Chế độ demo
Bán tại
0.01
19.02.2020 21:28:49
74.600
74.229
0.000
0.000
Lợi nhuận
0.00 USD
AUDJPY
Ngày và giờ mở cửa
19.02.2020 21:28:49
Loại giao dịch
Bán tại
Giá mở cửa
74.600
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
0.00 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
74.229
Chốt lời
0.000
Bán
0.01
19.02.2020 20:53:29
74.300
74.256
0.000
0.000
Lợi nhuận
0.39 USD
AUDJPY
Ngày và giờ mở cửa
19.02.2020 20:53:29
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
74.300
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
0.39 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
74.256
Chốt lời
0.000
Bán
0.05
19.02.2020 12:19:00
110.250
112.081
0.000
0.000
Lợi nhuận
-81.68 USD
USDJPY
Ngày và giờ mở cửa
19.02.2020 12:19:00
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
110.250
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-81.68 USD
Khối lượng giao dịch
0.05
Giá hiện tại
112.081
Chốt lời
0.000
Bán
0.43
18.02.2020 12:24:26
142.845
144.357
0.000
0.000
Lợi nhuận
-580.08 USD
GBPJPY
Ngày và giờ mở cửa
18.02.2020 12:24:26
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
142.845
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-580.08 USD
Khối lượng giao dịch
0.43
Giá hiện tại
144.357
Chốt lời
0.000
Sao chép
53.43 USD
16.02.2020 18:38:58
1657.51%
1778.08%
0.00
0.00
Lợi nhuận
4.15 USD
Capital.M.T.
Ngày và giờ mở cửa
16.02.2020 18:38:58
Loại giao dịch
Sao chép
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
4.15 USD
Khối lượng giao dịch
53.43 USD
Chốt lời
0.00
Bán
0.01
07.02.2020 20:29:35
109.788
112.081
0.000
0.000
Lợi nhuận
-20.46 USD
USDJPY
Ngày và giờ mở cửa
07.02.2020 20:29:35
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
109.788
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-20.46 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
112.081
Chốt lời
0.000
Bán
0.02
04.02.2020 11:27:19
109.034
112.081
0.000
0.000
Lợi nhuận
-54.37 USD
USDJPY
Ngày và giờ mở cửa
04.02.2020 11:27:19
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
109.034
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-54.37 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
112.081
Chốt lời
0.000
Bán
0.05
29.01.2020 18:08:19
1.32033
1.32597
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-21.27 USD
USDCAD
Ngày và giờ mở cửa
29.01.2020 18:08:19
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.32033
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-21.27 USD
Khối lượng giao dịch
0.05
Giá hiện tại
1.32597
Chốt lời
0.00000
Mua
0.05
23.01.2020 16:55:16
75.066
74.229
0.000
0.000
Lợi nhuận
-37.35 USD
AUDJPY
Ngày và giờ mở cửa
23.01.2020 16:55:16
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
75.066
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-37.35 USD
Khối lượng giao dịch
0.05
Giá hiện tại
74.229
Chốt lời
0.000
Bán tại
0.05
13.01.2020 07:21:34
76.500
74.229
0.000
0.000
Lợi nhuận
0.00 USD
AUDJPY
Ngày và giờ mở cửa
13.01.2020 07:21:34
Loại giao dịch
Bán tại
Giá mở cửa
76.500
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
0.00 USD
Khối lượng giao dịch
0.05
Giá hiện tại
74.229
Chốt lời
0.000
Sao chép
0.00 USD
11.11.2019 07:47:06
6.05%
-90.44%
0.00
0.00
Lợi nhuận
-29.75 USD
Ohlc32
Ngày và giờ mở cửa
11.11.2019 07:47:06
Loại giao dịch
Sao chép
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-29.75 USD
Khối lượng giao dịch
0.00 USD
Chốt lời
0.00
Sao chép
141.89 USD
27.09.2019 04:11:24
7.05%
50.53%
0.00
0.00
Lợi nhuận
56.19 USD
RGB
Ngày và giờ mở cửa
27.09.2019 04:11:24
Loại giao dịch
Sao chép
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
56.19 USD
Khối lượng giao dịch
141.89 USD
Chốt lời
0.00
Sao chép
1.13 USD
11.09.2019 06:33:40
277.12%
31.54%
0.00
0.00
Lợi nhuận
99.78 USD
bkhe31
Ngày và giờ mở cửa
11.09.2019 06:33:40
Loại giao dịch
Sao chép
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
99.78 USD
Khối lượng giao dịch
1.13 USD
Chốt lời
0.00
Sao chép
7.21 USD
21.10.2018 17:45:51
85.54%
-90.65%
0.00
0.00
Lợi nhuận
288.93 USD
MoneSTER_KSM
Ngày và giờ mở cửa
21.10.2018 17:45:51
Loại giao dịch
Sao chép
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
288.93 USD
Khối lượng giao dịch
7.21 USD
Chốt lời
0.00