د ډیمو حالت
خرڅول
2
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۵۶:۰۲
1.37485
1.37178
0.00000
0.00000
ګټه
614.00 USD
GBPUSD.
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۵۶:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.37485
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
614.00 USD
د سوداګرۍ حجم
2
اوسنی قیمت
1.37178
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
2
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۵۵:۵۲
151.453
151.627
0.000
0.000
ګټه
-314.82 USD
GBPJPY.
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۵۵:۵۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
151.453
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-314.82 USD
د سوداګرۍ حجم
2
اوسنی قیمت
151.627
ګټه ترې واخله
0.000
پلورل په
1
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۱۲:۵۲
1795.62
1746.78
0.00
0.00
ګټه
0.00 USD
XAUUSD.
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۱۲:۵۲
د سوداګرۍ ډول
پلورل په
خلاصه بيه
1795.62
د تاوان مخه ونیسئ
0.00
ګټه
0.00 USD
د سوداګرۍ حجم
1
اوسنی قیمت
1746.78
ګټه ترې واخله
0.00
پلورل په
1
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۱۲:۴۷
1790.94
1746.78
0.00
0.00
ګټه
0.00 USD
XAUUSD.
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۱۲:۴۷
د سوداګرۍ ډول
پلورل په
خلاصه بيه
1790.94
د تاوان مخه ونیسئ
0.00
ګټه
0.00 USD
د سوداګرۍ حجم
1
اوسنی قیمت
1746.78
ګټه ترې واخله
0.00
پلورل په
1
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۱۲:۴۶
1785.51
1746.78
0.00
0.00
ګټه
0.00 USD
XAUUSD.
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۱۲:۴۶
د سوداګرۍ ډول
پلورل په
خلاصه بيه
1785.51
د تاوان مخه ونیسئ
0.00
ګټه
0.00 USD
د سوداګرۍ حجم
1
اوسنی قیمت
1746.78
ګټه ترې واخله
0.00
پلورل په
1
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۱۲:۴۴
1780.51
1746.78
0.00
0.00
ګټه
0.00 USD
XAUUSD.
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۱۲:۴۴
د سوداګرۍ ډول
پلورل په
خلاصه بيه
1780.51
د تاوان مخه ونیسئ
0.00
ګټه
0.00 USD
د سوداګرۍ حجم
1
اوسنی قیمت
1746.78
ګټه ترې واخله
0.00
پلورل په
1
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۱۲:۳۹
1776.68
1746.78
0.00
0.00
ګټه
0.00 USD
XAUUSD.
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۱۲:۳۹
د سوداګرۍ ډول
پلورل په
خلاصه بيه
1776.68
د تاوان مخه ونیسئ
0.00
ګټه
0.00 USD
د سوداګرۍ حجم
1
اوسنی قیمت
1746.78
ګټه ترې واخله
0.00
اخستل په
2
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۴۱:۴۲
1618.00
1747.00
0.00
0.00
ګټه
0.00 USD
XAUUSD.
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۴۱:۴۲
د سوداګرۍ ډول
اخستل په
خلاصه بيه
1618.00
د تاوان مخه ونیسئ
0.00
ګټه
0.00 USD
د سوداګرۍ حجم
2
اوسنی قیمت
1747.00
ګټه ترې واخله
0.00
اخستل په
2
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۴۱:۳۵
1643.23
1747.00
0.00
0.00
ګټه
0.00 USD
XAUUSD.
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۴۱:۳۵
د سوداګرۍ ډول
اخستل په
خلاصه بيه
1643.23
د تاوان مخه ونیسئ
0.00
ګټه
0.00 USD
د سوداګرۍ حجم
2
اوسنی قیمت
1747.00
ګټه ترې واخله
0.00
اخستل په
2
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۴۱:۲۰
1631.79
1747.00
0.00
0.00
ګټه
0.00 USD
XAUUSD.
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۴۱:۲۰
د سوداګرۍ ډول
اخستل په
خلاصه بيه
1631.79
د تاوان مخه ونیسئ
0.00
ګټه
0.00 USD
د سوداګرۍ حجم
2
اوسنی قیمت
1747.00
ګټه ترې واخله
0.00
اخستل په
2
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۴۱:۱۸
1654.11
1747.00
0.00
0.00
ګټه
0.00 USD
XAUUSD.
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۴۱:۱۸
د سوداګرۍ ډول
اخستل په
خلاصه بيه
1654.11
د تاوان مخه ونیسئ
0.00
ګټه
0.00 USD
د سوداګرۍ حجم
2
اوسنی قیمت
1747.00
ګټه ترې واخله
0.00
اخستل په
2
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۴۱:۱۶
1660.06
1747.00
0.00
0.00
ګټه
0.00 USD
XAUUSD.
