06.05.2021 15:05:01
06.05.2021 19:01:02
ขาย
0.06
1.2057
1.2047
กำไร
5.40 USD
EURUSD
ดีล
#159501563
วันและเวลาเปิดทำการ
06.05.2021 15:05:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.2057
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
6.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.05.2021 19:01:02
ปริมาณเทรด
0.06
ออก
1.2047
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.60 USD
กำไร
5.40 USD
06.05.2021 16:47:09
06.05.2021 18:21:31
ขาย
0.06
1.20695
1.20499
กำไร
11.16 USD
EURUSD
ดีล
#159508786
วันและเวลาเปิดทำการ
06.05.2021 16:47:09
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.20695
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
11.76 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.05.2021 18:21:31
ปริมาณเทรด
0.06
ออก
1.20499
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.60 USD
กำไร
11.16 USD
06.05.2021 15:10:46
06.05.2021 18:21:29
ขาย
0.06
1.20592
1.20499
กำไร
4.98 USD
EURUSD
ดีล
#159501774
วันและเวลาเปิดทำการ
06.05.2021 15:10:46
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.20592
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
5.58 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.05.2021 18:21:29
ปริมาณเทรด
0.06
ออก
1.20499
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.60 USD
กำไร
4.98 USD
06.05.2021 15:15:07
06.05.2021 18:16:58
ขาย
0.03
1.206
1.20522
กำไร
2.04 USD
EURUSD
ดีล
#159501943
วันและเวลาเปิดทำการ
06.05.2021 15:15:07
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.206
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.34 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.05.2021 18:16:58
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.20522
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
2.04 USD
06.05.2021 16:38:21
06.05.2021 18:16:57
ขาย
0.03
1.20645
1.20521
กำไร
3.42 USD
EURUSD
ดีล
#159507873
วันและเวลาเปิดทำการ
06.05.2021 16:38:21
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.20645
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.72 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.05.2021 18:16:57
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.20521
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
3.42 USD
06.05.2021 16:47:09
06.05.2021 18:16:57
ขาย
0.03
1.20695
1.20521
กำไร
4.92 USD
EURUSD
ดีล
#159508778
วันและเวลาเปิดทำการ
06.05.2021 16:47:09
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.20695
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
5.22 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.05.2021 18:16:57
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.20521
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
4.92 USD
06.05.2021 16:46:11
06.05.2021 18:08:08
ขาย
0.03
1.20674
1.20552
กำไร
3.36 USD
EURUSD
ดีล
#159508686
วันและเวลาเปิดทำการ
06.05.2021 16:46:11
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.20674
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.66 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.05.2021 18:08:08
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.20552
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
3.36 USD
06.05.2021 16:37:42
06.05.2021 18:08:08
ขาย
0.03
1.20633
1.20552
กำไร
2.13 USD
EURUSD
ดีล
#159507705
วันและเวลาเปิดทำการ
06.05.2021 16:37:42
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.20633
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.43 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.05.2021 18:08:08
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.20552
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
2.13 USD
06.05.2021 16:47:21
06.05.2021 18:08:07
ขาย
0.03
1.20697
1.20551
กำไร
4.08 USD
EURUSD
ดีล
#159508872
วันและเวลาเปิดทำการ
06.05.2021 16:47:21
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.20697
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
4.38 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.05.2021 18:08:07
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.20551
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
4.08 USD
06.05.2021 15:04:54
06.05.2021 18:07:54
ขาย
0.03
1.20575
1.20535
กำไร
0.90 USD
EURUSD
ดีล
#159501508
วันและเวลาเปิดทำการ
06.05.2021 15:04:54
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.20575
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.20 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.05.2021 18:07:54
