حالت آزمایشی

TECH خرید ۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۴۸

لایت کوین : تحلیل تکنیکال

هفته گذشته ، قیمت از 237.20–164.20 در یک طرف حرکت کرد ، که در آن حدود سه ماه معامله می شد ، و یک روند صعودی کوتاه مدت را تشکیل داد.

بیشتر