Chế độ demo
Bán
0.01
15.10.2019 22:20:34
82.430
82.311
83.371
79.956
Lợi nhuận
0.83 USD
CADJPY
Ngày và giờ mở cửa
15.10.2019 22:20:34
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
82.430
Dừng lỗ
83.371
Lợi nhuận
0.83 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
82.311
Chốt lời
79.956
Bán
0.01
15.10.2019 21:30:47
139.117
138.629
0.000
0.000
Lợi nhuận
4.22 USD
GBPJPY
Ngày và giờ mở cửa
15.10.2019 21:30:47
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
139.117
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
4.22 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
138.629
Chốt lời
0.000
Bán
0.02
15.10.2019 17:53:46
1.27710
1.27527
1.29201
1.23134
Lợi nhuận
3.47 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
15.10.2019 17:53:46
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.27710
Dừng lỗ
1.29201
Lợi nhuận
3.47 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
1.27527
Chốt lời
1.23134
Bán
0.01
15.10.2019 14:32:55
0.62575
0.62681
0.63550
0.62380
Lợi nhuận
-1.35 USD
NZDCHF
Ngày và giờ mở cửa
15.10.2019 14:32:55
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.62575
Dừng lỗ
0.63550
Lợi nhuận
-1.35 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.62681
Chốt lời
0.62380
Bán
0.01
15.10.2019 13:30:33
1.75500
1.75636
1.76350
1.73650
Lợi nhuận
-1.00 USD
EURNZD
Ngày và giờ mở cửa
15.10.2019 13:30:33
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.75500
Dừng lỗ
1.76350
Lợi nhuận
-1.00 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.75636
Chốt lời
1.73650
Bán tại
0.01
15.10.2019 11:00:10
1.76155
1.75629
1.76286
1.71200
Lợi nhuận
0.00 USD
EURNZD
Ngày và giờ mở cửa
15.10.2019 11:00:10
Loại giao dịch
Bán tại
Giá mở cửa
1.76155
Dừng lỗ
1.76286
Lợi nhuận
0.00 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.75629
Chốt lời
1.71200
Bán
0.01
15.10.2019 02:35:51
0.75415
0.75578
0.76200
0.73800
Lợi nhuận
-1.89 USD
CADCHF
Ngày và giờ mở cửa
15.10.2019 02:35:51
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.75415
Dừng lỗ
0.76200
Lợi nhuận
-1.89 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.75578
Chốt lời
0.73800
Bán
0.01
14.10.2019 19:21:00
0.62960
0.62801
0.63700
0.62200
Lợi nhuận
1.49 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
14.10.2019 19:21:00
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.62960
Dừng lỗ
0.63700
Lợi nhuận
1.49 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.62801
Chốt lời
0.62200
Bán
0.01
14.10.2019 13:53:58
1.07450
1.07268
1.07850
1.06450
Lợi nhuận
0.87 USD
AUDNZD
Ngày và giờ mở cửa
14.10.2019 13:53:58
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.07450
Dừng lỗ
1.07850
Lợi nhuận
0.87 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.07268
Chốt lời
1.06450
Mua
0.01
14.10.2019 13:30:09
0.62908
0.62798
0.62279
0.64185
Lợi nhuận
-1.28 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
14.10.2019 13:30:09
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.62908
Dừng lỗ
0.62279
Lợi nhuận
-1.28 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.62798
Chốt lời
0.64185
Mua tại
0.01
14.10.2019 12:59:18
72.650
73.227
71.580
74.300
Lợi nhuận
0.00 USD
AUDJPY
Ngày và giờ mở cửa
14.10.2019 12:59:18
Loại giao dịch
Mua tại
Giá mở cửa
72.650
Dừng lỗ
71.580
Lợi nhuận
0.00 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
73.227
Chốt lời
74.300
Bán
0.01
14.10.2019 12:15:41
0.75399
0.75578
0.76250
0.73700
Lợi nhuận
-2.11 USD
CADCHF
Ngày và giờ mở cửa
14.10.2019 12:15:41
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.75399
Dừng lỗ
0.76250
Lợi nhuận
-2.11 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.75578
Chốt lời
0.73700
Bán
0.01
