د ډیمو حالت
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۲۹:۲۴
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۳۸:۴۷
خریداری کول
3
1.9261
1.92772
ګټه
347.74 USD
GBPNZD.
سودا
#79988096
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۲۹:۲۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.9261
ګټنه
0.00 USD
ټوله
347.74 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۳۸:۴۷
د سوداګرۍ حجم
3
بهر(وتل)
1.92772
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
347.74 USD
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۰۴:۱۷
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۲۲:۲۷
خریداری کول
2
1.93
1.93328
ګټه
469.00 USD
GBPNZD.
سودا
#80132424
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۰۴:۱۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.93
ګټنه
0.00 USD
ټوله
469.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۲۲:۲۷
د سوداګرۍ حجم
2
بهر(وتل)
1.93328
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
469.00 USD
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۳۴:۲۱
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۵۸:۴۲
خرڅول
2
1798.4
1763.74
ګټه
6 932.00 USD
XAUUSD.
سودا
#81886945
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۳۴:۲۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1798.4
ګټنه
0.00 USD
ټوله
6 932.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۵۸:۴۲
د سوداګرۍ حجم
2
بهر(وتل)
1763.74
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
6 932.00 USD
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۰۹:۴۰
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۵۸:۳۸
خرڅول
1
1795.62
1763.55
ګټه
3 207.00 USD
XAUUSD.
سودا
#80837001
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۰۹:۴۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1795.62
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3 207.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۵۸:۳۸
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1763.55
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3 207.00 USD
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۵:۱۲
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۵۸:۳۵
خرڅول
1
1790.94
1763.76
ګټه
2 718.00 USD
XAUUSD.
سودا
#80836993
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۵:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1790.94
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2 718.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۵۸:۳۵
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1763.76
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2 718.00 USD
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۵۹
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۵۸:۳۳
خرڅول
1
1785.51
1763.64
ګټه
2 187.00 USD
XAUUSD.
سودا
#80836992
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۵۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1785.51
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2 187.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۵۸:۳۳
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1763.64
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2 187.00 USD
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۲۱:۲۸
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۵۸:۳۰
خرڅول
1
1780.51
1763.55
ګټه
1 696.00 USD
XAUUSD.
سودا
#80836991
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۲۱:۲۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1780.51
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1 696.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۵۸:۳۰
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1763.55
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1 696.00 USD
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۴۲:۱۷
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۵۸:۲۷
خرڅول
1
1776.68
1763.61
ګټه
1 307.00 USD
XAUUSD.
سودا
#80836987
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۴۲:۱۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1776.68
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1 307.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۵۸:۲۷
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1763.61
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1 307.00 USD
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۴۵:۲۱
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۲۰:۱۶
خرڅول
2
1768
1754.76
ګټه
2 648.00 USD
XAUUSD.
سودا
#81225999
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۴۵:۲۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1768
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2 648.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۲۰:۱۶
د سوداګرۍ حجم
2
بهر(وتل)
1754.76
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2 648.00 USD
۰۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۱:۴۳
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۲۰:۱۴
خرڅول
2
1762
1754.66
ګټه
1 468.00 USD
XAUUSD.
سودا
#81225989
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۱:۴۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1762
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1 468.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۲۰:۱۴
د سوداګرۍ حجم
2
بهر(وتل)
1754.66
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1 468.00 USD
۳۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۱۷:۵۰
۳۰.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۳۸:۵۵
خرڅول
2
1756.81
1755.91
ګټه
180.00 USD
XAUUSD.
سودا
#81225978
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۱۷:۵۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1756.81
ګټنه
0.00 USD
ټوله
180.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۳۸:۵۵
د سوداګرۍ حجم
2
بهر(وتل)
1755.91
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
180.00 USD
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۴۰:۱۹
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۳۰:۲۵
خرڅول
2
152.155
150.162
ګټه
3 577.14 USD
GBPJPY.
سودا
#81003841
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۴۰:۱۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
152.155
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3 577.14 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۳۰:۲۵
د سوداګرۍ حجم
2
بهر(وتل)
150.162
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3 577.14 USD
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۵۵:۵۲
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۳۰:۲۲
خرڅول
2
151.453
150.165
ګټه
2 311.78 USD
GBPJPY.
سودا
#80862062
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۵۵:۵۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
151.453
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2 311.78 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۳۰:۲۲
د سوداګرۍ حجم
2
بهر(وتل)
150.165
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2 311.78 USD
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۵۶:۰۲
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۵۴:۴۳
خرڅول
2
1.37485
1.3682
ګټه
1 330.00 USD
GBPUSD.