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.20535
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
0.90 USD
06.05.2021 16:46:09
06.05.2021 18:07:54
ขาย
0.06
1.20676
1.20532
กำไร
8.04 USD
EURUSD
ดีล
#159508659
วันและเวลาเปิดทำการ
06.05.2021 16:46:09
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.20676
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
8.64 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.05.2021 18:07:54
ปริมาณเทรด
0.06
ออก
1.20532
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.60 USD
กำไร
8.04 USD
06.05.2021 16:47:20
06.05.2021 18:07:54
ขาย
0.09
1.20697
1.20532
กำไร
13.95 USD
EURUSD
ดีล
#159508844
วันและเวลาเปิดทำการ
06.05.2021 16:47:20
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.20697
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
14.85 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.05.2021 18:07:54
ปริมาณเทรด
0.09
ออก
1.20532
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.90 USD
กำไร
13.95 USD
06.05.2021 15:58:53
06.05.2021 18:07:53
ขาย
0.06
1.20602
1.20536
กำไร
3.36 USD
EURUSD
ดีล
#159505368
วันและเวลาเปิดทำการ
06.05.2021 15:58:53
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.20602
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.96 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.05.2021 18:07:53
ปริมาณเทรด
0.06
ออก
1.20536
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.60 USD
กำไร
3.36 USD
06.05.2021 16:38:13
06.05.2021 18:07:53
ขาย
0.03
1.20635
1.20536
กำไร
2.67 USD
EURUSD
ดีล
#159507827
วันและเวลาเปิดทำการ
06.05.2021 16:38:13
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.20635
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.97 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.05.2021 18:07:53
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.20536
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
2.67 USD
06.05.2021 14:56:04
06.05.2021 18:07:52
ขาย
0.03
1.20544
1.20537
กำไร
-0.09 USD
EURUSD
ดีล
#159501187
วันและเวลาเปิดทำการ
06.05.2021 14:56:04
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.20544
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.21 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.05.2021 18:07:52
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.20537
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
-0.09 USD
06.05.2021 16:41:48
06.05.2021 18:07:52
ขาย
0.03
1.20666
1.20536
กำไร
3.60 USD
EURUSD
ดีล
#159508271
วันและเวลาเปิดทำการ
06.05.2021 16:41:48
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.20666
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.90 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.05.2021 18:07:52
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.20536
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
3.60 USD
04.05.2021 11:55:02
04.05.2021 17:58:01
ซื้อ
0.09
1.20041
1.20317
กำไร
23.94 USD
EURUSD
ดีล
#159397872
วันและเวลาเปิดทำการ
04.05.2021 11:55:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.20041
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
24.84 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.05.2021 17:58:01
ปริมาณเทรด
0.09
ออก
1.20317
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.90 USD
กำไร
23.94 USD
04.05.2021 11:55:02
04.05.2021 15:42:02
ซื้อ
0.06
1.20041
1.20256
กำไร
12.30 USD
EURUSD
ดีล
#159397865
วันและเวลาเปิดทำการ
04.05.2021 11:55:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.20041
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
12.90 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.05.2021 15:42:02
ปริมาณเทรด
0.06
ออก
1.20256
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.60 USD
กำไร
12.30 USD
04.05.2021 11:53:43
04.05.2021 14:41:17
ซื้อ
0.06
1.20072
1.20188
กำไร
6.36 USD
EURUSD
ดีล
#159397297
วันและเวลาเปิดทำการ
04.05.2021 11:53:43
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.20072
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
6.96 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.05.2021 14:41:17
ปริมาณเทรด
0.06
ออก
1.20188
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.60 USD
กำไร
6.36 USD
04.05.2021 12:00:53
04.05.2021 14:40:35
ซื้อ
0.03
1.20018
1.20173
กำไร
4.35 USD
EURUSD
ดีล
#159399721
วันและเวลาเปิดทำการ
04.05.2021 12:00:53
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.20018
