د ډیمو حالت
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۲۴:۵۴
۳۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۲۳:۴۸
کاپی
-39.17%
-98.7%
ګټه
-6 414.88 USD
son168
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۲۴:۵۴
د ننوتلو ځای
-39.17%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۲۳:۴۸
بهر(وتل)
-98.7%
ګټه
-6 414.88 USD
۰۸.۰۱.۲۰۲۱ ۱۷:۲۳:۰۳
۱۲.۰۱.۲۰۲۱ ۱۰:۴۳:۰۹
خریداری کول
0.5
1852
1854.88
ګټه
144.00 USD
XAUUSD.
سودا
#67651501
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۱.۲۰۲۱ ۱۷:۲۳:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1852
ګټنه
0.00 USD
ټوله
144.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۱.۲۰۲۱ ۱۰:۴۳:۰۹
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1854.88
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
144.00 USD
۰۸.۰۱.۲۰۲۱ ۱۸:۱۶:۲۴
۱۲.۰۱.۲۰۲۱ ۱۰:۴۳:۰۹
خریداری کول
0.5
1853
1854.88
ګټه
94.00 USD
XAUUSD.
سودا
#67651528
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۱.۲۰۲۱ ۱۸:۱۶:۲۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1853
ګټنه
0.00 USD
ټوله
94.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۱.۲۰۲۱ ۱۰:۴۳:۰۹
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1854.88
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
94.00 USD
۱۱.۰۱.۲۰۲۱ ۰۳:۱۶:۳۴
۱۱.۰۱.۲۰۲۱ ۰۸:۲۲:۰۱
خریداری کول
0.5
1820.62
1842.94
ګټه
1 116.00 USD
XAUUSD.
سودا
#67690863
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۱.۲۰۲۱ ۰۳:۱۶:۳۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1820.62
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1 116.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۱.۲۰۲۱ ۰۸:۲۲:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1842.94
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1 116.00 USD
۰۹.۰۱.۲۰۲۱ ۱۶:۰۹:۴۰
۱۰.۰۱.۲۰۲۱ ۱۳:۰۲:۲۵
خرڅول
0.5
41300
40199.17
ګټه
550.42 USD
BTCUSD
سودا
#67674469
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۱.۲۰۲۱ ۱۶:۰۹:۴۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
41300
ګټنه
0.00 USD
ټوله
550.42 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۱.۲۰۲۱ ۱۳:۰۲:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
40199.17
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
550.42 USD
۰۸.۰۱.۲۰۲۱ ۱۶:۰۳:۴۴
۰۸.۰۱.۲۰۲۱ ۱۶:۵۶:۴۴
خرڅول
0.5
1892
1860.81
ګټه
1 559.50 USD
XAUUSD.
سودا
#67641794
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۱.۲۰۲۱ ۱۶:۰۳:۴۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1892
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1 559.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۱.۲۰۲۱ ۱۶:۵۶:۴۴
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1860.81
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1 559.50 USD
۰۸.۰۱.۲۰۲۱ ۱۵:۵۹:۱۷
۰۸.۰۱.۲۰۲۱ ۱۶:۵۶:۲۶
خرڅول
1.5
1889.67
1861.86
ګټه
4 171.50 USD
XAUUSD.
سودا
#67641104
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۱.۲۰۲۱ ۱۵:۵۹:۱۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1889.67
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4 171.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۱.۲۰۲۱ ۱۶:۵۶:۲۶
د سوداګرۍ حجم
1.5
بهر(وتل)
1861.86
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
4 171.50 USD
۰۸.۰۱.۲۰۲۱ ۱۲:۴۳:۰۰
۰۸.۰۱.۲۰۲۱ ۱۵:۵۸:۵۷
خریداری کول
1
1890.97
1890.03
ګټه
-94.00 USD
XAUUSD.
سودا
#67629250
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۱.۲۰۲۱ ۱۲:۴۳:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1890.97
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-94.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۱.۲۰۲۱ ۱۵:۵۸:۵۷
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1890.03
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-94.00 USD
۰۸.۰۱.۲۰۲۱ ۱۵:۱۷:۰۶
۰۸.۰۱.۲۰۲۱ ۱۵:۵۸:۵۱
خریداری کول
1
1883
1889.34
ګټه
634.00 USD
XAUUSD.