سودا
#80862065
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۵۶:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.37485
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1 330.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۵۴:۴۳
د سوداګرۍ حجم
2
بهر(وتل)
1.3682
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1 330.00 USD
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۲۴:۰۳
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۰۹:۰۴
خریداری کول
2
1745
1757.51
ګټه
2 502.00 USD
XAUUSD.
سودا
#80503065
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۲۴:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1745
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2 502.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۰۹:۰۴
د سوداګرۍ حجم
2
بهر(وتل)
1757.51
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2 502.00 USD
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۸:۴۷
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۵۷:۵۵
خریداری کول
2
1750
1758.17
ګټه
1 634.00 USD
XAUUSD.
سودا
#80460295
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۸:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1750
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1 634.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۵۷:۵۵
د سوداګرۍ حجم
2
بهر(وتل)
1758.17
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1 634.00 USD
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۸:۰۷
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۴۲:۲۰
خرڅول
2
1.94951
1.945
ګټه
640.34 USD
GBPNZD.
سودا
#80356584
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۸:۰۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.94951
ګټنه
0.00 USD
ټوله
640.34 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۴۲:۲۰
د سوداګرۍ حجم
2
بهر(وتل)
1.945
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
640.34 USD
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۸:۵۴
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۱۲:۰۳
خرڅول
1
152.345
152.229
ګټه
105.49 USD
GBPJPY.
سودا
#79988437
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۸:۵۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
152.345
ګټنه
0.00 USD
ټوله
105.49 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۱۲:۰۳
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
152.229
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
105.49 USD
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۵۴:۳۶
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۱۲:۰۰
خریداری کول
2
1.94
1.94528
ګټه
751.45 USD
GBPNZD.
سودا
#80132414
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۵۴:۳۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.94
ګټنه
0.00 USD
ټوله
751.45 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۱۲:۰۰
د سوداګرۍ حجم
2
بهر(وتل)
1.94528
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
751.45 USD
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۰۳:۱۶
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۱۱:۵۷
خریداری کول
2
1785
1795.56
ګټه
2 112.00 USD
XAUUSD.
سودا
#80162583
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۰۳:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1785
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2 112.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۱۱:۵۷
د سوداګرۍ حجم
2
بهر(وتل)
1795.56
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2 112.00 USD
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۸:۳۳
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۳۰:۳۷
خریداری کول
2
1785
1793.91
ګټه
1 782.00 USD
XAUUSD.
سودا
#80132430
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۸:۳۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1785
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1 782.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۳۰:۳۷
د سوداګرۍ حجم
2
بهر(وتل)
1793.91
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1 782.00 USD
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۵۶:۵۹
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۰۵:۵۷
خریداری کول
3
1.93983
1.94222
ګټه
510.09 USD
GBPNZD.
سودا
#79988091
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۵۶:۵۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.93983
ګټنه
0.00 USD
ټوله
510.09 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۰۵:۵۷
د سوداګرۍ حجم
3
بهر(وتل)
1.94222
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
510.09 USD
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۵۲:۳۶
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۰۵:۵۳
خریداری کول
4
1.37976
1.38195
ګټه
876.00 USD
GBPUSD.
سودا
#79988020
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۵۲:۳۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37976
ګټنه
0.00 USD
ټوله
876.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۰۵:۵۳
د سوداګرۍ حجم
4
بهر(وتل)
1.38195
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
876.00 USD
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۵:۰۶
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۰۵:۵۰
خریداری کول
1
1799.29
1795.12
ګټه
-417.00 USD
XAUUSD.
سودا
#79990441
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۵:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1799.29
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-417.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۰۵:۵۰
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1795.12
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-417.00 USD
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۱:۰۴
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۰۵:۴۷
خریداری کول
1
1795.26
1795.02
ګټه
-24.00 USD
XAUUSD.
سودا
#79990447
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۱:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1795.26
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-24.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۰۵:۴۷
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1795.02
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-24.00 USD
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۴:۱۰
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۰۵:۴۴
خریداری کول
1
1791.91
1795.01
ګټه
310.00 USD
XAUUSD.
سودا
#79990446
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۴:۱۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1791.91
ګټنه
0.00 USD
ټوله
310.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۰۵:۴۴
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1795.01
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
310.00 USD
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۲:۲۳
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۰۵:۴۱
خریداری کول
1
1808
1795.07
ګټه
-1 293.00 USD
XAUUSD.
سودا
#80007877
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۲:۲۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1808
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1 293.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۰۵:۴۱
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1795.07
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-1 293.00 USD
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۹:۴۰
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۰۵:۳۷
خریداری کول
2
1785.9
1795.07
ګټه
1 834.00 USD
XAUUSD.
