حالت آزمایشی
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۵۹:۴۳
۱۹.۰۸.۲۰۲۱ ۱۲:۰۵:۲۶
فروش
0.31
87.544
85.8
سود
‪485.68 USD‬
CADJPYm
معامله
#77374119
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۵۹:۴۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
87.544
بهره
‪-7.85 USD‬
مجموع
‪493.53 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۸.۲۰۲۱ ۱۲:۰۵:۲۶
حجم معامله
0.31
خروج
85.8
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪485.68 USD‬
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۵۸:۳۶
۱۹.۰۸.۲۰۲۱ ۱۱:۰۷:۱۳
فروش
0.31
80.958
78.6
سود
‪658.25 USD‬
AUDJPYm
معامله
#77374033
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۵۸:۳۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
80.958
بهره
‪-7.85 USD‬
مجموع
‪666.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۸.۲۰۲۱ ۱۱:۰۷:۱۳
حجم معامله
0.31
خروج
78.6
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪658.25 USD‬
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۵۸:۱۹
۱۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۳۵:۳۷
فروش
0.31
80.957
80
سود
‪263.84 USD‬
AUDJPYm
معامله
#77374017
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۵۸:۱۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
80.957
بهره
‪-7.85 USD‬
مجموع
‪271.69 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۳۵:۳۷
حجم معامله
0.31
خروج
80
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪263.84 USD‬
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۰۶:۰۱:۰۴
۱۰.۰۸.۲۰۲۱ ۱۹:۵۹:۳۹
فروش
0.31
0.72934
0.737
سود
‪-269.32 USD‬
CADCHFm
معامله
#77374278
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۰۶:۰۱:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.72934
بهره
‪-12.16 USD‬
مجموع
‪-257.16 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۸.۲۰۲۱ ۱۹:۵۹:۳۹
حجم معامله
0.31
خروج
0.737
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-269.32 USD‬
۱۵.۰۷.۲۰۲۱ ۰۸:۱۳:۲۷
۱۰.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۲۲:۳۵
فروش
0.61
0.64148
0.6465
سود
‪-378.74 USD‬
NZDCHFm
معامله
#76918451
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۱ ۰۸:۱۳:۲۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.64148
بهره
‪-46.90 USD‬
مجموع
‪-331.84 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۲۲:۳۵
حجم معامله
0.61
خروج
0.6465
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-378.74 USD‬
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۰۶:۰۰:۰۸
۰۵.۰۸.۲۰۲۱ ۱۲:۲۲:۴۲
فروش
0.31
76.538
77.501
سود
‪-279.78 USD‬
NZDJPYm
معامله
#77374194
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۰۶:۰۰:۰۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
76.538
بهره
‪-7.39 USD‬
مجموع
‪-272.39 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۸.۲۰۲۱ ۱۲:۲۲:۴۲
حجم معامله
0.31
خروج
77.501
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-279.78 USD‬
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۰۶:۰۰:۱۸
۰۵.۰۸.۲۰۲۱ ۱۲:۲۲:۴۲
فروش
0.31
76.536
77.501
سود
‪-280.35 USD‬
NZDJPYm
معامله
#77374213
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۰۶:۰۰:۱۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
76.536
بهره
‪-7.39 USD‬
مجموع
‪-272.96 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۸.۲۰۲۱ ۱۲:۲۲:۴۲
حجم معامله
0.31
خروج
77.501
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-280.35 USD‬
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۵۹:۱۸
۰۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۳۸:۲۰
فروش
0.31
87.554
86.8
سود
‪206.62 USD‬
CADJPYm
معامله
#77374090
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۵۹:۱۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
87.554
بهره
‪-7.85 USD‬
مجموع
‪214.47 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۳۸:۲۰
حجم معامله
0.31
خروج
86.8
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪206.62 USD‬
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۰۶:۰۰:۵۳
۰۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۳:۱۷:۴۷
فروش
0.31
0.72934
0.722
سود
‪239.70 USD‬
CADCHFm
معامله
#77374265
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۰۶:۰۰:۵۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.72934
بهره
‪-12.16 USD‬
مجموع
‪251.86 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۳:۱۷:۴۷
حجم معامله
0.31
خروج
0.722
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪239.70 USD‬
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۱۰:۰۳
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۵۵:۴۷
فروش
0.31
1.08489
1.075
سود
‪319.40 USD‬
EURCHFm
معامله
#77102069
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۱۰:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.08489
بهره
‪-18.66 USD‬
مجموع
‪338.06 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۵۵:۴۷
حجم معامله
0.31
خروج
1.075
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪319.40 USD‬
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۰۹:۵۰
