Chế độ demo
Mua
0.06
27.10.2020 23:01:15
136.230
136.148
0.000
0.000
Lợi nhuận
-0.05 USD
GBPJPY
Ngày và giờ mở cửa
27.10.2020 23:01:15
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
136.230
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-0.05 USD
Khối lượng giao dịch
0.06
Giá hiện tại
136.148
Chốt lời
0.000
Mua
0.08
27.10.2020 22:56:05
123.193
123.097
0.000
0.000
Lợi nhuận
-0.07 USD
EURJPY
Ngày và giờ mở cửa
27.10.2020 22:56:05
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
123.193
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-0.07 USD
Khối lượng giao dịch
0.08
Giá hiện tại
123.097
Chốt lời
0.000
Mua
0.07
27.10.2020 19:50:15
123.487
123.097
0.000
0.000
Lợi nhuận
-0.26 USD
EURJPY
Ngày và giờ mở cửa
27.10.2020 19:50:15
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
123.487
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-0.26 USD
Khối lượng giao dịch
0.07
Giá hiện tại
123.097
Chốt lời
0.000
Mua
0.03
27.10.2020 15:30:24
0.68862
0.68921
0.64860
0.69160
Lợi nhuận
0.02 USD
CADCHF
Ngày và giờ mở cửa
27.10.2020 15:30:24
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.68862
Dừng lỗ
0.64860
Lợi nhuận
0.02 USD
Khối lượng giao dịch
0.03
Giá hiện tại
0.68921
Chốt lời
0.69160
Bán
0.03
27.10.2020 12:01:57
74.525
74.390
74.438
74.217
Lợi nhuận
0.04 USD
AUDJPY
Ngày và giờ mở cửa
27.10.2020 12:01:57
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
74.525
Dừng lỗ
74.438
Lợi nhuận
0.04 USD
Khối lượng giao dịch
0.03
Giá hiện tại
74.390
Chốt lời
74.217
Bán
0.02
27.10.2020 11:51:28
1.07294
1.07201
0.00000
1.06707
Lợi nhuận
0.02 USD
EURCHF
Ngày và giờ mở cửa
27.10.2020 11:51:28
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.07294
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
0.02 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
1.07201
Chốt lời
1.06707
Mua
0.06
27.10.2020 10:10:26
123.790
123.097
0.000
0.000
Lợi nhuận
-0.40 USD
EURJPY
Ngày và giờ mở cửa
27.10.2020 10:10:26
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
123.790
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-0.40 USD
Khối lượng giao dịch
0.06
Giá hiện tại
123.097
Chốt lời
0.000
Bán
0.29
27.10.2020 08:30:51
0.66920
0.67096
0.00000
0.66700
Lợi nhuận
-0.51 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
27.10.2020 08:30:51
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.66920
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.51 USD
Khối lượng giao dịch
0.29
Giá hiện tại
0.67096
Chốt lời
0.66700
Mua
0.05
27.10.2020 02:32:48
136.527
136.148
0.000
0.000
Lợi nhuận
-0.18 USD
GBPJPY
Ngày và giờ mở cửa
27.10.2020 02:32:48
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
136.527
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-0.18 USD
Khối lượng giao dịch
0.05
Giá hiện tại
136.148
Chốt lời
0.000
Mua
0.05
26.10.2020 02:26:57
124.086
123.097
0.000
0.000
Lợi nhuận
-0.47 USD
EURJPY
Ngày và giờ mở cửa
26.10.2020 02:26:57
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
124.086
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-0.47 USD
Khối lượng giao dịch
0.05
Giá hiện tại
123.097
Chốt lời
0.000
Mua
0.01
26.10.2020 01:19:43
1.18450
1.17852
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-0.06 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
26.10.2020 01:19:43
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.18450
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.06 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.17852
Chốt lời
0.00000
Mua
0.29
23.10.2020 07:00:26
1.83701
1.83104
0.00000
1.84000
Lợi nhuận
-1.23 USD
GBPAUD
Ngày và giờ mở cửa
23.10.2020 07:00:26
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.83701
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-1.23 USD
Khối lượng giao dịch
0.29
Giá hiện tại
1.83104
Chốt lời
1.84000
Mua
0.01
21.10.2020 20:21:49
1.18703
1.17852
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-0.09 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
21.10.2020 20:21:49
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.18703
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.09 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.17852
Chốt lời
0.00000
Bán
0.02
20.10.2020 10:46:06
1.17724
1.17888
0.00000
1.17168
Lợi nhuận
-0.03 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
20.10.2020 10:46:06
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.17724
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.03 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
1.17888
Chốt lời
1.17168
Bán
0.01
19.10.2020 12:30:06
1.17522
1.17888
0.00000
1.17168
Lợi nhuận
-0.04 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
19.10.2020 12:30:06
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.17522
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.04 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.17888
Chốt lời
1.17168
Bán
0.01
19.10.2020 09:58:01
1.17033
1.17888
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-0.09 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
19.10.2020 09:58:01
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.17033
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.09 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.17888
Chốt lời
0.00000
Bán
0.02
19.10.2020 09:58:01
1.17033
1.17888
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-0.17 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
19.10.2020 09:58:01
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.17033
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.17 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
1.17888
Chốt lời
0.00000
Bán
0.03
19.10.2020 05:04:02
1.17092
1.17888
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-0.24 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
19.10.2020 05:04:02