سودا
#67635488
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۱.۲۰۲۱ ۱۵:۱۷:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1883
ګټنه
0.00 USD
ټوله
634.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۱.۲۰۲۱ ۱۵:۵۸:۵۱
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1889.34
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
634.00 USD
۰۷.۰۱.۲۰۲۱ ۱۷:۵۰:۴۷
۰۸.۰۱.۲۰۲۱ ۱۵:۱۷:۲۶
خرڅول
0.5
38636.44
41124.18
ګټه
-1 243.87 USD
BTCUSD
سودا
#67586104
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۱.۲۰۲۱ ۱۷:۵۰:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
38636.44
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1 243.87 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۱.۲۰۲۱ ۱۵:۱۷:۲۶
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
41124.18
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-1 243.87 USD
۰۶.۰۱.۲۰۲۱ ۲۳:۲۷:۲۹
۰۸.۰۱.۲۰۲۱ ۱۲:۲۳:۳۹
خرڅول
1
36100
39680.65
ګټه
-3 580.65 USD
BTCUSD
سودا
#67487651
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۱.۲۰۲۱ ۲۳:۲۷:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
36100
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-3 580.65 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۱.۲۰۲۱ ۱۲:۲۳:۳۹
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
39680.65
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-3 580.65 USD
۰۵.۰۱.۲۰۲۱ ۲۳:۲۳:۰۹
۰۷.۰۱.۲۰۲۱ ۱۷:۲۸:۴۸
خرڅول
1
33815.75
38350.13
ګټه
-4 534.38 USD
BTCUSD
سودا
#67443095
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۱.۲۰۲۱ ۲۳:۲۳:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
33815.75
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-4 534.38 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۱.۲۰۲۱ ۱۷:۲۸:۴۸
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
38350.13
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-4 534.38 USD
۳۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۲:۰۰:۵۲
۰۴.۰۱.۲۰۲۱ ۱۵:۱۸:۲۸
خرڅول
0.2
1.3577
1.3625
ګټه
-96.00 USD
GBPUSD.
سودا
#67209280
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۲:۰۰:۵۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.3577
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-96.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۱.۲۰۲۱ ۱۵:۱۸:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.2
بهر(وتل)
1.3625
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-96.00 USD
۳۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۲:۵۶:۴۷
۰۴.۰۱.۲۰۲۱ ۱۵:۱۸:۲۸
خرڅول
0.4
1.36453
1.3625
ګټه
81.20 USD
GBPUSD.
سودا
#67218138
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۲:۵۶:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.36453
ګټنه
0.00 USD
ټوله
81.20 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۱.۲۰۲۱ ۱۵:۱۸:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.4
بهر(وتل)
1.3625
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
81.20 USD
۰۴.۰۱.۲۰۲۱ ۰۲:۵۴:۰۴
۰۴.۰۱.۲۰۲۱ ۱۵:۱۸:۲۸
خرڅول
0.9
1.36754
1.3625
ګټه
453.60 USD
GBPUSD.
سودا
#67264110
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۱.۲۰۲۱ ۰۲:۵۴:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.36754
ګټنه
0.00 USD
ټوله
453.60 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۱.۲۰۲۱ ۱۵:۱۸:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.9
بهر(وتل)
1.3625
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
453.60 USD
۳۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۱:۲۱:۲۷
۰۴.۰۱.۲۰۲۱ ۱۵:۱۸:۲۸
خرڅول
0.3
1.3575
1.3625
ګټه
-150.00 USD
GBPUSD.
سودا
#67209118
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۱:۲۱:۲۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.3575
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-150.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۱.۲۰۲۱ ۱۵:۱۸:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.3
بهر(وتل)
1.3625
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-150.00 USD
۳۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۳:۵۴:۲۳
۰۴.۰۱.۲۰۲۱ ۱۵:۱۸:۲۸
خرڅول
0.28
1.36124
1.3625
ګټه
-35.28 USD
GBPUSD.
