเปิดทำการ
30.06.2020 05:04:17
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.36575
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.84 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.06.2020 17:31:46
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
1.36552
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
0.34 USD
30.06.2020 09:43:07
30.06.2020 10:13:16
ขาย
0.05
120.701
120.663
กำไร
0.76 USD
EURJPY
ดีล
#138963910
วันและเวลาเปิดทำการ
30.06.2020 09:43:07
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
120.701
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.76 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.06.2020 10:13:16
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
120.663
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.00 USD
กำไร
0.76 USD
30.06.2020 09:24:50
30.06.2020 09:32:55
ขาย
0.05
120.843
120.75
กำไร
3.32 USD
EURJPY
ดีล
#138961634
วันและเวลาเปิดทำการ
30.06.2020 09:24:50
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
120.843
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
4.32 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.06.2020 09:32:55
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
120.75
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.00 USD
กำไร
3.32 USD
30.06.2020 03:59:41
30.06.2020 06:15:55
ซื้อ
0.05
121.045
121.125
กำไร
2.71 USD
EURJPY
ดีล
#138933909
วันและเวลาเปิดทำการ
30.06.2020 03:59:41
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
121.045
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
3.71 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.06.2020 06:15:55
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
121.125
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.00 USD
กำไร
2.71 USD
23.06.2020 15:28:48
29.06.2020 15:28:09
ซื้อ
0.05
120.983
121.1
กำไร
4.45 USD
EURJPY
ดีล
#138400026
วันและเวลาเปิดทำการ
23.06.2020 15:28:48
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
120.983
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
5.45 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.06.2020 15:28:09
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
121.1
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.00 USD
กำไร
4.45 USD
23.06.2020 13:58:49
23.06.2020 14:50:18
ซื้อ
0.05
120.923
120.947
กำไร
0.12 USD
EURJPY
ดีล
#138386479
วันและเวลาเปิดทำการ
23.06.2020 13:58:49
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
120.923
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.12 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.06.2020 14:50:18
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
120.947
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.00 USD
กำไร
0.12 USD
23.06.2020 09:56:04
23.06.2020 10:15:22
ซื้อ
0.05
120.802
120.95
กำไร
5.90 USD
EURJPY
ดีล
#138355599
วันและเวลาเปิดทำการ
23.06.2020 09:56:04
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
120.802
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
6.90 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.06.2020 10:15:22
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
120.95
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.00 USD
กำไร
5.90 USD
23.06.2020 02:28:23
23.06.2020 05:23:48
ซื้อ
0.05
120.547
120.65
กำไร
3.81 USD
EURJPY
ดีล
#138314127
วันและเวลาเปิดทำการ
23.06.2020 02:28:23
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
120.547
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
4.81 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.06.2020 05:23:48
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
120.65
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.00 USD
กำไร
3.81 USD
22.06.2020 17:45:56
23.06.2020 01:49:10
ซื้อ
0.05
120.413
120.51
กำไร
3.54 USD
EURJPY
ดีล
#138282964
วันและเวลาเปิดทำการ
22.06.2020 17:45:56
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
120.413
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
4.54 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.06.2020 01:49:10
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
120.51
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.00 USD
กำไร
3.54 USD
19.06.2020 15:32:41
22.06.2020 19:46:58
ซื้อ
0.1
0.69113
0.692
กำไร
7.70 USD
AUDUSD
ดีล
#138102017
วันและเวลาเปิดทำการ
19.06.2020 15:32:41
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.69113
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
8.70 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.06.2020 19:46:58
ปริมาณที่เทรด
0.1
ออก
0.692
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.00 USD
กำไร
7.70 USD
19.06.2020 15:31:44
22.06.2020 17:19:17
ขาย
0.1
1.35549
1.35527
กำไร
0.62 USD
USDCAD
ดีล
#138101819
วันและเวลาเปิดทำการ
19.06.2020 15:31:44
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.35549
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.62 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.06.2020 17:19:17
ปริมาณที่เทรด
0.1
ออก
1.35527
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.00 USD
กำไร
0.62 USD
19.06.2020 14:43:01
19.06.2020 14:59:58
ขาย
0.1
1.35769
1.3565
กำไร
7.77 USD
USDCAD
ดีล
#138096371
วันและเวลาเปิดทำการ
19.06.2020 14:43:01
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.35769
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
8.77 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.06.2020 14:59:58
ปริมาณที่เทรด
0.1
ออก
1.3565
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.00 USD
กำไร
7.77 USD
18.06.2020 15:31:10
18.06.2020 16:56:01
ซื้อ
0.05
1.35744
1.3585
กำไร
3.40 USD
USDCAD
ดีล
#138025846
วันและเวลาเปิดทำการ
18.06.2020 15:31:10
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.35744
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
3.90 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.06.2020 16:56:01
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
1.3585
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
3.40 USD
18.06.2020 04:19:43
18.06.2020 06:38:18
ขาย
0.1
1.35696
1.35681
กำไร
0.11 USD
USDCAD
ดีล
#137956130
