Chế độ demo
Mua
0.13
21.04.2021 10:36:09
1.20125
1.20326
1.16736
1.20481
Lợi nhuận
0.26 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
21.04.2021 10:36:09
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.20125
Dừng lỗ
1.16736
Lợi nhuận
0.26 USD
Khối lượng giao dịch
0.13
Giá hiện tại
1.20326
Chốt lời
1.20481
Mua
0.12
20.04.2021 15:43:15
1.20335
1.20326
1.16736
1.20481
Lợi nhuận
-0.01 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
20.04.2021 15:43:15
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.20335
Dừng lỗ
1.16736
Lợi nhuận
-0.01 USD
Khối lượng giao dịch
0.12
Giá hiện tại
1.20326
Chốt lời
1.20481
Mua
0.11
20.04.2021 12:47:59
1.20536
1.20326
1.16736
1.20481
Lợi nhuận
-0.23 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
20.04.2021 12:47:59
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.20536
Dừng lỗ
1.16736
Lợi nhuận
-0.23 USD
Khối lượng giao dịch
0.11
Giá hiện tại
1.20326
Chốt lời
1.20481
Mua
0.1
20.04.2021 10:00:10
1.20736
1.20326
1.16736
1.20481
Lợi nhuận
-0.41 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
20.04.2021 10:00:10
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.20736
Dừng lỗ
1.16736
Lợi nhuận
-0.41 USD
Khối lượng giao dịch
0.1
Giá hiện tại
1.20326
Chốt lời
1.20481