سودا
#67211916
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۳:۵۴:۲۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.36124
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-35.28 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۱.۲۰۲۱ ۱۵:۱۸:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.28
بهر(وتل)
1.3625
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-35.28 USD
۳۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۰:۳۱:۰۹
۰۴.۰۱.۲۰۲۱ ۱۵:۱۸:۲۸
خرڅول
0.55
1.3657
1.3625
ګټه
176.00 USD
GBPUSD.
سودا
#67247078
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۰:۳۱:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.3657
ګټنه
0.00 USD
ټوله
176.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۱.۲۰۲۱ ۱۵:۱۸:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.55
بهر(وتل)
1.3625
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
176.00 USD
۰۳.۰۱.۲۰۲۱ ۰۷:۱۸:۲۷
۰۴.۰۱.۲۰۲۱ ۱۲:۱۷:۵۷
خرڅول
0.1
33768.8
28725.56
ګټه
504.32 USD
BTCUSD
سودا
#67298236
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۱.۲۰۲۱ ۰۷:۱۸:۲۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
33768.8
ګټنه
0.00 USD
ټوله
504.32 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۱.۲۰۲۱ ۱۲:۱۷:۵۷
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
28725.56
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
504.32 USD
۰۳.۰۱.۲۰۲۱ ۰۷:۲۸:۵۴
۰۴.۰۱.۲۰۲۱ ۱۲:۱۷:۵۳
خرڅول
0.1
33878.68
28847.69
ګټه
503.10 USD
BTCUSD
سودا
#67298280
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۱.۲۰۲۱ ۰۷:۲۸:۵۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
33878.68
ګټنه
0.00 USD
ټوله
503.10 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۱.۲۰۲۱ ۱۲:۱۷:۵۳
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
28847.69
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
503.10 USD
۰۳.۰۱.۲۰۲۱ ۰۹:۱۶:۳۶
۰۴.۰۱.۲۰۲۱ ۱۲:۱۷:۴۹
خرڅول
0.1
34000
28754.59
ګټه
524.54 USD
BTCUSD
سودا
#67298582
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۱.۲۰۲۱ ۰۹:۱۶:۳۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
34000
ګټنه
0.00 USD
ټوله
524.54 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۱.۲۰۲۱ ۱۲:۱۷:۴۹
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
28754.59
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
524.54 USD
۲۹.۱۲.۲۰۲۰ ۱۰:۳۶:۵۱
۲۹.۱۲.۲۰۲۰ ۱۱:۵۱:۱۷
خرڅول
0.4
1.35209
1.348
ګټه
163.60 USD
GBPUSD.
سودا
#67150111
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۱۲.۲۰۲۰ ۱۰:۳۶:۵۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.35209
ګټنه
0.00 USD
ټوله
163.60 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۱۲.۲۰۲۰ ۱۱:۵۱:۱۷
د سوداګرۍ حجم
0.4
بهر(وتل)
1.348
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
163.60 USD
۲۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۰۷:۴۶
۲۸.۱۲.۲۰۲۰ ۱۳:۰۷:۱۶
خرڅول
1
1.34833
1.34895
ګټه
-62.00 USD
GBPUSD.
سودا
#66973307
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۰۷:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.34833
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-62.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۱۲.۲۰۲۰ ۱۳:۰۷:۱۶
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.34895
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-62.00 USD
۲۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۳۰:۵۶
۲۸.۱۲.۲۰۲۰ ۱۲:۵۰:۵۸
خرڅول
1.5
1.3534
1.35
ګټه
510.00 USD
GBPUSD.
سودا
#66975662
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۳۰:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.3534
ګټنه
0.00 USD
ټوله
510.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۱۲.۲۰۲۰ ۱۲:۵۰:۵۸
د سوداګرۍ حجم
1.5
بهر(وتل)
1.35
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
510.00 USD
۲۴.۱۲.۲۰۲۰ ۱۲:۳۳:۴۸
۲۴.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۴۸:۳۶
خرڅول
1
1.3616
1.35263
ګټه
897.00 USD
GBPUSD.
