Chế độ demo
Mua
1
17.01.2020 10:40:52
0.85081
0.85245
0.00000
0.85405
Lợi nhuận
184.54 USD
EURGBP
Ngày và giờ mở cửa
17.01.2020 10:40:52
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.85081
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
184.54 USD
Khối lượng giao dịch
1
Giá hiện tại
0.85245
Chốt lời
0.85405
Bán
1
24.12.2019 13:39:28
1.29502
1.30105
0.00000
1.28659
Lợi nhuận
-612.46 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
24.12.2019 13:39:28
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.29502
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-612.46 USD
Khối lượng giao dịch
1
Giá hiện tại
1.30105
Chốt lời
1.28659
Bán
1
28.10.2019 16:23:10
1.28659
1.30105
0.00000
1.28359
Lợi nhuận
-1 415.95 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
28.10.2019 16:23:10
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.28659
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-1 415.95 USD
Khối lượng giao dịch
1
Giá hiện tại
1.30105
Chốt lời
1.28359
Mua
1
23.07.2019 17:20:30
0.67066
0.66092
0.00000
0.69151
Lợi nhuận
-1 573.26 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
23.07.2019 17:20:30
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.67066
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-1 573.26 USD
Khối lượng giao dịch
1
Giá hiện tại
0.66092
Chốt lời
0.69151
Mua
1
23.07.2019 12:53:01
0.67196
0.66092
0.00000
0.69151
Lợi nhuận
-1 703.26 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
23.07.2019 12:53:01
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.67196
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-1 703.26 USD
Khối lượng giao dịch
1
Giá hiện tại
0.66092
Chốt lời
0.69151
Bán tại
1
15.04.2019 11:14:44
0.69151
0.66092
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
0.00 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
15.04.2019 11:14:44
Loại giao dịch
Bán tại
Giá mở cửa
0.69151
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
0.00 USD
Khối lượng giao dịch
1
Giá hiện tại
0.66092
Chốt lời
0.00000