Chế độ demo
Mua
0.05
03.09.2019 09:40:58
1.19720
1.25937
1.18540
0.00000
Lợi nhuận
285.75 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
03.09.2019 09:40:58
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.19720
Dừng lỗ
1.18540
Lợi nhuận
285.75 USD
Khối lượng giao dịch
0.05
Giá hiện tại
1.25937
Chốt lời
0.00000