วันและเวลาเปิดทำการ
18.06.2020 04:19:43
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.35696
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.11 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.06.2020 06:38:18
ปริมาณที่เทรด
0.1
ออก
1.35681
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.00 USD
กำไร
0.11 USD
18.06.2020 04:33:54
18.06.2020 04:40:16
ขาย
0.1
0.68475
0.68458
กำไร
0.70 USD
AUDUSD
ดีล
#137957186
วันและเวลาเปิดทำการ
18.06.2020 04:33:54
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.68475
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.70 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.06.2020 04:40:16
ปริมาณที่เทรด
0.1
ออก
0.68458
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.00 USD
กำไร
0.70 USD
18.06.2020 04:23:21
18.06.2020 04:31:17
ซื้อ
0.05
1.35826
1.3593
กำไร
3.33 USD
USDCAD
ดีล
#137956300
วันและเวลาเปิดทำการ
18.06.2020 04:23:21
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.35826
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
3.83 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.06.2020 04:31:17
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
1.3593
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
3.33 USD
18.06.2020 04:09:20
18.06.2020 04:17:44
ขาย
0.1
1.35746
1.357
กำไร
2.39 USD
USDCAD
ดีล
#137955806
วันและเวลาเปิดทำการ
18.06.2020 04:09:20
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.35746
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
3.39 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.06.2020 04:17:44
ปริมาณที่เทรด
0.1
ออก
1.357
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.00 USD
กำไร
2.39 USD
16.06.2020 17:55:28
17.06.2020 16:46:34
ขาย
0.1
120.576
120.504
กำไร
4.70 USD
EURJPY
ดีล
#137814004
วันและเวลาเปิดทำการ
16.06.2020 17:55:28
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
120.576
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
6.70 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.06.2020 16:46:34
ปริมาณที่เทรด
0.1
ออก
120.504
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.00 USD
กำไร
4.70 USD
15.06.2020 08:25:16
17.06.2020 16:46:07
ขาย
0.05
120.456
120.506
กำไร
-3.33 USD
EURJPY
ดีล
#137667626
วันและเวลาเปิดทำการ
15.06.2020 08:25:16
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
120.456
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-2.33 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.06.2020 16:46:07
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
120.506
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.00 USD
กำไร
-3.33 USD
12.06.2020 06:10:53
15.06.2020 08:03:36
ขาย
0.05
120.576
120.47
กำไร
3.95 USD
EURJPY
ดีล
#137488611
วันและเวลาเปิดทำการ
12.06.2020 06:10:53
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
120.576
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
4.95 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.06.2020 08:03:36
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
120.47
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.00 USD
กำไร
3.95 USD
11.06.2020 15:54:46
11.06.2020 20:00:02
ขาย
0.05
121.304
121.2
กำไร
3.87 USD
EURJPY
ดีล
#137412043
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2020 15:54:46
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
121.304
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
4.87 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.06.2020 20:00:02
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
121.2
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.00 USD
กำไร
3.87 USD
11.06.2020 10:59:14
11.06.2020 15:21:52
ขาย
0.05
121.531
121.4
กำไร
5.12 USD
EURJPY
ดีล
#137389897
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2020 10:59:14
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
121.531
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
6.12 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.06.2020 15:21:52
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
121.4
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.00 USD
กำไร
5.12 USD
11.06.2020 09:02:09
11.06.2020 10:09:40
ขาย
0.05
121.528
121.4
กำไร
4.98 USD
EURJPY
ดีล
#137372637
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2020 09:02:09
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
121.528
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
5.98 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.06.2020 10:09:40
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
121.4
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.00 USD
กำไร
4.98 USD
11.06.2020 08:09:08
11.06.2020 08:20:20
ขาย
0.05
121.493
121.461
กำไร
0.50 USD
EURJPY
ดีล
#137368818
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2020 08:09:08
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
121.493
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.06.2020 08:20:20
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
121.461
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.00 USD
กำไร
0.50 USD
11.06.2020 08:03:11
11.06.2020 08:07:55
ขาย
0.05
121.542
121.443
กำไร
3.63 USD
EURJPY
ดีล
#137368346
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2020 08:03:11
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
121.542
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
4.63 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.06.2020 08:07:55
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
121.443
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.00 USD
กำไร
3.63 USD
11.06.2020 06:36:19
11.06.2020 06:46:41
ขาย
0.05
121.671
121.55
กำไร
4.66 USD
EURJPY
ดีล
#137362428
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2020 06:36:19
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
121.671
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
5.66 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.06.2020 06:46:41
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
121.55
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.00 USD
กำไร
4.66 USD