د ډیمو حالت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۸:۴۳
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۰۲:۱۳
خریداری کول
0.33
0.89567
0.89752
ګټه
45.56 USD
NZDCAD
سودا
#163429829
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۸:۴۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.89567
ګټنه
0.00 USD
ټوله
47.87 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۰۲:۱۳
د سوداګرۍ حجم
0.33
بهر(وتل)
0.89752
د کمیشن لګښتونه
-2.31 USD
ګټه
45.56 USD
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۸:۵۸
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۵:۳۱
خریداری کول
0.33
0.89569
0.89669
ګټه
23.58 USD
NZDCAD
سودا
#163429837
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۸:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.89569
ګټنه
0.00 USD
ټوله
25.89 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۵:۳۱
د سوداګرۍ حجم
0.33
بهر(وتل)
0.89669
د کمیشن لګښتونه
-2.31 USD
ګټه
23.58 USD
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۲:۲۴
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۴:۴۰
خرڅول
0.45
1.85497
1.85504
ګټه
-5.49 USD
GBPSGD
سودا
#163421545
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۲:۲۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.85497
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2.34 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۴:۴۰
د سوداګرۍ حجم
0.45
بهر(وتل)
1.85504
د کمیشن لګښتونه
-3.15 USD
ګټه
-5.49 USD
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۳۴:۵۶
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۸:۵۳
خرڅول
0.33
0.89305
0.89568
ګټه
-70.74 USD
NZDCAD
سودا
#162908699
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۳۴:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.89305
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-68.43 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۸:۵۳
د سوداګرۍ حجم
0.33
بهر(وتل)
0.89568
د کمیشن لګښتونه
-2.31 USD
ګټه
-70.74 USD
۳۱.۰۸.۲۰۲۱ ۱۵:۴۰:۵۹
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۸:۵۲
خرڅول
0.33
0.88939
0.89568
ګټه
-165.98 USD
NZDCAD
سودا
#162806738
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۱.۰۸.۲۰۲۱ ۱۵:۴۰:۵۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.88939
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-163.67 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۸:۵۲
د سوداګرۍ حجم
0.33
بهر(وتل)
0.89568
د کمیشن لګښتونه
-2.31 USD
ګټه
-165.98 USD
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۲۹:۵۳
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۸:۵۲
خرڅول
0.66
0.89845
0.89568
ګټه
139.53 USD
NZDCAD
سودا
#163083031
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۲۹:۵۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.89845
ګټنه
0.00 USD
ټوله
144.15 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۸:۵۲
د سوداګرۍ حجم
0.66
بهر(وتل)
0.89568
د کمیشن لګښتونه
-4.62 USD
ګټه
139.53 USD
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۰:۴۵
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۸:۵۱
خرڅول
0.33
0.89129
0.89568
ګټه
-116.54 USD
NZDCAD
سودا
#162871150
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۰:۴۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.89129
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-114.23 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۸:۵۱
د سوداګرۍ حجم
0.33
بهر(وتل)
0.89568
د کمیشن لګښتونه
-2.31 USD
ګټه
-116.54 USD
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۱:۲۵
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۸:۵۱
خرڅول
0.66
0.89579
0.89568
ګټه
1.10 USD
NZDCAD
سودا
#162922038
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۱:۲۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.89579
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.72 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۸:۵۱
د سوداګرۍ حجم
0.66
بهر(وتل)
0.89568
د کمیشن لګښتونه
-4.62 USD
ګټه
1.10 USD
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۱:۵۳
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۸:۵۱
خرڅول
0.66
0.90129
0.89568
ګټه
287.32 USD
NZDCAD
سودا
#163118858
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۱:۵۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.90129
ګټنه
0.00 USD
ټوله
291.94 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۸:۵۱
د سوداګرۍ حجم
0.66
بهر(وتل)
0.89568
د کمیشن لګښتونه
-4.62 USD
ګټه
287.32 USD
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۷:۲۰
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۸:۵۰
خرڅول
0.66
0.90261
0.89567
ګټه
356.54 USD
NZDCAD
سودا
#163119663
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۷:۲۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.90261
ګټنه
0.00 USD
ټوله
361.16 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۸:۵۰
د سوداګرۍ حجم
0.66
بهر(وتل)
0.89567
د کمیشن لګښتونه
-4.62 USD
ګټه
356.54 USD
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۲۰:۵۰:۲۸