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۲۷:۳۳
فروش
0.31
1.08491
1.08
سود
‪154.57 USD‬
EURCHFm
معامله
#77102057
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۰۹:۵۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.08491
بهره
‪-11.44 USD‬
مجموع
‪166.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۲۷:۳۳
حجم معامله
0.31
خروج
1.08
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪154.57 USD‬
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۰۱:۰۶
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۳۰:۲۶
فروش
0.31
1.25547
1.268
سود
‪-439.43 USD‬
GBPCHFm
معامله
#77208529
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۰۱:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.25547
بهره
‪-16.81 USD‬
مجموع
‪-422.62 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۳۰:۲۶
حجم معامله
0.31
خروج
1.268
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-439.43 USD‬
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۰۰:۵۴
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۳۰:۲۶
فروش
0.31
1.25546
1.268
سود
‪-439.77 USD‬
GBPCHFm
معامله
#77208515
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۰۰:۵۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.25546
بهره
‪-16.81 USD‬
مجموع
‪-422.96 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۳۰:۲۶
حجم معامله
0.31
خروج
1.268
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-439.77 USD‬
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۵۷:۵۴
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۳۵:۱۷
فروش
0.31
150.903
152.205
سود
‪-369.08 USD‬
GBPJPYm
معامله
#77373993
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۵۷:۵۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
150.903
بهره
‪-3.29 USD‬
مجموع
‪-365.79 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۳۵:۱۷
حجم معامله
0.31
خروج
152.205
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-369.08 USD‬
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۵۷:۳۸
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۳۵:۱۷
فروش
0.31
150.898
152.205
سود
‪-370.48 USD‬
GBPJPYm
معامله
#77373983
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۵۷:۳۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
150.898
بهره
‪-3.29 USD‬
مجموع
‪-367.19 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۳۵:۱۷
حجم معامله
0.31
خروج
152.205
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-370.48 USD‬
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۷:۵۷:۱۸
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۰۳:۳۴:۵۱
فروش
0.31
0.69046
0.699
سود
‪-267.28 USD‬
NZDUSDm
معامله
#77205419
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۷:۵۷:۱۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.69046
بهره
‪-2.54 USD‬
مجموع
‪-264.74 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۰۳:۳۴:۵۱
حجم معامله
0.31
خروج
0.699
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-267.28 USD‬
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۷:۵۷:۰۵
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۰۳:۳۴:۵۱
فروش
0.31
0.69056
0.699
سود
‪-264.18 USD‬
NZDUSDm
معامله
#77205415
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۷:۵۷:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.69056
بهره
‪-2.54 USD‬
مجموع
‪-261.64 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۰۳:۳۴:۵۱
حجم معامله
0.31
خروج
0.699
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-264.18 USD‬
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۳۶:۴۴
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۲۰:۰۶:۰۱
فروش
0.31
1.36078
1.371
سود
‪-316.82 USD‬
GBPUSDm
معامله
#77289778
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۳۶:۴۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.36078
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-316.82 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۲۰:۰۶:۰۱
حجم معامله
0.31
خروج
1.371
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-316.82 USD‬
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۳۶:۲۷
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۲۰:۰۶:۰۱
فروش
0.61
1.36085
1.371
سود
‪-619.15 USD‬
GBPUSDm
معامله
#77289760
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۳۶:۲۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.36085
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-619.15 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۲۰:۰۶:۰۱
حجم معامله
0.61
خروج
1.371
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-619.15 USD‬
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۳۶:۵۷
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۲۶:۴۹
خرید
0.31
1.271
1.261
سود
‪-245.84 USD‬
USDCADm
معامله
#77289790
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۳۶:۵۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.271
