Chế độ demo
Mua
1
16.08.2019 13:02:26
0.64247
0.62590
0.00000
0.65470
Lợi nhuận
-1 754.15 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
16.08.2019 13:02:26
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.64247
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-1 754.15 USD
Khối lượng giao dịch
1
Giá hiện tại
0.62590
Chốt lời
0.65470
Mua
1
16.08.2019 05:48:18
0.64367
0.62590
0.00000
0.65470
Lợi nhuận
-1 874.15 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
16.08.2019 05:48:18
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.64367
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-1 874.15 USD
Khối lượng giao dịch
1
Giá hiện tại
0.62590
Chốt lời
0.65470
Mua
1
26.07.2019 15:30:39
0.66362
0.62590
0.00000
0.68362
Lợi nhuận
-3 866.21 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
26.07.2019 15:30:39
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.66362
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-3 866.21 USD
Khối lượng giao dịch
1
Giá hiện tại
0.62590
Chốt lời
0.68362
Mua
1
24.07.2019 02:04:29
0.66996
0.62590
0.00000
0.68362
Lợi nhuận
-4 499.65 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
24.07.2019 02:04:29
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.66996
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-4 499.65 USD
Khối lượng giao dịch
1
Giá hiện tại
0.62590
Chốt lời
0.68362
Mua
1
23.07.2019 17:20:30
0.67066
0.62590
0.00000
0.68362
Lợi nhuận
-4 569.51 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
23.07.2019 17:20:30
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.67066
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-4 569.51 USD
Khối lượng giao dịch
1
Giá hiện tại
0.62590
Chốt lời
0.68362
Mua
1
23.07.2019 12:53:01
0.67196
0.62590
0.00000
0.68362
Lợi nhuận
-4 699.51 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
23.07.2019 12:53:01
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.67196
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-4 699.51 USD
Khối lượng giao dịch
1
Giá hiện tại
0.62590
Chốt lời
0.68362
Bán tại
1
15.04.2019 11:14:44
0.68362
0.62590
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
0.00 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
15.04.2019 11:14:44
Loại giao dịch
Bán tại
Giá mở cửa
0.68362
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
0.00 USD
Khối lượng giao dịch
1
Giá hiện tại
0.62590
Chốt lời
0.00000