Chế độ demo
Bán
0.01
23.10.2020 20:00:01
24.515
24.622
24.815
24.425
Lợi nhuận
-5.57 USD
XAGUSD
Ngày và giờ mở cửa
23.10.2020 20:00:01
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
24.515
Dừng lỗ
24.815
Lợi nhuận
-5.57 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
24.622
Chốt lời
24.425
Mua
0.15
22.10.2020 14:00:01
24.917
24.602
24.367
25.077
Lợi nhuận
-241.13 USD
XAGUSD
Ngày và giờ mở cửa
22.10.2020 14:00:01
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
24.917
Dừng lỗ
24.367
Lợi nhuận
-241.13 USD
Khối lượng giao dịch
0.15
Giá hiện tại
24.602
Chốt lời
25.077
Mua
3
12.10.2020 21:25:00
125.16
115.02
0.00
0.00
Lợi nhuận
-31.19 USD
#AAPL
Ngày và giờ mở cửa
12.10.2020 21:25:00
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
125.16
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-31.19 USD
Khối lượng giao dịch
3
Giá hiện tại
115.02
Chốt lời
0.00