โหมดทดลองเดโม่
ขาย
0.15
23.05.2019 13:36:47
0.64839
0.65535
0.00000
0.64730
กำไร
-105.9
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
23.05.2019 13:36:47
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.64839
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-105.90 USD
ปริมาณที่เทรด
0.15
ราคาปัจจุบัน
0.65535
รับกำไร (Take profit)
0.64730
ขาย
0.15
15.05.2019 16:22:18
109.168
109.301
0.000
109.068
กำไร
-19.75
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
15.05.2019 16:22:18
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
109.168
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-19.75 USD
ปริมาณที่เทรด
0.15
ราคาปัจจุบัน
109.301
รับกำไร (Take profit)
109.068
ขาย
0.3
24.09.2018 05:21:58
0.95959
1.00221
0.00000
0.00000
กำไร
-1278.78
USDCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
24.09.2018 05:21:58
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.95959
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-1 278.78 USD
ปริมาณที่เทรด
0.3
ราคาปัจจุบัน
1.00221
รับกำไร (Take profit)
0.00000