د ډیمو حالت
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۰:۰۰
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۰۴:۰۴
خرڅول
0.01
0.92794
0.92694
ګټه
0.78 USD
AUDCAD.
سودا
#80704612
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.92794
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.78 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۰۴:۰۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.92694
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.78 USD
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۱۴:۴۰
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۶:۱۵
خریداری کول
0.02
0.92576
0.92698
ګټه
1.91 USD
AUDCAD.
سودا
#80692519
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۱۴:۴۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.92576
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.91 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۶:۱۵
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.92698
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.91 USD
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۴۵:۰۰
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۶:۱۵
خریداری کول
0.01
0.92741
0.92698
ګټه
-0.34 USD
AUDCAD.
سودا
#80688066
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۴۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.92741
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.34 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۶:۱۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.92698
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.34 USD
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۵:۰۱
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۴۶:۵۱
خریداری کول
0.01
0.92741
0.92842
ګټه
0.80 USD
AUDCAD.
سودا
#80674470
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.92741
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.80 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۴۶:۵۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.92842
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.80 USD
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۲۲:۴۴
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۱۰:۲۵
خریداری کول
0.1
4377.5
4387
ګټه
9.50 USD
SP500.
سودا
#80620440
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۲۲:۴۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
4377.5
ګټنه
0.00 USD
ټوله
9.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۱۰:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
4387
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
9.50 USD
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۵۰:۰۰
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۰۱:۱۹
خرڅول
0.01
0.92975
0.92879
ګټه
0.75 USD
AUDCAD.
سودا
#80656407
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۵۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.92975
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.75 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۰۱:۱۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.92879
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.75 USD
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۴۵:۰۸
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۲۳:۲۶
خریداری کول
0.01
0.9283
0.92925
ګټه
0.74 USD
AUDCAD.
سودا
#80655216
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۴۵:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.9283
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.74 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۲۳:۲۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.92925
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.74 USD
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۳:۱۲
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۴۷:۳۱
خرڅول
0.03
0.93044
0.92914
ګټه
3.04 USD
AUDCAD.
سودا
#80634177
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۳:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.93044
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.04 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۴۷:۳۱
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
0.92914
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3.04 USD
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۰۸:۰۸
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۴۷:۲۹
خرڅول
0.02
0.92883
0.92907
ګټه
-0.38 USD
AUDCAD.
سودا
#80627615
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۰۸:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.92883
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.38 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۴۷:۲۹
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.92907
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.38 USD
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۳۰:۰۱
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۴۷:۲۹
خرڅول
0.01
0.92722
0.92905
ګټه
-1.43 USD
AUDCAD.
سودا
#80620935
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۳۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.92722
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.43 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۴۷:۲۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.92905
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-1.43 USD
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۵:۰۳
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۱۱:۴۴
خرڅول
0.01
0.92664
0.92616
ګټه
0.38 USD
AUDCAD.
سودا
#80609886
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۵:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.92664
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.38 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۱۱:۴۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.92616
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.38 USD
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۵:۵۲
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۲۵:۴۶
خریداری کول
0.02
0.92514
0.92632
ګټه
1.85 USD
AUDCAD.
سودا
#80596394
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۵:۵۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.92514
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.85 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۲۵:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.92632
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.85 USD
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۱۵:۳۵
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۲۵:۴۳
خریداری کول
0.01
0.92676
0.92632
ګټه
-0.34 USD
AUDCAD.
سودا
#80593462
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۱۵:۳۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.92676
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.34 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۲۵:۴۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.92632
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.34 USD
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۴۸:۲۱
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۱۸:۵۷
خریداری کول
0.1
4399.7
4400.6
ګټه
0.90 USD
SP500.
سودا
#80599199
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۴۸:۲۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
4399.7
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.90 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۱۸:۵۷
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
4400.6
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.90 USD
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۰:۰۰
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۰:۵۸:۲۲
خرڅول
0.01
0.92572
0.92644
ګټه
-0.57 USD
AUDCAD.
سودا
#80549685
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.92572
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.57 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۰:۵۸:۲۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.92644
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.57 USD
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۵۹:۳۵
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۰:۵۸:۲۱
خرڅول
0.03
0.92801
0.92644
ګټه
3.69 USD
AUDCAD.
سودا
#80574833
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۵۹:۳۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.92801
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.69 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۰:۵۸:۲۱
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
0.92644
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3.69 USD
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۵:۱۸
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۰:۱۰:۰۱
خرڅول
0.02
0.92733
0.92724
ګټه
0.14 USD
AUDCAD.
سودا
#80565496
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۵:۱۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.92733
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.14 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۰:۱۰:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.92724
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.14 USD
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۲۴:۴۵
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۴۰
خریداری کول
0.1
4460.4
4471.3
ګټه
10.90 USD
SP500.