سودا
#80086486
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۹:۴۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1785.9
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1 834.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۰۵:۳۷
د سوداګرۍ حجم
2
بهر(وتل)
1795.07
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1 834.00 USD
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۳:۳۷
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۱۵:۰۶
خرڅول
2
1.74996
1.74424
ګټه
903.30 USD
GBPCAD.
سودا
#79988383
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۳:۳۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.74996
ګټنه
0.00 USD
ټوله
903.30 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۱۵:۰۶
د سوداګرۍ حجم
2
بهر(وتل)
1.74424
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
903.30 USD
۰۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۴۹:۳۰
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۲۲:۱۱
خرڅول
10
1826.69
1814.14
ګټه
12 550.00 USD
XAUUSD.
سودا
#79933331
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۴۹:۳۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1826.69
ګټنه
0.00 USD
ټوله
12 550.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۲۲:۱۱
د سوداګرۍ حجم
10
بهر(وتل)
1814.14
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
12 550.00 USD
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۰۳:۴۳
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۲۲:۱۰
خرڅول
5
1813.36
1814.02
ګټه
-330.00 USD
XAUUSD.
سودا
#79855719
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۰۳:۴۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1813.36
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-330.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۲۲:۱۰
د سوداګرۍ حجم
5
بهر(وتل)
1814.02
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-330.00 USD
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۴:۳۴
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۱۵:۳۳
خریداری کول
1
1817.97
1819.3
ګټه
133.00 USD
XAUUSD.
سودا
#79988647
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۴:۳۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1817.97
ګټنه
0.00 USD
ټوله
133.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۱۵:۳۳
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1819.3
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
133.00 USD
۱۶.۰۸.۲۰۲۱ ۲۲:۲۸:۳۱
۲۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۴:۴۵:۵۳
خریداری کول
20
1.38377
1.3621
ګټه
-43 340.00 USD
GBPUSD.
سودا
#78935065
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۸.۲۰۲۱ ۲۲:۲۸:۳۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.38377
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-43 340.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۴:۴۵:۵۳
د سوداګرۍ حجم
20
بهر(وتل)
1.3621
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-43 340.00 USD
۱۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۹:۱۶:۳۰
۲۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۴:۴۵:۵۳
خرڅول
20
1786.03
1784.11
ګټه
3 840.00 USD
XAUUSD.
سودا
#78931252
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۹:۱۶:۳۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1786.03
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3 840.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۴:۴۵:۵۳
د سوداګرۍ حجم
20
بهر(وتل)
1784.11
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3 840.00 USD
۱۹.۰۸.۲۰۲۱ ۱۱:۳۵:۰۲
۲۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۴:۴۵:۵۲
خریداری کول
20
150.045
149.338
ګټه
-12 898.28 USD
GBPJPY.
سودا
#78197871
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۸.۲۰۲۱ ۱۱:۳۵:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
150.045
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-12 898.28 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۴:۴۵:۵۲
د سوداګرۍ حجم
20
بهر(وتل)
149.338
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-12 898.28 USD
۱۷.۰۸.۲۰۲۱ ۱۹:۵۴:۰۶
۱۸.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۰۷:۴۷
خریداری کول
20
150.423
151.179
ګټه
13 767.61 USD
GBPJPY.
سودا
#78197903
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۸.۲۰۲۱ ۱۹:۵۴:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
150.423
ګټنه
0.00 USD
ټوله
13 767.61 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۰۷:۴۷
د سوداګرۍ حجم
20
بهر(وتل)
151.179
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
13 767.61 USD
۱۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۲۸:۵۱
۱۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۴۱:۵۷
خریداری کول
50
1.26954
1.26218
ګټه
-40 375.23 USD
GBPCHF.
سودا
#78841610
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۲۸:۵۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.26954
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-40 375.23 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۴۱:۵۷
د سوداګرۍ حجم
50
بهر(وتل)
1.26218
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-40 375.23 USD
۱۱.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۲۳:۱۳
۱۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۴۱:۵۷
خرڅول
10
1748.5
1789.16
ګټه
-40 660.00 USD
XAUUSD.
سودا
#78721264
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۲۳:۱۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1748.5
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-40 660.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۴۱:۵۷
د سوداګرۍ حجم
10
بهر(وتل)
1789.16
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-40 660.00 USD
۱۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۰۸:۴۴
۱۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۴۱:۵۷
خرڅول
100
1772.6
1789.16
ګټه
-165 600.00 USD
XAUUSD.
سودا
#78838519
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۰۸:۴۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1772.6
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-165 600.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۴۱:۵۷
د سوداګرۍ حجم
100
بهر(وتل)
1789.16
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-165 600.00 USD
۱۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۰۵:۰۷
۱۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۴۱:۵۷
خرڅول
10
1770
1789.16
ګټه
-19 160.00 USD
XAUUSD.