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
4.65 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.05.2021 14:40:35
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.20173
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
4.35 USD
04.05.2021 11:54:37
04.05.2021 14:40:35
ซื้อ
0.03
1.20056
1.20173
กำไร
3.21 USD
EURUSD
ดีล
#159397679
วันและเวลาเปิดทำการ
04.05.2021 11:54:37
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.20056
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.51 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.05.2021 14:40:35
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.20173
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
3.21 USD
04.05.2021 12:04:40
04.05.2021 13:35:52
ซื้อ
0.03
1.19993
1.20129
กำไร
3.78 USD
EURUSD
ดีล
#159400810
วันและเวลาเปิดทำการ
04.05.2021 12:04:40
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.19993
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
4.08 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.05.2021 13:35:52
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.20129
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
3.78 USD
04.05.2021 12:04:40
04.05.2021 13:35:51
ซื้อ
0.03
1.19993
1.20129
กำไร
3.78 USD
EURUSD
ดีล
#159400816
วันและเวลาเปิดทำการ
04.05.2021 12:04:40
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.19993
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
4.08 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.05.2021 13:35:51
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.20129
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
3.78 USD
04.05.2021 11:53:43
04.05.2021 13:35:38
ซื้อ
0.03
1.20072
1.20144
กำไร
1.86 USD
EURUSD
ดีล
#159397306
วันและเวลาเปิดทำการ
04.05.2021 11:53:43
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.20072
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.16 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.05.2021 13:35:38
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.20144
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
1.86 USD
04.05.2021 11:56:34
04.05.2021 13:35:38
ซื้อ
0.06
1.20031
1.20143
กำไร
6.12 USD
EURUSD
ดีล
#159398371
วันและเวลาเปิดทำการ
04.05.2021 11:56:34
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.20031
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
6.72 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.05.2021 13:35:38
ปริมาณเทรด
0.06
ออก
1.20143
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.60 USD
กำไร
6.12 USD
04.05.2021 12:01:42
04.05.2021 13:35:38
ซื้อ
0.03
1.20004
1.20143
กำไร
3.87 USD
EURUSD
ดีล
#159399981
วันและเวลาเปิดทำการ
04.05.2021 12:01:42
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.20004
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
4.17 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.05.2021 13:35:38
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.20143
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
3.87 USD
04.05.2021 10:41:18
04.05.2021 13:35:37
ซื้อ
0.03
1.20095
1.20148
กำไร
1.29 USD
EURUSD
ดีล
#159380653
วันและเวลาเปิดทำการ
04.05.2021 10:41:18
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.20095
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.59 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.05.2021 13:35:37
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.20148
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
1.29 USD
30.04.2021 18:11:21
03.05.2021 12:33:15
ซื้อ
0.06
1.20315
1.20496
กำไร
9.91 USD
EURUSD
ดีล
#159280458
วันและเวลาเปิดทำการ
30.04.2021 18:11:21
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.20315
สวอป (Swap)
-0.35 USD
ทั้งหมด
10.86 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.05.2021 12:33:15
ปริมาณเทรด
0.06
ออก
1.20496
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.60 USD
กำไร
9.91 USD
30.04.2021 22:47:28
03.05.2021 12:33:15
ซื้อ
0.12
1.20168
1.20496
กำไร
37.47 USD
EURUSD
ดีล
#159293277
วันและเวลาเปิดทำการ
30.04.2021 22:47:28
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.20168
สวอป (Swap)
-0.69 USD
ทั้งหมด
39.36 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.05.2021 12:33:15
ปริมาณเทรด
0.12
ออก
1.20496
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.20 USD
กำไร
37.47 USD
30.04.2021 20:44:41
03.05.2021 12:33:15
ซื้อ
0.06
