@MaxForex

60.98 %
ផលចំណេញ
ប្រាក់កម្រៃជើងសា 25%

សង្ខេប

វៀតណាម
ប្រទេស
27 ថ្ងៃ
នៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់
~59 000 USD
ទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួន
~0 USD
ចម្លងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពាណិជ្ជករ
0
ចំនួនពាណិជ្ជករចម្លង
6 ហានិភ័យ
0%
តុលា 2020
0%
វិច្ជិកា 2020
0%
ធ្នូ 2020
0%
មករា 2021
0%
កុម្ភៈ 2021
0%
មីនា 2021
0%
មេសា 2021
0%
ឧសភា 2021
0%
មិថុនា 2021
0%
កក្កដា 2021
0%
សីហា 2021
60.98%
កញ្ញា 2021
ហានិភ័យ0
តុលា 2020
ហានិភ័យ0
វិច្ជិកា 2020
ហានិភ័យ0
ធ្នូ 2020
ហានិភ័យ0
មករា 2021
ហានិភ័យ0
កុម្ភៈ 2021
ហានិភ័យ0
មីនា 2021
ហានិភ័យ0
មេសា 2021
ហានិភ័យ0
ឧសភា 2021
ហានិភ័យ0
មិថុនា 2021
ហានិភ័យ0
កក្កដា 2021
ហានិភ័យ0
សីហា 2021
ហានិភ័យ1
កញ្ញា 2021
0
តុលា 2020
0
វិច្ជិកា 2020
0
ធ្នូ 2020
0
មករា 2021
0
កុម្ភៈ 2021
0
មីនា 2021
0
មេសា 2021
0
ឧសភា 2021
0
មិថុនា 2021
0
កក្កដា 2021
0
សីហា 2021
0
កញ្ញា 2021

ឧបករណ៍ពេញនិយម

XAUUSD.
Spot Gold
11
ជួញដូរ
63.6%
មានចំណេញ
GBPNZD.
British Pound to New Zealand Dollar
3
ជួញដូរ
100%
មានចំណេញ
GBPUSD.
British Pound to US Dollar
1
ជួញដូរ
100%
មានចំណេញ
GBPCAD.
British Pound to Canadian Dollar
1
ជួញដូរ
100%
មានចំណេញ
GBPJPY.
British Pound to Japanese Yen
1
ជួញដូរ
100%
មានចំណេញ

តម្រៀបតាមឧបករណ៍

17
ជួញដូរ  សរុប
64.7%
លោហៈ
35.3%
រូបិយប័ណ្ណ