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-245.84 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۲۶:۴۹
حجم معامله
0.31
خروج
1.261
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-245.84 USD‬
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۳۷:۰۶
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۲۶:۴۹
خرید
0.31
1.27106
1.261
سود
‪-247.31 USD‬
USDCADm
معامله
#77289802
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۳۷:۰۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.27106
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-247.31 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۲۶:۴۹
حجم معامله
0.31
خروج
1.261
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-247.31 USD‬
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۷:۵۶:۴۲
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۴۶:۳۶
فروش
0.31
75.577
76.6
سود
‪-288.37 USD‬
NZDJPYm
معامله
#77205395
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۷:۵۶:۴۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
75.577
بهره
‪-0.92 USD‬
مجموع
‪-287.45 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۴۶:۳۶
حجم معامله
0.31
خروج
76.6
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-288.37 USD‬
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۷:۵۶:۵۱
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۴۶:۳۶
فروش
0.31
75.578
76.603
سود
‪-288.93 USD‬
NZDJPYm
معامله
#77205404
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۷:۵۶:۵۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
75.578
بهره
‪-0.92 USD‬
مجموع
‪-288.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۴۶:۳۶
حجم معامله
0.31
خروج
76.603
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-288.93 USD‬
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۱۰:۴۷
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۰۳:۴۷
فروش
0.31
151.169
148.7
سود
‪697.44 USD‬
GBPJPYm
معامله
#77102108
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۱۰:۴۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
151.169
بهره
‪-1.66 USD‬
مجموع
‪699.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۰۳:۴۷
حجم معامله
0.31
خروج
148.7
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪697.44 USD‬
۱۵.۰۷.۲۰۲۱ ۰۸:۱۲:۴۳
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۱۶:۰۷
فروش
0.61
0.6414
0.638
سود
‪218.83 USD‬
NZDCHFm
معامله
#76918416
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۱ ۰۸:۱۲:۴۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.6414
بهره
‪-6.23 USD‬
مجموع
‪225.06 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۱۶:۰۷
حجم معامله
0.61
خروج
0.638
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪218.83 USD‬
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۱۰:۳۰
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۱۱:۲۵
فروش
0.31
151.179
150.2
سود
‪276.85 USD‬
GBPJPYm
معامله
#77102099
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۱۰:۳۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
151.179
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪276.85 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۱۱:۲۵
حجم معامله
0.31
خروج
150.2
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪276.85 USD‬
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۰۹:۳۰
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۱۰:۴۳
فروش
0.31
86.983
85.8
سود
‪334.18 USD‬
CADJPYm
معامله
#77102041
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۰۹:۳۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
86.983
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪334.18 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۱۰:۴۳
حجم معامله
0.31
خروج
85.8
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪334.18 USD‬
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۰۹:۱۶
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۳۰:۴۴
فروش
0.31
86.985
86.4
سود
‪165.17 USD‬
CADJPYm
معامله
#77102028
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۰۹:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
86.985
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪165.17 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۳۰:۴۴
حجم معامله
0.31
خروج
86.4
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪165.17 USD‬
۱۵.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۰۹:۳۴
۱۵.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۱۱:۱۲
خرید
0.61
1833.76
1821.99
سود
‪-717.97 USD‬
XAUUSDm
معامله
#76927697
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۰۹:۳۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1833.76
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-717.97 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۱۱:۱۲
حجم معامله
0.61
خروج
1821.99
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-717.97 USD‬
۱۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۲:۰۴:۲۷