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۴۱:۱۶
د سوداګرۍ ډول
اخستل په
خلاصه بيه
1660.06
د تاوان مخه ونیسئ
0.00
ګټه
0.00 USD
د سوداګرۍ حجم
2
اوسنی قیمت
1747.00
ګټه ترې واخله
0.00
اخستل په
2
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۴۱:۱۲
1648.16
1747.00
0.00
0.00
ګټه
0.00 USD
XAUUSD.
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۴۱:۱۲
د سوداګرۍ ډول
اخستل په
خلاصه بيه
1648.16
د تاوان مخه ونیسئ
0.00
ګټه
0.00 USD
د سوداګرۍ حجم
2
اوسنی قیمت
1747.00
ګټه ترې واخله
0.00
اخستل په
2
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۶:۵۳
1625.84
1747.00
0.00
0.00
ګټه
0.00 USD
XAUUSD.
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۶:۵۳
د سوداګرۍ ډول
اخستل په
خلاصه بيه
1625.84
د تاوان مخه ونیسئ
0.00
ګټه
0.00 USD
د سوداګرۍ حجم
2
اوسنی قیمت
1747.00
ګټه ترې واخله
0.00
اخستل په
2
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۶:۴۷
1637.74
1747.00
0.00
0.00
ګټه
0.00 USD
XAUUSD.
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۶:۴۷
د سوداګرۍ ډول
اخستل په
خلاصه بيه
1637.74
د تاوان مخه ونیسئ
0.00
ګټه
0.00 USD
د سوداګرۍ حجم
2
اوسنی قیمت
1747.00
ګټه ترې واخله
0.00
اخستل په
2
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۰۶:۲۰
1.93000
1.94103
0.00000
0.00000
ګټه
0.00 USD
GBPNZD.
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۰۶:۲۰
د سوداګرۍ ډول
اخستل په
خلاصه بيه
1.93000
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
0.00 USD
د سوداګرۍ حجم
2
اوسنی قیمت
1.94103
ګټه ترې واخله
0.00000
پلورل په
2
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۸:۰۰
1.76251
1.73749
0.00000
1.66000
ګټه
0.00 USD
GBPCAD.
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۸:۰۰
د سوداګرۍ ډول
پلورل په
خلاصه بيه
1.76251
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
0.00 USD
د سوداګرۍ حجم
2
اوسنی قیمت
1.73749
ګټه ترې واخله
1.66000
اخستل په
2
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۷:۵۵
1.64458
1.73769
0.00000
0.00000
ګټه
0.00 USD
GBPCAD.
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۷:۵۵
د سوداګرۍ ډول
اخستل په
خلاصه بيه
1.64458
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
0.00 USD
د سوداګرۍ حجم
2
اوسنی قیمت
1.73769
ګټه ترې واخله
0.00000
اخستل په
2
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۷:۴۹
1.62740
1.73769
0.00000
0.00000
ګټه
0.00 USD
GBPCAD.
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۷:۴۹
د سوداګرۍ ډول
اخستل په
خلاصه بيه
1.62740
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
0.00 USD
د سوداګرۍ حجم
2
اوسنی قیمت
1.73769
ګټه ترې واخله
0.00000
اخستل په
2
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۷:۴۷
1.61482
1.73769
0.00000
0.00000
ګټه
0.00 USD
GBPCAD.
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۷:۴۷
د سوداګرۍ ډول
اخستل په
خلاصه بيه
1.61482
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
0.00 USD
د سوداګرۍ حجم
2
اوسنی قیمت
1.73769
ګټه ترې واخله
0.00000
اخستل په
3
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۲:۴۶
1.91209
1.94103
0.00000
1.97000
ګټه
0.00 USD
GBPNZD.
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۲:۴۶
د سوداګرۍ ډول
اخستل په
خلاصه بيه
1.91209
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
0.00 USD
د سوداګرۍ حجم
3
اوسنی قیمت
1.94103
ګټه ترې واخله
1.97000
اخستل په
3
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۲:۴۵
1.90393
1.94103
0.00000
1.97000
ګټه
0.00 USD
GBPNZD.
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۲:۴۵
د سوداګرۍ ډول
اخستل په
خلاصه بيه
1.90393
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
0.00 USD
د سوداګرۍ حجم
3
اوسنی قیمت
1.94103
ګټه ترې واخله
1.97000
اخستل په
3
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۲:۰۴
1.92610
1.94103
0.00000
1.97002
ګټه
0.00 USD
GBPNZD.
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۲:۰۴
د سوداګرۍ ډول
اخستل په
خلاصه بيه
1.92610
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
0.00 USD
د سوداګرۍ حجم
3
اوسنی قیمت
1.94103
ګټه ترې واخله
1.97002