1.20217
1.20496
กำไร
15.79 USD
EURUSD
ดีล
#159290925
วันและเวลาเปิดทำการ
30.04.2021 20:44:41
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.20217
สวอป (Swap)
-0.35 USD
ทั้งหมด
16.74 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.05.2021 12:33:15
ปริมาณเทรด
0.06
ออก
1.20496
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.60 USD
กำไร
15.79 USD
30.04.2021 17:56:53
03.05.2021 12:33:15
ซื้อ
0.06
1.20354
1.20496
กำไร
7.57 USD
EURUSD
ดีล
#159279151
วันและเวลาเปิดทำการ
30.04.2021 17:56:53
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.20354
สวอป (Swap)
-0.35 USD
ทั้งหมด
8.52 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.05.2021 12:33:15
ปริมาณเทรด
0.06
ออก
1.20496
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.60 USD
กำไร
7.57 USD
30.04.2021 18:04:01
03.05.2021 12:02:01
ซื้อ
0.06
1.20349
1.20475
กำไร
6.61 USD
EURUSD
ดีล
#159279884
วันและเวลาเปิดทำการ
30.04.2021 18:04:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.20349
สวอป (Swap)
-0.35 USD
ทั้งหมด
7.56 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.05.2021 12:02:01
ปริมาณเทรด
0.06
ออก
1.20475
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.60 USD
กำไร
6.61 USD
30.04.2021 18:39:02
03.05.2021 12:02:01
ซื้อ
0.06
1.20248
1.20477
กำไร
12.79 USD
EURUSD
ดีล
#159281788
วันและเวลาเปิดทำการ
30.04.2021 18:39:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.20248
สวอป (Swap)
-0.35 USD
ทั้งหมด
13.74 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.05.2021 12:02:01
ปริมาณเทรด
0.06
ออก
1.20477
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.60 USD
กำไร
12.79 USD
30.04.2021 18:18:01
03.05.2021 11:52:09
ซื้อ
0.06
1.20308
1.20447
กำไร
7.39 USD
EURUSD
ดีล
#159280847
วันและเวลาเปิดทำการ
30.04.2021 18:18:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.20308
สวอป (Swap)
-0.35 USD
ทั้งหมด
8.34 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.05.2021 11:52:09
ปริมาณเทรด
0.06
ออก
1.20447
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.60 USD
กำไร
7.39 USD
30.04.2021 22:18:01
03.05.2021 11:52:09
ซื้อ
0.06
1.20184
1.20447
กำไร
14.83 USD
EURUSD
ดีล
#159293022
วันและเวลาเปิดทำการ
30.04.2021 22:18:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.20184
สวอป (Swap)
-0.35 USD
ทั้งหมด
15.78 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.05.2021 11:52:09
ปริมาณเทรด
0.06
ออก
1.20447
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.60 USD
กำไร
14.83 USD
30.04.2021 21:05:00
03.05.2021 11:52:09
ซื้อ
0.06
1.20198
1.20447
กำไร
13.99 USD
EURUSD
ดีล
#159292164
วันและเวลาเปิดทำการ
30.04.2021 21:05:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.20198
สวอป (Swap)
-0.35 USD
ทั้งหมด
14.94 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.05.2021 11:52:09
ปริมาณเทรด
0.06
ออก
1.20447
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.60 USD
กำไร
13.99 USD
30.04.2021 18:39:01
03.05.2021 11:52:09
ซื้อ
0.06
1.20248
1.20447
กำไร
10.99 USD
EURUSD
ดีล
#159281768
วันและเวลาเปิดทำการ
30.04.2021 18:39:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.20248
สวอป (Swap)
-0.35 USD
ทั้งหมด
11.94 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.05.2021 11:52:09
ปริมาณเทรด
0.06
ออก
1.20447
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.60 USD
กำไร
10.99 USD
30.04.2021 17:54:00
03.05.2021 11:52:08
ซื้อ
0.06
1.20536
1.20447
กำไร
-6.29 USD
EURUSD
ดีล
#159278608
วันและเวลาเปิดทำการ
30.04.2021 17:54:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.20536
สวอป (Swap)
-0.35 USD
ทั้งหมด
-5.34 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.05.2021 11:52:08
ปริมาณเทรด
0.06
ออก
1.20447
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.60 USD
กำไร
-6.29 USD
30.04.2021 18:04:01
03.05.2021 11:52:08
ซื้อ
0.06
1.20351
1.20447
กำไร
4.81 USD
EURUSD
ดีล
#159279866
วันและเวลาเปิดทำการ
30.04.2021 18:04:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.20351
สวอป (Swap)
-0.35 USD
ทั้งหมด
5.76 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.05.2021 11:52:08
ปริมาณเทรด
0.06
ออก
1.20447
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.60 USD
กำไร
4.81 USD
30.04.2021 17:57:00
03.05.2021 11:52:08
ซื้อ
0.06
1.20384
1.20447
กำไร
2.83 USD
EURUSD
ดีล
#159279194
วันและเวลาเปิดทำการ
30.04.2021 17:57:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.20384
สวอป (Swap)
-0.35 USD
ทั้งหมด
