حالت آزمایشی

TECH خرید ۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۰۸

کمپانی آمازون : تحلیل موج شماری امواج

رشد این سهم امکان پذیر است.

در نمودار روزانه ، موج سوم صعودی سطح بالاتر (3) ایجاد می شود ، که در آن یک اصلاح به عنوان موج چهارم 4 از (3) و موج پنجم 5 از (3) شکل می گیرد. در حال حاضر ، موج سوم سطح پایین iii 5 تشکیل شده است ، یک موج اصلاحی iv 5 ایجاد شده است ، و موج v 5 در حال شکل گیری است. اگر فرضیه و موج شماری صحیح باشد ، قیمت به سطوح 4000.00-4300.00 افزایش می یابد. در این سناریو ، حد ضرر خروج از معاملات خرید قیمت 3158.60 می باشد.

بیشتر

اندیکاتور

MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی فروش
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی فروش فعال
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی فروش فعال
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی خرید
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی فروش فعال
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی فروش فعال
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی فروش فعال

احساسات بازار

‪0%‬ فروش
‪100%‬ خرید