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.17092
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.24 USD
Khối lượng giao dịch
0.03
Giá hiện tại
1.17888
Chốt lời
0.00000
Bán
0.01
19.10.2020 05:04:02
1.17092
1.17888
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-0.08 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
19.10.2020 05:04:02
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.17092
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.08 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.17888
Chốt lời
0.00000
Sao chép
0.25 USD
19.10.2020 00:26:10
3846.66%
-80.71%
0.00
0.00
Lợi nhuận
-49.75 USD
LanTandus
Ngày và giờ mở cửa
19.10.2020 00:26:10
Loại giao dịch
Sao chép
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-49.75 USD
Khối lượng giao dịch
0.25 USD
Chốt lời
0.00
Bán
0.02
16.10.2020 11:58:00
1.17039
1.17888
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-0.17 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
16.10.2020 11:58:00
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.17039
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.17 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
1.17888
Chốt lời
0.00000
Bán
0.01
16.10.2020 05:15:00
1.07094
1.07201
0.00000
1.06707
Lợi nhuận
-0.01 USD
EURCHF
Ngày và giờ mở cửa
16.10.2020 05:15:00
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.07094
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.01 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.07201
Chốt lời
1.06707
Bán
0.01
15.10.2020 20:54:02
1.16984
1.17888
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-0.09 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
15.10.2020 20:54:02
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.16984
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.09 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.17888
Chốt lời
0.00000
Sao chép
31.30 USD
05.10.2020 05:54:41
2013.49%
600.52%
0.00
0.00
Lợi nhuận
-17.71 USD
benxfx
Ngày và giờ mở cửa
05.10.2020 05:54:41
Loại giao dịch
Sao chép
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-17.71 USD
Khối lượng giao dịch
31.30 USD
Chốt lời
0.00
Bán
0.01
29.09.2020 11:56:58
1.16817
1.17888
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-0.11 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
29.09.2020 11:56:58
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.16817
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.11 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.17888
Chốt lời
0.00000
Bán
0.02
28.09.2020 17:51:00
1.16475
1.17888
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-0.28 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
28.09.2020 17:51:00
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.16475
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.28 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
1.17888
Chốt lời
0.00000
Bán
0.03
28.09.2020 17:51:00
1.16475
1.17888
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-0.42 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
28.09.2020 17:51:00
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.16475
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.42 USD
Khối lượng giao dịch
0.03
Giá hiện tại
1.17888
Chốt lời
0.00000
Bán
0.02
28.09.2020 10:12:02
122.568
123.144
0.000
122.368
Lợi nhuận
-0.11 USD
EURJPY
Ngày và giờ mở cửa
28.09.2020 10:12:02
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
122.568
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-0.11 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
123.144
Chốt lời
122.368
Mua
0.01
15.09.2020 15:38:04
1.18853
1.17852
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-0.10 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
15.09.2020 15:38:04
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.18853
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.10 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.17852
Chốt lời
0.00000
Mua
0.02
15.09.2020 14:23:03
1.19001
1.17852
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-0.23 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
15.09.2020 14:23:03
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.19001
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.23 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
1.17852
Chốt lời
0.00000
Mua
0.01
15.09.2020 07:53:01
1.18956
1.17852
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-0.11 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
15.09.2020 07:53:01
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.18956
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.11 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.17852
Chốt lời
0.00000
Sao chép
12.89 USD
14.09.2020 15:22:48
24.67%
63.63%
0.00
0.00
Lợi nhuận
3.39 USD
GPSrobot
Ngày và giờ mở cửa
14.09.2020 15:22:48
Loại giao dịch
Sao chép
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
3.39 USD
Khối lượng giao dịch
12.89 USD
Chốt lời
0.00
Sao chép
49.45 USD
09.09.2020 17:14:01
195.56%
211.21%
0.00
0.00
Lợi nhuận
0.12 USD
Farhanfx
Ngày và giờ mở cửa
09.09.2020 17:14:01
Loại giao dịch
Sao chép
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
0.12 USD
Khối lượng giao dịch
49.45 USD
Chốt lời
0.00
Sao chép
1.81 USD
06.08.2020 22:18:45
128.85%
113.84%
0.00
0.00
Lợi nhuận
-3.58 USD
SabilillahFX
Ngày và giờ mở cửa
06.08.2020 22:18:45
Loại giao dịch
Sao chép
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-3.58 USD
Khối lượng giao dịch
1.81 USD
Chốt lời
0.00
Sao chép
190.34 USD
01.07.2020 01:54:28
46.39%
265.73%
0.00
0.00
Lợi nhuận
346.18 USD
SFT
Ngày và giờ mở cửa
01.07.2020 01:54:28
Loại giao dịch
Sao chép
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
346.18 USD
Khối lượng giao dịch
190.34 USD
Chốt lời
0.00