Chế độ demo
Mua
0.01
20.11.2017 22:39:11
112.626
107.236
0.000
0.000
Lợi nhuận
-50.24 USD
USDJPY
Ngày và giờ mở cửa
20.11.2017 22:39:11
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
112.626
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-50.24 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
107.236
Chốt lời
0.000