سودا
#67019350
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۱۲.۲۰۲۰ ۱۲:۳۳:۴۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.3616
ګټنه
0.00 USD
ټوله
897.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۴۸:۳۶
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.35263
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
897.00 USD
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۰۴:۳۱:۵۷
۲۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۴:۵۰:۵۵
خریداری کول
0.5
1863.52
1897.38
ګټه
1 693.00 USD
XAUUSD.
سودا
#66683901
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۰۴:۳۱:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1863.52
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1 693.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۴:۵۰:۵۵
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1897.38
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1 693.00 USD
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۰۴:۳۱:۳۹
۲۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۴:۵۰:۴۸
خریداری کول
0.5
1863.42
1897.2
ګټه
1 689.00 USD
XAUUSD.
سودا
#66683887
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۰۴:۳۱:۳۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1863.42
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1 689.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۴:۵۰:۴۸
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1897.2
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1 689.00 USD
۰۸.۱۲.۲۰۲۰ ۱۰:۱۲:۲۸
۲۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۴:۳۱:۵۵
خریداری کول
1
1863.96
1897.2
ګټه
3 324.00 USD
XAUUSD.
سودا
#66271653
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۱۲.۲۰۲۰ ۱۰:۱۲:۲۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1863.96
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3 324.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۴:۳۱:۵۵
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1897.2
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3 324.00 USD
۰۸.۱۲.۲۰۲۰ ۱۰:۱۱:۵۹
۲۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۴:۳۱:۵۵
خریداری کول
1
1863.81
1897.2
ګټه
3 339.00 USD
XAUUSD.
سودا
#66271606
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۱۲.۲۰۲۰ ۱۰:۱۱:۵۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1863.81
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3 339.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۴:۳۱:۵۵
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1897.2
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3 339.00 USD
۰۷.۱۲.۲۰۲۰ ۰۰:۴۹:۵۳
۰۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۳۵:۳۸
خریداری کول
0.7
0.94993
0.95118
ګټه
68.40 USD
AUDCAD.
سودا
#66186647
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۱۲.۲۰۲۰ ۰۰:۴۹:۵۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.94993
ګټنه
0.00 USD
ټوله
68.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۳۵:۳۸
د سوداګرۍ حجم
0.7
بهر(وتل)
0.95118
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
68.40 USD
۰۷.۱۲.۲۰۲۰ ۰۹:۵۷:۰۹
۰۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۳۵:۱۷
خریداری کول
0.56
0.94875
0.95103
ګټه
99.81 USD
AUDCAD.
سودا
#66204044
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۱۲.۲۰۲۰ ۰۹:۵۷:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.94875
ګټنه
0.00 USD
ټوله
99.81 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۳۵:۱۷
د سوداګرۍ حجم
0.56
بهر(وتل)
0.95103
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
99.81 USD
۰۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۱:۱۶:۲۳
۰۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۳۴:۴۲
خریداری کول
1.26
0.94673
0.95104
ګټه
424.55 USD
AUDCAD.
سودا
#66189474
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۱:۱۶:۲۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.94673
ګټنه
0.00 USD
ټوله
424.55 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۳۴:۴۲
د سوداګرۍ حجم
1.26
بهر(وتل)
0.95104
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
424.55 USD
۰۴.۱۲.۲۰۲۰ ۲۳:۰۸:۲۳
۰۵.۱۲.۲۰۲۰ ۰۳:۳۳:۲۰
کاپی
72.04%
72.04%
ګټه
0.00 USD
son168
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۱۲.۲۰۲۰ ۲۳:۰۸:۲۳
د ننوتلو ځای
72.04%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۱۲.۲۰۲۰ ۰۳:۳۳:۲۰
بهر(وتل)
72.04%
ګټه
0.00 USD
۰۳.۱۲.۲۰۲۰ ۰۹:۳۰:۲۹
۰۳.۱۲.۲۰۲۰ ۲۰:۳۸:۲۳
خرڅول
0.21
0.95948
0.95728
ګټه
35.92 USD
AUDCAD.