14.10.2019 10:53:45
108.214
108.706
108.950
107.650
Lợi nhuận
-4.87 USD
USDJPY
Ngày và giờ mở cửa
14.10.2019 10:53:45
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
108.214
Dừng lỗ
108.950
Lợi nhuận
-4.87 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
108.706
Chốt lời
107.650
Mua
0.01
14.10.2019 03:38:27
0.83423
0.82934
0.82246
0.86093
Lợi nhuận
-3.90 USD
NZDCAD
Ngày và giờ mở cửa
14.10.2019 03:38:27
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.83423
Dừng lỗ
0.82246
Lợi nhuận
-3.90 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.82934
Chốt lời
0.86093
Bán
0.01
14.10.2019 03:07:55
82.083
82.311
83.027
80.756
Lợi nhuận
-2.42 USD
CADJPY
Ngày và giờ mở cửa
14.10.2019 03:07:55
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
82.083
Dừng lỗ
83.027
Lợi nhuận
-2.42 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
82.311
Chốt lời
80.756
Bán
0.01
11.10.2019 17:01:01
108.792
108.917
109.700
107.519
Lợi nhuận
-1.35 USD
CHFJPY
Ngày và giờ mở cửa
11.10.2019 17:01:01
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
108.792
Dừng lỗ
109.700
Lợi nhuận
-1.35 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
108.917
Chốt lời
107.519
Bán
0.01
11.10.2019 16:46:40
119.917
119.896
121.050
117.369
Lợi nhuận
-0.04 USD
EURJPY
Ngày và giờ mở cửa
11.10.2019 16:46:40
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
119.917
Dừng lỗ
121.050
Lợi nhuận
-0.04 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
119.896
Chốt lời
117.369
Bán tại
0.01
11.10.2019 16:44:57
1.11109
1.10296
1.11854
1.08746
Lợi nhuận
0.00 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
11.10.2019 16:44:57
Loại giao dịch
Bán tại
Giá mở cửa
1.11109
Dừng lỗ
1.11854
Lợi nhuận
0.00 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.10296
Chốt lời
1.08746
Mua
0.01
11.10.2019 12:04:00
0.63391
0.62798
0.62259
0.64500
Lợi nhuận
-6.15 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
11.10.2019 12:04:00
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.63391
Dừng lỗ
0.62259
Lợi nhuận
-6.15 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.62798
Chốt lời
0.64500
Bán
0.01
10.10.2019 09:53:27
1.10033
1.10296
1.10778
1.09036
Lợi nhuận
-2.49 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
10.10.2019 09:53:27
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.10033
Dừng lỗ
1.10778
Lợi nhuận
-2.49 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.10296
Chốt lời
1.09036
Bán
0.01
03.10.2019 12:59:44
1.06820
1.07268
1.07820
1.04820
Lợi nhuận
-3.45 USD
AUDNZD
Ngày và giờ mở cửa
03.10.2019 12:59:44
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.06820
Dừng lỗ
1.07820
Lợi nhuận
-3.45 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.07268
Chốt lời
1.04820
Bán
0.01
04.09.2019 23:40:31
0.98122
0.99811
1.01122
0.97321
Lợi nhuận
-22.84 USD
USDCHF
Ngày và giờ mở cửa
04.09.2019 23:40:31
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.98122
Dừng lỗ
1.01122
Lợi nhuận
-22.84 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.99811
Chốt lời
0.97321
Bán
0.01
26.08.2019 20:09:56
0.98069
0.99811
1.01069
0.97450
Lợi nhuận
-24.62 USD
USDCHF
Ngày và giờ mở cửa
26.08.2019 20:09:56
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.98069
Dừng lỗ
1.01069
Lợi nhuận
-24.62 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.99811
Chốt lời
0.97450
Mua
0.01
26.08.2019 09:58:08
1.11331
1.10296
1.08331
1.12497
Lợi nhuận
-18.68 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
26.08.2019 09:58:08
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.11331
Dừng lỗ
1.08331
Lợi nhuận
-18.68 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.10296
Chốt lời
1.12497