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۸:۵۰
خرڅول
0.33
0.88504
0.89567
ګټه
-278.90 USD
NZDCAD
سودا
#162728315
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۲۰:۵۰:۲۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.88504
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-276.59 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۸:۵۰
د سوداګرۍ حجم
0.33
بهر(وتل)
0.89567
د کمیشن لګښتونه
-2.31 USD
ګټه
-278.90 USD
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۲۶:۵۸
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۸:۵۰
خرڅول
0.66
0.89981
0.89567
ګټه
210.82 USD
NZDCAD
سودا
#163098572
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۲۶:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.89981
ګټنه
0.00 USD
ټوله
215.44 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۸:۵۰
د سوداګرۍ حجم
0.66
بهر(وتل)
0.89567
د کمیشن لګښتونه
-4.62 USD
ګټه
210.82 USD
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۸:۰۶
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۸:۴۹
خرڅول
0.33
0.89215
0.89567
ګټه
-93.90 USD
NZDCAD
سودا
#162872123
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۸:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.89215
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-91.59 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۸:۴۹
د سوداګرۍ حجم
0.33
بهر(وتل)
0.89567
د کمیشن لګښتونه
-2.31 USD
ګټه
-93.90 USD
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۰۱:۰۳
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۸:۴۹
خرڅول
0.66
0.89724
0.89567
ګټه
77.08 USD
NZDCAD
سودا
#162981896
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۰۱:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.89724
ګټنه
0.00 USD
ټوله
81.70 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۸:۴۹
د سوداګرۍ حجم
0.66
بهر(وتل)
0.89567
د کمیشن لګښتونه
-4.62 USD
ګټه
77.08 USD
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۱۰:۱۲
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۸:۴۹
خرڅول
0.66
0.89443
0.89567
ګټه
-69.15 USD
NZDCAD
سودا
#162916618
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۱۰:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.89443
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-64.53 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۸:۴۹
د سوداګرۍ حجم
0.66
بهر(وتل)
0.89567
د کمیشن لګښتونه
-4.62 USD
ګټه
-69.15 USD
۳۱.۰۸.۲۰۲۱ ۰۹:۱۳:۲۳
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۸:۴۸
خرڅول
0.33
0.88822
0.89567
ګټه
-196.16 USD
NZDCAD
سودا
#162788991
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۱.۰۸.۲۰۲۱ ۰۹:۱۳:۲۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.88822
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-193.85 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۸:۴۸
د سوداګرۍ حجم
0.33
بهر(وتل)
0.89567
د کمیشن لګښتونه
-2.31 USD
ګټه
-196.16 USD
۳۱.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۳۴:۲۸
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۸:۴۸
خرڅول
0.33
0.89035
0.89567
ګټه
-140.74 USD
NZDCAD
سودا
#162814290
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۱.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۳۴:۲۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.89035
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-138.43 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۸:۴۸
د سوداګرۍ حجم
0.33
بهر(وتل)
0.89567
د کمیشن لګښتونه
-2.31 USD
ګټه
-140.74 USD
۲۵.۰۸.۲۰۲۱ ۰۳:۰۳:۳۴
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۸:۴۸
خرڅول
0.33
0.87439
0.89567
ګټه
-556.02 USD
NZDCAD
سودا
#162622393
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۸.۲۰۲۱ ۰۳:۰۳:۳۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.87439
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-553.71 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۸:۴۸
د سوداګرۍ حجم
0.33
بهر(وتل)
0.89567
د کمیشن لګښتونه
-2.31 USD
ګټه
-556.02 USD
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۱:۵۲
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۸:۴۷
خرڅول
0.66
0.90128
0.89567
ګټه
287.32 USD
NZDCAD
سودا
#163118844
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۱:۵۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.90128
ګټنه
0.00 USD
ټوله
291.94 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۸:۴۷
د سوداګرۍ حجم
0.66
بهر(وتل)
0.89567
د کمیشن لګښتونه
-4.62 USD
ګټه
287.32 USD
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۲۶:۵۷
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۸:۴۷
خرڅول
0.66
0.89982
0.89567
ګټه
211.34 USD
NZDCAD
سودا
#163098568
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۲۶:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.89982
ګټنه
0.00 USD
ټوله
215.96 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۸:۴۷
د سوداګرۍ حجم
0.66
بهر(وتل)
0.89567
د کمیشن لګښتونه
-4.62 USD
ګټه
211.34 USD
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۷:۲۰