سودا
#66080491
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۱۲.۲۰۲۰ ۰۹:۳۰:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.95948
ګټنه
0.00 USD
ټوله
35.92 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۱۲.۲۰۲۰ ۲۰:۳۸:۲۳
د سوداګرۍ حجم
0.21
بهر(وتل)
0.95728
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
35.92 USD
۳۰.۱۱.۲۰۲۰ ۱۳:۳۳:۲۲
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۱:۵۸:۲۸
خریداری کول
0.14
0.95634
0.95426
ګټه
-22.52 USD
AUDCAD.
سودا
#65878969
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۱۱.۲۰۲۰ ۱۳:۳۳:۲۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.95634
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-22.52 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۱:۵۸:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.14
بهر(وتل)
0.95426
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-22.52 USD
۳۰.۱۱.۲۰۲۰ ۰۹:۱۰:۰۳
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۱:۵۸:۲۷
خریداری کول
0.07
0.95856
0.95426
ګټه
-23.28 USD
AUDCAD.
سودا
#65857196
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۱۱.۲۰۲۰ ۰۹:۱۰:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.95856
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-23.28 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۱:۵۸:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.07
بهر(وتل)
0.95426
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-23.28 USD
۳۰.۱۱.۲۰۲۰ ۱۶:۳۵:۱۴
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۱:۵۸:۲۶
خریداری کول
0.21
0.95419
0.95426
ګټه
1.14 USD
AUDCAD.
سودا
#65893276
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۱۱.۲۰۲۰ ۱۶:۳۵:۱۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.95419
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.14 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۱:۵۸:۲۶
د سوداګرۍ حجم
0.21
بهر(وتل)
0.95426
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.14 USD
۳۰.۱۱.۲۰۲۰ ۲۳:۳۵:۰۳
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۲:۱۰:۱۶
خرڅول
0.07
0.95461
0.954
ګټه
3.30 USD
AUDCAD.
سودا
#65914467
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۱۱.۲۰۲۰ ۲۳:۳۵:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.95461
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.30 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۲:۱۰:۱۶
د سوداګرۍ حجم
0.07
بهر(وتل)
0.954
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3.30 USD
۲۶.۱۱.۲۰۲۰ ۱۷:۵۰:۰۴
۳۰.۱۱.۲۰۲۰ ۰۹:۴۷:۰۰
خرڅول
0.07
0.95818
0.95892
ګټه
-3.99 USD
AUDCAD.
سودا
#65760409
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۱۱.۲۰۲۰ ۱۷:۵۰:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.95818
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-3.99 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۱۱.۲۰۲۰ ۰۹:۴۷:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.07
بهر(وتل)
0.95892
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-3.99 USD
۲۷.۱۱.۲۰۲۰ ۱۷:۴۱:۴۰
۳۰.۱۱.۲۰۲۰ ۰۹:۲۰:۵۵
خرڅول
0.14
0.96039
0.95889
ګټه
16.16 USD
AUDCAD.
سودا
#65818939
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۱۱.۲۰۲۰ ۱۷:۴۱:۴۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.96039
ګټنه
0.00 USD
ټوله
16.16 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۱۱.۲۰۲۰ ۰۹:۲۰:۵۵
د سوداګرۍ حجم
0.14
بهر(وتل)
0.95889
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
16.16 USD
۲۷.۱۱.۲۰۲۰ ۱۷:۲۴:۴۰
۳۰.۱۱.۲۰۲۰ ۰۲:۲۰:۳۷
خریداری کول
0.07
0.95972
0.96087
ګټه
6.20 USD
AUDCAD.
سودا
#65817845
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۱۱.۲۰۲۰ ۱۷:۲۴:۴۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.95972
ګټنه
0.00 USD
ټوله
6.20 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۱۱.۲۰۲۰ ۰۲:۲۰:۳۷
د سوداګرۍ حجم
0.07
بهر(وتل)
0.96087
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
6.20 USD
۲۶.۱۱.۲۰۲۰ ۰۴:۲۰:۰۶
۲۶.۱۱.۲۰۲۰ ۱۸:۰۰:۱۹
خریداری کول
0.07
0.95693
0.95824
ګټه
7.05 USD
AUDCAD.
