حالت آزمایشی

TECH فروش ۲۱.۰۱.۲۰۲۱ ۱۰:۴۷

لایت کوین : تحلیل تکنیکال

این هفته ، قیمت پس از اصلاح جدی در سطح 112.90 ، به تلاش های خود برای بازیابی ادامه داده است. قیمت به سطح 166.14 رسید ، پس از آن مجدداً به اصلاح بازگشت و منطقه پشتیبانی 152.20–146.10 را شکست (خط مرکزی گروههای بولینگر ، اصلاح فیبو 23.6٪). کاهش بیشتر تا سطح 125.00 (موری [5/8] ، خط پایین گروههای بولینگر ، اصلاح فیبو 38.2 درصد) و 111.75 (اصلاح فیبو 50.0 درصد) امکان پذیر است. این امر با چرخش رو به پایین اندیکاتور استوکاستیک و انقباض هیستوگرام اندیکاتور مکدی در ناحیه مثبت تأیید می شود. 

بیشتر