โหมดทดลองเดโม่
ขาย
0.15
21.08.2019 17:20:51
106.347
106.433
0.000
106.247
กำไร
-13.62 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
21.08.2019 17:20:51
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
106.347
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-13.62 USD
ปริมาณที่เทรด
0.15
ราคาปัจจุบัน
106.433
รับกำไร (Take profit)
106.247
ขาย
0.15
19.07.2019 04:03:10
1.30273
1.32953
0.00000
1.30170
กำไร
-303.86 USD
USDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
19.07.2019 04:03:10
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.30273
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-303.86 USD
ปริมาณที่เทรด
0.15
ราคาปัจจุบัน
1.32953
รับกำไร (Take profit)
1.30170
คัดลอก
528.65 USD
15.07.2019 03:13:04
0.00%
9.41%
0.00
0.00
กำไร
48.38 USD
GoodOne
วันและเวลาเปิดทำการ
15.07.2019 03:13:04
ลักษณะของการเทรด
คัดลอก
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
48.38 USD
ปริมาณที่เทรด
528.65 USD
รับกำไร (Take profit)
0.00
คัดลอก
1 147.40 USD
02.07.2019 02:48:32
39.63%
62.40%
0.00
0.00
กำไร
157.66 USD
Jawsfx
วันและเวลาเปิดทำการ
02.07.2019 02:48:32
ลักษณะของการเทรด
คัดลอก
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
157.66 USD
ปริมาณที่เทรด
1 147.40 USD
รับกำไร (Take profit)
0.00
ขาย
0.3
24.09.2018 05:21:58
0.95959
0.98290
0.00000
0.95859
กำไร
-714.47 USD
USDCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
24.09.2018 05:21:58
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.95959
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-714.47 USD
ปริมาณที่เทรด
0.3
ราคาปัจจุบัน
0.98290
รับกำไร (Take profit)
0.95859