سودا
#65720869
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۱۱.۲۰۲۰ ۰۴:۲۰:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.95693
ګټنه
0.00 USD
ټوله
7.05 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۱۱.۲۰۲۰ ۱۸:۰۰:۱۹
د سوداګرۍ حجم
0.07
بهر(وتل)
0.95824
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
7.05 USD
۲۵.۱۱.۲۰۲۰ ۰۷:۴۵:۰۷
۲۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۰:۱۹:۱۰
خریداری کول
0.07
0.95563
0.95657
ګټه
5.06 USD
AUDCAD.
سودا
#65655379
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۱۱.۲۰۲۰ ۰۷:۴۵:۰۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.95563
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.06 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۰:۱۹:۱۰
د سوداګرۍ حجم
0.07
بهر(وتل)
0.95657
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
5.06 USD
۲۵.۱۱.۲۰۲۰ ۰۲:۰۰:۲۸
۲۵.۱۱.۲۰۲۰ ۰۷:۵۴:۰۰
خرڅول
0.07
0.95739
0.95542
ګټه
10.60 USD
AUDCAD.
سودا
#65642858
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۱۱.۲۰۲۰ ۰۲:۰۰:۲۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.95739
ګټنه
0.00 USD
ټوله
10.60 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۱۱.۲۰۲۰ ۰۷:۵۴:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.07
بهر(وتل)
0.95542
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
10.60 USD
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۱۰:۰۳:۱۶
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۱۷:۱۴:۵۶
خرڅول
0.08
0.95645
0.95647
ګټه
-0.13 USD
AUDCAD.
سودا
#65586720
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۱۰:۰۳:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.95645
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.13 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۱۷:۱۴:۵۶
د سوداګرۍ حجم
0.08
بهر(وتل)
0.95647
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.13 USD
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۱۰:۱۸:۱۹
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۱۷:۱۴:۵۶
خرڅول
0.12
0.95871
0.95647
ګټه
20.58 USD
AUDCAD.
سودا
#65589105
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۱۰:۱۸:۱۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.95871
ګټنه
0.00 USD
ټوله
20.58 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۱۷:۱۴:۵۶
د سوداګرۍ حجم
0.12
بهر(وتل)
0.95647
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
20.58 USD
۰۹.۱۱.۲۰۲۰ ۰۵:۵۳:۵۴
۰۹.۱۱.۲۰۲۰ ۱۴:۱۰:۴۷
خریداری کول
0.5
1959.86
1915.4
ګټه
-2 223.00 USD
XAUUSD.
سودا
#64849807
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۱۱.۲۰۲۰ ۰۵:۵۳:۵۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1959.86
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2 223.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۱۱.۲۰۲۰ ۱۴:۱۰:۴۷
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1915.4
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-2 223.00 USD
۰۹.۱۱.۲۰۲۰ ۰۵:۵۱:۵۵
۰۹.۱۱.۲۰۲۰ ۱۴:۱۰:۴۷
خریداری کول
1
1958.53
1915.4
ګټه
-4 313.00 USD
XAUUSD.
سودا
#64849729
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۱۱.۲۰۲۰ ۰۵:۵۱:۵۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1958.53
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-4 313.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۱۱.۲۰۲۰ ۱۴:۱۰:۴۷
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1915.4
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-4 313.00 USD
۰۹.۱۱.۲۰۲۰ ۰۵:۵۱:۳۶
۰۹.۱۱.۲۰۲۰ ۰۵:۵۲:۱۲
خریداری کول
0.01
1957.94
1958.52
ګټه
0.58 USD
XAUUSD.
سودا
#64849721
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۱۱.۲۰۲۰ ۰۵:۵۱:۳۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1957.94
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.58 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۱۱.۲۰۲۰ ۰۵:۵۲:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1958.52
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.58 USD
۱۵.۱۰.۲۰۲۰ ۰۶:۴۹:۰۸
۰۶.۱۱.۲۰۲۰ ۱۳:۱۱:۵۲
خریداری کول
1
1898.18
1954
ګټه
5 582.00 USD
XAUUSD.
سودا
#63758151
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۰ ۰۶:۴۹:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1898.18
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5 582.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۱۱.۲۰۲۰ ۱۳:۱۱:۵۲
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1954
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
5 582.00 USD