سودا
#80544273
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۲۴:۴۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
4460.4
ګټنه
0.00 USD
ټوله
10.90 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۴۰
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
4471.3
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
10.90 USD
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۰۱:۵۲
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۱۴:۴۶
خریداری کول
0.1
4463.7
4464
ګټه
0.30 USD
SP500.
سودا
#80543531
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۰۱:۵۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
4463.7
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.30 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۱۴:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
4464
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.30 USD
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۲:۴۴
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۴۸:۳۵
خریداری کول
0.1
4469.6
4469.8
ګټه
0.20 USD
SP500.
سودا
#80486854
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۲:۴۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
4469.6
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.20 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۴۸:۳۵
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
4469.8
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.20 USD
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۰:۰۵
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۲۸:۴۰
خریداری کول
0.1
4450.5
4452.8
ګټه
2.30 USD
SP500.
سودا
#80504499
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۰:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
4450.5
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.30 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۲۸:۴۰
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
4452.8
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.30 USD
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۱:۵۵:۲۰
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۳۹:۲۵
خرڅول
0.01
0.92649
0.92544
ګټه
0.83 USD
AUDCAD.
سودا
#80444396
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۱:۵۵:۲۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.92649
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.83 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۳۹:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.92544
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.83 USD
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۱۷:۴۳
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۰۱:۲۳
خریداری کول
0.1
4449.7
4482.7
ګټه
33.00 USD
SP500.
سودا
#80390296
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۱۷:۴۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
4449.7
ګټنه
0.00 USD
ټوله
33.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۰۱:۲۳
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
4482.7
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
33.00 USD
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۴۱:۲۱
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۶:۳۹
خریداری کول
0.02
0.92558
0.92665
ګټه
1.69 USD
AUDCAD.
سودا
#80429769
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۴۱:۲۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.92558
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.69 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۶:۳۹
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.92665
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.69 USD
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۵:۰۲
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۶:۳۴
خریداری کول
0.01
0.92719
0.92674
ګټه
-0.35 USD
AUDCAD.
سودا
#80426785
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۵:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.92719
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.35 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۶:۳۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.92674
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.35 USD
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۵۲:۳۸
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۰۴:۴۷
خریداری کول
0.1
4452
4452.3
ګټه
0.30 USD
SP500.
سودا
#80381766
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۵۲:۳۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
4452
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.30 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۰۴:۴۷
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
4452.3
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.30 USD
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۵۵:۰۰
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۴۷:۴۳
خریداری کول
0.01
0.92798
0.92895
ګټه
0.76 USD
AUDCAD.
سودا
#80383863
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۵۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.92798
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.76 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۴۷:۴۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.92895
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.76 USD
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۴:۵۳
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۳۸:۰۳
خریداری کول
0.1
4459.3
4460.3
ګټه
1.00 USD
SP500.
سودا
#80360618
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۴:۵۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
4459.3
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۳۸:۰۳
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
4460.3
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.00 USD
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۴۵:۰۱
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۴:۲۶
خریداری کول
0.01
0.92815
0.92914
ګټه
0.78 USD
AUDCAD.
سودا
#80331729
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۴۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.92815
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.78 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۴:۲۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.92914
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.78 USD
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۴۵:۰۱
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۵۱:۱۰
خریداری کول
0.01
0.93013
0.9297
ګټه
-0.34 USD
AUDCAD.
سودا
#80311507
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۴۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.93013
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.34 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۵۱:۱۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.9297
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.34 USD
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۰۴:۳۲
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۵۱:۱۰
خریداری کول
0.02
0.92852
0.9297
ګټه
1.86 USD
AUDCAD.
سودا
#80316564
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۰۴:۳۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.92852
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.86 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۵۱:۱۰
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.9297
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.86 USD
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۲۰:۰۱
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۰:۵۰:۱۰
خرڅول
0.01
0.93243
0.93144
ګټه
0.78 USD
AUDCAD.
سودا
#80260139
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۲۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.93243
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.78 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۰:۵۰:۱۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.93144
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.78 USD
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۲۵:۰۲
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۱۹:۴۸
خریداری کول
0.01
0.93279
0.93238
ګټه
-0.33 USD
AUDCAD.
سودا
#80247426
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۲۵:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.93279
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.33 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۱۹:۴۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.93238
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.33 USD
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۵۷:۴۵
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۱۹:۴۸
خریداری کول
0.02
0.93118
0.93238
ګټه
1.89 USD
AUDCAD.
سودا
#80254028
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۵۷:۴۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.93118
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.89 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۱۹:۴۸
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.93238
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.89 USD
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۵۶:۴۱
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۵۱:۲۷
خرڅول
0.01
0.93311
0.93213
ګټه
0.77 USD
AUDCAD.