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۸:۴۷
خرڅول
0.66
0.90266
0.89567
ګټه
359.14 USD
NZDCAD
سودا
#163119658
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۷:۲۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.90266
ګټنه
0.00 USD
ټوله
363.76 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۸:۴۷
د سوداګرۍ حجم
0.66
بهر(وتل)
0.89567
د کمیشن لګښتونه
-4.62 USD
ګټه
359.14 USD
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۱۰:۱۲
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۸:۴۶
خرڅول
0.66
0.89443
0.89566
ګټه
-68.63 USD
NZDCAD
سودا
#162916610
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۱۰:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.89443
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-64.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۸:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.66
بهر(وتل)
0.89566
د کمیشن لګښتونه
-4.62 USD
ګټه
-68.63 USD
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۲۹:۵۳
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۸:۴۶
خرڅول
0.66
0.89845
0.89567
ګټه
140.05 USD
NZDCAD
سودا
#163083025
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۲۹:۵۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.89845
ګټنه
0.00 USD
ټوله
144.67 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۸:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.66
بهر(وتل)
0.89567
د کمیشن لګښتونه
-4.62 USD
ګټه
140.05 USD
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۰۱:۰۲
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۸:۴۶
خرڅول
0.66
0.89724
0.89567
ګټه
77.08 USD
NZDCAD
سودا
#162981889
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۰۱:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.89724
ګټنه
0.00 USD
ټوله
81.70 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۸:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.66
بهر(وتل)
0.89567
د کمیشن لګښتونه
-4.62 USD
ګټه
77.08 USD
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۱:۲۴
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۸:۴۶
خرڅول
0.66
0.89579
0.89567
ګټه
1.62 USD
NZDCAD
سودا
#162922031
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۱:۲۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.89579
ګټنه
0.00 USD
ټوله
6.24 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۸:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.66
بهر(وتل)
0.89567
د کمیشن لګښتونه
-4.62 USD
ګټه
1.62 USD
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۸:۰۵
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۸:۴۵
خرڅول
0.33
0.89215
0.89566
ګټه
-93.64 USD
NZDCAD
سودا
#162872115
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۸:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.89215
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-91.33 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۸:۴۵
د سوداګرۍ حجم
0.33
بهر(وتل)
0.89566
د کمیشن لګښتونه
-2.31 USD
ګټه
-93.64 USD
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۳۴:۵۵
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۸:۴۵
خرڅول
0.33
0.89309
0.89566
ګټه
-69.18 USD
NZDCAD
سودا
#162908691
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۳۴:۵۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.89309
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-66.87 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۸:۴۵
د سوداګرۍ حجم
0.33
بهر(وتل)
0.89566
د کمیشن لګښتونه
-2.31 USD
ګټه
-69.18 USD
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۰:۴۴
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۸:۴۵
خرڅول
0.33
0.89129
0.89566
ګټه
-116.02 USD
NZDCAD
سودا
#162871143
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۰:۴۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.89129
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-113.71 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۸:۴۵
د سوداګرۍ حجم
0.33
بهر(وتل)
0.89566
د کمیشن لګښتونه
-2.31 USD
ګټه
-116.02 USD
۳۱.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۳۴:۲۷
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۸:۴۴
خرڅول
0.33
0.89035
0.89566
ګټه
-140.48 USD
NZDCAD
سودا
#162814283
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۱.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۳۴:۲۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.89035
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-138.17 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۸:۴۴
د سوداګرۍ حجم
0.33
بهر(وتل)
0.89566
د کمیشن لګښتونه
-2.31 USD
ګټه
-140.48 USD
۳۱.۰۸.۲۰۲۱ ۰۸:۴۶:۵۹
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۸:۴۴
خرڅول
0.33
0.88763
0.89567
ګټه
-211.51 USD
NZDCAD
سودا
#162787656
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۱.۰۸.۲۰۲۱ ۰۸:۴۶:۵۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.88763
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-209.20 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۸:۴۴