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۳۸:۳۷
فروش
0.35
146.563
151.1
سود
‪-1 718.97 USD‬
GBPJPYm
معامله
#69424718
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۲:۰۴:۲۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
146.563
بهره
‪-272.62 USD‬
مجموع
‪-1 446.35 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۳۸:۳۷
حجم معامله
0.35
خروج
151.1
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1 718.97 USD‬
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۶:۴۵:۰۵
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۳۰:۱۲
فروش
0.1
149.935
151.1
سود
‪-150.99 USD‬
GBPJPYm
معامله
#72507263
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۶:۴۵:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
149.935
بهره
‪-44.91 USD‬
مجموع
‪-106.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۳۰:۱۲
حجم معامله
0.1
خروج
151.1
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-150.99 USD‬
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۳۱:۴۶
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۳۰:۱۲
فروش
0.33
151.967
151.1
سود
‪137.32 USD‬
GBPJPYm
معامله
#73145149
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۳۱:۴۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
151.967
بهره
‪-123.20 USD‬
مجموع
‪260.52 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۳۰:۱۲
حجم معامله
0.33
خروج
151.1
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪137.32 USD‬
۱۲.۰۲.۲۰۲۱ ۱۴:۴۱:۱۲
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۳۰:۱۲
فروش
0.05
144.952
151.1
سود
‪-319.17 USD‬
GBPJPYm
معامله
#69301440
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۲.۲۰۲۱ ۱۴:۴۱:۱۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
144.952
بهره
‪-39.27 USD‬
مجموع
‪-279.90 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۳۰:۱۲
حجم معامله
0.05
خروج
151.1
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-319.17 USD‬
۲۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۴۳:۵۴
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۳۰:۱۲
فروش
1
153.856
151.1
سود
‪2 440.78 USD‬
GBPJPYm
معامله
#75815297
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۴۳:۵۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
153.856
بهره
‪-68.66 USD‬
مجموع
‪2 509.44 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۳۰:۱۲
حجم معامله
1
خروج
151.1
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2 440.78 USD‬
۱۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۲:۲۷:۲۴
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۳۰:۱۲
فروش
0.15
145.791
151.1
سود
‪-841.92 USD‬
GBPJPYm
معامله
#69401155
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۲:۲۷:۲۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
145.791
بهره
‪-116.81 USD‬
مجموع
‪-725.11 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۳۰:۱۲
حجم معامله
0.15
خروج
151.1
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-841.92 USD‬
۱۱.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۳۰:۲۳
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۳۰:۱۲
فروش
0.03
144.664
151.1
سود
‪-199.47 USD‬
GBPJPYm
معامله
#70220065
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۳۰:۲۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
144.664
بهره
‪-23.66 USD‬
مجموع
‪-175.81 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۳۰:۱۲
حجم معامله
0.03
خروج
151.1
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-199.47 USD‬
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۴۹:۱۸
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۳۰:۱۲
فروش
0.22
151.054
151.1
سود
‪-94.88 USD‬
GBPJPYm
معامله
#73082026
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۴۹:۱۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
151.054
بهره
‪-85.67 USD‬
مجموع
‪-9.21 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۳۰:۱۲
حجم معامله
0.22
خروج
151.1
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-94.88 USD‬
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۱۴:۵۷
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۳۰:۱۲
فروش
1
155.216
151.1
سود
‪3 546.13 USD‬
GBPJPYm
معامله
#74712556
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۱۴:۵۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
155.216
بهره
‪-201.65 USD‬
مجموع
‪3 747.78 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۳۰:۱۲
حجم معامله
1
خروج
151.1
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3 546.13 USD‬
۱۲.۰۲.۲۰۲۱ ۱۹:۴۴:۳۲
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۳۰:۱۲
فروش
0.1
145.387
151.1
سود
‪-598.69 USD‬
GBPJPYm
معامله
#69384843
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۲.۲۰۲۱ ۱۹:۴۴:۳۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
145.387
بهره
‪-78.50 USD‬
مجموع
‪-520.19 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۳۰:۱۲
حجم معامله
0.1
خروج
151.1
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-598.69 USD‬