Chế độ demo
Sao chép
0.00 USD
08.04.2021 12:24:54
-39.17%
-77.24%
0.00
0.00
Lợi nhuận
-6 414.88 USD
son168
Ngày và giờ mở cửa
08.04.2021 12:24:54
Loại giao dịch
Sao chép
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-6 414.88 USD
Khối lượng giao dịch
0.00 USD
Chốt lời
0.00