Chế độ demo
Mua
0.03
09.04.2020 16:13:47
118.814
126.340
0.000
0.000
Lợi nhuận
211.15 USD
EURJPY
Ngày và giờ mở cửa
09.04.2020 16:13:47
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
118.814
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
211.15 USD
Khối lượng giao dịch
0.03
Giá hiện tại
126.340
Chốt lời
0.000
Bán
0.03
08.04.2020 20:01:21
117.972
126.368
0.000
0.000
Lợi nhuận
-235.52 USD
EURJPY
Ngày và giờ mở cửa
08.04.2020 20:01:21
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
117.972
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-235.52 USD
Khối lượng giao dịch
0.03
Giá hiện tại
126.368
Chốt lời
0.000