سودا
#78529847
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۰۵:۰۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1770
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-19 160.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۴۱:۵۷
د سوداګرۍ حجم
10
بهر(وتل)
1789.16
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-19 160.00 USD
۱۰.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۱۷:۰۷
۱۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۴۱:۵۷
خرڅول
20
35252.2
35390.2
ګټه
-27 600.00 USD
US30.
سودا
#78647581
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۱۷:۰۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
35252.2
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-27 600.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۴۱:۵۷
د سوداګرۍ حجم
20
بهر(وتل)
35390.2
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-27 600.00 USD
۱۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۵۱:۲۵
۱۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۴۱:۵۷
خرڅول
20
1764.03
1789.16
ګټه
-50 260.00 USD
XAUUSD.
سودا
#78836137
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۵۱:۲۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1764.03
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-50 260.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۴۱:۵۷
د سوداګرۍ حجم
20
بهر(وتل)
1789.16
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-50 260.00 USD
۱۱.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۴۴:۰۲
۱۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۴۱:۵۷
خرڅول
10
1750
1789.16
ګټه
-39 160.00 USD
XAUUSD.
سودا
#78694807
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۴۴:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1750
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-39 160.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۴۱:۵۷
د سوداګرۍ حجم
10
بهر(وتل)
1789.16
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-39 160.00 USD
۱۳.۰۸.۲۰۲۱ ۰۹:۲۹:۰۶
۱۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۴۱:۵۷
خرڅول
10
1759
1789.16
ګټه
-30 160.00 USD
XAUUSD.
سودا
#78700934
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۸.۲۰۲۱ ۰۹:۲۹:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1759
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-30 160.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۴۱:۵۷
د سوداګرۍ حجم
10
بهر(وتل)
1789.16
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-30 160.00 USD
۰۹.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۰۸:۳۴
۱۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۴۱:۵۷
خرڅول
20
35116.1
35390.2
ګټه
-54 820.00 USD
US30.
سودا
#78584013
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۰۸:۳۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
35116.1
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-54 820.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۴۱:۵۷
د سوداګرۍ حجم
20
بهر(وتل)
35390.2
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-54 820.00 USD
۱۰.۰۸.۲۰۲۱ ۱۳:۵۵:۰۰
۱۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۳:۳۷:۴۸
خرڅول
10
1.27711
1.27182
ګټه
5 738.65 USD
GBPCHF.
سودا
#78631049
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۸.۲۰۲۱ ۱۳:۵۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.27711
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5 738.65 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۳:۳۷:۴۸
د سوداګرۍ حجم
10
بهر(وتل)
1.27182
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
5 738.65 USD
۱۱.۰۸.۲۰۲۱ ۱۵:۴۱:۲۹
۱۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۳:۳۷:۴۵
خرڅول
100
1.27677
1.27185
ګټه
53 371.51 USD
GBPCHF.
سودا
#78702199
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۸.۲۰۲۱ ۱۵:۴۱:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.27677
ګټنه
0.00 USD
ټوله
53 371.51 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۳:۳۷:۴۵
د سوداګرۍ حجم
100
بهر(وتل)
1.27185
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
53 371.51 USD
۱۰.۰۸.۲۰۲۱ ۱۳:۵۴:۴۶
۱۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۳:۳۷:۴۳
خرڅول
10
153.093
152.133
ګټه
8 706.07 USD
GBPJPY.
سودا
#78631037
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۸.۲۰۲۱ ۱۳:۵۴:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
153.093
ګټنه
0.00 USD
ټوله
8 706.07 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۳:۳۷:۴۳
د سوداګرۍ حجم
10
بهر(وتل)
152.133
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
8 706.07 USD
۱۱.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۴۵:۳۴
۱۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۳:۳۷:۴۰
خرڅول
100
153.195
152.134
ګټه
96 220.12 USD
GBPJPY.
سودا
#78712536
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۴۵:۳۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
153.195
ګټنه
0.00 USD
ټوله
96 220.12 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۳:۳۷:۴۰
د سوداګرۍ حجم
100
بهر(وتل)
152.134
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
96 220.12 USD
۱۱.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۱۸:۱۹
۱۱.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۲۲:۵۷
خرڅول
5
46312.61
46771.79
ګټه
-2 295.90 USD
BTCUSD
سودا
#78716060
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۱۸:۱۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
46312.61
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2 295.90 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۲۲:۵۷
د سوداګرۍ حجم
5
بهر(وتل)
46771.79
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-2 295.90 USD