3.78 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.05.2021 11:52:08
ปริมาณเทรด
0.06
ออก
1.20447
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.60 USD
กำไร
2.83 USD
30.04.2021 16:52:00
03.05.2021 11:52:08
ซื้อ
0.06
1.20695
1.20447
กำไร
-15.83 USD
EURUSD
ดีล
#159275794
วันและเวลาเปิดทำการ
30.04.2021 16:52:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.20695
สวอป (Swap)
-0.35 USD
ทั้งหมด
-14.88 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.05.2021 11:52:08
ปริมาณเทรด
0.06
ออก
1.20447
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.60 USD
กำไร
-15.83 USD
30.04.2021 18:11:01
03.05.2021 11:52:07
ซื้อ
0.06
1.20311
1.20447
กำไร
7.21 USD
EURUSD
ดีล
#159280402
วันและเวลาเปิดทำการ
30.04.2021 18:11:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.20311
สวอป (Swap)
-0.35 USD
ทั้งหมด
8.16 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.05.2021 11:52:07
ปริมาณเทรด
0.06
ออก
1.20447
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.60 USD
กำไร
7.21 USD
30.04.2021 17:57:01
03.05.2021 11:47:18
ซื้อ
0.09
1.20395
1.20422
กำไร
1.01 USD
EURUSD
ดีล
#159279226
วันและเวลาเปิดทำการ
30.04.2021 17:57:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.20395
สวอป (Swap)
-0.52 USD
ทั้งหมด
2.43 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.05.2021 11:47:18
ปริมาณเทรด
0.09
ออก
1.20422
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.90 USD
กำไร
1.01 USD
30.04.2021 17:56:02
03.05.2021 11:47:18
ซื้อ
0.09
1.20463
1.20426
กำไร
-4.75 USD
EURUSD
ดีล
#159278973
วันและเวลาเปิดทำการ
30.04.2021 17:56:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.20463
สวอป (Swap)
-0.52 USD
ทั้งหมด
-3.33 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.05.2021 11:47:18
ปริมาณเทรด
0.09
ออก
1.20426
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.90 USD
กำไร
-4.75 USD
30.04.2021 20:45:02
03.05.2021 11:47:17
ซื้อ
0.09
1.2022
1.20421
กำไร
16.67 USD
EURUSD
ดีล
#159291002
วันและเวลาเปิดทำการ
30.04.2021 20:45:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.2022
สวอป (Swap)
-0.52 USD
ทั้งหมด
18.09 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.05.2021 11:47:17
ปริมาณเทรด
0.09
ออก
1.20421
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.90 USD
กำไร
16.67 USD
30.04.2021 18:21:02
03.05.2021 11:47:17
ซื้อ
0.09
1.20291
1.20422
กำไร
10.37 USD
EURUSD
ดีล
#159281104
วันและเวลาเปิดทำการ
30.04.2021 18:21:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.20291
สวอป (Swap)
-0.52 USD
ทั้งหมด
11.79 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.05.2021 11:47:17
ปริมาณเทรด
0.09
ออก
1.20422
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.90 USD
กำไร
10.37 USD
30.04.2021 18:21:02
03.05.2021 11:47:17
ซื้อ
0.09
1.20288
1.20422
กำไร
10.64 USD
EURUSD
ดีล
#159281079
วันและเวลาเปิดทำการ
30.04.2021 18:21:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.20288
สวอป (Swap)
-0.52 USD
ทั้งหมด
12.06 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.05.2021 11:47:17
ปริมาณเทรด
0.09
ออก
1.20422
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.90 USD
กำไร
10.64 USD
30.04.2021 18:04:02
03.05.2021 11:47:17
ซื้อ
0.09
1.2035
1.20422
กำไร
5.06 USD
EURUSD
ดีล
#159279890
วันและเวลาเปิดทำการ
30.04.2021 18:04:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.2035
สวอป (Swap)
-0.52 USD
ทั้งหมด
6.48 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.05.2021 11:47:17
ปริมาณเทรด
0.09
ออก
1.20422
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.90 USD
กำไร
5.06 USD
03.05.2021 09:08:05
03.05.2021 11:47:16
ซื้อ
0.09
1.20153
1.2042
กำไร
23.13 USD
EURUSD
ดีล
#159324927
วันและเวลาเปิดทำการ
03.05.2021 09:08:05
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.20153
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
24.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.05.2021 11:47:16
ปริมาณเทรด
0.09
ออก
1.2042
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.90 USD
กำไร
23.13 USD
03.05.2021 09:08:04
03.05.2021 11:36:03
ซื้อ
0.09
1.20151
1.20423
กำไร
23.58 USD
EURUSD
ดีล
#159324914
วันและเวลาเปิดทำการ
03.05.2021 09:08:04
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.20151
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
24.48 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.05.2021 11:36:03
ปริมาณเทรด
0.09
ออก
1.20423
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.90 USD
กำไร
23.58 USD