د سوداګرۍ حجم
0.33
بهر(وتل)
0.89567
د کمیشن لګښتونه
-2.31 USD
ګټه
-211.51 USD
۳۱.۰۸.۲۰۲۱ ۱۵:۴۰:۵۷
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۸:۴۴
خرڅول
0.33
0.88939
0.89566
ګټه
-165.46 USD
NZDCAD
سودا
#162806731
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۱.۰۸.۲۰۲۱ ۱۵:۴۰:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.88939
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-163.15 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۸:۴۴
د سوداګرۍ حجم
0.33
بهر(وتل)
0.89566
د کمیشن لګښتونه
-2.31 USD
ګټه
-165.46 USD
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۲۰:۰۸:۳۰
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۸:۴۳
خرڅول
0.33
0.88494
0.89567
ګټه
-281.50 USD
NZDCAD
سودا
#162727543
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۲۰:۰۸:۳۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.88494
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-279.19 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۸:۴۳
د سوداګرۍ حجم
0.33
بهر(وتل)
0.89567
د کمیشن لګښتونه
-2.31 USD
ګټه
-281.50 USD
۲۴.۰۸.۲۰۲۱ ۰۸:۴۵:۴۹
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۸:۴۳
خرڅول
0.33
0.87435
0.89567
ګټه
-557.05 USD
NZDCAD
سودا
#162592192
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۸.۲۰۲۱ ۰۸:۴۵:۴۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.87435
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-554.74 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۸:۴۳
د سوداګرۍ حجم
0.33
بهر(وتل)
0.89567
د کمیشن لګښتونه
-2.31 USD
ګټه
-557.05 USD
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۰۰:۰۳
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۱۴:۴۰
خرڅول
1.35
1.74887
1.74861
ګټه
18.23 USD
GBPCAD
سودا
#163423112
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۰۰:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.74887
ګټنه
0.00 USD
ټوله
27.68 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۱۴:۴۰
د سوداګرۍ حجم
1.35
بهر(وتل)
1.74861
د کمیشن لګښتونه
-9.45 USD
ګټه
18.23 USD
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۱۹:۰۹
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۵۰:۲۵
خرڅول
0.45
1.85576
1.8554
ګټه
8.93 USD
GBPSGD
سودا
#163372070
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۱۹:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.85576
ګټنه
0.00 USD
ټوله
12.08 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۵۰:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.45
بهر(وتل)
1.8554
د کمیشن لګښتونه
-3.15 USD
ګټه
8.93 USD
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۲۰:۵۲
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۴۸:۵۸
خریداری کول
1.35
1.74847
1.74876
ګټه
21.54 USD
GBPCAD
سودا
#163373139
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۲۰:۵۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.74847
ګټنه
0.00 USD
ټوله
30.99 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۴۸:۵۸
د سوداګرۍ حجم
1.35
بهر(وتل)
1.74876
د کمیشن لګښتونه
-9.45 USD
ګټه
21.54 USD
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۵۱:۴۷
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۱۶:۱۳
خریداری کول
0.45
1.85507
1.85559
ګټه
14.29 USD
GBPSGD
سودا
#163371607
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۵۱:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.85507
ګټنه
0.00 USD
ټوله
17.44 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۱۶:۱۳
د سوداګرۍ حجم
0.45
بهر(وتل)
1.85559
د کمیشن لګښتونه
-3.15 USD
ګټه
14.29 USD
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۱۵:۲۷
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۱:۰۰
خریداری کول
0.45
1.85274
1.85523
ګټه
80.38 USD
GBPSGD
سودا
#163351442
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۱۵:۲۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.85274
ګټنه
0.00 USD
ټوله
83.53 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۱:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.45
بهر(وتل)
1.85523
د کمیشن لګښتونه
-3.15 USD
ګټه
80.38 USD
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۰۲
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۱:۰۰
خریداری کول
0.45
1.85724
1.85523
ګټه
-70.59 USD
GBPSGD
سودا
#163321072
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.85724
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-67.44 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۱:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.45
بهر(وتل)
1.85523
د کمیشن لګښتونه
-3.15 USD
ګټه
-70.59 USD
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۰:۳۷:۳۵
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۰۵:۱۵
خریداری کول
1.35
1.75289
1.75285
ګټه
-13.70 USD
GBPCAD
سودا
#163326115
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۰:۳۷:۳۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.75289
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-4.25 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۰۵:۱۵
