Chế độ demo
Bán
0.12
07.05.2021 00:05:09
0.86780
0.86807
0.90780
0.86690
Lợi nhuận
-0.05 USD
EURGBP
Ngày và giờ mở cửa
07.05.2021 00:05:09
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.86780
Dừng lỗ
0.90780
Lợi nhuận
-0.05 USD
Khối lượng giao dịch
0.12
Giá hiện tại
0.86807
Chốt lời
0.86690
Mua
0.05
06.05.2021 23:36:52
1.21569
1.21550
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-0.01 USD
USDCAD
Ngày và giờ mở cửa
06.05.2021 23:36:52
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.21569
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.01 USD
Khối lượng giao dịch
0.05
Giá hiện tại
1.21550
Chốt lời
0.00000
Mua
0.05
06.05.2021 19:31:21
1.21945
1.21550
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-0.16 USD
USDCAD
Ngày và giờ mở cửa
06.05.2021 19:31:21
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.21945
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.16 USD
Khối lượng giao dịch
0.05
Giá hiện tại
1.21550
Chốt lời
0.00000
Mua
0.05
06.05.2021 14:33:56
1.22427
1.21550
0.00000
1.22959
Lợi nhuận
-0.36 USD
USDCAD
Ngày và giờ mở cửa
06.05.2021 14:33:56
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.22427
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.36 USD
Khối lượng giao dịch
0.05
Giá hiện tại
1.21550
Chốt lời
1.22959
Mua
0.05
06.05.2021 09:44:21
1.22545
1.21550
0.00000
1.22971
Lợi nhuận
-0.41 USD
USDCAD
Ngày và giờ mở cửa
06.05.2021 09:44:21
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.22545
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.41 USD
Khối lượng giao dịch
0.05
Giá hiện tại
1.21550
Chốt lời
1.22971
Mua
0.05
06.05.2021 09:14:20
1.22634
1.21550
0.00000
1.22971
Lợi nhuận
-0.45 USD
USDCAD
Ngày và giờ mở cửa
06.05.2021 09:14:20
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.22634
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.45 USD
Khối lượng giao dịch
0.05
Giá hiện tại
1.21550
Chốt lời
1.22971
Mua
0.05
06.05.2021 05:52:27
1.22886
1.21550
0.00000
1.22976
Lợi nhuận
-0.55 USD
USDCAD
Ngày và giờ mở cửa
06.05.2021 05:52:27
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.22886
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.55 USD
Khối lượng giao dịch
0.05
Giá hiện tại
1.21550
Chốt lời
1.22976