سودا
#80227421
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۵۶:۴۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.93311
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.77 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۵۱:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.93213
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.77 USD
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۵۱
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۴۰:۰۴
خریداری کول
0.02
0.93122
0.93241
ګټه
1.88 USD
AUDCAD.
سودا
#80217330
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۵۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.93122
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.88 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۴۰:۰۴
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.93241
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.88 USD
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۳۰:۱۹
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۴۰:۰۴
خریداری کول
0.01
0.93285
0.93241
ګټه
-0.35 USD
AUDCAD.
سودا
#80186445
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۳۰:۱۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.93285
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.35 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۴۰:۰۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.93241
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.35 USD
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۳:۰۳
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۴۸:۱۳
خرڅول
0.1
0.93316
0.9319
ګټه
10.01 USD
AUDCAD.
سودا
#80206312
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۳:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.93316
ګټنه
0.00 USD
ټوله
10.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۴۸:۱۳
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
0.9319
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
10.01 USD
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۳۶:۵۰
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۱۵:۲۴
خرڅول
0.2
0.93367
0.93303
ګټه
10.12 USD
AUDCAD.
سودا
#80182006
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۳۶:۵۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.93367
ګټنه
0.00 USD
ټوله
10.12 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۱۵:۲۴
د سوداګرۍ حجم
0.2
بهر(وتل)
0.93303
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
10.12 USD
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۵۵:۰۵
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۰۳:۴۶
خرڅول
0.01
0.93412
0.93319
ګټه
0.74 USD
AUDCAD.
سودا
#80182401
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۵۵:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.93412
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.74 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۰۳:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.93319
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.74 USD
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۴۵:۰۰
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۴۵:۳۰
خریداری کول
0.01
0.93249
0.93347
ګټه
0.77 USD
AUDCAD.
سودا
#80175619
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۴۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.93249
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.77 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۴۵:۳۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.93347
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.77 USD
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۱۰:۰۱
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۴۰:۵۲
خرڅول
0.01
0.93354
0.93259
ګټه
0.75 USD
AUDCAD.
سودا
#80172992
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۱۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.93354
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.75 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۴۰:۵۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.93259
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.75 USD
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۴۹:۳۱
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۰:۴۴:۱۶
خریداری کول
0.02
0.93221
0.93341
ګټه
1.89 USD
AUDCAD.
سودا
#80163082
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۴۹:۳۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.93221
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.89 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۰:۴۴:۱۶
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.93341
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.89 USD
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۰۰:۰۲
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۰:۴۴:۱۵
خریداری کول
0.01
0.93382
0.93341
ګټه
-0.32 USD
AUDCAD.
سودا
#80158683
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۰۰:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.93382
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.32 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۰:۴۴:۱۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.93341
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.32 USD
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۱۹:۱۹
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۱۶:۱۹
خرڅول
0.1
0.93431
0.93287
ګټه
11.38 USD
AUDCAD.
سودا
#80043146
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۱۹:۱۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.93431
ګټنه
0.00 USD
ټوله
11.38 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۱۶:۱۹
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
0.93287
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
11.38 USD
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۳:۴۵
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۱۶:۱۵
خرڅول
0.25
0.9364
0.93287
ګټه
69.79 USD
AUDCAD.
سودا
#80068858
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۳:۴۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.9364
ګټنه
0.00 USD
ټوله
69.79 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۱۶:۱۵
د سوداګرۍ حجم
0.25
بهر(وتل)
0.93287
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
69.79 USD
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۰:۲۴
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۱۶:۱۲
خرڅول
0.05
0.93505
0.93288
ګټه
8.58 USD
AUDCAD.
سودا
#80086745
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۰:۲۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.93505
ګټنه
0.00 USD
ټوله
8.58 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۱۶:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
0.93288
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
8.58 USD
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۳:۴۴
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۱۶:۰۸
خرڅول
0.1
0.93737
0.9329
ګټه
35.35 USD
AUDCAD.
سودا
#80122527
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۳:۴۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.93737
ګټنه
0.00 USD
ټوله
35.35 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۱۶:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
0.9329
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
35.35 USD
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۴۱:۲۵
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۰:۰۸
خریداری کول
0.1
4500
4525.8
ګټه
25.80 USD
SP500.
سودا
#80087482
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۴۱:۲۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
4500
ګټنه
0.00 USD
ټوله
25.80 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۰:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
4525.8
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
25.80 USD
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۵۵:۰۱
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۴:۰۸
خرڅول
0.01
0.93495
0.93582
ګټه
-0.69 USD
AUDCAD.
سودا
#80115025
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۵۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.93495
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.69 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۴:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.93582
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.69 USD