Chế độ demo
Bán
0.04
23.10.2020 21:26:29
0.71339
0.71425
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-3.84 USD
AUDUSD
Ngày và giờ mở cửa
23.10.2020 21:26:29
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.71339
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-3.84 USD
Khối lượng giao dịch
0.04
Giá hiện tại
0.71425
Chốt lời
0.00000
Bán
0.04
23.10.2020 19:52:49
0.90915
0.91032
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-6.91 USD
EURGBP
Ngày và giờ mở cửa
23.10.2020 19:52:49
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.90915
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-6.91 USD
Khối lượng giao dịch
0.04
Giá hiện tại
0.91032
Chốt lời
0.00000
Bán
0.04
23.10.2020 17:56:01
0.71029
0.71425
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-16.24 USD
AUDUSD
Ngày và giờ mở cửa
23.10.2020 17:56:01
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.71029
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-16.24 USD
Khối lượng giao dịch
0.04
Giá hiện tại
0.71425
Chốt lời
0.00000
Mua
0.24
23.10.2020 17:25:19
1.30216
1.30289
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
15.12 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
23.10.2020 17:25:19
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.30216
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
15.12 USD
Khối lượng giao dịch
0.24
Giá hiện tại
1.30289
Chốt lời
0.00000
Mua
0.04
23.10.2020 17:18:00
0.90764
0.90932
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
7.96 USD
EURGBP
Ngày và giờ mở cửa
23.10.2020 17:18:00
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.90764
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
7.96 USD
Khối lượng giao dịch
0.04
Giá hiện tại
0.90932
Chốt lời
0.00000
Mua
0.08
23.10.2020 17:05:18
1.30516
1.30289
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-18.96 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
23.10.2020 17:05:18
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.30516
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-18.96 USD
Khối lượng giao dịch
0.08
Giá hiện tại
1.30289
Chốt lời
0.00000
Bán
0.04
23.10.2020 16:35:00
1.30646
1.30439
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
7.88 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
23.10.2020 16:35:00
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.30646
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
7.88 USD
Khối lượng giao dịch
0.04
Giá hiện tại
1.30439
Chốt lời
0.00000
Bán
0.04
23.10.2020 13:33:47
0.90613
0.91032
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-22.66 USD
EURGBP
Ngày và giờ mở cửa
23.10.2020 13:33:47
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.90613
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-22.66 USD
Khối lượng giao dịch
0.04
Giá hiện tại
0.91032
Chốt lời
0.00000
Mua
0.04
23.10.2020 12:36:00
1.18521
1.18591
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
2.40 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
23.10.2020 12:36:00
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.18521
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
2.40 USD
Khối lượng giao dịch
0.04
Giá hiện tại
1.18591
Chốt lời
0.00000
Bán
0.08
23.10.2020 12:26:30
1.18500
1.18640
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-12.00 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
23.10.2020 12:26:30
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.18500
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-12.00 USD
Khối lượng giao dịch
0.08
Giá hiện tại
1.18640
Chốt lời
0.00000
Bán
0.04
23.10.2020 12:16:46
0.66961
0.66994
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-1.72 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
23.10.2020 12:16:46
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.66961
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-1.72 USD
Khối lượng giao dịch
0.04
Giá hiện tại
0.66994
Chốt lời
0.00000
Mua
0.04
23.10.2020 12:02:24
1.30821
1.30289
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-21.68 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
23.10.2020 12:02:24
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.30821
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-21.68 USD
Khối lượng giao dịch
0.04
Giá hiện tại
1.30289
Chốt lời
0.00000
Mua
0.04
23.10.2020 11:17:00
1.31116
1.30289
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-33.48 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
23.10.2020 11:17:00
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.31116
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-33.48 USD
Khối lượng giao dịch
0.04
Giá hiện tại
1.30289
Chốt lời
0.00000
Bán
0.04
23.10.2020 10:40:53
1.18202
1.18640
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-17.92 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
23.10.2020 10:40:53
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.18202
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-17.92 USD
Khối lượng giao dịch
0.04
Giá hiện tại
1.18640
Chốt lời
0.00000
Mua
0.04
23.10.2020 09:02:26
0.66577
0.66819
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
9.28 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
23.10.2020 09:02:26
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.66577
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
9.28 USD
Khối lượng giao dịch
0.04
Giá hiện tại
0.66819
Chốt lời
0.00000
Bán
0.04
23.10.2020 03:33:00
1.17904
1.18640
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-29.84 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
23.10.2020 03:33:00
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.17904
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-29.84 USD
Khối lượng giao dịch
0.04
Giá hiện tại
1.18640
Chốt lời
0.00000
Mua
0.04
23.10.2020 01:39:05
0.71316
0.71332
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
0.24 USD
AUDUSD
Ngày và giờ mở cửa
23.10.2020 01:39:05
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.71316
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
0.24 USD
Khối lượng giao dịch
0.04
Giá hiện tại
0.71332
Chốt lời
0.00000
Mua
0.04
22.10.2020 20:16:01
0.66881
0.66819
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-2.88 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
22.10.2020 20:16:01
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.66881
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-2.88 USD
Khối lượng giao dịch
0.04
Giá hiện tại
0.66819
Chốt lời
0.00000
Bán
0.04
21.10.2020 18:05:05
0.66661
0.66994
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-13.72 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
21.10.2020 18:05:05
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.66661
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-13.72 USD
Khối lượng giao dịch
0.04
Giá hiện tại
0.66994
Chốt lời
0.00000
Bán
0.04
21.10.2020 18:05:04
0.90313
0.91032
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-38.32 USD
EURGBP
Ngày và giờ mở cửa
21.10.2020 18:05:04
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.90313
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-38.32 USD
Khối lượng giao dịch
0.04
Giá hiện tại
0.91032
Chốt lời
0.00000
Bán
0.19
22.09.2020 17:10:45
1.08168
1.06747
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
177.07 USD
AUDNZD
Ngày và giờ mở cửa
22.09.2020 17:10:45
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.08168
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
177.07 USD
Khối lượng giao dịch
0.19
Giá hiện tại
1.06747
Chốt lời
0.00000
Mua
0.01
20.11.2017 22:39:11
112.626
104.729
0.000
0.000
Lợi nhuận
-75.38 USD
USDJPY
Ngày và giờ mở cửa
20.11.2017 22:39:11
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
112.626
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-75.38 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
104.729
Chốt lời
0.000