Chế độ demo
Bán
0.5
14.05.2021 13:44:06
1834.14
1867.15
0.00
1829.07
Lợi nhuận
-1 653.24 USD
XAUUSD.
Ngày và giờ mở cửa
14.05.2021 13:44:06
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1834.14
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-1 653.24 USD
Khối lượng giao dịch
0.5
Giá hiện tại
1867.15
Chốt lời
1829.07
Bán
0.5
13.05.2021 13:01:45
1811.02
1867.15
0.00
1808.89
Lợi nhuận
-2 810.61 USD
XAUUSD.
Ngày và giờ mở cửa
13.05.2021 13:01:45
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1811.02
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-2 810.61 USD
Khối lượng giao dịch
0.5
Giá hiện tại
1867.15
Chốt lời
1808.89