د سوداګرۍ حجم
1.35
بهر(وتل)
1.75285
د کمیشن لګښتونه
-9.45 USD
ګټه
-13.70 USD
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۰۰:۰۵
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۰:۰۱:۳۲
خریداری کول
1.35
1.75215
1.75287
ګټه
67.13 USD
GBPCAD
سودا
#163325047
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۰۰:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.75215
ګټنه
0.00 USD
ټوله
76.58 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۰:۰۱:۳۲
د سوداګرۍ حجم
1.35
بهر(وتل)
1.75287
د کمیشن لګښتونه
-9.45 USD
ګټه
67.13 USD
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۰۰:۰۳
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۲۷:۰۵
خریداری کول
1.35
1.75093
1.75112
ګټه
10.83 USD
GBPCAD
سودا
#163271165
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۰۰:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.75093
ګټنه
0.00 USD
ټوله
20.28 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۲۷:۰۵
د سوداګرۍ حجم
1.35
بهر(وتل)
1.75112
د کمیشن لګښتونه
-9.45 USD
ګټه
10.83 USD
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۴۹:۱۰
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۵۰:۲۴
خریداری کول
0.45
1.85734
1.85777
ګټه
11.27 USD
GBPSGD
سودا
#163271892
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۴۹:۱۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.85734
ګټنه
0.00 USD
ټوله
14.42 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۵۰:۲۴
د سوداګرۍ حجم
0.45
بهر(وتل)
1.85777
د کمیشن لګښتونه
-3.15 USD
ګټه
11.27 USD
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۵۰:۱۶
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۰۰:۵۶
خریداری کول
0.45
1.85706
1.85724
ګټه
2.88 USD
GBPSGD
سودا
#163269109
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۵۰:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.85706
ګټنه
0.00 USD
ټوله
6.03 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۰۰:۵۶
د سوداګرۍ حجم
0.45
بهر(وتل)
1.85724
د کمیشن لګښتونه
-3.15 USD
ګټه
2.88 USD
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۱:۳۳:۵۲
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۲۰:۲۰
خرڅول
0.33
0.93411
0.93126
ګټه
71.79 USD
AUDCAD
سودا
#163224614
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۱:۳۳:۵۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.93411
ګټنه
0.00 USD
ټوله
74.10 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۲۰:۲۰
د سوداګرۍ حجم
0.33
بهر(وتل)
0.93126
د کمیشن لګښتونه
-2.31 USD
ګټه
71.79 USD
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۱:۳۳:۴۴
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۰۴:۳۸
خرڅول
0.33
0.93408
0.93216
ګټه
47.67 USD
AUDCAD
سودا
#163224604
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۱:۳۳:۴۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.93408
ګټنه
0.00 USD
ټوله
49.98 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۰۴:۳۸
د سوداګرۍ حجم
0.33
بهر(وتل)
0.93216
د کمیشن لګښتونه
-2.31 USD
ګټه
47.67 USD
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۱:۱۹:۳۰
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۲۱:۱۶
خرڅول
0.33
0.93374
0.93275
ګټه
23.48 USD
AUDCAD
سودا
#163224407
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۱:۱۹:۳۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.93374
ګټنه
0.00 USD
ټوله
25.79 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۲۱:۱۶
د سوداګرۍ حجم
0.33
بهر(وتل)
0.93275
د کمیشن لګښتونه
-2.31 USD
ګټه
23.48 USD
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۹:۳۲
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۱:۳۳:۵۳
خریداری کول
0.33
0.93147
0.93411
ګټه
66.38 USD
AUDCAD
سودا
#163210385
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۹:۳۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.93147
ګټنه
0.00 USD
ټوله
68.69 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۱:۳۳:۵۳
د سوداګرۍ حجم
0.33
بهر(وتل)
0.93411
د کمیشن لګښتونه
-2.31 USD
ګټه
66.38 USD
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۴۹:۳۴
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۱:۳۳:۴۵
خریداری کول
0.33
0.93218
0.93408
ګټه
47.13 USD
AUDCAD
سودا
#163171571
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۴۹:۳۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.93218
ګټنه
0.00 USD
ټوله
49.44 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۱:۳۳:۴۵
د سوداګرۍ حجم
0.33
بهر(وتل)
0.93408
د کمیشن لګښتونه
-2.31 USD
ګټه
47.13 USD
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۳۱
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۰:۲۲:۰۱
خریداری کول
0.33
0.93212
0.9334
ګټه
30.99 USD
AUDCAD
سودا
#163203961
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۳۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.93212
ګټنه
0.00 USD
ټوله
33.30 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۰:۲۲:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.33
بهر(وتل)
0.9334
د کمیشن لګښتونه
-2.31 USD
ګټه
30.99 USD