د ډیمو حالت
خریداری کول
0.33
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۲۲:۵۳:۰۹
0.91492
0.91569
0.00000
0.00000
ګټه
18.06 USD
AUDCAD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۲۲:۵۳:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
0.91492
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
18.06 USD
د سوداګرۍ حجم
0.33
اوسنی قیمت
0.91569
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
0.33
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۴۷:۱۷
0.86894
0.86848
0.00000
0.00000
ګټه
-14.48 USD
NZDCAD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۴۷:۱۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
0.86894
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-14.48 USD
د سوداګرۍ حجم
0.33
اوسنی قیمت
0.86848
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
0.33
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۴۴:۵۶
0.86902
0.86848
0.00000
0.00000
ګټه
-16.60 USD
NZDCAD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۴۴:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
0.86902
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-16.60 USD
د سوداګرۍ حجم
0.33
اوسنی قیمت
0.86848
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
0.33
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۰۵:۴۳
0.91535
0.91569
0.00000
0.00000
ګټه
6.68 USD
AUDCAD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۰۵:۴۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
0.91535
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
6.68 USD
د سوداګرۍ حجم
0.33
اوسنی قیمت
0.91569
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
0.33
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۵۳:۲۳
0.91596
0.91569
0.00000
0.00000
ګټه
-9.46 USD
AUDCAD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۵۳:۲۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
0.91596
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-9.46 USD
د سوداګرۍ حجم
0.33
اوسنی قیمت
0.91569
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
0.33
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۰۴:۲۶
0.91700
0.91569
0.00000
0.00000
ګټه
-36.97 USD
AUDCAD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۰۴:۲۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
0.91700
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-36.97 USD
د سوداګرۍ حجم
0.33
اوسنی قیمت
0.91569
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
0.33
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۵۶:۲۶
0.91779
0.91569
0.00000
0.00000
ګټه
-57.88 USD
AUDCAD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۵۶:۲۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
0.91779
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-57.88 USD
د سوداګرۍ حجم
0.33
اوسنی قیمت
0.91569
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
0.33
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۶:۵۹:۳۲
0.92150
0.91569
0.00000
0.00000
ګټه
-156.04 USD
AUDCAD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۶:۵۹:۳۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
0.92150
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-156.04 USD
د سوداګرۍ حجم
0.33
اوسنی قیمت
0.91569
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
0.33
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۰۲:۰۶
0.87036
0.86848
0.00000
0.00000
ګټه
-52.06 USD
NZDCAD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۰۲:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
0.87036
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-52.06 USD
د سوداګرۍ حجم
0.33
اوسنی قیمت
0.86848
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
0.33
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۲۳:۵۹:۵۱
0.87142
0.86848
0.00000
0.00000
ګټه
-80.11 USD
NZDCAD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۲۳:۵۹:۵۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
0.87142
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-80.11 USD
د سوداګرۍ حجم
0.33
اوسنی قیمت
0.86848
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
0.33
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۱۸:۰۰
0.87066
0.86848
0.00000
0.00000
ګټه
-60.00 USD
NZDCAD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۱۸:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
0.87066
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-60.00 USD
د سوداګرۍ حجم
0.33
اوسنی قیمت
0.86848
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
0.33
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۴۵
0.87085
0.86848
0.00000
0.00000
ګټه
-65.02 USD
NZDCAD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۴۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
0.87085
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-65.02 USD
د سوداګرۍ حجم
0.33
اوسنی قیمت
0.86848
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
0.33
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۲۶:۱۹
0.87161
0.86848
0.00000
0.00000
ګټه
-85.13 USD
NZDCAD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۲۶:۱۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
0.87161
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-85.13 USD
د سوداګرۍ حجم
0.33
اوسنی قیمت
0.86848
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
0.33
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۲۵:۱۱
0.87173
0.86848
0.00000
0.00000
ګټه
-88.31 USD
NZDCAD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۲۵:۱۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
0.87173
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-88.31 USD
د سوداګرۍ حجم
0.33
اوسنی قیمت
0.86848
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
0.33
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۱۹:۱۷
0.87244
0.86848
0.00000
0.00000
ګټه
-107.10 USD
NZDCAD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۱۹:۱۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
0.87244
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-107.10 USD
د سوداګرۍ حجم
0.33
اوسنی قیمت
0.86848
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
0.33
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۳۲:۵۴
0.92446
0.91569
0.00000
0.00000
ګټه
-234.36 USD
AUDCAD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۳۲:۵۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
0.92446
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-234.36 USD
د سوداګرۍ حجم
0.33
اوسنی قیمت
0.91569
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
0.33
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۰۹:۰۲
0.92635
0.91569
0.00000
0.00000
ګټه
-284.37 USD
AUDCAD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۰۹:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
0.92635
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-284.37 USD
د سوداګرۍ حجم
0.33
اوسنی قیمت
0.91569
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
0.33
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۳۹:۳۹
0.87512
0.86848
0.00000
0.00000
ګټه
-178.01 USD
NZDCAD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۳۹:۳۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
0.87512
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-178.01 USD
د سوداګرۍ حجم
0.33
اوسنی قیمت
0.86848
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
0.33
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۳۳:۵۸
0.87565
0.86848
0.00000
0.00000
ګټه
-192.03 USD
NZDCAD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۳۳:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
0.87565
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-192.03 USD
د سوداګرۍ حجم
0.33
اوسنی قیمت
0.86848
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
0.33
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۰۳:۵۵
0.93272
0.91569
0.00000
0.00000
ګټه
-452.91 USD
AUDCAD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۰۳:۵۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
0.93272
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-452.91 USD
د سوداګرۍ حجم
0.33
اوسنی قیمت
0.91569
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
0.33
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۳۰:۴۸
0.88576
0.86848
0.00000
0.00000
ګټه
-459.55 USD
NZDCAD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۳۰:۴۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
0.88576
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-459.55 USD
د سوداګرۍ حجم
0.33
اوسنی قیمت
0.86848
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
0.33
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۲:۲۴
0.88663
0.86848
0.00000
0.00000
ګټه
-482.57 USD
NZDCAD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۲:۲۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
0.88663
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-482.57 USD
د سوداګرۍ حجم
0.33
اوسنی قیمت
0.86848
ګټه ترې واخله
0.00000