Chế độ demo
Bán
0.01
05.06.2020 17:47:01
1.70646
1.70070
0.00000
1.69942
Lợi nhuận
4.29 USD
GBPCAD
Ngày và giờ mở cửa
05.06.2020 17:47:01
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.70646
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
4.29 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.70070
Chốt lời
1.69942
Bán
0.01
05.06.2020 15:49:37
1.70118
1.70070
0.00000
1.69298
Lợi nhuận
0.36 USD
GBPCAD
Ngày và giờ mở cửa
05.06.2020 15:49:37
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.70118
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
0.36 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.70070
Chốt lời
1.69298
Bán
0.01
03.06.2020 13:58:04
1.51852
1.51580
0.00000
1.51105
Lợi nhuận
2.02 USD
EURCAD
Ngày và giờ mở cửa
03.06.2020 13:58:04
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.51852
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
2.02 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.51580
Chốt lời
1.51105
Bán
0.01
03.06.2020 06:53:01
1.51346
1.51580
0.00000
1.51105
Lợi nhuận
-1.75 USD
EURCAD
Ngày và giờ mở cửa
03.06.2020 06:53:01
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.51346
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-1.75 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.51580
Chốt lời
1.51105
Bán
0.01
02.06.2020 04:19:01
1.50850
1.51580
0.00000
1.50670
Lợi nhuận
-5.44 USD
EURCAD
Ngày và giờ mở cửa
02.06.2020 04:19:01
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.50850
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-5.44 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.51580
Chốt lời
1.50670
Sao chép
0.00 USD
01.06.2020 15:52:23
19.50%
-22.76%
0.00
0.00
Lợi nhuận
-70.57 USD
PaduPips
Ngày và giờ mở cửa
01.06.2020 15:52:23
Loại giao dịch
Sao chép
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-70.57 USD
Khối lượng giao dịch
0.00 USD
Chốt lời
0.00
Bán
0.01
29.05.2020 17:58:03
119.828
123.773
0.000
117.528
Lợi nhuận
-35.99 USD
EURJPY
Ngày và giờ mở cửa
29.05.2020 17:58:03
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
119.828
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-35.99 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
123.773
Chốt lời
117.528
Bán
0.01
29.05.2020 16:49:13
119.519
123.773
0.000
117.528
Lợi nhuận
-38.81 USD
EURJPY
Ngày và giờ mở cửa
29.05.2020 16:49:13
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
119.519
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-38.81 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
123.773
Chốt lời
117.528
Bán
0.01
28.05.2020 19:00:03
119.162
123.773
0.000
117.528
Lợi nhuận
-42.07 USD
EURJPY
Ngày và giờ mở cửa
28.05.2020 19:00:03
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
119.162
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-42.07 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
123.773
Chốt lời
117.528
Bán
0.01
28.05.2020 12:15:04
1.69077
1.70070
0.00000
1.68384
Lợi nhuận
-7.40 USD
GBPCAD
Ngày và giờ mở cửa
28.05.2020 12:15:04
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.69077
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-7.40 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.70070
Chốt lời
1.68384
Bán
0.01
27.05.2020 18:44:04
1.68517
1.70070
0.00000
1.68384
Lợi nhuận
-11.57 USD
GBPCAD
Ngày và giờ mở cửa
27.05.2020 18:44:04
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.68517
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-11.57 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.70070
Chốt lời
1.68384
Bán
0.01
27.05.2020 14:30:03
118.812
123.773
0.000
117.528
Lợi nhuận
-45.26 USD
EURJPY
Ngày và giờ mở cửa
27.05.2020 14:30:03
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
118.812
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-45.26 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
123.773
Chốt lời
117.528
Sao chép
103.92 USD
19.05.2020 02:03:30
29.50%
31.65%
0.00
0.00
Lợi nhuận
37.79 USD
ScalpingTiger
Ngày và giờ mở cửa
19.05.2020 02:03:30
Loại giao dịch
Sao chép
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
37.79 USD
Khối lượng giao dịch
103.92 USD
Chốt lời
0.00
Bán
0.01
18.05.2020 18:48:05
117.141
123.773
0.000
117.528
Lợi nhuận
-60.50 USD
EURJPY
Ngày và giờ mở cửa
18.05.2020 18:48:05
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
117.141
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-60.50 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
123.773
Chốt lời
117.528
Bán
0.01
18.05.2020 18:24:01
116.926
123.773
0.000
117.528
Lợi nhuận
-62.47 USD
EURJPY
Ngày và giờ mở cửa
18.05.2020 18:24:01
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
116.926
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-62.47 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
123.773
Chốt lời
117.528
Bán
0.01
18.05.2020 18:20:08
116.764
123.773
0.000
117.528
Lợi nhuận
-63.94 USD
EURJPY
Ngày và giờ mở cửa
18.05.2020 18:20:08
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
116.764
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-63.94 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
123.773
Chốt lời
117.528
Bán
0.01
18.05.2020 16:42:03
116.622
123.773
0.000
117.528
Lợi nhuận
-65.24 USD
EURJPY
Ngày và giờ mở cửa
18.05.2020 16:42:03
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
116.622
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-65.24 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
123.773
Chốt lời
117.528
Sao chép
1.92 USD
24.04.2020 02:56:08
836.18%
94.39%
0.00
0.00
Lợi nhuận
-6.73 USD
Fifi
Ngày và giờ mở cửa
24.04.2020 02:56:08
Loại giao dịch
Sao chép
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-6.73 USD
Khối lượng giao dịch
1.92 USD
Chốt lời
0.00